3.Fasıl (GTC İzahnamesi)

FASIL 3

BALIKLAR, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VE SUDA YAŞAYAN DİĞER OMURGASIZ HAYVANLAR

Fasıl Notları.

1.- Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:

(a) 01.06 pozisyonundaki memeliler

(b) 01.06 pozisyonundaki memelilerin etleri (02.08 veya 02.10 Pozisyonları);

(c) Cansız olan ve türleri ya da bulundukları hal sebebi ile insanlar tarafından yenilmeye elverişli olmayan balıklar (karaciğerleri ve nefisleri dahil) veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar (Fasıl 5); balıkların, kabuklu hayvanların, yumuşakçaların, suda yaşayan diğer omurgasız hayvanların insanlar tarafından yenilmeye elverişli olmayan unları, kaba unları veya pelletleri (23.01 pozisyonu); veya

(d) Balık yumurtalarından hazırlanan havyar ve havyar benzerleri (16.04 pozisyonu).

2.- Bu Fasıldaki “pellet” tabirinden, doğrudan doğruya sıkıştırma suretiyle veya az miktarda bir bağlayıcı ilavesiyle küçük topaklar halinde bir araya getirilen ürünler anlaşılır.

GENEL AÇIKLAMALAR

Bu Fasıl, doğrudan tüketilmek veya sanayide kullanılmak (konserve vb.), yumurta elde etmek veya akvaryumlar vb. amaçlar için canlı veya ölü bütün balıkları ve kabuklu hayvanları, yumuşakçaları ve diğer su omurgasızlarını kapsar. Bunlardan, türleri veya sahip oldukları şartlar nedeniyle insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan ölü balıklar (karaciğerleri ve nefisleri dahil), kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları bu Fasıl haricindedir (Fasıl 5).

"Soğutulmuş" tabiri, bir ürünü dondurmaksızın sıcaklığının genellikle 0°C civarına düşürülmesi anlamına gelir. "Dondurulmuş" tabiri ise, ürünün donma derecesi altında tamamen donuncaya kadar soğutulması anlamına gelir.

Bu Fasıl, yenebilen balık nefislerini de yani, yumurtalık zarı içinde bulunan, hazırlanmamış veya konserve edilmemiş ya da sadece bu Fasıl için belirtilen işlemlerden geçirilerek hazırlanmış veya konserve edilmiş balık yumurtalarını kapsar. Yumurtalık zarı içinde bulunsunlar veya bulunmasınlar, diğer şekillerde hazırlanmış veya konserve edilmiş yenilebilen nefisler ise 16.04 pozisyonunda yer alırlar.

Bu Fasıldaki ürünler ile 16. Fasılda yer alan müstahzarlar arasındaki farklar.

Bu Fasıl, pozisyonlarda açıklanan durumlardaki balıklar (karaciğerleri ve nefisleri dahil) ile kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları ile sınırlı bulunmaktadır. Bu şarta bağlı olarak bunlar kesilmiş, kıyılmış, öğütülmüş, vb. hallerde olsunlar veya olmasınlar, bu Fasılda yer almaktadırlar. Ayrıca, Fasılın çeşitli pozisyonlarındaki ürünlerin karışım veya kombinasyonları (örneğin; 03.02 ila 03.04 pozisyonlarındaki balıklar ile 03.06 pozisyonundaki kabuklu hayvanların kombinasyonu) bu Fasılda sınıflandırılmış olarak yer alırlar.

Diğer taraftan, pişirilmiş veya diğer bir şekilde hazırlanmış veya bu Fasılda yer almayan işlemlerle hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları 16 ncı Fasılda yer alırlar (örneğin; sadece hamur veya ekmek kırıntısı ile kaplanmış balık filetoları, pişirilmiş balıklar). Bununla beraber, tütsülenme işleminden önce veya tütsülenme işlemi süresince pişirilen tütsülenmiş balıklar, tütsülenmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları ve kabuğu içinde buhara tutulmuş veya suda kaynatılmış kabuklu hayvanlar sırasıyla 03.05, 03.06, 03.07 ve 03.08 pozisyonlarında ve pişirilmiş balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarından elde edilen unlar, kaba unlar ve pelletler sırasıyla 03.05, 03.06, 03.07 ve 03.08 pozisyonlarında sınıflandırılmış olarak kalırlar.

Şu da ayrıca belirtilmelidir ki, bu Fasıldaki balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları hava geçirmez kaplara konulmuş olsalar da (örneğin; konserve kutularında tütsülenmiş somon balığı (salmon)) burada sınıflandırılırlar. Bununla beraber, çoğu kez bu kaplara konulmuş ürünler, bu Fasıl pozisyonları için belirtilenlerin dışındaki usullerle hazırlanmakta veya konserve edilmekte ve bundan dolayı da 16 ncı Fasılda yer almaktadırlar.

Benzer şekilde, bu faslın balıkları, kabuklu hayvanları, yumuşakçaları ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanları Modifiye Atmosferde Paketleme (MAP) işlemiyle paketlendiğinde bu fasılda yer alır (örn. taze veya soğutulmuş balık). MAP işleminde ürünü çevreleyen atmosfer değiştirilir veya kontrol edilir (örn. oksijen içeriğini çıkararak veya azaltarak ve nitrojen veya karbon dioksit içeriğiyle yer değiştirerek veya nitrojen veya karbondioksit içeriğini artırarak).

Yukarıda belirtilenlere ilaveten aşağıda yazılı olanlar da bu Fasıl haricindedir:

(a) 01.06 pozisyonunda yer alan memeliler

(b) 01.06 pozisyonunda yer alan memelilerin etleri (02.08 veya 02.1O pozisyonları).

(c) Balık döküntüleri ve yenilmeyen nefisler (örneğin; balık tutmada yem olarak kullanılan tuzlanmış morina yumurta ve nefisleri) (05.11 pozisyonu).

(d) İnsan tüketimine elverişli olmayan balık, kabuklu hayvan, yumuşakça veya diğer su omurgasızlarının unları, kaba unları ve pelletleri (23.01 pozisyonu).

03.01 -      CANLI BALIKLAR (+).

-Süs balıkları:

0301.11  - - Tatlı su balıkları

0301.19  - - Diğerleri

-Diğer canlı balıklar

0301.91 – Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, ve

Oncorhynchus chrysogaster)

0301.92 -- Yılan balıkları (Anguilla spp.)

0301.93 -- Sazan balıkları (Cyprinus carpio, Carassius carassius,

Ctenopharyngodon idellus,Hypophthalmichthys spp.,

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)”.

0301.94 - - Atlantik ve Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu

(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis).

0301.95 -- Güney Bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii)

0301.99 -- Diğerleri

Bu pozisyon, kullanılma amaçları ne olursa olsun, bütün canlı balıkları kapsar (örneğin; süs balıkları).

Bu pozisyondaki balıklar, normal olarak, kendi tabii yaşam şartlarına benzer koşullarda canlı olarak korunabilecekleri uygun kaplar (balık tankları, akvaryumlar, vb.) içinde bir yerden diğerine nakledilebilirler.

o

o o

Altpozisyon Açıklama Notu.

0301.11 ve 0301.19 Altpozisyonları

“Süs balıkları” tabiri, renkleri veya şekilleri nedeniyle normal olarak özellikle akvaryumlarda süs amacıyla kullanılan canlı balıkları ifade eder.

03.02 -     BALIKLAR (TAZE VEYA SOĞUTULMUŞ) (03.04 POZİSYONUNDAKİ BALIK FİLETOLARI VE DİĞER BALIK ETLERİ HARİÇ).

- Alabalıkgiller (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç)

0302.11 -- Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, ve

Oncorhynchus chrysogaster)

0302.13 -- Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus),

0302.14 -- Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho

hucho)

0302.19 -- Diğerleri

- Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,

Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae) (karaciğerleri,

yumurtaları ve nefisleri hariç)

0302.21 -- Tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides,

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0302.22 -- Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa)

0302.23 -- Dil balığı (Solea spp.)

0302.24  - - Kalkan balığı (Psetta maxima)

0302.29 -- Diğerleri

-Ton balıkları (Thunnus cinsi) orkinos veya yazılı orkinos

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) (karaciğerleri,

yumurtaları ve nefisleri hariç)

0302.31 -- Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus  alalunga)

0302.32 -- Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus alalunga)

0302.33 -- Orkinos veya yazılı orkinos

0302.34 -- Bigeye orkinosu (thunnus obesus)

0302.35 -- Atlantik ve Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus

thynnus, Thunnus orientalis).

0302.36 -- Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (thunnus  maccoyii)

0302.39 -- Diğerleri

- Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik

ringası-Clupea pallasii), Hamsi balıkları (Engraulis spp.),

Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı-Sardina pilchardus,

Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar

(Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus),

Uskumru balıkları (uskumru-Scomber scombrus, Avustralya

uskumrusu-Scomber australasicus, Kolyoz-Scomber

japonicus), İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.),

cobia (Rachycentron canadum) ve kılıç balıkları 

(Xiphias gladius), (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri

hariç):

0302.41 -- Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik

ringası-Clupea pallasii),

0302.42 -- Hamsi balıkları (Engraulis spp.)

0302.43 -- Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı-Sardina pilchardus,

Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar

(Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus

sprattus),

0302.44 -- Uskumru balıkları (uskumru-Scomber scombrus,

Avustralya uskumrusu-Scomber australasicus, Kolyoz

Scomber japonicus)

0302.45 -- İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.)

0302.46 -- Cobia (Rachycentron canadum)

0302.47 -- Kılıç balığıı (Xiphias gladius)

- Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve

Muraenolepididae familyalarına ait yassı balıklar,

(karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):

0302.51 -- Morina balıkları (soğuksu morinası-Gadus morhua,

Atlantik morinası-Gadus ogac, Pasifik morinası-Gadus

macrocephalus)

0302.52 -- Haddock (Melanogrammus aeglefinus)

0302.53 -- Kömür balığı (Pollachius virens)

0302.54 -- Berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0302.55 -- Alaska mezgit (Theragra chalcogramma)

0302.56 -- Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou,

Micromesistius australis)

0302.59 -- Diğerleri

- Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius

spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), sazan

balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius,

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), yılan balıkları

(Anguilla spp.), Nil levreği (Lates niloticus) ve

yılanbaşlar (Channa spp.), (karaciğerleri, yumurtaları ve

nefisleri hariç):

0302.71 -- Tilapya (Oreochromis spp.)

0302.72 -- Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,

Ictalurus spp.)

0302.73 -- Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius,

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

0302.74 -- Yılan balıkları (Anguilla spp.)

0302.79 -- Diğerleri

- Diğer balıklar, (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri

hariç):

0302.81 -- Köpek balıkları

0302.82 -- Keler balığı [Rays ve skates (Rajidae)]

0302.83 -- Diş balıkları (Dissostichus spp.)

0302.84 -- Deniz levreği (Dicentrarchus spp.)

0302.85 -- İzmaritgiller (Sparidae)

0302.89 -- Diğerleri

0302.90 - Karaciğerler, yumurtalar, nefisler

Bu pozisyon, bütün halde, başsız, bağırsakları çıkarılmış veya kılçıklı parçalar halinde olsun olmasın taze veya soğutulmuş balıkları kapsar. Ancak pozisyon, 03.04 pozisyonunda yer alan balık filetoları ve diğer balık etlerini kapsamaz. Balıklar nakledilmeleri sırasında geçici olarak muhafaza edilmek üzere tuz veya buz ile paketlenmiş veya tuzlu su püskürtülmüş olabilirler.

Şekerle hafifçe işlem görmüş veya bir kaç defne yaprağı ile paketlenmiş balıklar da bu pozisyonda yer alır.

Taze veya soğutulmuş, yenebilen balık derileri ve diğer yenilebilir balık sakatatları, karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri de keza bu pozisyonda sınıflandırılır.

03.03 -     BALIKLAR (DONDURULMUŞ) (03.04 POZİSYONUNDAKİ BALIK FİLETOLARI VE DİĞER BALIK ETLERİ HARİÇ).

- Alabalıkgiller (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç)

0303.11 -- Sockeye somonu (red salmon) (oncorhynchus nerka)

0303.12 – Diğer Pasifik somonları (Oncorhynchus gorbuscha,

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve

Oncorhynchus rhodurus)

0303.13 – Atlantik somonları ((Salmo salar) ve Tuna somonları

(Hucho hucho)

0303.14 --  Alabalıklar (Salmo trutta, oncorhynchus mykiss,

oncorhynchus clarki,  oncorhynchus aguabonita,

oncorhynchus gilae, oncorhynchus apache,

oncorhynchus chrysogaster)

0303.19 --  Diğerleri

- Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius

spp., Silurus spp.Clarias spp., Ictalurus spp.), sazan

balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius,

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), yılan balıkları

(Anguilla spp.), Nil levreği (Lates niloticus) ve

yılanbaşlar (Channa spp.), (karaciğerleri, yumurtaları 

ve nefisleri hariç):

0303.23 – Tilapya (Oreochromis spp.)

0303.24 – Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,

Ictalurus spp.)

0303.25 – Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius,

Ctenopharyngodon idellus,Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus

spp., Mylopharyngodon piceus)

0303.26 – Yılan balıkları (Anguilla spp.)

0303.29 -- Diğerleri

- Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,

Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae) (karaciğerleri,

yumurtaları ve nefisleri hariç)

0303.31-- Tütün balıkları (Reinhardtius  hippoglossoides,

Hippoglossus hippoglassus, Hippoglossus stenolelpis)

0303.32 -- Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa)

0303.33 -- Dil balığı (Solea spp.)

0303.34 – Kalkan balığı (Psetta maxima)

0303.39 -- Diğerleri

- Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinos veya yazılı orkinos

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), (karaciğerleri,

yumurtaları ve nefisleri hariç)

0303.41 -- Albacore veya uzun yüzgeçli ton balıkları (Thunnus

alalunga)

0303.42 -- Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares)

0303.43 -- Orkinos veya yazılı orkinos

0303.44 -- Bigeye orkinosu (thunnus obesus)

0303.45 – Atlantik ve Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus

thynnus,  Thunnus orientalis)

0303.46 -- Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (thunnus

maccoyii)

0303.49 -- Diğerleri

- Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus,

Pasifik  ringası-Clupea pallasii), Hamsi balıkları

(Engraulis spp.), Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı-

Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa

boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça

balığı (Sprattus sprattus)Uskumru balıkları (uskumru-

Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu-Scomber

australasicus, Kolyoz-Scomber japonicus), İstavrit ve

derinsu istavriti (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron

canadum) ve kılıç balıkları (Xiphias gladius),

karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç :

0303.51 -- Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus,

Pasifik ringası-Clupea pallasii),

0303.53 -- Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı-Sardina

pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu

sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı

(Sprattus sprattus),

0303.54 -- Uskumru balıkları (uskumru-Scomber scombrus,

Avustralya uskumrusu-Scomber australasicus, Kolyoz-

Scomber japonicus)

0303.55 -- İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.)

0303.56 -- Cobia (Rachycentron canadum)

0303.57 -- Kılıç balığı (Xiphias gladius)

- Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae

ve Muraenolepididae familyalarına ait yassı balıklar,

(karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):

0303.63 -- Morina balıkları (soğuksu morinası-Gadus morhua,

Atlantik morinası-Gadus ogac, Pasifik morinası-Gadus

macrocephalus)

0303.64 -- Haddock (Melanogrammus aeglefinus)

0303.65 -- Kömür balığı (Pollachius virens)

0303.66 -- Berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0303.67 -- Alaska mezgit balığı (Theragra chalcogramma)

0303.68 -- Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou,

Micromesistius australis)

0303.69 -- Diğerleri

-Diğer balıklar (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri

hariç):

0303.81 – Köpek balıkları

0303.82 Keler balığı [Rays ve skates (Rajidae)]

0303.83 – Diş balıkları (Dissostichus spp.)

0303.84 – Deniz levreği (Dicentrarchus spp.)

0303.89 – Diğerleri

0303.90 – Karaciğerler, yumurtalar ve nefisler

Gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla, 03.02 pozisyonuna ilişkin Açıklama Notu hükümleri, bu pozisyondaki ürünlere uygulanır.

03.04 - BALIK FİLETOLARI VE DİĞER BALIK ETLERİ (KIYILMIŞ OLSUN OLMASIN) (TAZE, SOĞUTULMUŞ VEYA DONDURULMUŞ).

- Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius,

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaş balıklarının (Channa spp.) taze veya soğutulmuş filetoları :

0304.31 -- Tilapya (Oreochromis spp.)

0304.32 Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,

Ictalurus spp.)

0304.33 Nil Levreği (Lates niloticus)

0304.39 -- Diğerleri

- Diğer balıkların taze veya soğutulmuş filetoları :

0304.41

--

Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

0304.42

--

Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)

0304.43

--

Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,

Scophthalmidae ve Citharidae)

0304.44

--

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyasına ait balıklar

0304.45

--

Kılıç balığı (Xiphias gladius)

0304.46

--

Diş balıkları (Dissostichus spp.)

0304.49

--

Diğerleri

- Diğerleri, (taze veya soğutulmuş):

0304.51    --    Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve Yılanbaş balıkları (Channa spp.)

0304.52

--

Alabalıkgiller

0304.53

--

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyasına ait balıklar

0304.54

--

Kılıç balığı (Xiphias gladius)

0304.55

--

Diş balıkları (Dissostichus spp.)

0304.59

--

Diğerleri

- Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve Yılanbaş balıklarının (Channa spp.) dondurulmuş filetoları:

0304.61    -- Tilapya balığı (Oreochromis spp.)

0304.62    -- Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,

Ictalurus spp.)

0304.63    -- Nil Levreği (Lates niloticus)

0304.69    -- Diğerleri

- Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyasına ait balıkların dondurulmuş filetoları :

0304.71    -- Morina balıkları (Soğuksu morinası-Gadus morhua, Atlantik

morinası- Gadus ogac, Pasifik morinası-Gadus

macrocephalus)

0304.72    -- Haddock (Melanogrammus aeglefinus)

0304.73    -- Kömür balığı (Pollachius virens)

0304.74    -- Berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0304.75    -- Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)

0304.79    -- Diğerleri

- Diğer balıkların dondurulmuş filetoları :

0304.81    -- Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

0304.82    -- Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)

0304.83

--

Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae)

0304.84

--

Kılıç balığı (Xiphias gladius)

0304.85

--

Diş balıkları (Dissostichus spp.)

0304.86

--

Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0304.87

--

Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinoslar

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

0304.89

--

Diğerleri

- Diğerleri (Dondurulmuş):

0304.91 -- Kılıç Balığı (Xiphias gladius)

0304.92 -- Diş Balıkları ( Dissostichus spp)

0304.93 -- Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius

spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı

(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon

idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,

Mylopharyngodon piceus), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil

Levreği (Lates niloticus) ve Yılanbaş balıkları (Channa spp.)

0304.94 – Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)

0304.95 – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyasına ait balıklar, Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) hariç

0304.99 -- Diğerleri

Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:

(1) Balık filetoları.

Bu pozisyondaki balık filetoları tabirinden; balığın sağ veya sol yanlarını oluşturan ve omurga kemiğine paralel kesilmiş et şeritleri anlaşılır. Bu etin içinden; kafa, sindirim sistemi, yüzgeçler (dorsal, anal, kaudal, ventral, pektoral) ve kemikler (spinal omurga veya ana omurga kemiği, ventral veya kostal kemikler, bronsial kemik veya üzengi kemiği, vb.) çıkarılmış, ancak iki yan parça birleştirilmemiştir (Örneğin; sırt veya karınla).

Bazen filetoyu tutmak için veya daha sonra dilimlemeyi kolaylaştırmak için derinin ayrılmamış olması bu ürünlerin sınıflandırılmasını etkilemez. Tamamen çıkarılmamış küçük kemiklerin veya yüzgeç kemiklerinin mevcudiyeti de aynı şekilde sınıflandırmayı etkilemez.

Parçalar halinde kesilmiş filetolar da bu pozisyonda fileto olarak sınıflandırılırlar.

Pişirilmiş filetolar ve sadece hamur veya ufalanmış ekmekle kaplanmış filetolar (dondurulmuş olsun olmasın) 16.04 pozisyonunda sınıflandırılırlar.

(2) Diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın), yani kılçıkları çıkarılmış balık etleri. Balık filetolarında olduğu gibi, balık etlerinin sınıflandırılması da, tamamen çıkarılamamış küçük kemiklerin varlığından etkilenmez.

*

*    *

Bu pozisyon, sadece aşağıda belirtilen hallerde balık filetoları ve diğer balık etlerini (kıyılmış olsun olmasın) kapsar:

(i) Nakliye sırasında geçici olarak muhafazayı sağlamak üzere üzerine tuzlu su püskürtülmüş veya tuz veya buz ile paketlenmiş olsun olmasın taze veya soğutulmuş olanlar.

(ii) Dondurulmuş olanlar (özellikle blok şeklinde dondurulmuş).

Hafifçe şekerle işlem görmüş veya birkaç defne yaprağı ile paketlenmiş balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) bu pozisyonda yer alırlar.

03.05 -     BALIKLAR (KURUTULMUŞ, TUZLANMIŞ VEYA SALAMURA EDİLMİŞ); TÜTSÜLENMİŞ BALIKLAR (ÖNCEDEN VEYA TÜTSÜLENME SIRASINDA PİŞİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN); İNSANLARIN YEMESİNE ELVERİŞLİ BALIK UNLARI, KABA UNLARI VE PELLETLERİ (+).

0305.10 -  İnsanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve

pelletleri

0305.20-  Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri

(kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş)

- Balık filetoları (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, fakat tütsülenmemiş):

0305.31

--

Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve Yılanbaş balıkları (Channa spp.)

0305.32

--

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyasına ait balıklar

0305.39

--

Diğerleri

- Tütsülenmiş balıklar (filetolar dahil) (yenilebilir balık

sakatatları hariç):

0305.41 --  Pasifik somonları (oncorhynchus nerka, oncorhynchus

gorbuscha, oncorhynchus keta, oncorhynchus tschawytscha,

oncorhynchus kisutch, oncorhynchus masou ve oncorhynchus

rhodorus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna

somonları (huchu hucho)

0305.42 -- Ringa balıkları (Atlantik ringası - Clupea harengus, Pasifik

ringası - Clupea pallasii)

0305.43 – Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)

0305.44 – Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı(Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve Yılanbaş balıkları (Channa spp.)

0305.49 --   Diğerleri

-    Kurutulmuş balıklar (yenilebilir balık sakatatları hariç) (tuzlanmış olsun olmasın, fakat tütsülenmemiş)

0305.51 -- Morina balıkları   (soğuk  su  morinası - Gadus morhua, Atlantik morinası - Gadus ogac, Pasifik morinası - Gadus macrocephalus)

0305.59 --   Diğerleri

-    Tuzlanmış balıklar ve salamura edilmiş balıklar (kurutulmamış ve tütsülenmemiş) (yenilebilir balık sakatatları hariç):

0305.61 -- Ringa balıkları (Atlantik ringası - Clupea harengus, Pasifik ringası - Clupea pallasii)

0305.62 --   Morina balıkları (soğuk su morinası - Gadus morhua, Atlantik morinası - Gadus ogac, Pasifik morinası.- Gadus macrocephalus)

0305.63 --   Hamsi balıkları (Engraulis  spp.)

0305.64 -- Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı(Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve Yılanbaş balıkları (Channa spp.)

0305.69 --      Diğerleri

- Balık yüzgeçleri, başları, kuyrukları,

mideleri ve diğer yenilebilir balık

sakatatları:

0305.71 --  Köpek balığı yüzgeçleri

0305.72 -- Balık başları, kuyrukları, mideleri

0305.79 -- Diğerleri

Bu pozisyon (bütün halde, başsız, parça halinde, fileto halinde veya kıyılmış) aşağıda belirtilen balıkları ve yenilebilir balık sakatatlarını kapsar:

(1) Kurutulmuş;

(2) Tuzlanmış veya salamura edilmiş; veya

(3) Tütsülenmiş.

Tuzlanmış veya salamura edilmiş balıkların hazırlanmasında kullanılan tuzlar, ilave sodyum nitrit veya sodyum nitrat içerebilirler. Bu pozisyondaki balıkların sınıflandırılmasını etkilememek kaydıyla, tuzlanmış balıkların hazırlanmasında az miktarda şeker kullanılabilir.

İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli balık unları, balık kaba unları (yağı alınmış olsun olmasın (Örneğin; solvent - ekstraksiyonu yöntemiyle yağı alınmış) veya ısıya tabi tutulmuş) ve balık pelletlerinde olduğu gibi iki veya daha fazla işlemden geçen balıklar bu pozisyonda sınıflandırılır.

Tütsülenmiş balıklar bazen tütsülemeden önce veya tütsüleme (sıcak tütsüleme) sırasında ısıl işleme tabi tutulurlar ve bu işlem ile et, kısmen veya tamamen pişebilir; tütsülenmiş balık karakterini ortadan kaldıracak diğer işlemlere tabi tutulmamak şartıyla, bu durum, bunların bu pozisyonda sınıflandırılmalarını etkilemez.

Bu pozisyonda yer aldığı şekliyle hazırlanmış başlıca balık çeşitleri; sardalyalar, hamsi balıkları, gaga balıkları, ton balıkları, uskumru balıkları, somon (salmon) balıkları, ringa balıkları, morina balıkları, mezgit balıkları ve halibut balıklarıdır.

Balığın gövdesinden ayrılmış yenilebilir balık sakatatları (örneğin; deriler, kuyruklar, hava keseleri, başlar ve yarım başlar (beyinler, yanaklar, diller, gözler, çene ve dudaklarla birlikte ya da değil), mideler, yüzgeçler) ve bunların yanı sıra karaciğerler, yumurtalar ve nefisler (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş) de bu pozisyonda sınıflandırılır.

Bu pozisyona aşağıda yazılı olanlar dahil değildir:

(a) Yenilemeyen balık sakatatları (örneğin; endüstriyel uygulamada kullanılan türde olanlar) ve balık döküntüleri (05.11 pozisyonu).

(b) Pişmiş balıklar (tütsülenmiş balıklara ilişkin hükümlere tabidir) ve diğer bir şekilde hazırlanmış balıklar (örneğin; yağ veya sirke ya da zeytinyağlı salamura da muhafaza edilenler, havyar ve havyar yerine geçenler) (16.04 pozisyonu).

(c) Balık çorbaları (21.04 pozisyonu).

(d) İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan balık unları, kaba unları ve pelletleri (23.01 pozisyonu).

Altpozisyon Açıklama Notu.

0305.71 Altpozisyonu

Bu pozisyondaki “köpek balığı yüzgeçleri” terimi; köpek balığının arka (sırt), göğüs, karın, anal (dışkıl) yüzgeçlerini ve kuyruğun alt lobunu (kuyruk yüzgeci) kapsar. Bununla birlikte, köpek balığı kuyruğunun üst kısımları köpek balığı yüzgeci olarak kabul edilmez.

Bu alt pozisyon, diğerleri meyanında, basitçe kurutulmuş, derisi yüzülmemiş köpekbalığı yüzgeçlerini ve köpek balığı yüzgeci parçalarının kurutulmadan önce sıcak suya daldırılmış, derisi yüzülmüş veya dilimlenmiş olanlarını da kapsar.

03.06 -     KABUKLU HAYVANLAR (KABUKLARI İLE BİRLİKTE OLSUN OLMASIN) (CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ, DONDURULMUŞ, KURUTULMUŞ, TUZLANMIŞ VEYA SALAMURA EDİLMİŞ); TÜTSÜLENMİŞ KABUKLU HAYVANLAR (KABUKLU OLSUN OLMASIN) (TÜTSÜLENME SIRASINDA VEYA ÖNCESİNDE PİŞİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN); KABUKLU HAYVANLAR (KABUKLARI İLE BİRLİKTE) (BUHARDA VEYA SUDA PİŞİRİLMİŞ, SOĞUTULMUŞ, DONDURULMUŞ, KURUTULMUŞ, TUZLANMIŞ VEYA SALAMURA EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN); KABUKLU HAYVANLARIN İNSANLARIN YEMESİNE ELVERİŞLİ UNLARI, KABA UNLARI VE PELLETLERİ

- Dondurulmuş olanlar

0306.11 -- Kaya ıstakozu ve diğer deniz ıstakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306.12 -- Istakozlar (Homarus spp.)

0306.14 – Yengeçler

0306.15 – Norveç istakozu (Nephrops norvegicus)

0306.16 – Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306.17 – Diğer karidesler

0306.19 -- Diğerleri (insan yemesine elverişli kabuklu hayvan un, kaba unları ve pelletleri dahil)

- Dondurulmamış olanlar

0306.21 -- Kaya ıstakozu ve diğer deniz ıstakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306.22 -- Istakozlar (Homarus spp.)

0306.24 – Yengeçler

0306.25 -- Norveç istakozu (Nephrops norvegicus)

0306.26 -- Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306.27 -- Diğer karidesler

0306.29 -- Diğerleri (insan yemesine elverişli kabuklu hayvan un, kaba unları ve pelletleri dahil)

Bu pozisyona aşağıda yazılı olanlar dahildir:

(1) Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş).

(2) Tütsülenmiş kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (Tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın).

(3) Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte buharda veya suda pişirilmiş) (geçici olarak az miktarda kimyasal koruyucu maddeler ilave edilmiş olsun olmasın); bunlar, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş de olabilirler.

Başlıca kabuklu hayvan çeşitleri; kaya ıstakozları, deniz ıstakozları, kerevit, yengeç ve karideslerdir.

Bu pozisyon yukarıda (1). maddede belirtilenlerden başka bir işleme tabi tutulmamak ve kabuğunda olmamak koşuluyla, kabuklu hayvanların parçalarını da (Örneğin; ıstakoz ve kerevitlerin “kuyruklarını” yengeç kıskaçlarını) kapsar.

Bu pozisyon, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olan kabuklu hayvan unu, kaba unları ve pelletlerini de kapsar.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

(a) 03.08 pozisyonundaki deniz kestanesi ve diğer su omurgasızları

(b) Bu pozisyonda belirtilmeyen işlemlerle hazırlanmış veya muhafazaya alınmış kabuklu hayvanlar (parçaları dahil) (Örneğin; suda kaynatılmış, kabuğu çıkarılmış kabuklu hayvanlar) (16.05 pozisyonu)

03.07 –     YUMUŞAKÇALAR (KABUKLU OLSUN OLMASIN) (CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ, DONDURULMUŞ, KURUTULMUŞ, TUZLANMIŞ VEYA SALAMURA EDİLMİŞ); TÜTSÜLENMİŞ YUMUŞAKÇALAR (KABUKLU OLSUN OLMASIN) (TÜTSÜLENME SIRASINDA VEYA ÖNCESİNDE PİŞİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN); YUMUŞAKÇALARIN İNSANLARIN YEMESİNE ELVERİŞLİ UNLARI, KABA UNLARI VE PELLETLERİ

-  İstiridyeler

0307.11 – Canlı, taze veya soğutulmuş

0307.19 -- Diğerleri

- Taraklar  (PectenChlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil)

0307.21 -- Canlı, taze veya soğutulmuş

0307.29 -- Diğerleri

- Midyeler (Mytilus spp., Perna spp.)

0307.31 -- Canlı, taze veya soğutulmuş

0307.39 -- Diğerleri

- Mürekkep balıkları (sübye – Sepia officinalis, küçük mürekkep balığı – Rossia macrosoma, derinsu  sübyesi – Sepiola spp.) ve kalamarlar (Avrupa kalamarı – Ommastrephes spp., bülbüliye kalamarya – Loligo spp. Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

0307.41 -- Canlı, taze veya soğutulmuş

0307.49 -- Diğerleri

- Ahtapotlar (Octopus spp.)

0307.51 -- Canlı, taze veya soğutulmuş

0307.59 -- Diğerleri

0307.60 - Salyangozlar (deniz salyangozları hariç)

- Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae ve Veneridae familyasına ait yumuşakçalar:

0307.71 – Canlı, taze veya soğutulmuş

0307.79 – Diğerleri

-Deniz kulağı (Haliotis spp.) :

0307.81 – Canlı, taze veya soğutulmuş

0307.89 – Diğerleri

-Diğerleri (insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve

pelletleri dahil)

0307.91 -- Canlı, taze veya soğutulmuş

0307.99 -- Diğerleri

Bu pozisyona aşağıda yazılı olanlar dahildir:

(1) Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş).

(2) Tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın).

Başlıca yumuşakçalar: istiridyeler, taraklar, midyeler, mürekkep balığı, supya (kalamar), ahtapotlar, salyangozlar, Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae ve Veneridae familyasına ait yumuşakçalar, deniz tarağı, deniz kulağı.

Bu pozisyon, yukarıda (1) veya (2) de belirtilenlerden başka bir işleme tabi olmamak koşuluyla yumuşakçaların parçalarını da kapsar.

Bu pozisyon, istiridye yumurtası (yetiştiricilik amacına yönelik küçük istiridyeler) ve insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olan yumuşakçaların unları, kaba unları ve pelletlerini de kapsar.

Bu pozisyon, bu pozisyonda yer almayan işlemlere göre hazırlanmış veya muhafaza edilmiş yumuşakçaları kapsamaz (örneğin; suda kaynatılmış veya sirkede muhafaza edilen yumuşakçalar) (16.05 pozisyonu).

03.08 – KABUKLU HAYVANLAR VE YUMUŞAKÇALARIN DIŞINDA

KALAN SUDA YAŞAYAN OMURGASIZ HAYVANLAR (CANLI,

TAZE, SOĞUTULMUŞ, DONDURULMUŞ, KURUTULMUŞ,

TUZLANMIŞ VEYA SALAMURA EDİLMİŞ); KABUKLU

HAYVANLAR VE YUMUŞAKÇALARIN DIŞINDA KALAN SUDA

YAŞAYAN OMURGASIZ HAYVANLARIN TÜTSÜLENMİŞ

OLANLARI (TÜTSÜLENME SIRASINDA VEYA ÖNCESİNDE

PİŞİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN); SUDA YAŞAYAN OMURGASIZ

HAYVANLARIN (KABUKLU HAYVANLAR VE

YUMUŞAKÇALAR HARİÇ) İNSANLARIN YEMESİNE

ELVERİŞLİ UNLARI, KABA UNLARI VE PELLETLERİ

-Deniz Hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea):

0308.11 -- Canlı, taze veya soğutulmuş

0308.19 – Diğerleri

-Deniz Kestanesi (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus

lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus) :

0308.21 – Canlı, taze veya soğutulmuş

0308.29 – Diğerleri

0308.30 – Deniz anası (Rhopilema spp.)

0308.90 – Diğerleri

Bu pozisyona aşağıda yazılı olanlar dahildir:

(1) Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan su omurgasızları (canlı, taze,

soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş)

(2)   Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan su omurgasızlarının

tütsülenmiş olanları (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın)

Su omurgasızlarının başlıcaları: deniz kestanesi, deniz hıyarı (beches-de-mer) ve deniz anasıdır.

Bu pozisyon, yukarıda (1) veya (2) de belirtilenlerden başka bir işleme tabi olmamak koşuluyla su omurgasızlarının parçalarını (örneğin; deniz kestanelerinin yumurtalıkları) da kapsar.

Bu pozisyon, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olan su omurgasızlarının unları, kaba unları ve pelletlerini de kapsar.

Bu pozisyon, bu pozisyonda yer almayan işlemlere göre hazırlanmış veya muhafaza edilmiş su omurgasızlarını kapsamaz (örneğin; suda kaynatılmış veya sirkede muhafaza edilen yumuşakçalar) (16.05 pozisyonu).

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246838 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246838 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?