E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,44 TL
1 € = 3,69 TL
11999462 Ziyaretçi

42. FASIL

www.orgTR.org Yürürlük: 01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ (%)
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
4201.00.00.00.00 Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları
(koşum kayışları, yularlar, dişlikler, burunsalıklar, eyer örtüleri,
eyer torbaları, köpek elbiseleri ve benzerleri) (imal edildiği
madde ne olursa olsun) - 150
42.02 Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları,
gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinası mahfazası,
müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca kılıfları ve benzeri
mahfazalar; tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden,
plastik madde yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden,
vulkanize edilmiş liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen yahut
kısmen bu maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantaları,
izole edilmiş yiyecek veya içecek torbaları, tuvalet çantaları,sırt çantaları
el çantaları, erzak çantaları,portföyler, para keseleri, harita ve kimlik
mahfazaları, sigara kutuları, tabaka ve tütün kese ve kutuları
takım çantaları, spor çantaları, şişe mahfazaları, mücevher kutuları,
pudra -baharat -barut kutuları, bıçak kılıfları ve benzeri mahfazalar:
- Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları ve
benzeri mahfazalar:
4202.11 - - Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele -
den veya rugandan olanlar:
- - - Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar
4202.11.10.00.11 - - - - Tabii deri ve köseleden olanlar Adet 150
4202.11.10.00.12 - - - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar Adet 150
4202.11.10.00.13 - - - - Rugandan olanlar Adet 150
- - - Diğerleri
4202.11.90.00.11 - - - - Tabii deri ve köseleden olanlar - 150
4202.11.90.00.12 - - - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar - 150
4202.11.90.00.13 - - - - Rugandan olanlar - 150
4202.12 - - Dış yüzleri plastikten veya dokumaya elverişli maddelerden
olanlar :
- - - Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar:
4202.12.11.00.00 - - - - Evrak çantaları,okul çantaları ve benzeri mahfazalar Adet 150
4202.12.19.00.00 - - - - Diğerleri - 150
4202.12.50.00.00 - - - Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar - 150
- - - Diğer maddelerden yapılmış olanlar (vulkanize edilmiş liflerden
yapılmış olanlar dahil):
- - - - Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar:
4202.12.91.10.00 - - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar Adet 100
4202.12.91.90.00 - - - - - Diğerleri Adet 150
- - - - Diğerleri:
4202.12.99.10.00 - - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar - 100
4202.12.99.90.00 - - - - - Diğerleri - 150
4202.19 - - Diğerleri :
4202.19.10.00.00 - - - Aluminyumdan olanlar - 50
- - - Diğer maddelerden olanlar:
4202.19.90.10.00 - - - - Ahşaptan veya nikelden olanlar - 60
4202.19.90.30.00 - - - - Dökme demir ,demir veya çelikten veya çinkodan olanlar - 50
4202.19.90.50.00 - - - - Bakırdan olanlar - 40
4202.19.90.90.00 - - - - Diğerleri - 150
- El çantaları (omuzda taşımak için kayışları olsun olmasın) (sapsız
olanlar dahil):
4202.21.00.00.00 - - Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele -
den veya rugandan olanlar Adet 150
4202.22 - - Dış yüzleri plastik madde yapraklarından veya dokumaya elve -
rişli maddelerden olanlar:
4202.22.10.00.00 - - - Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar Adet 150
- - - Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
4202.22.90.10.00 - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar Adet 100
4202.22.90.90.00 - - - - Diğerleri Adet 150
4202.29.00.00.00 - - Diğerleri Adet 150
- Normal olarak cepte veya el çantasında taşınan eşya:
4202.31.00.00.00 - - Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele -
den veya rugandan olanlar - 150
4202.32 - - Dış yüzleri plastik madde yapraklarından veya dokumaya elve -
rişli maddelerden olanlar:
4202.32.10.00.00 - - - Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar - 150
- - - Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
4202.32.90.10.00 - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar - 100
4202.32.90.90.00 - - - - Diğerleri - 150
4202.39 - - Diğerleri:
4202.39.00.10.00 - - - Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar - 50
4202.39.00.20.00 - - - Ahşap olanlar - 70
4202.39.00.30.00 - - - Bakırdan olanlar - 40
4202.39.00.40.00 - - - Nikelden olanlar - 60
4202.39.00.50.00 - - - İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii
veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal
maddelerden olanlar - 100
4202.39.00.60.00 - - - İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar - 100
4202.39.00.90.00 - - - Diğerleri - 150
- Diğerleri:
4202.91 - - Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele -
den veya rugandan olanlar:
- - - Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları, spor çantaları
4202.91.10.00.11 - - - - Tabii deri ve köseleden olanlar - 150
4202.91.10.00.12 - - - - Terkip yoluyla elde edilen  deri ve köseleden olanlar - 150
4202.91.10.00.13 - - - - Rugandan olanlar - 150
4202.91.80.00.00 - - - Diğerleri - 150
4202.92 - - Dış yüzleri plastik madde yapraklarından veya dokumaya
elverişli maddelerden olanlar:
- - - Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar :
4202.92.11.00.00 - - - - Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları,spor çantaları - 150
4202.92.15.00.00 - - - - Müzik aletleri mahfazaları - 150
4202.92.19.00.00 - - - - Diğerleri - 150
- - - Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
- - - - Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları,spor çantaları :
4202.92.91.10.00 - - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan
olanlar - 100
4202.92.91.90.00 - - - - - Diğerleri - 150
- - - - Diğerleri:
4202.92.98.10.00 - - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan
olanlar - 100
4202.92.98.90.00 - - - - - Diğerleri - 150
4202.99 - - Diğerleri:
4202.99.00.10.00 - - - Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar - 50
4202.99.00.20.00 - - - Ahşap olanlar - 70
4202.99.00.30.00 - - - Bakırdan olanlar - 40
4202.99.00.40.00 - - - Nikelden olanlar - 60
4202.99.00.50.00 - - - İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii
veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal
maddelerden olanlar - 100
4202.99.00.60.00 - - - İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar - 100
4202.99.00.90.00 - - - Diğerleri - 150
42.03 Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim
eşyası ve aksesuarı:
4203.10 - Giyim eşyası
4203.10.00.00.12 - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar - 150
- - Diğerleri:
4203.10.00.00.22 - - - Manto, Palto, Pardesü - 150
4203.10.00.00.23 - - - Kaban, Mont, Ceket - 150
4203.10.00.00.24 - - - Pantolon - 150
4203.10.00.00.25 - - - Etek - 150
4203.10.00.00.28 - - - Diğerleri - 150
- Eldivenler, tek parmaklı eldivenler, parmaksız eldivenler:
4203.21 - - Spor eldivenleri
4203.21.00.00.11 - - - Tabii deri ve köseleden olanlar Çift 150
4203.21.00.00.12 - - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar Çift 150
4203.29 - - Diğerleri:
- - - Her türlü sanat ve meslek erbabının korunmak amacıyla kullandıkları
eldivenler
4203.29.10.00.11 - - - - Tabii deri ve köseleden olanlar Çift 150
4203.29.10.00.12 - - - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar Çift 150
4203.29.90.00.00 - - - Diğerleri Çift 150
4203.30 - Bel kemerleri, kılıç kayışı ve palaskaları
4203.30.00.00.11 - - Tabii deri ve köseleden olanlar - 150
4203.30.00.00.12 - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar - 150
4203.40 - Giyim eşyasının diğer aksesuarı
4203.40.00.00.11 - - Tabii deri ve köseleden olanlar - 150
4203.40.00.00.12 - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar - 150
(42.04)
4205.00 Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden
diğer eşya
- Makinalarda veya mekanik aletlerde veya diğer teknik amaçlarla
kulllanılan türde olanlar:
- - Transmisyon kolanları ve taşıyıcı kolanlar
4205.00.11.10.00 - - - Transmisyon kolanları - 75
4205.00.11.20.00 - - - Taşıyıcı kolanlar - 75
- - Diğerleri
4205.00.19.10.00 - - - Makinalarda kullanılan eşya ve dokuma sanayii için takeler (taquet) - 75
4205.00.19.90.00 - - - Diğerleri - 75
- Diğerleri
4205.00.90.00.11 - - Tabii deri veya köseleden diğer eşya - 150
4205.00.90.00.12 - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya - 150
4206.00.00.00.00 Bağırsak (ipek böceği bağırsağı hariç), kursak, mesane ve veterden
mamul eşya - 75