E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,51 TL
1 € = 4,13 TL
14769405 Ziyaretçi

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ( www.orgTR.org)

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU     04/11/1999 - 23866 Resmi Gazete

Gümrük Yönetmeliğini için Tıklayın..

Genel Hümümler  (Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar)

Madde 1-4

Madde 5-7

Bilgi

Madde 8-9

Diğer Hükümler

Madde 10-14

Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması

Madde 15-16

Eşyanın Menşei

Menşe Mevzuatı için Tıklayın...

Madde 17 -22

Eşyanın Gümrük Kıymeti

Gümrük Genel Tebliğ (Gümrük Kıymeti) seri No:1

Eşyanın Gümrük Kıymeti / Eşyanın Ağırlığı ve Kapları (Gümrük Yönetmeliği)

Madde 23-31

Eşyanın Ağırlığı ve Kapları

Madde 32

Madde 33-35

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi

Madde 36-38

Eşyanın Gümrüğe Sunulması

Madde 39-41

Özet Beyan ve Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması

Özet Beyan  /  Risk Analizi(G.Yönetmeliği Madde 60-71)

Madde 42-45

Madde 46

Eşyanın Geçici Depolanması

Madde 47-50

Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler

Transit Rejimi (G.Yönetmeliği Madde 212-307)

Madde 51-54

Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım   Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No: 1)

Madde 55-57

Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması

Madde 58-73

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi (G.Yönetmeliği Madde 204-211)

Madde 74-78

Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

Madde 79-83

Transit Rejimi

Transit Rejimi ile ilgili diğer Mevzuat için Tıklayın...

Madde 84-92

Gümrük Antrepo Rejimi

Gümrük Antrepo Rejimi ile ilgili Diğer Mevzuat için Tıklayın..

Madde 93-107

Dahilde İşleme Rejimi

Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı için Tıklayın...

Madde 108-122

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ile ilgili diğer Mevzuat için Tıklayın..

Madde 123-127

Geçici İthalat Rejimi

Geçici İthalat Rejimi ile ildiği Diğer Mevzuat Bilgileri için Tıklayın...

Madde 128-134

Hariçte İşleme Rejimi

Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı için Tıklayın...

Madde 135-149

İhracat Rejimi

İhracat Mevzuatı için Tıklayın..

Madde 150-151

Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri (Serbest Bölgeler)

Serbest Bölge Mevzuatı İçin Tıklayın..

Madde 152-162

Yeniden İhracat, İmha ve Terk

Madde 163-165

Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya

Madde 165/A-166

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 1)

Madde 167

Geri Gelen Eşya

Madde 168-170

Deniz Balıkçılığı Ürünleri ve Denizden Çıkartılan Diğer Ürünler

Madde 171

Sınır Ticareti

Sınır Ticareti ile ilgili Diğer Mevzuat için Tıklayın...

Madde 172

Posta Gümrük İşlemleri

Posta Gümrük İşlemleri ile İlgili Değer Mevzuat için Tıklayın

Madde 173-175

Akaryakıt ve Kumanya ile ilgili Hükümler

Madde 176

Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler

Madde 177-180
Gümrük Yükümlülüğünün Doğması Madde 181-194
Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği ve Ödenmesi Madde 195-201
Teminat Madde 202-207
Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi Madde 208-209
Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması Madde 210-217
Liman ve Antrepo İşletmelerinin Yükümlülükleri Madde 218-219
Çalışma Zamanları, Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı Madde 220-224

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri

Dogrudan ve Dolaylı Temsilciler (Genelge 2010/11) Gümrük idarelerinde is takibi (Genelge 2011/14)

Madde 225-230
Cezalar Madde 231-241
İtirazlar Madde 242-245
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde 246
Geçici Maddeler G.Madde 1-7
Yürürlük ve Yürütme Madde 247-248