E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,54 TL
1 € = 4,12 TL
14408257 Ziyaretçi

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2009/15481)

Bu Karar ile ilgili Yapılan Değişiklikleri Görmek İçin TIKLAYIN....

Karar Sayısı : 2009/15481                 07.10.2009-27369 Resmi Gazete

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR- Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Madde 1-3)

- Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatı (Madde 4-12)

- Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Getirilmeden Serbest Dolaşıma Girişine İlişkin Özel Şartlar (Madde 13-15)


- İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller ve Özel Şartlar ile Buna İlişkin Usul ve Esaslar, Taşıma Araçları (Madde 16-23)

-Yolcular Tarafından İthal Edilen Kişisel ve Sportif Amaçlı Eşya, Gemi Adamlarının İhtiyaç Malzemesi (Madde 24-25)

- Kriz Hali İçin Gönderilen Yardım Malzemesi, Tıbbi ve Cerrahi Teçhizat ile Laboratuvar Teçhizatı, Canlı Hayvanlar ve Bunlara Ait Teçhizat ve Sınır Bölgelerinde Kullanılan Teçhizat (Madde 26-28)

- Ses, Görüntü veya Veri Taşıyan Eşya, Turistik Reklam Malzemesi, Mesleki Teçhizat, Pedagojik Materyal ve Bilimsel Malzeme (Madde 29-32)

-Ambalajlar, Özel Nitelikte Eşya, Numuneler, Üretim Araçları ve Parçaları (Madde 33-36)

- Sergilenmek veya Satılmak Amacıyla Getirilen Eşya (Madde 37)

- Yedek Parça, Aksesuar ve Ekipman, Ekonomik Etkisi Olmayan Özel Bir Durumda Getirilen Eşya (Madde 38-39)

- Geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşya (Madde 40)

- Geçici İthalatta Teminat  (Madde 41-42)

- Geçici ithal eşyası için izin hak sahibi tarafından yapılamayacak işlemler  (Madde 43-44)

- Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya (Madde 45)

- Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya (Madde 46-47)

- Yerleşim Yerini Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Ev Eşyası ve  (Madde 48-49)

- Evlilik Nedeni ile Serbest Dolaşıma Giren Eşya ve Miras Yoluyla İntikal Eden Eşya  (Madde 50-54)

- Türkiye'ye Öğrenim Amacıyla Gelen, Türkiye Gümrük Bölgesinden Geçici Olarak Çıkan, Yerleşim Yeri Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Bulunan Gerçek Kişilerin Türkiye'de Edindikleri Konutlarda Kullanmak Üzere Getirdikleri Ev Eşyası ve Kişisel Eşya  (Madde 55 - 58)

- Yolcular Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulan Hediyelik Eşya ve Vergileri Ödenmek Suretiyle Yolcu Beraberinde veya Posta Yoluyla ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Serbest Dolaşıma Sokulacak Eşya (Madde 59-66)

- Kamu Yararına Faaliyetlerde Bulunulmak Amacıyla Serbest Dolaşıma Sokulan eşya ve Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Araştırma Yapılmasına Mahsus Alet ve Cihazlar (Madde 67-76)

- İlaç Özelliği Olan Ürünlerin Kalite Kontrolü Amacına Yönelik Maddeler veAraştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Serbest Dolaşıma Sokulan Eşya (Madde 77-79)

- Bir Ticari Faaliyetin Yürütülmesi ile Bağlantılı İthalat ,İşyeri Nakli Suretiyle.....  Çiftçilerin Komşu Ülkede.................  Numuneler, Reklam Malzemeleri..........  (Madde 80-125)

-Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Şirketlerin  Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınmasına İlişkin Şartlar... .... (Madde 126-137)


-Kararın (2009/15481) Ekleri için TIKLAYIN...