4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2014/6889)

Karar Sayısı : 2014/6889   18.10.2014-29149 Resmi Gazete

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2/10/2014 tarihli ve 3132705 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


4458  SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR KARAR

 

MADDE     1-  29/9/2009    tarihli  ve  2009/15481    sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile yürürlüğe   konulan  4458  Sayılı  Gümrük  Kanununun  Bazı  Maddelerinin  Uygulanmasi Hakkında Kararın 96 nci maddesine asagidaki fikralar eklenmistir.

"(5) Avrupa Birligi ulkelerinden giris yapan araclar haric oimak uzere, birinci fikra kapsamindaki aracların ülkemize girisinde tespit edilen kilometre bilgisi, aynı aracın Ülkemize bir sonraki girisindeki kilometre bilgisi ile karşılaştırılır. Aradaki fark aracın standart depo kapsamında bir onceki girisinde muafen ithal ettigi yakıta gore katetmesi gereken mesafeyle karşılaştırılarak, eksik mesafe katedilmesi halinde, her kilometre başına tüketilmeyen yakıt icin litre başına 4760 sayılı Özel Tuketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim vergisi tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi olarak tahsil edilir. Katedilen mesafeye gore harcanan yakıt hesabına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(6) Bu aracların katedeceği mesafeye ilişkin olarak gumruk idaresini yanıltıcı her turlu eylemin  tespitinde, tüm  depodan litre başına 4760  sayılı  Özel  Tüketim  Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlaıi tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi olarak tahsil edilir."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bakanlar  Kurulu  Kararının  Yayımlandığı Resmi Gazetenin

 

Tarihi                                                                            Sayisi

7/10/2009                                                                       27369

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278403 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278403 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?