4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2014/6706)

Karar Sayısı : 2014/6706             18.08.2014-29092 Resmi Gazete

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 17/7/2014 tarihli ve 1057895 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE    1-  29/912009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı    ile yururluge konulan  4458 Sayılı  Gumruk Kanununun Bazı Maddelerinin     Uygulanmasi Hakkında  Kararın  4 uncü maddesinin  ikinci fıkrasi asagidaki  sekilde  degistirilmistir.

"(2)   Nihai kullamma tabi tutulacak esyaya nihai kullanım duzenlemelerine    gore uygulanan gümrük vergisinin,  diger hallerde  uygulanabilecek   vergiden  daha  düşük olmaması durumunda, söz konusu esyaya  89.08 tarife pozisyonunda yer alan 'sökülecek gemilerle,  suda yüzen  sökülecek  diğer araçlar'  hariç bu Kısım hükumleri  uygulanmaz."

MADDE  2- Aynı Kararın 13 uncu maddesine  aşagıdaki  fıkra eklenmiştir.

"(2) Diger yükümlülükler yerine getirilmek kaydiyla, gemilerin Turkiye  Gümrük Bölgesi dışında oldukları sürede degistirilen aksam ve  parcalarının  Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolasima girisine izin verilir."

MADDE 3- Aynı Kararın 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmistir.

"(2)  Diger yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla, hava taşıtlarının   Türkiye Gümruk Bölgesi dışında oldukları sürede degistirilen aksam ve parcalarının Turkiye Gümruk Bolgesine getirilmeksizin  serbest dolaşıma girişine izin verilir."

MADDE  4- Aynı  Kararın 107 nci maddesinin besinci  fıkrası  aşağıdaki şekilde degistirilmistir    .

"( 5) a)  104 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen araçların  serbest dolasima girdigi tarihten itibaren on yıl geçmedikce engelli olmayan kişilere gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi veya devri yapilamaz. On  yil   sonrasında, söz konusu araçların devrinde gümruk vergileri aranmaz.

b) Engelli kisinin vefati halinde;

1) Aracın varise intikalinde 107 nci maddenin birinci fıkrasi uygulanmaz ve gümrük vergileri aranmaz.

2) Aracın varise intikali sonrasındaki satış ve devirlerde 107 nci maddenin birinci fikrasi uygulanmaz.

3) Aracın, serbest dolaşıma girdigi tarihten itibaren bes yıl gecmeden varis tarafından engelli olmayan kisilere satılmasi veya devredilmesi durumunda gümrük vergileri tahsil edilir."

MADDE 5- Aynı  Kararın 131 inci maddesi asağıdaki sekilde degistirilmistir,

"MADDE 131- (1) Dökme gelen esyanın taşınmasi sırasında ortaya çıkan;
a) Ek-13 'teki listede yer alan esyada aynı ekte yer alan oranları asmayan,

b) Ek-13'teki listede yer almayan eşyada %3'ü aşmayan,

c) Boru hatları ile taşınarak  ithal edilenler  haricindeki  dogal  gaz ürünlerinde  %4'ü aşmayan, farklılıklar  icin ozet beyan eksikligi veya fazlalığı takibati yapilmaz,"

MADDE  6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MAD DE 7- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869470 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869470 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?