4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2015/8113)

Karar Sayısı : 2015/8113             13.10.2014-29501 Resmi Gazete

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 17/7/2014 tarihli ve 1057895 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/9/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE    1-  29/912009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı    ile yururluge konulan  4458 Sayılı  Gumruk Kanununun Bazı Maddelerinin     Uygulanmasi Hakkında  Kararın  20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 5 numaralı alt bendi asagidaki  sekilde  degistirilmistir.

"5) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmidört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay"

MADDE 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869425 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869425 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?