44.Fasıl (GTC İzahnamesi)

BÖLÜM IX

AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI

FASIL 44

AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ

Fasıl Notları.

1.-   Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:

(a)   Başlıca parfümeride, eczacılıkta veya böceklerin öldürülmesinde, mantarların yok edilmesinde veya benzeri amaçlarla kullanılacak türden olan ve ince dilimler halindeki, rendelenmiş, kırılmış, öğütülmüş veya toz halindeki ağaç; (12.11 pozisyonu)

(b)   İşlenmemiş haldeki bambular ve özellikle örgü için kullanılan odunsu tabiatlı diğer maddeler (yarılmış, uzunlamasına biçilmiş veya kesilmiş olsun olmasın)

(c) Başlıca boyacılıkta veya debagatte (dabaklama) kullanılacak türden olan ince dilimler halinde, rendelenmiş, öğütülmüş veya toz halinde ağaç (14.04 pozisyonu);

(d) Aktif hale getirilmiş kömürler (38.02 pozisyonu)

(e) 42.02 pozisyonundaki eşya;

(f) 46. Fasıldaki eşya;

(g) 64. Fasılda yer alan ayakkabı veya aksamı;

(h) 66. Fasıldaki eşya (Örneğin, şemsiye, baston ve bunların aksamı)

(ij)   68.08 pozisyonundaki eşya;

(k) 71.17 pozisyonundaki taklit mücevherat

(l) XVI. veya XVII. Bölümlerdeki eşya (örneğin, makine aksamları ve parçaları, mahfazaları, kılıflar, makinalar, cihazlar ve araba yapım ve tamirinde kullanıma mahsus eşyalar için kabinler);

(m) XVIII. Bölümdeki ürünler (örneğin, saat kutuları ve müzik aletleri ve bunların aksam ve parçaları)

(n) Ateşli silahların aksam ve parçaları (93.05 pozisyonu);

(o) 94.Fasıldaki eşya (örneğin, mobilya, lambalar ve aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar);

(p) 95.Fasıldaki eşya (örneğin, oyuncaklar, oyunlar, spor malzemeleri);

(q) 96.Fasıldaki eşya (örneğin, pipolar ve bunların aksam ve parçaları, düğmeler, kurşun kalemler gibi) 96.03 pozisyonuna giren eşyaların ahşap gövde ve sapları hariç;

(r) 97.Fasıldaki eşya (örneğin, sanat eserleri).

2.-   Bu Fasıldaki "yoğunlaştırılmış ahşap" tabiri, kimyasal veya fiziksel işlem görmüş (tabakaların birbirine tutturulması söz konusu olduğunda, yapıştırılma işlemini sağlamadan daha ileri bir işlem görmüş) ve bu suretle yoğunluğu ve sertliği önemli derecede artmış ve mekanik dayanıklılık ya da kimyasal veya elektrik etkilerine karşı daha fazla direnç kazanmış masif veya yapıştırılmış levhalardan oluşan ağaçları ifade eder.

3.-   44.14 ila 44.21 pozisyonları, bu pozisyonlarda tanımlanan ahşap eşyaya uygulandığı gibi yonga levha veya benzeri levha, lif levha, lamine edilmiş (kaplama) ağaç veya yoğunlaştırılmış ağaçtan tanımlarına uyan eşyaya da uygulanır.

4.-   44.10, 44.11 veya 44.12 pozisyonlarındaki ürünler, 44.09 pozisyonundaki eşya için belirtilen şekillerde işlenmiş, eğilmiş, ondüle edilmiş, perfore edilmiş, kare veya dikdörtgenden başka bir şekil verilmek üzere kesilmiş veya biçimlendirilmiş veya diğer pozisyonlardaki eşya vasfını vermemesi şartıyla başka bir işleme tabi tutulmuş olabilirler.

5.-   44.17 pozisyonuna kesici kısmı, iş gören kenarı, iş gören yüzü veya iş gören diğer kısımları 82. Fasılın 1. notunda belirtilen herhangi bir maddeden yapılan aletler dahil değildir.

6.-   Yukarıdaki 1 no lu not hükmü saklı kalmak şartıyla metinin başka türlü gerektirdiği haller dışında, bu Fasıl pozisyonu "ağaç" a yapılan herhangi bir atıf bambuları ve odunsu yapıdaki diğer maddeleri kapsar.

o

o    o

Altpozisyon Notları:

1.- 4401.31 alt pozisyonunda geçen "odun pelleti" tabirinden mekanik ahşap işleme, mobilya sanayii veya diğer ahşap dönüşüm işlemlerinden ortaya çıkan talaş vb. yan ürünler anlaşılır. Bunlar doğrudan sıkıştırma yoluyla veya ağırlık itibarıyla %3'ü geçmeyecek şekilde bir bağlayıcı ilave.  edilerek aglomere edilirler, çapı 25 mm ve uzunluğu 100mm'yi geçmeyen silindirik ürünlerdir.

2.-   4403.41 ila 4403.49, 4407.21 ila 4407.29, 4408.31 ila 4408.39 ve 4412.31 altpozisyonlarının uygulamasında, “tropikal ağaç” tabirinden aşağıda belirtilen ağaçlardan biri anlaşılır :

Abura, Afrika Maunu, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningre, Avodire, Azobe, Balau, Balsa, Bosse clair, Bosse fonce, Cativo, Cedro, Dabema, Koyu Kırmızı Meranti, Dibetou, Doussie, Framire, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipe, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibe, Koto, açık Kırmızı Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makore, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoume, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Guatemala Pelesenki, Para Pelesenki, Rio Pelesenki, Gül  Pelesenki, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, Beyaz Laun, Beyaz Meranti, Beyaz Seraya, Sarı Meranti.

GENEL AÇIKLAMALAR

Bu Fasıl, imal edilmemiş ağaç, yarı-işlenmiş ağaç ürünleri ve genellikle ahşap eşyayı içerir.

Bu ürünler kabaca aşağıdaki şekilde gruplandırılabilirler:

(1)   İşlenmemiş ağaç malzeme (kesildiği haliyle, yarılmış, kabaca dört köşe  hale getirilmiş, kabuğu soyulmuş vb.) yakacak ağaç, ağaç artıkları ve parçacıkları, testere talaşı, dilim yada parçacıklar halinde; fıçı çemberi, tel direği, maden direği, kazık vb.; odun kömürü, ağaç yünü, ağaç unu; demiryolu veya tramvay traversleri (genel olarak 44.01 ila 44.06 pozisyonları). Bununla birlikte bu Fasıl, başlıca parfümeride, eczacılıkta veya böceklerin öldürülmesinde, mantarların yok edilmesinde veya benzeri amaçlarla kullanılacak türden olan ve ince dilimler halindeki, rendelenmiş, kırılmış, öğütülmüş veya toz halindeki (12.11 pozisyonu) ve başlıca boyacılıkta veya debagatte (dabaklama) kullanılacak türden olan ince dilimler halinde, rendelenmiş, öğütülmüş veya toz halindeki ağaçları içermez (14.04 pozisyonu).

(2)   Biçilmiş, dilimlenmiş, levhalar halinde kesilmiş, soyulmuş, zımparalanmış, kumlanmış, uç uca eklenmiş, örneğin; parmak şeklinde birleştirilmiş (yani daha uzun ağaç malzeme elde etmek için, birbirine geçmiş parmaklara benzeyen birleştirme şekilleriyle, kısa ağaç malzéme kısımlarının tutkalla birbirlerine uç uca yapıştırıldığı bir işlemle birleştirilmiş) ve şekil verilmiş ağaç (44.07 ila 44.09 pozisyonları).

(3)   Yonga levha ve benzeri levhalar, lif levha, lamine edilmiş (kaplama) ağaç ve yoğunlaştırılmış ağaç (44.10 ila 44.13 pozisyonları).

(4)   Ahşap eşya (Bu Fasılın 2 No lu Açıklama Notu ile aşağıdaki pozisyonların açıklama notlarında belirtilen bazı çeşitleri hariç) (44.14 ila 44.21 pozisyonları).

Genel kural olarak,  ağaç ve plastik tabakalarından oluşmuş yapı panelleri bu Fasılda sınıflandırılırlar.  Bu panellerin sınıflandırılması genellikle kullanım amaçlarına göre bunlara esas karakterlerini veren dış yüzey ya da yüzeylerine bağlıdır. Bu durumda, örn; çatı, duvar ya da döşeme işlerinde bir yapı elemanı olarak kullanılan ve yonga levhadan bir dış tabaka ve plastikten bir izolasyon tabakasından oluşmuş bir yapı paneli 44.10 pozisyonunda sınıflandırılır. Panelin bir yapı elemanı olarak kullanılmasını mümkün kılan sert ve dayanıklı odun kısmı olduğu için, tali bir işlev (izolasyon vazifesi) gören plastik tabakasının kalınlığı fazla önem taşımaz. Öte yandan, dıştaki plastik tabakalarına içten bir ağaç tabakasının sadece destek vazifesi gördüğü panel çoğu kez 39.Fasılda sınıflandırılır.

Tamamlanmamış veya demonte vaziyette olan ahşap eşya, parçalarının bir arada bulunması şartıyla, uygun bitmiş eşya olarak sınıflandırılır. Buna benzer şekilde, ait oldukları ahşap eşya ile birlikte satılan cam, mermer, metal ya da diğer maddelerin aksesuar veya aksam ve parçaları monte edilmiş olsun veya olmasın o eşyalarla birlikte sınıflandırılırlar.

Mamul ahşap eşyayı kapsayan 44.14 ila 44.21 pozisyonları, ister normal ağaçtan isterse yonga levha veya benzeri levhadan, lif levha, lamine edilmiş (kaplama) ağaç veya yoğunlaştırılmış ağaçtan imal edilmiş olsun ahşap eşyayı kapsar. (Fasılın 3 No lu Not Hükmüne bakınız)

Kurutma, yüzeysel kömürleştirme (karbonizasyon), astarlama ve doldurma, boyama, vernikleme veya kreozot, kömür katranı, pentaklorfenol (ISO), kromlu bakır arsenat ya da amonyaklı bakır arsenat vb. maddelerle emprenyeleme gibi ağaç malzemenin korunması için lüzumlu işlemler ağacın tarife tatbikatını etkilemez. Bununla birlikte, bu genel düşünceler, boyalı, rengi değişmiş veya koruyucu işlem görmüş ahşabın belirli kategorileri için özel sınıflandırma hükümlerinin yer aldığı 44.03 ve 44.06 pozisyonlarının altpozisyonlarında uygulanmaz.

Bambu ve söğüt çubuğu gibi odunsu yapıya sahip bazı maddeler esas olarak sepetçi eşyası yapımında kullanılırlar. İşlem görmemiş vaziyetteki buna benzer maddeler 14.01 pozisyonunda; sepetçi eşyası şeklinde oldukları takdirde 46.Fasılda yer alırlar. Bununla birlikte, dilimlenmiş veya küçük parçacıklar şeklindeki bambu gibi (yonga levhalar, lif levhalar veya selüloz hamur üretimi için kullanılan) ürünler ve bambudan eşyalar veya diğer ahşap maddeler; sepetçi eşyası, mobilya veya özellikle diğer Fasıllara dahil olan diğer eşyalar hariç, durum başka türlü gerektirmediği takdirde, ilgili ürünlerle veya gerçek ahşap eşyalarıyla bu Fasılda sınıflandırılır. (örneğin 44.10 ve 44.11 pozisyonlarındaki durum gibi). (Bu Fasılın 6 no lu not hükmüne bakınız).

o

o    o

Altpozisyon Açıklama Notu.

Bazı tropik ağaç türlerinin adları

Bu Fasıl altpozisyon Not 1 ve 44.03, 44.07, 44.08 ve 44.12 pozisyonları bakımından alt pozisyon sınıflandırılmasında bazı tropik ağaç türlerinin adları "Tropik Ağaçlar Uluslararası Teknik Birliği (ATIBT)" tarafından önerilen pilot isimlere göre tasnif edilmişlerdir. Pilot isim; ağaç türlerinin üretildiği ya da tüketildiği anavatanında en yaygın olduğu yerleşik ismidir.

Söz konusu pilot isimler, ilgili bilimsel ve yöresel isimlerle birlikte bu Fasıla ait Açıklama Notları ekinde liste halinde verilmiştir.

44.01 -     YAKMAYA MAHSUS AĞAÇLAR (KÜTÜK, ODUN, ÇALI-ÇIRPI DEMETLERİ HALİNDE VEYA BENZERİ ŞEKİLLERDE); İNCE DİLİMLER VEYA YONGALAR HALİNDE AĞAÇ; TESTERE TALAŞI VE ODUN DÖKÜNTÜ VE ARTIKLARI (KÜTÜK, BRİKET, TOPAK VEYA BENZERİ ŞEKİLLERDE AGLOMERE EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN).

4401.10 -  Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı

demetleri halinde veya benzeri şekillerde)

-  İnce dilimler veya yongalar halinde ağaç

4401.21 -- İğne yapraklı ağaçlar

4401.22 -- Geniş yapraklı ağaçlar

-Testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (kütük, briket,

topak ve benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın)

44.01.31- Topak şeklinde odun döküntü ve atıkları

44.01.39 - Diğerleri

Bu pozisyona şunlar dahildir:

(A)  Yakmaya mahsus ağaçlar genellikle şu şekillerde bulunur:

(1) Çoğunlukla kabuklu olan, gövdenin küçük parçaları.

(2) Yarılmış ağaç gövdeleri veya kısa gövde kısımları.

(3) Çalı-çırpı demetleri, kaba çubuklar, bağ sırıkları, ağaç kütük ve kökleri.

(B)  Dilim ya da parçacıklar halindeki odun, (düz, sert ve kabaca kare şeklinde) yani mekanik, kimyasal veya her ikisini birleştiren yöntemlerle selüloz hamuru elde edilmesinde veya lif levha, yonga levha üretiminde kullanılan mekanik yöntemlerle küçük yongalar ya da (ince ve esnek) parçacıklar haline getirilmiş odun. Bu Fasıla ilişkin 6. Nota istinaden örneğin, bambudan elde edilen benzer ürünler de bu pozisyon kapsamındadır.

Yuvarlak veya yarılmış haldeki kağıtlık odun bu pozisyon haricindedir (44.03 pozisyonu).

(C)  Kütükler, briketler, topaklar veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş ya da edilmemiş testere talaşı.

(D)  (Kereste olarak kullanılmayan) odun döküntü ve artıkları. Bu maddeler özellikle odun hamuru (kağıt), yonga levha, lif levha üretiminde ve yakacak olarak kullanılırlar. Kereste veya planyalama makinesi artıkları; imalat artıkları; kırık tahtalar; kullanılamayan eski ambalaj sandıkları; kütükler, briketler, topaklar veya benzeri şekiller halinde aglomere edilmiş olsun ya da olmasın kabuk ve talaşlar marangozluk ve dülgerlik artıkları ve parçacıkları; kullanılmış boyalı odun, dabaklama odunu veya kabuğu da bu artıklar içine girer. Pozisyon, ayrıca, yapım ve yıkım döküntülerinden ayrılan ve kereste olarak kullanılmayan odun döküntü ve artıklarını da içerir. Bununla birlikte, ayrılmış ahşap eşyalar ve (örneğin, kiriş, kalas, kapılar) gibi yeniden kullanıma uygun olanlar uygun pozisyonlarda sınıflandırılırlar.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

(a)   Reçine ile kaplanarak veya diğer yollarla çıra haline getirilmiş odun ve odun artıkları (36.06 pozisyonu),

(b)   Odun hamuru veya kibrit çöpü üretiminde kullanılan türden tomruklar (44.03 pozisyonu); yakılacak türden tomruklara benzemeyen bu tomruklar dikkatli bir şekilde tasnif edilir, kabuk ya da odunları (levhalar halinde) soyulmuş olabilir ve genellikle kırık, yarık, eğri, budaklı veya çatallı değildirler.

(c) Örgü işlerinde ya da elek, chip-kutuları, tablet kutuları vb. yapmada kullanılan türden odun yongası ve sirke yapımında ya da sıvıların arıtılmasında kullanılan odun yongaları (44.04 pozisyonu).

(d) Ağaç yünü ve ağaç unu (44.05 pozisyonu).

44.02 -     ODUN KÖMÜRÜ (KABUK VEYA SERT KABUKLU MEYVELERİN KABUKlARINDAN YAPILAN KÖMÜRLER DAHİL) (AGLOMERE EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN)

4402.10 -   Bambudan olanlar

4402.90 -    Diğerleri

Odun kömürü, odunun havayla temas etmeden karbonlaştırılması ile elde edilir. Bloklar, çubuklar veya granül ya da toz halinde veya briketler, tabletler, küreler halinde katran ile veya diğer maddelerle aglomere edilmiş olsun olmasın bu pozisyonda yer alır.

Hayvansal veya mineral karbona benzemeyen odun kömürü sudan daha hafiftir ve parçalarında odunsu yapı görülür.

Hindistan cevizi ve diğer meyve kabuklarının karbonlaştırılması ile elde edilen benzer ürünler de bu pozisyonda yer alır.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

(a) 30.Fasıl anlamında ilaç olarak hazırlanmış odun kömürleri,

(b) Koku maddeleriyle karıştırılmış; tablet veya diğer şekiller halindeki odun kömürü (33.07 pozisyonu).

(c) Aktive edilmiş karbon (38.02 pozisyonu).

(d) Resim çizmede kullanılan kömürler (kömür kalemleri) (96.09 pozisyonu).

44.03 -     YUVARLAK AĞAÇLAR (KABUKLARI VEYA KIŞIRLARI ALINMIŞ VEYA KARE ŞEKLİNDE KABACA YONTULMUŞ OLSUN OLMASIN) (+)

4403.10   -  Boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş

4403.20   -  Diğerleri (iğne yapraklılar)

-  Diğerleri, bu Fasılın 2 no lu altpozisyon notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar

4403.41 --  Koyu kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti ve Meranti

Bakau

4403.49 --  Diğerleri

-   Diğerleri

4403.91 --  Meşe (Quercus spp.)

4403.92 --  Kayın (Fagus spp.)

4403.99 --  Diğerleri

Bu pozisyon kesildiği haliyle genellikle dalları kesilmiş, dış kabuğu veya hem dış hem iç kabuğu soyulmuş veya sadece kaba dalları temizlenmiş, tabii haldeki ağaç gövdelerini içine alır. Taşımada tasarrufu sağlamak ve çürümeyi önlemek için son teşekkül eden tabakaları (kışırları) çıkarılmış olan bu ağaçlar da bu pozisyonda yer alır.

Yukarıdaki tanımdan anlaşıldığı gibi, burada sınıflandırılan başlıca ürünler şunlardan ibarettir: Kerestelik gövde kısımlar (tomruklar), telefon, telgraf veya elektrik direkleri, ucu sivriltilmemiş veya yarılmamış iskele direkleri, kazıklar, kısa kazıklar, çit kazıkları, kısa direkler; yuvarlak haldeki maden direkleri kağıt hamuru üretim için yarılmış veya yarılmamış haldeki tomruklar; kaplama levhası vb. imali için yuvarlak tomruklar; kibrit çöpü, ağaç işleri vb. üretim için tomruklar.

Telgraf, telefon veya elektrik direkleri bir bıçkı ile daha ileri derecede temizlendikleri veya kullanışa hazır hale gelecek şekilde mekanik bir soyucu ile soyuldukları takdirde,  yine bu pozisyonda sınıflandırılırlar. Bu direkler, koruma amacıyla, çoğu kez boyanır, verniklenir veya kreozot yada diğer maddelerle emprenye edilir.

Kaplama levhası veya pipo üretiminde kullanılan özel ağaç kütük ve kökleri ve bazı çalı şeklindeki bitkiler de bu pozisyonda yer alır.

Bu pozisyon, aynı zamanda ağaçların gövde ve gövde kısımlarından oluşan, yuvarlak yüzeyleri bir balta veya keser yardımıyla ya da kabaca doğrama ile düzleştirilmiş, enine kesiti kabaca dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olan ağaç malzemeyi de kapsar. Kabaca kare kesitli malzeme, işlenmemiş olmaları veya kabuk kalıntıları ile karakterize edilir. Sadece karşılıklı iki yüzey bu şekilde hazırlanan yarı-kare şekilli (enine kesitli) ağaç malzeme de burada sınıflandırılır. Kereste fabrikaları için uzun gövde kısımları bu şekilde hazırlanır veya çatı işlerinde olduğu gibi bu halde de kullanılabilir.

Bazı ağaç türlerinin (örn; Tik ağacı) uzun gövde kısımları kama yardımıyla yarılır veya parçası yönünde kiriş içlerine doğru kesilir; bu kirişler de aynı şekilde bu pozisyonda yer alır.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

(a)   Baston, şemsiye, alet sapı ve benzeri mamuller için elverişli, kabaca yontulmuş ağaç (44.04 pozisyonu)

(b)   Demiryolu veya tramvay traversleri şeklinde kesilmiş ağaç (44.06 pozisyonu).

(c)   Kalas, kiriş, vb. haline getirilmek üzere kesilmiş ağaç malzeme (44.07 veya 44.18 pozisyonları).

o

o     o

Altpozisyon Açıklama Notu.

4403.10 Altpozisyonu

4403.10 altpozisyonu, uzun süreli koruma sağlamak amacıyla boya, renk maddesi, kreozot veya (kömür katranı, pentaklorofenol (ISO), kromlu bakır arsenat veya amonyaklı bakır arsenat gibi) diğer koruyucularla işleme tabi tutulan ağaçları da içerir.

Sadece taşıma ve depolama süresince korumayı sağlamak amacıyla bazı maddelerle işleme tabi tutulan ağaç malzemeleri kapsamaz.

44.04 -     AHŞAP ÇEMBERLER; YARILMIŞ SIRIKLAR; UÇLARI SİVRİLTİLMİŞ FAKAT UZUNLAMASINA BİÇİLMEMİŞ AĞAÇTAN BÜYÜK VE KÜÇÜK KAZIKLAR; BASTON, ŞEMSİYE, ALET SAPLARI VEYA BENZERİ EŞYA İMALİNE ELVERİŞLİ AHŞAP ÇUBUKLAR (KABACA YONTULMUŞ FAKAT TORNA EDİLMEMİŞ, BÜKÜLMEMİŞ VEYA BAŞKA SURETTE İŞLENMEMİŞ); KASNAK TAHTALARI VE ŞERİT HALİNDE AĞAÇLAR.

4404.10 -    İğne yapraklılar

4404.20 -    Geniş yapraklılar

Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:

(1)   Ağaçtan çemberler: Kabuklu veya kabaca yontulmuş, fıçı çemberi, ağaç mania örgüleri vb. yapımında kullanılan söğüt, fındık, huş vb. ağaçlarına ait yarılmış çubuklar. Bunlar genellikle demetler ya da kangallar haline getirilir.

Boylamasına yarılmış ve fıçıya takıldığında uçlarının birbirine geçmesi için iki baştan kertik açılmış çember odunu 44.16 pozisyonunda yer alır.

(2)   Yarılmış sırıklar: Boyuna yarılmış ağaç gövde veya dallarından oluşurlar.  Bunlar,  büyük oranda tarımda ve bahçecilikte destek olarak, ayrıca çit yapımında bazı hallerde de tavan ve çatı lataları olarak kullanılırlar.

(3)   Uçları sivriltilmiş kazıklar (çit direkleri dahil), uçları sivriltilmiş fakat boyuna yönde biçilmemiş, kabuğu soyulmuş veya soyulmamış ya da bir koruyucu maddeyle emprenye edilmiş ya da edilmemiş, yuvarlak veya yarılmış kazıklar.

(4)   Kabaca yontulmuş, fakat torna edilmemiş, bükülmemiş veya başka surette işlenmemiş ağaçtan çubuklar: Baston, kırbaç, golf-sopası, şemsiye, alet sapı, çalı süpürgesi sapı, boyalı baston ve benzeri eşyaların imaline elverişli kalınlık ve uzunlukta ağaç çubuklar.

Planyalanmış, (alelade veya uçlu torna tezgahında) torna edilmiş, bükülmüş veya başka şekilde daha ileri derecede işlenmiş ve şemsiye sapı, baston, alet sapı vs. olarak bilinen türden ağaç malzemeler her biri ait oldukları pozisyonlarda sınıflandırılır.

(5)   Kasnak tahtaları, ağaçların dilimlenmesi, soyulması veya mihverleri etrafında çevrilerek testereyle kesilmesi suretiyle elde edilen ve eğilip bükülebilen türden olan ensiz, ince hatta örmede kullanılan şeritler halinde olup, elek yapımında, çip kutuları, çip sepetleri, tablet kutuları, kibrit kutuları vb. yapımında kullanılır. Ayrıca kibrit süyekleri ve bot ve ayakkabı çivisi vb. yapımında kullanılan ağaç parçalarını da kapsar.

Bu pozisyon, kangal şeklindeki yonga odununa benzeyen, sirke yapımında veya sıvıların saflaştırılmasında kullanılan genellikle kayın veya fındık ağacı yongalarını da içerir. Bu yongalar aynı kalınlık, genişlik ve uzunlukta olmaları ve kangal şeklinde eşit silindirler oluşturmaları ile 44.01 pozisyonuna giren artık yongalardan ayırt edilebilirler.

Fırça sapları, bot ya da ayakkabı kalıpları 44.17 pozisyonunda yer alır.

44.05 -     AĞAÇ YÜNÜ; AĞAÇ UNU

Ağaç yünü; karışık bir kütle oluşturacak şekilde kıvrılmış ve bükülmüş ince ağaç şeritlerinden meydana gelir. Şeritler (44.01 pozisyonuna giren alelade odun yongalarından ayrılacak şekilde oldukça uzun), eşit kalınlık ve genişliktedirler. Özel soyma makineleri ile (kavak, iğne yapraklı, vb.) ağaç tomruklarından bu şekilde elde edilirler. Ağaç yünü genellikle, sıkıştırılmış balyalar halinde satılır.

Ağaç yünü boyanmış, tutkalla yapıştırılmış veya kabaca bir arada bükülmüş, ya da kağıt sayfaları arasına tabakalar halinde konmuş olsa bile, yine bu pozisyon içinde yer alır. Ağaç yünü en çok paketleme (ambalaj) işlerinde ve dolgu maddesi amaçları için kullanılır. Ayrıca aglomere edilmiş panel imalinde de kullanılır (Örn; 44.10 veya 68.08 pozisyonuna giren bazı levhalar).

Ağaç unu; testere talaşı, rende talaşı ve diğer odun artıklarının öğütülmesi veya testere talaşının elenmesiyle elde edilen bir tozdur. Büyük ölçüde, dolgu maddesi olarak plastik sanayiinde, yonga levha ve linoleum üretiminde kullanılır. Ağaç unu 44.01 pozisyonuna giren testere talaşından parçacıklarının daha küçük boyutlarda ve muntazam olması ile ayırt edilebilir.

Hindistan cevizi kabuğundan elde edilen ağaç unu ve benzerleri bu pozisyon kapsamına girmez.(14.04 pozisyonu)

44.06 - AĞAÇTAN DEMİRYOLU VEYA TRAMVAY TRAVERSLERİ (+)

4406.10 -    Emprenye edilmemiş (emdirilmemiş)

4406.90 -    Diğerleri

Bu pozisyon çoğunlukla, demiryolu veya tramvay raylarını taşımak üzere kullanılan türden, enine kesiti az veya çok dikdörtgensi olan planyalanmamış ağaç malzeme parçalarını kapsar. Bu pozisyon aynı zamanda demiryolu traverslerinden daha uzun olan makas traverslerini ve daha geniş, daha kalın ve genellikle daha uzun olan köprü traverslerini içerir.

Bu traverslerin kenarları kabaca düzleştirilmiş ve üzerlerine ray ve vidaların tespit edilmesi için delik veya yuva açılmış olabilir. Ayrıca, yarılmayı önlemek için bazen S demiri, çivi, civata veya çelik şeritler vasıtasıyla uçlarından sağlamlaştırılmış olabilirler.

Bu pozisyona giren mamuller, korumayı sağlamak amacı ile yüzeyleri insektisit (böcek öldürücü) ve fungisitlerle (mantar yok edici) işleme tabi tutulmuş olabilirler. Uzun süreli koruma için çoğunlukla kreozot ve diğer maddelerle emprenye edilirler.

o

o    o

Altpozisyon Açıklama Notu.

4406.10 ve 4406.90 Altpozisyonları

Bu altpozisyonlardaki sınıflandırmada "Emprenye edilmiş (emprenyelenmiş)" deyimi, "uzun süreli korumayı sağlamak amacıyla kreozot veya diğer koruyucu maddelerle işleme tabi tutulmuş" anlamındadır. Sadece taşıma ve depolama esnasında mantar ve parazitlerden korumayı sağlamak için bir insektisit (böcek öldürücü) veya fungisit (mantar yok edici) ile işleme tabi tutulmuş traversleri içermez; bunlar "emprenye edilmemiş (emprenyelenmemiş)" altpozisyonu altında sınıflandırılacaklardır.

44.07 -     UZUNLAMASINA TESTERE İLE BİÇİLMİŞ VEYA YONTULMUŞ, DİLİMLENMİŞ VEYA YAPRAK HALİNDE AÇILMIŞ, KALINLIĞI 6 MM.Yİ GEÇEN AĞAÇLAR (RENDELENMİŞ, ZIMPARALANMIŞ VEYA UÇ UCA EKLENMİŞ OLSUN OLMASIN):

4407.10  -   İğne yapraklı ağaçlar

-   Bu Fasılın 2 no lu altpozisyon notunda yer alan tropikal ağaçlardan olanlar

4407.21 -- Maun (Swietenia spp.)

4407.22 -- Virola,  Imbuia ve Balsa

4407.25 -- Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti ve Merkanti

Bakau

4407.26 -- Beyaz Launan, Beyaz Meranti, Beyaz Seraya, Sarı Meranti

ve Alan

4407.27 -- Sapelli

4407.28 -- Iroko

4407.29 -- Diğerleri

-   Diğerleri

4407.91 -- Meşe (Quercus spp.)'den

4407.92 -- Kayın (Fagus spp.)'dan

4407.93 -- Akçaağaç (Acer spp.)’tan

4407.94 -- Kiraz Ağacı (Prunus spp.)’ndan

4407.95 -- Dişbudak Ağacı (Fraxinus spp.) ‘ndan

4407.99 -- Diğerleri

Bu pozisyon, birkaç istisna ile, genel lif yönünde biçilmiş veya yongalanmış, levhalar halinde kesilmiş veya soyulmuş her boyda fakat 6.mm.yi aşan kalınlıktaki her türlü ağaç malzeme ve keresteyi kapsar. Bu tür ağaç malzeme ve kerestenin kapsamına biçilmiş kirişler, kalaslar, prizmalar, tahtalar, latalar, vb. ve yongalama makineleri kullanılarak biçmeye nazaran daha düzgün bir yüzey meydana getiren ve böylece müteakip planyalamayı gereksiz kılan yongalama işlemi ile oldukça hassas ölçülerde elde edilen ve biçilmiş ağaç veya yuvarlak haldeki malzemenin eş değeri sayılan ağaç maddeler girmektedir. Kesme ve soyma kaplama levhaları ve döşeme parkelerinde kullanılan dar, uzun ağaç parçaları da (şerit ve çıtalar) bu pozisyonda sınıflandırılır. Kenarları veya yüzeyleri boyunca devamlı olarak şekillendirilmiş ağaç malzemeler hariç (44.09 pozisyonu);

Bu pozisyon kapsamına giren ağaç malzemenin mutlaka dikdörtgen (ya da kare) kesitli veya uzunluğu boyunca aynı kesitte olması gerekli değildir.

Bu pozisyonda sınıflandırılan ürünler planyalanmış (planyalama işlemi esnasında birbirine bitişik iki kenarın oluşturduğu açı hafif yuvarlak şekilde olsun veya olmasın), zımparalanmış veya uç uca eklenmiş, örneğin; parmak şeklinde birleştirilmiş (bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız).

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

(a) Kabaca kare şeklinde olanlar, örneğin kabaca yontulmuş (44.03 pozisyonu)

(b) Kasnak tahtaları ve benzerleri (44.04 pozisyonu).

(c) Kaplamalık yapraklar ve kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen kontrplak için yapraklar (başka yerlerde sınıflandırılmayan veya bulunmayan diğer ağaçlar) (44.08 pozisyonu).

(d)   Bir kenarına veya yüzüne sürekli olarak şekil verilmiş (şekillendirilmiş) ağaçlar (44.09 pozisyonu).

(e) Parke yapımında kullanılan kontrplak parçaları veya kaplama levha haline getirilmiş ağaçlar (44.12 pozisyonu).

(f) Bina ve inşaat için marangozluk mamulleri (44.18 pozisyonu).

(f)

44.08 - UZUNLAMASINA TESTERE İLE BİÇİLMİŞ, DİLİMLENMİŞ VEYA YAPRAK HALİNDE AÇILMIŞ, KALINLIĞI 6 MM.'Yİ GEÇMEYEN, KAPLAMA İÇİN (LAMİNE EDİLMİŞ AĞAÇLARIN DİLİMLENMESİYLE ELDE EDİLENLER DAHİL) KONTRPLAK İÇİN VEYA BENZERİ LAMİNE EDİLMİŞ AĞAÇLAR VE DİĞER AĞAÇLAR İÇİN YAPRAKLAR (RENDELENMİŞ, ZIMPARALANMIŞ, EKLİ VEYA UÇ UCA EKLENMİŞ OLSUN OLMASIN):

4408.10  -   İğne yapraklı ağaçlar

-   Bu Fasılın 2 no lu Altpozisyon notunda yer alan tropikal ağaçlardan olanlar

4408.31 -- Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti ve Meranti

Bakau

4408.39 -- Diğerleri

4408.90  - Diğerleri

Bu pozisyon ister kaplamalık yapraklar olarak, isterse kontrplak üretiminde ya da diğer amaçlarla (kemanlar, puro kutuları, vb.) kullanılsın, biçme, kesme veya soyma yoluyla elde edilen; düzgünleştirme, boyama, sıvama, veya emprenyeleme, kağıt ya da bez astarlarla takviye işlemine tabi tutulmuş olsun olmasın, yahut taklit kakmalı dekoratif yapraklar halinde; 6.mm.yi aşmayan kalınlıkta yapraklar halindeki (takviye edici maddeler hariç) ağaçları kapsar.

Kontrplak yapımında kullanılan ağaçlar, tomruğun genellikle buharlama ya da sıcak suya batırma yoluyla yumuşatıldığı ve soyma makinesinin karşısında kendi ekseni etrafında döndürüldüğü böylelikle devamlı bir yaprak halinde kesildiği soyma işlemi ile elde edilir.

Kesme işleminde, önceden buhara tutulmuş veya sıcak suya batırılmış olan tomruk, karşısında dikey veya yatay yönde makaslama yapan bıçaklarla, her kesme işleminden sonra tomruğun bıçağa veya bıçağın tomruğa doğru hareketi ile kesilir. Bu işlemin değişik bir şeklinde tomruk sabit bir bıçağa doğru hareket eder. Bu şekilde tomruk çok ince levhalar halinde kesilir.

Lamine edilmiş ağaçların dilimlenmiş bloklarından imal edilen kaplamalık yapraklar geleneksel methodla yapılan kaplamalık yapraklar yerine kullanılabilir.

Bu pozisyonda yer alan yapraklar yapıştırılmış (Örn; kontrplak ve benzeri lamine edilmiş ağaç yapımında kullanılmak üzere daha geniş yapraklar elde etmek için yan yana tutkallanmış, dikilmiş veya bantlanmış) olabilir. Ayrıca planyalanmış, zımparalanmış, uç uca eklenmiş, örneğin; parmak şeklinde birleştirilmiş olabilir. (Bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız). Bundan başka, kontrplak üretiminde kullanılan bir yaprağın bir kusuru (Örn; bir budak deliğini kapatmak veya sağlamlaştırmak için) kağıt, plastik veya ağaç madde ile kaplanmış olması bu tür yaprağın bu pozisyonda sınıflandırılmasını engellemez.

Dolap ve benzeri eşya yapımında kullanılan çok ince damarlı ağaçlara ait yaprak kaplamalar çoğunlukla biçme veya kesme yoluyla elde edilir.

Bu pozisyonda; donanma fişeği, sandık, oyuncak, model, vb. yapımında kullanılan kare kesitli ve yaklaşık 3 mm. kalınlıktaki kısa ağaç parçacıkları da yer alır.

Örgü işlerinde, çip kutuları, tablet kutuları, vb. yapımında kullanılan türden dar şeritler halinde kesme veya soyma yoluyla elde edilmiş olan ağaçlar bu pozisyona dahil değildir (44.04 pozisyonu).

44.09 -     HERHANGİ BİR KENARINDA, UCUNDA VEYA YÜZÜNDE DEVAMLI ŞEKİL VERİLMİŞ (LAMBALANMIŞ, YİV AÇILMIŞ, SET AÇILMIŞ, ŞEVLENMİŞ, ORTALARI (V) ŞEKLİNDE OLUKLANMIŞ, KORNİŞLİ, KALIPLANMIŞ, YUVARLATILMIŞ VE BENZERİ ŞEKİLLERDE) AĞAÇLAR ( BİRLEŞTİRİLMEMİŞ PARKE TAHTALARI İÇİN ŞERİTLER VE SÜPÜRGELİKLER DAHİL) (RENDELENMİŞ, ZIMPARALANMIŞ VEYA UÇ UCA EKLENMİŞ OLSUN OLMASIN).

4409.10 -   İğne yapraklı ağaçlar

-  Geniş yapraklı ağaçlar

4409.21 --  Bambudan olanlar

4409.29 --  Diğerleri

Bu pozisyon, müteakip birleştirme işlemini kolaylaştırmak veya aşağıdaki 4. maddede belirtilen şekil verme veya kısmen yuvarlaklaştırma işlemlerini sağlamak için, biçildikten sonra ya da dört köşe hale getirildikten sonra kenarlarından, ucundan veya yüzeylerinden biri boyunca devamlı olarak şekillendirilmiş olan, planyalama, zımparalama veya uç uca ekleme, örneğin; parmak şeklinde birleştirme, işlemlerine tabi tutulmuş olsun olmasın özellikle tahtalar, kalaslar, vb. halindeki ağaç malzemeyi içine alır.(Bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız). Bu pozisyon anlamında "kenar" tabiri uçları da kapsar. Sürekli olarak şekil verilmiş kapsamına hem uzunluğu boyunca muntazam kesitli ürünler hem de kabartma halinde tekrarlı desene sahip ürünler dahildir.

Lambalanmış ve yiv açılmış keresteler, bir kenarına veya ucuna yiv açılmış ve diğer kenarı lambalanmış, yan yana birleştirildiğinde lambalanmış tarafın yiv açılmış kenara oturtulduğu kerestelerdir.

Set açılmış keresteler bir veya daha fazla kenarı veya ucu basamak teşkil edecek şekilde kesilmiş olan kerestelerdir.

Şevlenmiş keresteler; bir veya daha fazla köşesi yüz ve kenarına veya ucuna açı teşkil edecek şekilde giderilmiş kerestelerdir.

Bu pozisyona dahil diğer şekiller arasında aşağıdakiler belirtilebilir:

(1) Kenarları veya ucu yuvarlatılmış tahtalar,

(2) (V) şeklinde bağlantı teşkil eden keresteler (örneğin, oluklu kenarları veya uçları yivlenmiş ve lambalanmış olan ağaçlar). Bunlara ortaları (V) şeklinde oluklanmış ağaçlar (örneğin, ortalarına (V) şeklinde uzunlamasına oluk açılmış bulunan ve kenarları veya uçları genellikle lambalanmış ve yivlenmiş ve bazen de oluklanmış olanlar) dahildir.

(3)   Kornişli kereste; bunlar kenar veya uc ve geçme kenarları arasında basit bir korniş bulunan yivlenmiş ve lambalanmış ağaçlardır. Ortaları kornişli ağaçlar (yani yüzey ortasına doğru basit bir kornişin bulunduğu lambalanmış ve yivlenmiş ağaç) da bu başlığa dahildir.

(4)   Kalıplanmış ahşap ürünler; (ağaçtan çubuklar ve pervazlar olarak da bilinir.) Bunlar el ile veya mekanik olarak işlenmek suretiyle çeşitli şekiller verilmiş olan ve örneğin; resim çerçeveleri imalinde veya duvar, mobilya, kapı ve diğer doğramacılık veya mobilyacılıkta kullanılmaya mahsus dekorasyon işlerinde kullanılan ağaçtan çubuklardır.

(5) Yuvarlatılmış ağaçlar, bunlar haddelenmiş olup çok ince, yuvarlak çubuklar halindedirler. Genellikle bazı tip kibrit çöpleri, ayakkabı çivileri, bazı tip ağaç güneş storu (pinoleum stor), kürdan, peynir yapımında kullanılan kafeslikler, vb. imalinde kullanılırlar. Uzunluğuna vidalanmış, yuvarlatılmış ağaçtan çubuklar veya bunların karşılıklı geçirilmesiyle meydana gelen çukur çap mesafeleri (kuturları) 2 mm.'den 75 mm.'ye kadar ve uzunluğu 45 cm.'den 250 cm.'ye kadar olan ve örn; ağaç mobilyanın birleştirme aksamı olarak kullanılacak türden olan eşya da bu pozisyonda sınıflandırılır.

Bu pozisyon sürekli olarak şekil verilmiş örn; yiv açılmış, lambalanmış olmak şartıyla, dar tahta parçalarından meydana gelen, parke döşeme yapımında kullanılan şerit ve çıtaları da içine alır. Planyalama, zımparalama, uç uca ekleme, örneğin; parmak şeklinde birleştirme, dışında başka bir işleme tabi tutulmamış olmaları halinde 44.07 pozisyonuna girerler.

Parke yapımında kullanılan kontrplak veya kaplama ağaç şeritler bu pozisyona dahil değildir (44.12 pozisyonu).

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

(a)   Bir araya getirildiğinde sandık olacak şekilde hazırlanmış, planyalanmış veya başka şekilde işlenmiş bulunan takım halindeki tahtalar (44.15 pozisyonu),

(b) Uçlarına yiv veya set açılmış, kırlangıç kuyruğu birleştirme yapılmış veya benzer şekillerde işlenmiş ağaç malzeme, yapı işlerinde kullanılan (örn; ağaç parkeler, şeritler, vb.den yapılmış parke döşeme panelleri gibi) paneller halinde birleştirilmiş ağaç malzeme (ağaçtan bir ya da daha fazla tabaka ile desteklenmiş olsun olmasın) (44.18 pozisyonu).

(c)   Taşıma ve daha sonra işlemeyi kolaylaştırmak için tutkal ile birleştirilmiş, kabaca biçilmiş ağaç latalardan meydana gelen paneller (44.21 pozisyonu)

(d)  Bir kalıbı kalıplanmış veya kalıplanmamış başka bir ağaç üzerine koyarak elde edilen şekil verilmiş ağaç malzeme (44.18 veya 44.21 pozisyonu).

(e)   Cilalama, boyama, verniklemeden başka planlayama veya zımparalama gibi yüzey işlemlerine tabi tutulmuş ağaç malzeme (örn; kaplanmış, cilalanmış, boyanmış, verniklenmiş, bronzlaştırılmış veya yüzeyi madeni levhalar kaplanmış (genellikle 44.21 pozisyonu).

(f)   Mobilya aksamı olarak kullanılmak üzere hazırlanmış şekilde olan pervazlar örn; dolap, kütüphane vb. raflarına mahsus çentikli çubuklar bu pozisyon haricinde kalır (94.03 pozisyonu).

44.10 -     AĞAÇTAN VEYA DİĞER ODUNSU MADDELERDEN YONGA LEVHA ORIENTED STRAND BOARD (OSB) VE BENZERİ LEVHALAR (ÖRNEĞİN, WAFERBOARD) (REÇİNELER VEYA DİĞER ORGANİK BAĞLAYICI MADDELERLE AGLOMERE EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN)

-  Ağaçtan olanlar

4410.11 -- Yonga levha

4410.12 – Yönlendirilmiş lifli levha (OSB)

4410.19 -- Diğerleri

4410.90 -  Diğerleri

Yonga levha, kalıptan geçirilerek ya da preslenerek çeşitli uzunluk, genişlik ve kalınlıklarda imal edilen yassı (levha şeklinde) bir üründür. Genellikle yuvarlak ağacın veya ağaç artıklarının mekanik yolla ufalanmasından elde edilen ağaç yonga ya da parçacıklarından imal edilir. Ayrıca bagas (suyu çıkarılmış şeker kamışı posası), bambu, saman, keten veya kendir sapları gibi diğer odunsu maddelerden de imal edilebilir. Yonga levhalar genellikle, levha ağırlığının % 15'ni aşmayan oranda bir organik bağlayıcı ve çoğunlukla ısı ile sertleşen bir sentetik reçine ilave edilmek suretiyle aglomere edilir.

Bu pozisyon kapsamına giren yonga levhaları meydana getiren yongalar veya diğer parçacıklar levha kenarlarında genellikle çıplak gözle ayırt edilebilirler. Bununla birlikte bazı hallerde, bu yonga ve parçacıkları 44.11 pozisyonuna giren lif levhayı meydana getiren lignoselülozik liflerden ayırt etmek için mikroskop altında incelemek gerekebilir.

Bu pozisyon aşağıdakileri de kapsar:

(1) Oriented strand board. Bunlar genişliğinin en az iki katı uzunluğunda ağaçtan ince yonga katmanlarından yapılır. Bu yongalar, izosiyanat veya fenolik reçineler gibi bağlayıcılar (genellikle su geçirmez olurlar) ile karıştırılarak bir araya getirilir ve yüzey tabakasının üzerine kalın bir tabaka oluşturacak şekilde yerleştirilir. Levhaya gelişmiş elasto mekanik özellikler kazandırmak amacıyla dar yonga tabakaları genellikle çapraz şekilde yerleştirilir veya iç tabakalara rasgele konulur. Daha sonra bunlar ısı ve basınç altında yapıştırılır ve katı, yeknesak, sert bir yapı levhası elde edilir.

(2) Büyük yongalı levhalar (etiket yongalı levhalar- waferboard). Bunlar uzunlukları genişliklerinin iki katından az olan ağaçtan ince yongalardan yapılır. Bu yongalar, izosiyanat veya fenolik reçineler gibi bağlayıcılar (genellikle su geçirmez olurlar) ile karıştırılarak rasgele bir araya getirilmesi suretiyle kalın bir tabaka oluşturur. Bu tabakaya ısı ve basınç uygulanması suretiyle katı, yeknesak, yüksek mukavemetli ve suya dayanıklı bir yapı levhası elde edilir.

Bu pozisyon kapsamına giren yonga levhalar genellikle zımparalanırlar. Bundan başka, bunlar levhayı oluşturan parçacıkların aglomere edilmesi için gerekli olmayan fakat levhaya su geçirmezlik, çürüme, yanma veya tutuşma, kimyasal madde ve elektrik iletkenliğine ve böceklere karşı direnç ve daha fazla yoğunluk gibi ek özellikler kazandıran bir ve daha çok maddeyle emprenye edilebilirler. Son örnekte emprenye maddeleri önemli bir özellik elde ederler.

Dikey yongalı levhaların (okal tipi) levha içinde bir ucundan diğer ucuna giden delikleri bulunabilir.

Bu pozisyonda yer alan lamine edilmiş levhalar aşağıda belirtilmiştir:

(1) Bir veya iki yüzü lif levha ile kaplanmış yonga levha.

(2) Bir veya iki yüzü lif levha ile kaplanmış veya kaplanmamış birkaç yonga levha

(3) Herhangi bir düzende birleştirilmiş birkaç yonga levha ve birkaç lif levha.

Bu pozisyondaki ürünler, 44.09 pozisyonunda yer alan ürünlerin şekillerini vermek için işlenmiş, bükülmüş, kıvrımlı hale getirilmiş, perfore edilmiş, kare ya da dikdörtgenden başka şekillerde kesilmiş, yüzeyleri, kenarları veya uçları işlenmiş veya kaplanmış veya sıvanmış (örn; dokumaya elverişli mensucat, plastik, boya, kağıt, veya metalle) olsun olmasın veya başka işlemlere tabi tutulmuş olmaları halinde de bu pozisyonda yer alırlar, şu kadar ki bütün bu işlemler başka pozisyonlardaki ürünlerin esas karakterini kazandıracak biçimde olmamalıdır.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

(a)   Dolgu maddesi olarak ağaç unu ihtiva eden plastik levhalar veya şeritler (Fasıl39)

(b)   İçinde bir uçtan diğer bir uca giden delikleri olsun olmasın kaplama levhasıyla kaplanmış yonga levha ve benzeri levhalar (örneğin; oriented strand board ve büyük yongalı levha) (44.12 pozisyonu)

(c)   Her iki yüzeyi yonga levha ile kaplanmış olan gözenekli ağaç paneller (44.18 pozisyonu)

(d)  Çimento, alçı veya diğer mineral yapıştırma maddeleri ile aglomere edilmiş, odunsu maddelerden üretilen levhalar (68.08 pozisyonu)

Doğrudan doğruya presleme, kalıptan geçirme veya biçim verme veya diğer işlemlerle elde edilmiş olsun veya olmasın başka pozisyonlarda daha özel şekilde ele alınan ağaç maddeler veya onların parçaları bu pozisyon kapsamına girmezler.

44.11 -     AĞAÇTAN VEYA DİĞER ODUNSU MADDELERDEN LİF LEVHALAR (REÇİNELER VEYA DİĞER ORGANİK MADDELERLE BİRLEŞTİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN).

-  Orta yoğunlukta lif levhalar (MDF)

4411.12 --    Kalınlıkları 5 mm’yi geçmeyenler

4411.13 --    Kalınlıkları 5 mm’yi geçen fakat 9 mm’yi geçmeyenler

4411.14 --    Kalınlıkları 9 mm’yi geçenler

-    Diğerleri

4411.92 --  Yoğunluğu 0.8 gr /cm3'ü geçenler

4411.93 --  Yoğunluğu 0.5 gr/cm3'ü geçen, fakat 0.8 gr/cm3

geçmeyenler

4411.94 --  Yoğunluğu 0.5 gr/cm3'ü geçmeyenler

Lif levha, çoğunlukla mekanik yolla veya buhar püskürtülerek liflerine ayrılmış olan yongalardan ya da (Örn; bagas veya bambudan elde edilen) diğer liflerine ayrılmış lignoselülozik maddelerden imal edilir. Levhayı oluşturan lifler mikroskop altında incelenerek teşhis edilebilirler. Lifler, levha içinde, keçeleme ve genellikle lignin içermelerinden ileri gelen bağlanma özellikleri nedeni ile birbirlerine yapışırlar. Lifleri aglomere etmek için ilave reçine ve diğer organik yapıştırma maddeleri kullanılabilir. Levhaya su geçirmezlik çürüme, yanma veya tutuşmaya ve böceklere karşı direnç gibi ilave bir özellik kazandırmak için üretim sırasında veya sonrasında emprenye maddesi veya diğer maddeler de ilave edilebilir. Lif levha tek bir tabakadan veya yapıştırılmış bir kaç tabakadan meydana gelmiş olabilir.

Bu pozisyonda yer alan lif levha kategorileri üretim sürecine göre ayrılabiler ve bunlar:

(A) “Kuru Üretim Süreci” ile elde edilen lif levla

Bu grup, özellikle, sıkıştırmada yapıştırma sürecine yardımcı olması için kuru ağaç liflerine sıcakta sertleşen ek reçinelerin eklenmesi süreci ile elde edilen orta yoğunluktaki lif levhaları içerir. Yoğunluğu genellikle 0.45 gr/cm3 ila 1 gr/cm3'dür. İşlenmemiş durumda iki düz yüzeyi vardır. Mobilya, iç dekorasyon ve bina gib çok farklı uygulamalarda kullanılabilir.

Ayrıca, yoğunluğu 0.8 gr/cm3’ü geçen orta yoğunluktaki lif levhalar ticarette bazen “yüksek yoğunlukta lif levha” olarak anılabilir.

(B) “Islak Üretim Süreci” ile elde edilen lif levla

Bu grup aşağıdaki lif levha türlerini içerir:

(1) Metalik ızgara üzerinde yüsek baskı ve su içinde askıdaki ağaç liflerinin yüksek sıcaklık altında mat şeklinde sıkılaştırılması ile ıslak üretim süreci ile üretilen sert levha. Bu tür lif levhanın işlenmemiş halinin bir düz ve ızgara desenli bir bozuk yüzü vardır.  Bununla beraber, bazen, özel üretim süreci veya özel yüzey işlemi elde edilen iki düz yüzeyi olabilir. Yoğunluğu, genellikle 0.8 gr/cm3’ü geçmektedir. Sert levha, esasen, mobilya, otomobil sanayinde, kapı kaplamak için ve özellikle meyve sebze paketlemerlerinde kullanılır.

(2) Sert levha ile benzer şekilde fakat daha düşük baskı ile üretilen orta yoğunlukta levha. Yoğunluğu genellikle 0.35 gr/cm3'ü geçen, fakat 0.8 gr/cm3'ü geçmeyenler. Temel olarak mobilya üretiminde ve iç dış duvarlarda kullanılır.

(3) Yumuşak levha. Bu lif levha, ıslak üretim süreci ile elde edilen diğer lif levhalar gibi sıkılaştırılmaz. Yoğunluğu, genellikle 0.35 gr/cm3 veya daha azdır. Bu levhalar temel olarak, binalarda ısı ve ses yalıtımı için kullanılır. İzolasyon levhalarının özel bir tipi olan bu levhalar örtü maddesi olarak kullanılmaktadır.

Bu pozisyondaki ürünler; 44.09 pozisyonunda yer alan eşya için belirtilen şekilleri oluşturacak şekilde bükülmüş, oluklaştırılmış, delinmiş, kare veya dikdörtgen dışında şekillerde kesilmiş veya bu şekillere sokulmuş, yüzeyi, kenarı veya ucu işlenmiş, kaplanmış (ör: mensucat, plastik, boya, kağıt veya metal ile) veya başka bir işleme tabi tutulmuş olsun olmasın bu pozisyonda sınıflandırılırlar. Şu kadar ki bütün bu işlemler, başka pozisyonlardaki ürünlerin esas karakterini kazandırmamalıdır.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

(a)   Yonga levha, bir veya birkaç lif levha ile lamine edilmiş olsun olmasın (44.10 pozisyonu)

(b) Lif levhadan oluşan bir ana tabakayı içeren lamine edilmiş ağaç malzeme (44.12 pozisyonu)

(c) Her iki yüzeyi lif levha olan hücreli ağaç paneller (44.18 pozisyonu)

(d) Yarıldığında tabakaları açıkça görülebilen yapıları ile lif levhadan genellikle ayırt edilebilen çok tabakalı karton, "presspan" ve saman kartonu gibi karton (Fasıl 48)

(e) Mobilya aksam ve parçaları olarak açık bir şekilde ayırt edilebilen lif levha panelleri (genellikle Fasıl 94)

44.12 -     KONTRPLAKLAR, AHŞAP KAPLAMALI LEVHALAR VE BENZERİ LAMİNE EDİLMİŞ AĞAÇLAR (+).

4412.10 -  Bambudan olanlar

-  Sadece ağaç levhalardan meydana gelen diğer kontrplaklar

(bambudan olanlar hariç) (her bir katının kalınlığı 6.mm'yi

geçmeyenler)

4412.31 -- En az bir dış yüzü bu Fasılın 2 no lu Altpozisyon Notunda

belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar

4412.32 -- Diğerleri (en az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan

olanlar)

4412.39 -- Diğerleri

-  Diğerleri

4412.94 -- Kontratablalar, ve benzeri lamine edilmiş ağaç türleri

4412.99 -- Diğerleri

Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:

(1)   Kontrplaklar. Bunlar, kontrplak imaline mahsus üç veya daha fazla ahşap tabakanın damar yönleri bir diğerine çapraz gelecek şekilde üst üste konularak basınç altında tutkalla yapıştırılması suretiyle elde edilir. Damar yönlerinin bir diğerine çapraz gelecek şekilde tertiplenmesi, kontrplağın direncini artırmakta ve büzülmeyi telafi etmek suretiyle kontrplağın eğriliğini azaltmaktadır. Kontrplağı teşkil eden yapraklardan her birine "kat" denilir ve kat adedi genellikle tek rakamlı olur. Ortadaki kata "göbek" adı verilir.

(2)   Ahşap kaplamalı levhalar. Bunlar genellikle kalitesiz bir ağaç temel üzerine basınç altında tutkal ile yapıştırmak suretiyle elde edilen, ince ağaç kaplamalardan oluşmuş levhalardır.

Ayrıca ağaçtan başka maddelerden (Örn; plastik levhalar) bir mesnet üzerine, kaplamalık yaprakların yapıştırılması suretiyle meydana gelen levhalar dahi, kaplamalık ağaç kısmı esas özelliğini teşkil etmek şartıyla bu pozisyonda yer alır.

(3)   Benzeri lamine edilmiş ağaçlar. Bu grup kendi arasında iki kategoriye ayrılır.

- Göbekleri kalın, kontrplakların ve işlenmemiş ağaçların lata veya tirizlerinden elde olunan, ağaçların tutkalla bir araya getirilip yüzeylerinin kaplamalık yapraklarla kaplanmasından oluşturulan bloklar, lamine ve ensiz tahtalar. Bu şekilde elde edilen panolar çok sert ve kuvvetli olup çerçevesiz veya mesnetsiz kullanılabilirler.

- Orta tabakası ağaç yerine yonga levha, lif levha, birbirine yapıştırılmış ağaç döküntüleri, asbest veya mantarla yapıştırmak suretiyle odun artıkları tabakası veya tabakaları gibi yabancı maddelerden meydana gelmiş olan levhalardır.

Ancak bu pozisyon lamine edilmiş kiriş ve kemerler gibi masif ürünleri içine almaz (Glulam ürünleri olarak bilinir) (Genellikle 44.18 pozisyonu).

Bu pozisyondaki ürünler; 44.09 pozisyonunda yer alan ürünlerle aynı şekilleri vermek için işlenmiş, kıvrımlı hale getirilmiş, perfore edilmiş, kare veya dikdörtgenden başka şekillerde kesilmiş, yüzeyleri, kenarları veya uçları işlenmiş, sıvanmış veya kaplanmış (örn; dokumaya elverişli mensucat, plastik, boya, kağıt veya metalle) olsun olmasın veya başka işlemlere tabi tutulmuş olmaları halinde de bu pozisyon da yer alırlar, şu kadar ki bütün bu işlemler başka pozisyonlardaki ürünlerin esas karakterini kazandıracak biçimde olmamalıdır.

Bu pozisyon, ayrıca, “Parke döşeme” olarak da belirtilen yer döşeme panelleri olarak kullanılan kontraplak panelleri, ağaç kaplamalı panelleri ve benzer lamine edilmiş ağaçları da içine alır. Bu panellerin, parke parçalarından yapılmış bir yer döşeme panelini taklit etmek üzere yüzeye tutturulmuş ince, ahşap bir kaplaması vardır.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

(a) Lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilen ağaç kaplama için ince ağaç levhalar. ( 44.08 popzisyonu)

(b) Lamine edilmiş, yoğunlaştırılmış ağaç levhalar (44.13 pozisyonu).

(c) Hücreli ahşap paneller ve birleştirilmiş parke panelleri veya kiremitleri (bir veya daha fazla ağaçtan tabakalarla desteklenmiş, birleştirilmiş parke panellerinden meydana gelmiş bulunan) (44.18 pozisyonu).

(d) Üzerine kakma ve işleme yapılmış ağaç malzeme (44.20 pozisyonu).

(e) Mobilya aksamı olduğu açıkça belli olan paneller (Genellikle Fasıl 94).

o

o     o

Altpozisyon Açıklama Notu.

4412.10, 4412.31, 4412.32 ve 4412.39 Altpozisyonları.

Kontrplak, yüzeyi kaplansa veya daha ileri düzeyde işlem görmüş olsa bile 44.12 pozisyonu Açıklama Notunun sondan üçüncü paragrafında tanımlandığı gibi, bu pozisyonlarda sınıflandırılır.

44.13 -     YOĞUNLUĞUARTIRILMIŞ AĞAÇ (BLOKLAR, LEVHALAR, ŞERİTLER VEYA PROFİL HALİNDE).

Bu pozisyon kapsamına giren yoğunluğu arttırılmış ahşap, yoğunluğu veya sertliğini artırmak ve mekanik mukavemetini veya kimyasal ve elektriksel maddelere karşı direncini yükseltmek için kimyasal veya fiziksel işlemlere tabi tutulmuştur. Bu tür ağaç masif ve birbirine yapıştırılmış birkaç tabakadan oluşabilir. Son durumda uygulanan işlem sadece tabakalar arasında iyi bir yapışmayı sağlamayı gerektiren daha başka bir uygulamadır.

Bu pozisyon kapsamına giren mamulleri üretmek için iki esas işlem; emprenyeleme ve yoğunluğu arttırma işlemleri uygulanır. Bu işlemlerin uygulaması ayrı ayrı veya birlikte de yapılabilir.

Emprenye işleminde ağaç; çoğunlukla ısı ile sertleşen sentetik tutkallar veya erimiş metal ile emprenye edilir.

Isı ile sertleşen sentetik tutkallarla yapılan emprenyeleme işlemi (amino sentetik reçineler veya fenolik sentetik reçineler) masif ağaçtan çok, ince kaplama levhalarına (lamine edilmiş ağaç) uygulanır. Çünkü emprenye maddesinin nüfuzu bu surette kolaylaşmaktadır.

Metalize edilmiş ağaç; önceden ısıtılmış bulunan masif ağaç malzemeyi, kapalı bir kazan içinde metal eriyiği (örn; kalay, antimon, kurşun, bizmut veya bunların alaşımları) içinde basınç altında batırma suretiyle elde edilir. Genellikle metalize edilmiş ağaç malzemenin yoğunluğu 3.5 gr/cm3'ü geçer.

Yoğunluğu arttırmanın odun hücrelerini sıkıştırma etkisi vardır. Bu durum kuvvetli hidrolik presler veya silindirler arasında enine kesite basınç uygulamakla ya da yüksek sıcaklıkta bir otoklavda bütün yönlerde basınç uygulamakla elde edilir. Yoğunluğu arttırılmış ağaç 1.4 gr/cm3 yoğunluğa sahip olabilir,

Emprenyeleme ve yoğunluğu arttırma işlemleri (genellikle kayından elde edilen) çok ince kaplama levhalarını yüksek sıcaklık ve basınç altında ısı ile sertleşen plastik reçinelerle yapıştırmak suretiyle emprenyeleme ve yoğunluğu arttırma işlemleri aynı anda uygulanabilir. Böylece ağaç iyi bir şekilde yapıştırıldığı gibi yoğun olarak emprenye edilmiş ve sıkıştırılmış olur.

Yoğunluğu arttırılmış ağaç; çoğunlukla şanzıman, mekik, yatak ve diğer makine kısımları, pervane, izolatör ve diğer elektrikli ürünler, kimya sanayii için gerekli kaplar, vb. üretiminde kullanılır.

44.14 -     AHŞAP ÇERÇEVELER (RESİM, FOTOĞRAF, AYNA VE BENZERLERİ İÇİN)

Bu pozisyon; masif ağaç blokundan tek parça halinde kesilmiş veya yuvarlak çıtalar veya şekil verilmiş malzemeden meydana gelmiş olan ya da olmayan bütün şekillerdeki ve boyutlardaki ahşaptan yapılmış çerçeveleri içine alır. Kakmalı veya işlemeli ahşap çerçevelerde bu pozisyona dahildir.

Bu pozisyondaki eşyalar sıradan ağaçtan veya yonga levha ya da benzeri levhadan, lif levhadan, lamine edilmiş ağaçtan veya yoğunluğu artırılmış ağaçtan yapılabilir. (bu Fasılın 3 Nolu notuna bakınız.

Arkası kaplanmış, desteklenmiş ve cam takılmış çerçeveler de bu pozisyon kapsamına girer.

Ahşap çerçevelerde yer alan baskılı resimler ve fotoğraflar esas özelliği çerçeve tarafından verildiği zaman bu pozisyonda yer alır. Diğer durumlarda bu eşyalar 49.11 pozisyonunda sınıflandırılır.

Çerçevelenmiş cam aynalar bu pozisyon kapsamı haricindedir (70.09 pozisyonu).

Resim, fotoğraf, tablo, suluboya, pastel boya, kolajlar ve benzer dekoratif levhalar, orjinal oyma, baskı ve taş baskıların çerçevelenmiş olması halinde bu tür çerçevelerin ayrı olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağını belirlemek için 97. Fasılın 5 no lu Notuna ve 97.01 ve 97.02 pozisyonlarının Açıklama Notuna bakınız.

44.15 -     AHŞAP BÜYÜK VE KÜÇÜK SANDIKLAR, KAFES SANDIKLAR, SİLİNDİR SANDIKLAR VE BENZERİ AMBALAJLAR; AHŞAP KABLO MAKARALARI, AHŞAP PALETLER, PALET SANDIKLARI VE DİĞER YÜK TABLALARI, AHŞAP PALET KALDIRICILAR

4415.10 -    Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar vb. ambalajlar; kablo makaraları

4415.20 -    Paletler, palet sandıklar ve diğer yük tablaları; palet kaldırıcılar

Bu pozisyondaki eşyalar sıradan ağaçtan veya yonga levha ya da benzeri levhadan, lif levhadan, lamine edilmiş ağaçtan veya yoğunluğu artırılmış ağaçtan yapılabilir. (bu Fasılın 3 Nolu notuna bakınız.

(I) AHŞAP BÜYÜK VE KÜÇÜK SANDIKLAR, KAFES SANDIKLAR VE SİLİNDİR SANDIKLAR VE BENZERİ AMBALAJLAR

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyonda yer alır:

(1) Genel paketleme ve taşıma amaçları için kullanılan, masif yan kısımları, kapak ve tabanları olan ahşap büyük ve küçük sandıklar,

(2) Meyve ve sebze kafesli sandıkları, yumurta tablaları, yanları dar ve ince tablalarla kaplanmış üzerleri açık diğer ambalajlar (cam eşya, seramik ürünler, makine vb. eşyanın taşınmasında kullanılacak türden olanlar dahil).

(3) Peynir, eczacılık ürünleri vb.nin paketlenmesinde kullanılan türden, kesilmiş veya soyulmuş ağaç malzemeden yapılan kutular (fakat örülmüş ağaç malzemeden yapılmış olanlar hariç); kibrit kutuları (yakma yüzeyi olanlar da dahil) ve tereyağı, meyve vb. pazarlamada kullanılan koni şeklindeki üstü açık kaplar.

(4) Kuru boya, kimyasal maddeler, vb. taşımada kullanılan türden (fıçı imalatçılarının ürettiği türden olmayan silindir sandıklar vb.) ambalajlar.

Bu kaplar kapaksız olabileceği gibi (sandıklar, kasalar vb. gibi açık kaplar), monte edilmemiş veya kısmen monte edilmiş de olabilirler. Ancak ağaç malzemenin tam bir kab veya tam bir kabın esas özelliğine sahip olan tamamlanmamış bir kab oluşturmak için gerekli parçaları bir arada bulunmalıdır. Ağaç malzemenin böyle bir bütün halinde olmadığı hallerde bulunduğu duruma göre biçilmiş veya planyalanmış ağaç malzeme, kontrplak, vb. olarak sınıflandırılır.

Bu pozisyonda yer alan ahşap büyük ve küçük sandıklar sade şekilde çivilenmiş, kırlangıç kuyruğu veya başka şekilde birleştirilmiş olabilirler. Ambalaj sandıklarının menteşe, sap birleştirme elemanları, ayak veya köşebentleri tespit edilmiş, metal veya kağıt, vb. ile birleştirilmiş olabilir.

Kullanılmış kutular, kasalar, vb. bu amaçla birkaç defa daha kullanılabilecekse bu pozisyonda sınıflandırılırlar. Fakat yakacaktan başka türlü maksatla kullanılmaya elverişli olmayanlar bu pozisyon dışında mütalaa edilirler.(44.01 pozisyonu).

Aşağıda yazılı olanlarda bu pozisyon haricindedir:

(a)   42.02 pozisyonunda yer alan eşya

(b)   44.20 pozisyonunda yer alan küçük kutu, sandıklar vb. eşya.

(c)   Özellikle bir veya daha fazla taşıma amacına göre hazırlanmış kablar (86.09 pozisyonu).

(II) AHŞAP KABLO MAKARALARI

Kablo makaraları; elektrik kablosu, telefon kablosu ve benzeri kabloları tutmada ve taşımada kullanılan, genellikle 1 m. 'yi aşan çaptaki geniş silindirlerdir. Kabloyu sermede kolaylık sağlayacak şekilde yuvarlanmaya uygundurlar.

(III) AHŞAP PALETLER, PALET SANDIKLARI

VE DİĞER YÜK TABLALARI

Yük tablaları, mekanik araçlarla kaldırma, taşıma ve depolamada tek bir yük oluşturmak amacıyla çok sayıdaki malzemeyi bir araya getirmede kullanılan, taşınabilen düz tablalardır.

Ahşap palet, taşıyıcılar tarafından ayrılmış iki yükleme yerinden veya ayaklarla desteklenmiş tek bir yükleme yerinden meydana gelmiş ve fork-lift veya palet kaldırıcılarla taşıma esasına göre yapılmış bir yükleme tablasıdır. Palet sandıkları, en az üç sabit, çıkarılabilir veya açılıp kapanır düşey yan kısımları bulunan iki yükleme yeri bulunan veya diğer bir palet sandıkla istifleme için düzenlenmiş bir üst yapıya sahiptir.

Ağaç platformlar, uç platformları, kuşaklı kutu platformları yandan raylı platformlar, ön ve arkadan çubuklu platformlar yükleme tablaları için verilebilecek diğer örneklerdir.

(IV) PALET KALDIRICILAR

Palet kaldırıcılar dört parça ağaçtan oluşan kaldırıcılardır. Bunlar genellikle paletin üzerinde yer alan bir çerçeveyi şekillendirmek için uçlarından menteşe ile tutturulurlar.

44.16 -     AHŞAP VARİLLER, FIÇILAR, KOVALAR, GERDELLER VE DİĞER FIÇICI EŞYASI VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI (FIÇI TAHTALARI DAHİL).

Bu pozisyon; fıçıcılık mamulleri olan yani gövdeleri alt ve üst kapakların takılması için uçlarına zıvana açılmış, fıçı tahtalarından oluşan ve fıçı şeklinin ağaç ya da metal çemberlerle korunduğu kaplarla sınırlandırılmıştır.

Fıçıcılık mamulleri olan tekneler, yayıklar vb. yanında sızdırmaz (sıvı maddeler için) veya sızdırıcı (kuru maddeler için) olsun olmasın çeşitli türdeki variller (bira maya tekneleri, fıçılar, büyük fıçılar, vb.) bunlara dahildir.

Bu mamuller monte edilmemiş veya kısmen monte edilmiş ve bazen iç tarafı astarlanmış veya kaplanmış olabilir.

Bu pozisyon; fıçı tahtalarını ve fıçıcı mamullerinin kısımları olarak ayırt edilebilen (fıçı kapakları, uzunluğuna yarılmış ve birleştirmek için uçlarına çentik açılmış, ağaç çemberler gibi) yüzey işlemleri tamamlanmış veya tamamlanmamış diğer bütün ağaç mamulleri de içine alır.

Bu pozisyona aynı zamanda; yüzey işlemleri tamamlanmamış fıçı tahtaları ve yan, alt ve üst kısımlarını teşkil eden ağaç şeritler ve fıçıcılıkta kullanılan diğer malzeme de dahildir. Bu tür fıçı tahtaları şu şekilde olabilirler:

(1)   Ağaç gövde kısımlarının damarları doğrultusunda yarılmalarından elde edilen tahtalar. Bu tür yarılmış tahtaların yüzeylerinden biri düzgünce biçilmiş, diğer yüz ise bir balta veya bıçak ile sadece düzeltilmiş olabilir.

(2)   İki yüzeyinden en az biri iç bükey veya dış bükey olacak şekilde bir silindir testere ile kavislenmiş halde yüzeyi bulunan fıçı tahtaları.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

(a) Her iki yüzü düz biçilmiş ağaçlar (44.07 veya 44.08 pozisyonları).

(b) Alt ve üst kapakları çivi ile tutturulmuş fıçı tahtalarından oluşan mahfazalar.(44.15 pozisyonu).

(c)   Mobilya olarak kullanılmak amacıyla kesilerek şekil verilmiş olan fıçılar ve fıçıcılık eşyası (Örn, Masa, sandalye) (Fasıl 94).

44.17 -     AHŞAP ALETLER, ALET GÖVDELERİ, ALET SAPLARI, SÜPÜRGE VE FIRÇA GÖVDE VE SAPLARI; AHŞAP BOT VE AYAKKABI KALIPLARI

Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:

(1)   Ahşap aletler (bıçağı, iş gören kenarı, iş gören yüzeyi veya diğer iş gören kısmı Fasıl 82’nin 1 no lu notunda belirlenen maddelerden birinden yapılmış olanlar hariç).

Bu pozisyonda yer alan ahşap aletlere örnek olarak, spatulalar (44.19 pozisyonunda yer alan mutfak eşyaları hariç), şekil vermede kullanılan bıçaklar, çekiç, tokmak veya bahçıvan tırmıkları, bahçıvan dirgenleri, kürekler, zımpara kağıdı blokları, vb. sayılabilir.

(2)   Ahşap alet gövdeleri. Örn: rende ve parmaklık rendesi gövdeleriyle çerçeveli testerelere mahsus çerçeveler ve benzeri alet gövdeleri (iş gören metal aksamı yani bıçak ve demirleri takılı olmamak şartıyla).

(3)   Ahşap alet sapları, (tornadan geçirilmiş olsun olmasın) örneğin, kazma sapları, kürek sapları, tırmık sapları, bel sapları, çekiç sapları, tornavida sapları, testere sapları, eğe sapları, çakı ve bıçak sapları, ütü sapları, tarih damgaları ve benzeri damgalara mahsus saplar, vb.

(4)   Ahşap süpürge ve fırça gövdeleri. Bunlar fırça gövdesi şekline sokulmuş ağaç parçaları olup, imali bitirilmiş veya bitirilmemiş halde olabileceği gibi birden fazla parçadan da oluşabilirler.

(5)   Ahşap süpürge ve fırça sapları, (tornalanmış olsun olmasın). Bunlar bir ucuna lif veya kıl geçirilecek cinsten (boya fırçaları gibi) veya fırça gövdelerine takılacak türden (örn; süpürgeler sapları gibi) olabilir.

(6)   Ahşap bot ve ayakkabı kalıpları. Bunlar ayakkabı, bot gibi ayağa giyilecek eşyanın imalinde kullanılan kalıplar ile ayakkabıların şeklini muhafaza etmek veya germek vb. amacıyla kullanılan imali bitirilmiş veya bitirilmemiş haldeki kalıplardır.

Bu pozisyondaki eşyalar sıradan ağaçtan veya yonga levha ya da benzeri levhadan, lif levhadan, lamine edilmiş ağaçtan veya yoğunluğu artırılmış ağaçtan yapılabilir. (bu Fasılın 3 Nolu notuna bakınız.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

(a) Alet sapları yapılmak üzere sadece kabaları alınmış veya yuvarlatılmış ağaçlar (44.04 pozisyonu).

(b) Bu pozisyonda yer alan eşyaların imalinde kullanılmak maksadıyla sadece testere ile kesilmiş (bloklar halinde) fakat henüz şekil verilmemiş ağaç bloklar (44.07 pozisyonu).

(c) Masa bıçakları, çatalları ve kaşıkları için ahşap alet sapları (44.21 pozisyonu).

(d) Şapka kalıpları (84.49 pozisyonu).

(e) Ağaçtan döküm kalıpları, vb. (84.80 pozisyonu).

(f) Makine veya makine aksamı (Fasıl 84).

44.18 -     AHŞAPTAN BİNA VE İNŞAAT İÇİN MARANGOZLUK MAMULLERİ VE DOĞRAMA PARÇALARI (HÜCRELİ AHŞAP LEVHALAR, BİRLEŞTİRİLMİŞ PARKE TAHTALARINDAN PANOLAR, PADAVRALAR VE ÇATI ÖRTÜLERİ (SHAKES) DAHİL)

4418.10 -    Pencereler, Fransız pencereleri, bunların çerçeve ve pervazları

4418.20 -    Kapılar, kapı çerçeveleri ve kapı eşikleri

4418.40 -    Heyelan destek beton kalıbı

4418.50 -    Padavralar ve çatı örtüleri (shakes)

4418.60 -   Direkler ve kirişler

- Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar

4418.71 --  Mozaik döşemeler için olanlar

4418.72 --  Diğerleri, çok katlı olanlar

4418.79 --  Diğerleri

4418.90 -   Diğerleri

Bu pozisyon, kakma veya işlemeli olarak kullanılanlar dahil, her türlü inşaatta kullanılan cinsten ağaç mamullerini içine alır. Bunlar monte edilmiş veya edilmemiş halde olabilir; ancak bunların monte edilmemiş halde olanlarının menteşe, kilit vb. metal aksamı olsun olmasın (örn: montaj işlemi için zıvana, zıvana deliği, kırlangıç kuyruğu veya benzeri diğer birleştirme yerleri hazırlanmış) tanınabilir olmaları gerekir.

Bu pozisyondaki eşyalar sıradan ağaçtan veya yonga levha ya da benzeri levhadan, lif levhadan, lamine edilmiş ağaçtan veya yoğunluğu artırılmış ağaçtan yapılabilir. (bu Fasılın 3 Nolu notuna bakınız.

"Marangozluk mamulleri" tabirinden özellikle (kapı, pencere, kepenk, merdiven, kapı ve pencere çerçevesi gibi) inşaat malzemeleri anlaşılır. Fakat "doğramacılık" tabiri, inşaatlarda kullanılan yapı iskeleleri, kemer destekleri vb. maksatlarla kullanılan (kiriş, mertekler, dekme ve payandalar gibi) ağaç işlerini kapsar. Monte edilmiş beton işlerinde kullanılan kalıplar da bu pozisyonda yer alırlar. Ancak kepenklerin birleştirilmesi amacıyla yüzeysel işlem görmüş kontrplak levhalar 44.12 pozisyonunda sınıflandırılırlar.

İnşaatta kullanılan doğramalara, levhalar halindeki ağacın damarlarının birbirine paralel bir şekilde bir araya getirilip tutkalla yapıştırılması suretiyle elde edilen ve bir yapı malzemesi ürünü olan lamine edilmiş levhalar halindeki malzemeler (glulam) dahildir. Lamine edilmiş olan kavisli levhaların her birinin üzerine 90°C ’lik açı teşkil edecek şekilde konulacak yük ile satıhları yatay olarak düzleştirilir. Böylece tabakalar düzgün kirişler halinde düzenlenir.

Bu pozisyonda yer alan hücreli ağaç panolar 44.12 pozisyonunun Açıklama Notunda tarif edilen göbekli kontrplaklara az çok benzemekte fakat göbek kısmını teşkil eden ağaç, lata veya çubuklar aralıklı olarak birbirine paralel bir şekilde tertiplenmiş veya kafes halinde çatılmış şekilde bulunmaktadır. Bunların bazı türlerinde iki yüzü teşkil eden ağaç tabakaları sadece kenarlarından bir çerçeve üzerine oturtulmuş şekildedir. Bu pozisyonda yer alan panoların iç kısımlarındaki boşluklar ses yalıtıcı veya ısıya dayanıklı maddeler (mantar, cam elyaf, asbest, vb.) ile donatılmış olabilir. Bu tür panoların yüzlerini teşkil eden ağaç tabakalar, masif ağaçtan, yonga levhadan ya da benzer levhadan, lif levhadan veya kontrplaktan olabilir ve üzerleri 44.12 pozisyonundaki panolarda olduğu gibi metal levhalarla kaplanmış olabilir. Bu pozisyonda yer alan hücreli panolar oldukça hafif fakat dayanıklı olup, inşaat bölmelerinde, kapılarda ve bazı mobilyaların imalinde kullanılırlar.

Pervazlı olsun olmasın, paneller haline veya kiremit haline getirilmiş parke çıtaları, vb. (ağaçtan bir veya daha fazla tabaka ile desteklenmiş parke şeritlerinden meydana gelmiş bulunanlar, çok katlı olanlar olarak bilinenler) de bu pozisyon altında sınıflandırılırlar. Üst tabaka (dayanıklı tabaka) genellikle panel oluşturan parke çıtalarının iki veya daha fazla sırasından oluşur. Bu paneller veya fayanslar, montaja yardımcı olmak amacıyla, kenarlara geçirilmiş veya oyulmuş olabilir.

Padavra, genellikle bir ucu 5 mm. den daha kalın, fakat diğer ucu da 5 mm.den ince olan, uzunluğuna biçilmiş ağaç malzemedir. Bunların yanları paralel biçilmiştir. Kalın ucu ya kenarlara dik olarak biçilmiş veya bir kavis teşkil eder ya da diğer şekillerde biçilmiş olabilir. Yüzeylerinden biri, bir uçtan bir uca kadar zımparalanmış veya uzunluğu boyunca yiv açılmış olabilir.

"Shake" tomruk veya gövde kısmından el veya makine yardımı ile yarılmış ağaçlardır. Yüzeyi, yarılma işlemiyle ortaya çıkan ağacın tabii yapısını gösterir. "Shake"lar bazen, iki "shake" elde etmek için kalınlığına olarak boydan boya biçilirler, daha sonra her bir "shake"in bir yarılmış yüzü bir de biçilmiş sırtı olur.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricinde kalır:

(a) 44.18 pozisyonundaki parke şeritlerinden yapılmış döşeme levhalarını taklit edecek şekilde yüzeye tutturulmuş ince bir ağaç kaplamasına sahip döşeme panelleri olarak kullanılan kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçalar (44.12 pozisyonu).

(b) Tavana veya duvara çivilenecek veya başka şekilde tutturulacak biçimde yapılmış dahi olsalar, arka kısmı kapalı veya açık dolaplar (94.03 pozisyonu)

(c) Prefabrik binalar (94.06 pozisyonu).

o

o    o

Altpozisyon Açıklama Notu.

4418.71 Altpozisyonu

Mozaik döşemeler için olan birleştirilmiş parke panelleri, imkan dahilinde “cabochons” u içeren (istenen deseni elde etmek için dolgu olarak kullanılan küçük kare, diktörtgen, üçgen, eşkenar dörtgen veya başka türlü şekildeki ağaç parçalarının) ve birkaç tane ayrı kare veya dikdörtgen elementten oluşan prefabrik panellerdir. Parke şeritleri bazı desenlere göre yerleştirilir. Örneğin, baklava, “sepet örgü” ve balık sırtı (aşağıdaki örneklere bakızız.)

44.19 -     AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI

Bu pozisyon sadece, tornalanmış olsun olmasın, masa takımı veya mutfak takımı niteliğinde olan ağaçtan ve üzerine kakma yapılmış veay işlemeleri ağaçtan sofra takımı veya mutfak eşyası olarak kullanılan ev eşyalarını kapsar. Bununla birlikte, bu pozisyon, aslen süs veya mobilya karakterinde olan eşyaları içermez.

Bu pozisyondaki eşyalar sıradan ağaçtan veya yonga levha ya da benzeri levhadan, lif levhadan, lamine edilmiş ağaçtan veya yoğunluğu artırılmış ağaçtan yapılabilir. (bu Fasılın 3 Nolu notuna bakınız.

Bu pozisyona dahil eşyalara şunlar örnek verilebilir: Kaşıklar, çatallar, salata servis tabakları; yassı tabaklar ve servis tabakları; çömlekler, bardaklar, fincanlar ve fincan tabakları; alelade baharat kutuları ve diğer tepsiler; taslar; ekmek tablaları; kıyma tahtaları; düz tencere altlıkları; mutfakta kullanılan ölçekler.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

(a)   Fıçıcılıkta kullanılan eşyalar (44.16 pozisyonu).

(b)   Sofra veya mutfak takımlarının ahşap parçaları (44.21 pozisyonu).

(c)   Fırça ve süpürgeler (96.03 pozisyonu).

(d)  El elekleri (96.04 pozisyonu).

44.20 -     ÜZERİNE KAKMA YAPILMIŞ AĞAÇ; MÜCEVHERAT VE ÇATAL, BIÇAK TAKIMI İÇİN AHŞAP KUTU VE MAHFAZALAR VE BENZERİ AHŞAP EŞYA; AHŞAP KÜÇÜK HEYKELCİKLER VE DİĞER SÜS EŞYASI; 94. FASILDA YER ALMAYAN AHŞAP DÖŞEME EŞYASI

4420.10 -    Ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs eşyası

4420.90 -    Diğerleri

Bu pozisyon, kısmen ağaçtan başka maddelerden meydana gelen levhalar da dahil, üzerine kakma yapılmış ağaç ile kakma ağaç levhaları içine alır.

Bu pozisyondaki eşyalar sıradan ağaçtan veya yonga levha ya da benzeri levhadan, lif levhadan, lamine edilmiş ağaçtan veya yoğunluğu artırılmış ağaçtan yapılabilir. (bu Fasılın 3 Nolu notuna bakınız.

Aynı zamanda, küçük ahşap işi eşyalar (örneğin, mahfaza ve mücevher kutuları), küçük mefruşat eşyaları; dekoratif eşyalar gibi genellikle dikkatli imalat ve üzerinde son işlemler gerektiren (üzerine kakma yapılmış veya işlemeli ağaçlar dahil) çok sayıdaki ağaç eşyayı içine alır. Bu tür eşyalar esas olarak bu pozisyonda tanımlanan eşyalardan olmaları kaydıyla aynalarla teçhiz edilmiş olsalar dahi yine bu pozisyonda sınıflandırılırlar. Bunların içleri kısmen veya tamamen deri, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri, karton, plastik, dokumaya elverişli mensucat, vb. ile kaplanmış olanları da esas itibariyle ağaç mamulatı karakterini taşımaları kaydıyla bu pozisyonda yer alırlar.

Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:

(1) Lakeli ağaçtan Çin ve Japon işi tarzında kutular; bıçaklar, çatal-bıçak takımları, aletler vb. için ahşap kutular ve mahfazalar; enfiye kutuları ve cepte, el çantasında veya üstte taşınan türden diğer küçük kutular; kırtasiye malzemesi mahfazaları vb., dikiş-nakış vb. kutuları; tütün ,ve şekerleme kutuları. Ancak bu pozisyon, mutfaklarda kullanılan sıradan baharat kutularını içermez (44.19 pozisyonu).

(2) 94. Fasılda yer alanlar haricinde kalan, ağaçtan mobilya eşyaları (adı geçen Fasıla ait Genel Açıklama Notuna bakınız). Bu tür eşyalara örnek olarak, palto ve şapka askıları, elbise fırçası askıları, büroda kullanılan mektup tablaları, kül tablaları, dolmakalem tablaları ve mürekkep hokkaları sayılabilir.

(3) Heykelcikler, hayvan figürleri ve diğer süs eşyaları.

Bu pozisyonda yer alan eşyalara ait ahşap parçalar bu pozisyon haricindedir: (44.21 pozisyonu).

Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

(a) Müzik aletleri ve tabancalar için ahşap mahfazalar, deri veya terkip yoluyla elde edilen deri karışımı, kağıt veya karton, vulkanize fiber, plastik tabaka veya mensucat ile kaplanmış kılıf, sandık, kutu ve benzeri mahfazalar (42.02 pozisyonu).

(b) Taklit mücevherci eşyası (71.17 pozisyonu).

(c) Fasıl 91 de yer alan saat mahfazaları ve bunların aksam ve parçaları.

(d) Fasıl 92 de yer alan müzik aletleri ve bunların aksamı.

(e) Yana takılan silahlar için kılıç kını ve kılıfları (93.07 pozisyonu).

(f) Fasıl 94 de yer alan eşya (örneğin, mobilya, lambalar ve aydınlatma malzemesi).

(g) Fasıl 96 da yer alan pipolar ve bunların aksamı, düğmeler, kalemler ve diğer eşyalar.

(h) Fasıl 97 de yer alan antikalar ve sanat eşyası.

44.21 -     AHŞAP DİĞER EŞYA

4421.10 -    Elbise askılığı

4421.90 -    Diğerleri

Bu pozisyon, bileşen maddelerine aldırmaksızın bu Fasılın bundan önceki pozisyonlarına veya Tarifenin diğer Fasıllarına girenler (örneğin, Fasıl Notları 1 bakınız) hariç olmak üzere, tornalanmış veya başka suretle imal edilmiş bulunan veya kakma veya işlemeli ağaçtan bütün ağaç mamulatını içine almaktadır.Ayrıca bu pozisyon bundan önceki pozisyonlarda yer alan veya belirtilen eşyanın ahşap aksam ve parçalarını da içine alır (44.16 pozisyonunda yer alanlar hariç).

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyonda yer alır:

(1) Makaralar, iplik iğleri, bobinler, dikiş ipliği sarma makaraları, vb. Bu eşyalar normal olarak, iplik veya ince telin sarıldığı tornalanmış ağaç malzemeden oluşan bir gövde kısmına sahiptirler; bu gövde kısmı,  genellikle ortada bir deliği olan silindir veya koni şeklinde olabilir ve bir ya da her iki ucunda bir flanş bulunabilir. Bu pozisyon aynı zamanda tornalanmış ağaç malzemeden oluşan bir merkezi gövdeye ağaçtan veya başka bir maddeden uçlar takılan ve örneğin yalıtılmış elektrik telleri için kullanılan bobinleri de içerir.

(2)   Tavşan kafesleri, tavuk kümesleri, arı kovanları, kafesler, köpek kulübeleri, yalaklar; çiftlik hayvanları için boyunduruklar.

(3)   Tiyatro sahnesi dekorları; marangoz tezgahları; el merdivenleri ve basamaklar; sehpalar, yol işaretleri, şekiller; işaretler; bahçe bitkileri vb. için etiketler; kürdanlar; çit levhaları ve sarılır panjurlar; Venedik usulü ve diğer türden panjurlar; musluk tapaları, kalıplar (modeller); yaylı panjur makaraları; elbise ve etek askıları; yıkama tahtaları; ütü tahtaları; elbise askı çengelleri; ağaç ayakkabı çivileri; kayıkçı kürekleri; kısa kürekler (uzun saplı bel); tabutlar.

(4) Genellikle aynı boyutta ve dikdörtgen şeklinde kenarlara sahip ağaç yol döşeme parkeleri. Bunlar çok daireli testere ile imal edilirler.

Sıralanmış şeritler bazen, blokların şişmelerine izin verecek şekilde yanlara çakılırlar.

(5)   Ağaç kıyma makineleriyle veya daha yaygın olarak ağaçtan kesme veya soyma yoluyla kibrit boyutlarında elde edilen kibrit çöpleri. Bunlar bir ağaç kısmından çok miktarda elde edilmiş de olabilirler. Kimyasal maddelerle (örneğin amonyum fosfat ile) emprenyelenmiş olabilirler fakat uçlarına yanıcı madde sürülmüşse bu Fasılda sınıflandırılmazlar. Bu pozisyon, defterlik kibrit yapımında kullanılmak üzere ucu sivriltilmiş veya bir kenarı yarılmış ağaç şeritleri de kapsar.

(6)   Kibrit çöpleriyle aynı tarzda yapılan fakat bir uçları sivriltilen ve yuvarlak, kare veya üçgen kesitli olabilen, ayakkabı için ağaç çivi ve pimler. Bazı hallerde, bot ve ayakkabıların taban ve topuklarını tutturmada çivi yerine kullanılır.

(7)   44.19 pozisyonunda yer alan mutfak eşyaları haricinde kalan ölçüm kapları.

(8)   Bıçak, kaşık ve çatallar için ahşap saplar.

(9)  Taşıma ve daha sonra işlemeyi kolaylaştırmak için tutkal ile birleştirilmiş, kabaca biçilmiş ağaç latalardan meydana gelen paneller.

(10) Bir kalıbı kalıplanmış veya kalıplanmamış başka bir ağaç üzerine koyarak elde edilen şekil verilmiş ağaç malzeme (44.18 pozisyonundakiler hariç).

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:Kibrit çöpleri imalinde kullanılan ağaç şeritler (44.04 pozisyonu).

(a) Her iki kenarından bir ucu keskince şevlendirilmiş ağaç çivisi halinde kesilmeye hazır, ağaç şeritler halindeki bitirilmemiş ayakkabı çivileri (44.09 pozisyonu).

(b) Bıçaklar için ahşap saplar (sofra bıçakları hariç) ve diğer alet ve edevatlar (44.17 pozisyonu).

(c) 46. Fasılda yer alan eşyalar.

(d) 64. Fasılda yer alan ayakkabılar ve bunların aksamı.

(e) Bastonlar ve aksamı, şemsiyeler, kırbaçlar (Fasıl 66).

(f) XVI. Bölümde yer alan makineler, makine aksamı ve elektrikli eşyalar (örneğin, 84.80 pozisyonunda yer alan ağaç desen kalıpları).

(g) XVII. Bölümde yer alan eşyalar (örneğin, kayıklar, el arabaları, arabalar ve diğer araçlar, tekerlekçi eşyası).

(ij)  90. Fasılda yer alan ağaçtan hesap ve çizim aletleri, ölçü aletleri (hacim ölçme aletleri hariç) ve diğer eşyalar.

(k) Tüfek dipçikleri ve diğer silah aksamı (93.05 pozisyonu).

(l) Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri (Fasıl 95).

*

* *

EK

BAZI TROPİK AĞAÇLARIN İSİMLENDİRİLMELERİ

I. Afrika kökenli tropik ağaçlar

Pilot-isim

Bilimsel isimleri

Yerel isimleri

Abura

Hallea ciliata Leroy

(Mitragyna ciliata Aubr.&

Pellegr.)

Hallea rubrostipulata Leroy

(Mitragyna rubrostipulata Harv.)

Hallea stipulosa O. Kuntze

(Mitragyna stipulosa Leroy)

Angola

Cameroon

Congo

Cote d'Ivoire

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

Nigeria

Sierra Leone

Uganda

Dem.Rep.of the

Congo

Zambia

France

Mivuku

Elolom

Vuku

Bahia

Elelon

Elelom Nzam

Subaha

Abura

Mboi

Nzingu

Mvuku

Nzingu

Bahia

Afrika Maunu

Khaya ivorensis A. Chev

(=Khaya klainei Pierre)

Angola

Cameroon

Cote d'Ivoire

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

Nigeria

France

Germany

U.K.

Undia Nunu

N'Gollon

Acajou Bassam

Caoba del Galon

Zaminguila

Takoradi

Mahogany

Ogwango

Acajou Bassam

Khaya Mahagoni

African Mahogany

Khaya anthotheca C. DC.

Angola

Cameroon

Congo

Cote d'Ivoire

Ghana

Uganda

France

Germany

N'Dola

Mangona

N'Dola

Acajou blanc,

Acajou Krala

Ahafo

Munyama

Acajou blanc

Khaya Mahagoni

Khaya grandifoliola C. DC.

Cote d'Ivoire

Nigeria

Uganda

France

U.K.

Acajou a grandes

feuilles

Benin

Mahogany,

Akuk

Eri Kire

Acajou a grandes

feuilles

Heavy African

Mahogany

Afrormosia

Pericopsis elata Van Meeuwen

(=Afrormosia elata Harms)

Cameroon

Central African

Republic

Cote d'Ivoire

Ghana

Dem.Rep. of the Congo

France

Obang

Obang

Assamela

Kokrodua

Ole,

Bohala,

Mohole

Assamela,

Oleo Pardo

Ako

Antiaris africana Engl.

Antiaris welwitschii Engl

Angola

Cote d'Ivoire

Ghana

Nigeria

Tanzania

Uganda

Dem.Rep. of the Congo

Germany

U.K.

Sansama

Ako

Akede

Chenchen,

Kyenkyen

Oro,

Ogiovu

Mlulu,

Mkuzu

Kirundu,

Mumaka

Bonkonko,

Bonkongo

Antiaris

Antiaris

Aningre

Aningeria robusta Aubr.&

Pellegr.

Aningeria superba A. Chev.

Aningeria altissima Aubr.&

Pellegr

Aningeria spp.

Angola

Central African

Republic

Congo

Cote d Ivoire

Ethiopia

Kenya

Nigeria

Uganda

Dem.Rep. of the Congo

Germany

Italy

U.K.

Mukali

Kali

M'Boul

Mukali,

N'Kali

Aningueri blanc,

Aniegre

Kararo

Muna

Mukangu

Landojan

Osan

Tutu

Aningre'-

Tanganyika Nuss

Tanganyika Nuss

Aningeria

Avodire

Turraeanthus africana Pellegr

Cote d'Ivoire

Ghana

Liberia

Nigeria

Dem.Rep. of the Congo

Belgium

Avodire

Apapaye

Blimah-Pu

Apaya

M'Fube,

Lusamba

Lusamba

Azobe

Lophira alata Banks ex Gaertn. f.

(=Lophira procera A. Chev.)

Cameroon

Congo

Cote d'Ivoire

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

Nigeria

Sierra Leone

Germany

U.K

Bongossi

Bonkole

Azobe

Akoga

Akoga

Kaku

Ekki,

Eba

Hendui

Bonkole,

Bongossi

Ekki

Bosse

clair

Guarea cedrata Pellegr.

Guarea laurentii De Wild.

Cote d'Ivoire

Ghana

Nigeria

Dem.Rep. of the Congo

Germany

U.K.

Bosse

Kwabohoro

Obobo Nofua

Bosasa

Bosse

Scented

Guarea

Bosse

fonce

Guarea thompsonii Sprague

Cote d'Ivoire

Kenya

Nigeria

Dem.Rep. of the Congo

Germany

U.K.

Mutigbanaye

Bolon

Obobo Nekwi

Diampi

Diampi

Black Guarea

Dabema

Piptadeniastrum africanum Brenan

(=Piptadenia africana Hook. f.)

Cameroon

Congo

Cote d'Ivoire

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

Liberia

Nigeria

Uganda

Sierra Leone

Dem.Rep. of the Congo

U.K

Atui

N'Singa

Dabema

Tom

Toum

Dahoma

Mbeli

Agboin,

Ekhimi

Mpewere

Mbele,

Guli

Bokungu,

Likundu

Dahoma,

Ekhimi

Dibetou

Lovoa trichilioides Harms

(= Lovoa klaincana Pierre)

Cameroon

Cote d'Ivoire

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

Nigeria

Sierra Leone

Dem.Rep. of the Congo

France

U.K

U.S.A.

Bibolo

Dibetou

Nivero,

Embero

Eyan

Dubini-Biri,

Mpengwa

Apopo,

Sida

Anamenila

Wnaimei

Lifaki-Maindu,

Bombulu

Noyer

d'Afrique

Noyer du Gabon

African

Walnut,

Tigerwood

Tigerwood,

Congowood

Lovoa brownii Sprague

Lovoa swynnertonii Bak. f.

Kenya

Uganda

U.K.

Mukongoro

Mukusu

Nkoba

Uganda Walnut

Doussie

Afzelia africana Smith

Afzelia bella Harms

Afzelia bipendensis Harms

Afzelia pachyloba Harms -

Afzelia cuanzensis Welw.

Angola

Cameroon

Congo

Cote d'Ivoire

Ghana

Mozambique

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Tanzania

Dem.Rep. of the Congo

Germany

Portugal

U.K.

U.S.A.

N'kokongo

Uvala

M'Banga,

Doussie

N'Kokongo

Lingue

Azodau

Papao

Mussacossa,

Chanfuta

Apa,

Aligna

Lingue

Kpendei

Mkora,

Mbembakofi

Bolengu

Afzelia

Chafuta

Afzelia

Afzelia

Framire

Terminalia ivorensis A. Chev.

Cameroon

Cote d'Ivoire

Ghana

Liberia

Nigeria

Sierra Leone

U.K.

Lidia

Framire

Emeri

Baji

Idigbo,

Black Afara

Baji

Idigbo

Fuma

Ceiba pentandra Gaertn.

(=Ceiba thonningii A. Chev.)

Cameroon

Congo

Cote d'Ivoire

Ghana

Liberia

Nigeria

Sierra Leone

Dem.Rep. of the Congo

France

Germany

U.K.

Doum

Fuma

Enia,

Fromager

Onyina

Ghe

Okha,

Araba

Ngwe,

Banda

Fuma

Fromager

Ceiba

Ceiba

Ilomba

Pycnanthus angolensis Warb.

(=Pycnanthus kombo Warb.)

Angola

Cameroon

Congo

Cote d'Ivoire

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

Nigeria

Sierra Leone

Dem.Rep. of the Congo

Ilomba

Eteng

Ilomba

Walele

Calabo

Eteng

Otie

Akomu

Kpovei

Lolako

Lejonclo

Iroko

Chlorophora excelsa Benth.&

Hook. f.

Chlorophora regia A. Chev.

Angola

Cameroon

Congo

Cote d'Ivoire

East Africa

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

Liberia

Mozambique

Nigeria

Sierra Leone

Dem.Rep. of the Congo

Belgium

Moreira

Abang

Kambala

Iroko

Mvuli,

Mvule

Abang

Abang,

Mandji

Odum

Semli

Tule Mufula

Iroko

Semli

Lusanga,

Molundu,

Mokongo

Kambala

Kosipo

Entandrophragma candollei

Harms

Angola

Cameroon

Cote d'Ivoire

Ghana

Nigeria

Dem.Rep. of the Congo

Germany

U.K.

Lifuco

Atom-Assie

Kosipo

Penkwa-Akowaa

Omu,

Heavy Sapelle

Impompo

Kosipo­

Mahagoni

Omu

Kotibe

Nesogordonia papaverifera

R. Capuron

(=Cistanthera papaverifera

A. Chev.)

Angola

Cameroon

Central African

Republic

Cote d'Ivoire

Gabon

Ghana

Nigeria

Dem.Rep. of the Congo

U.K.

Kissinhungo

Ovoe,

Ovoui

Naouya

Kotibe

Aborbora

Danta

Otutu

Kondofindo

Danta

Koto

Pterygota macrocarpa K. Schum.

Pterygota bequaertii De Wild.

Central African Republic

Cote d'Ivoire

Gabon

Ghana

Nigeria

Dem.Rep. of the Congo

Germany

U.K.

Kakende

Koto

Ake

Kyere,

Awari

Kefe,

Poroposo

Ikame

Anatolia

African

Pterygota,

Pterygota

Limba

Terminalia superba Engl. &

Diels

Cameroon

Central African

Republic

Congo

Cote d'lvoire

Equatorial Guinea

Ghana

Nigeria

Sierra Leone

Dem.Rep. of the Congo

France

U.S.A

Akom

N'Ganga

Limba

Frake

Akom

Ofram

Afara,

White Afara

Kojagei

Limba

Limbo,

Frake,

Noyer du

Mayombe'

Korina

Makore

Tieghemella heckelii Pierre

Tieghemella africana A. Chev.

(=Dumoria spp.)

Cote d'Ivoire

Ghana

Equatorial Guinea

Gabon

France

Germany

Makore

Baku,

Abacu

Okola

Douka

Douka

Douka

Mansonia

Mansonia altissima A. Chev.

Cameroon

Cote d'lvoire

Ghana

Nigeria

France

Koul

Bete

Aprono

Ofun

Bete

Moabi

Baillonella toxisperma Pierre

(=Mimusops djave Engl.)

Cameroon

Congo

Equatorial Guinea

Gabon

Dem.Rep. of the Congo

U.K.

Adjap,

Ayap

Dimpampi

Ayap

M'Foi

Muamba jaune

African

Pearwood

Niangon

Heritiera utilis Kosterm.

(= Tarrietia utilis Sprague)

Heritiera densiflora Kosterm.

(= Tarrieta densiflora Aubr. & Normand)

Cote d'Ivoire

Gabon

Ghana

Liberia

Sierra Leone

Niangon

Ogoue

Nyankom

Whismore

Yami

Obeche

Triplochiton scleroxylon K. Schum.

Cameroon

Central African

Republic

Cote d'Ivoire

Equatorial Guinea

Ghana

Nigeria

France

Germany

U.K.

U.S.A.

Ayous

M'Bado

Samba

Ayus

Wawa

Arere,

Obeche

Samba,

Ayous

Abachi

Wawa

Obeche or Samba

Okoume

Aucoumea klaineana Pierre

Congo

Equatorial Guinea

Gabon

U.K.

N'Kumi

Okume,

N'Goumi

Okoume,

Angouma

Gaboon

Onzabili

Antrocargon micraster A. Chev.

Antrocargon klaineanum Pierre

Antrocargon nannanii De Wild.

Angola

Cameroon

Cote d'Ivoire

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

Dem.Rep. of the Congo

Portugal

N'Gongo

Angonga

Akoua

Anguekong

Onzabili

Aprokuma

Mugongo

Mongongo

Ovengkol

Guibourtia ehie J. Leonard

Cote d'Ivoire

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

U.S.A.

Amazakoue

Palissandro

Ovengkol

Hyeduanini,

Anokye

Mozambique

Ozigo

Dacryodes buettneri H.J. Lam.

(= Pachylobus buettneri Engl.)

Equatorial Guinea

Gabon

Germany

Assia

Ozigo,

Assia

Assia

Sapelli

Entandrophragma cylindricum Sprague

Angola

Cameroon

Central African

Republic

Congo

Cote d'Ivoire

Ghana

Nigeria

Uganda

Dem.Rep. of the Congo

Germany

U.K.

Undianuno

Assie-Sapelli

M'Boyo

Undianuno

Aboudikro

Penkwa

Sapele

Muyovu

Lifaki

Sapelli-

Mahagoni

Sapele

Sipo

Entandrophragma utile

Sprague

Angola

Cameroon

Cote d'Ivoire

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

Nigeria

Uganda

Dem.Rep. of the Congo

Germany

U.K

Kalungi

Asseng-Assie

Sipo

Abebay

Assi

Utile

Utile

Mufumbi

Liboyo

Sipo-Mahagoni

Utile

Tiama

Entandrophragma angolense C DC.

Entandrophragma congoense A. Chev.

Angola

Congo

Cote d'Ivoire

Equatorial Guinea

Gabon

Ghana

Nigeria

Uganda

Dem.Rep. of the Congo

Germany

U.K

Livuite,

Acuminata

Kiluka

Tiama

Dongomanguila

Abeubegne

Edinam

Gedu-Nohor

Mukusu

Lifaki

Vovo'

Tiama-Mahagoni

Gedu-Nohor

Tola

Gosweilerodendron

balsamiferum Harms

Angola

Congo

Gabon

Nigeria

Dem.Rep. of the Congo

Germany

U.K

Tola branca Cameroon

Sinedon

Tola,

Tola blanc

Emolo

Agba

Ntola

Agba,

Tola branca

Agba

II. Diğer tropikal ağaçlar

Pilot-isim

Bilimsel isimleri

Yerel isimleri

Alan

Shorea albida Sym

Malaysia

Alan-Batu

Red Selangan,

Meraka,

Selangan Merah,

Alan-Paya

Andiroba

Carapa guianensis Aubl. and Carapa procera A. DC.

Brazil

Colombia

Costa Rica

Ecuador

Guyana

French Guiana

Honduras

Panama

Surinam

Trinidad and

Tobago

Venezuela

Andiroba,

Carapa,

Andirobeira,

Andiroba Branca,

Andiroba

Vermelha

Masabalo,

Mazabalo,

Cedro Bateo,

Cedro Macho

Tangare,

Figueroa

Crabwood

Carapa

Bastard

Mahogany,

Cedro Macho

Cedro Bateo,

Cedro Macho

Krappa

Crappo

Carapa,

Masabalo

Balau

Balau, Red/Selangan Batu Merah

Shorea balangeran (Korth.)

Burck.

Shorea collina Ridl.

Shorea guiso (Blco.) Bl.

Shorea inaequilateralis Sym.

Shorea kunstleri King

Shorea ochrophloia E.J.

Strugnell ex Sym.

Shorea spp.

Indonesia

Malaysia

Philippines

Thailand

Germany

U.K

Belangeran,

Balau Merah

Balau Laut

Merah,

Damar Laut

Merah

Balau Membatu

Balau Merah

Red Selangan

Batu,

Membatu,

Seri

Selangan Batu

Merah

Seraya Sirup

Selangan Batu

No. I

Sengawan,

Semayur,

Empenit‑Meraka

Guijo

Gisok

Makata,

Chankhau

Red Balau

Red Balau

Balau

cont'd

Balau, Yellow/Selangan Batu Kumus (Bangkirai)

Shorea argentea C.F.C. Fisher

Shorea astylosa Foxw.

Shorea atrivernosa Sym.

Shorea balangeran (Korth.)

Shorea ciliata King

Shorea exelliptica W. Meijer

Shorea foxworthyi Sym.

Shorea gisok Foxw.

Shorea glauca King

Shorea laevis Ridl.

(=Shorea laevifolia Endert)

Shorea materialis Ridl.

Shorea maxwelliana King

Shorea optusa Wall.

Shorea robusta Gaertner f.

Shorea roxburghii G. Don

Shorea seminis V. Sl.

Shorea submontana Sym.

Shorea sumatrana Sym.

Shorea scrobiculata Burck.

Shorea barbata & ciliata

Shorea spp.

India

Indonesia

Malaysia

Myanmar

Philippines

Thailand

Germany

U.K.

Sal

Bangkirai,

Agelam,

Benuas,

Brunas,

Selangan batu,

Kumus,

Kedawang,

Pooti

Damar laut,

Kumus,

Sengkawan

Darat,

Balau Kumus,

Balau Simantok,

Selangan Batu

No. 1,

Selangan Batu

No. 2

Thitya

Yakal,

Gisok,

Malaykal

Chan,

Ak or Aek,

Pa-Yom Dong

Balau

Balau

Selangan Batu

Balsa

Ochroma lagopus Sw.

(= 0chroma pyramidale Urb.)

Bolivia

Brazil

Colombia

Central America

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Peru

Trinidad and Tobago

Venezuela

Tami

Pau de Balsa

Lanu

Balsa

Balsa

Algodon

Lanilla

Guano,

Balsa

Gatillo

Balsa,

Topa,

Palo de Balsa

Bois flot

Balso

Cativo

Prioria copaifera Gris.

Colombia

Costa-Rica

Panama

Venezuela

Cativo,

Trementino,

Amasamujer,

Copachu

Cativo,

Camibar

Cativo

Muramo,

Curucai

Cedro

Cedrela spp.

Brazil

French Guiana

Guyana

Honduras

Surinam

Cedro

Cedrat,

Cedro

Red Cedar

Cedro

Cigarbox

Ceder

Freijo

Cordia goeldiana Hub.

Brazil

Freijo,

Frei-Jorge

Fromager

(Sumauma)

Ceiba pentandra Gaertn.

Bolivia

Brazil

Central America

Colombia

Ecuador

French Guiana

Guyana

Peru

Surinam

Venezuela

Ceiba,

Mapajo,

Toborochi

Sumauma,

Paneira

Ceiba,

Ceibon,

Inup

Piton

Panya

Ceiba,

Bonga

Ceiba Uchuputu,

Guambush

Mahot coton,

Fromager,

Bois coton,

Kapokier

Kumaka,

Silk Cotton

Ceiba

Huimba

Kankantrie,

Koemaka

Ceiba Yucca,

Ceiba

Geronggang

Cratoxylon arborescens (Vahl) Bl.

Cratoxylon arborescens var. miquelli King

Cratoxylon glaucum Korth.

Cratoxylon lingustrinum Bl.

(= Cratoxylon polyanthum Korth.)

Indonesia

Malaysia

Gerunggang,

Mapat

Mulu,

Selunus

Gonggang,

Serungan

Imbuia

Ocotea porosa Barosso

(=Phoebe porosa Mez.)

Brazil

South America

U.K.

U.S.A.

Canela,

Imbuia,

Embuia

Laurel

Brazilian Walnut,

Imbuya

Brazilian Walnut

Ipe

Tabobuia spp. (Tabobuia ipe Standl., Tabebuia capitata Sandw., Tabebuia serratifolia Nichols., Tabebuia impetiginosa Standl., etc.)

Bolivia

Brazil

Central America

Colombia

French Guiana

Guyana

Paraguay

Peru

Surinam

Trinidad and

Tobago

Venezuela

Ipe

Lapacho

Ipe,

Pau d'Arco

Amapa,

Prieta,

Cortez

Guayacan,

Cortes

Canaguate,

Polvillo

Ebene verte

Hakia,

Iron Wood

Lapacho Negro

Tahuari Negro,

Ebano Verde

Groenhart

Puy,

Yellow Poui

Acapro,

Puy

Jaboty

Erisma uncinatum Warm.

Erisma spp.

Brazil

French Guiana

Surinam

Venezuela

Germany

Quarubarana,

Jaboti,

Cedrinho,

Cambara

Quarubatinga,

Quaruba,

Vermelha

Jaboty,

Manonti Kouali,

Felli Kouali

Singri-Kwari

Mureillo

Cambara

Jelutong

Dyera costulata Hook.f.

Dyera lowii Hook. f.

Indonesia

Malaysia

Singapore

Jelutong,

DJelutong,

Melabuwai

Jelutong,

Andjaroetoeng,

Letoeng,

Pantoeng,

Jelutong Bukit,

Jelutong Paya

Red and/or White

Jelutong

Jequitiba

Cariniana brasiliensis Casar.

(=C.legalis O.Ktze.)

Cariniana integrifolia Ducke

Bolivia

Brazil

Yesquero

Jequitiba,

Jequitiba

Branco,

Jequitiba Rosa,

Jequitiba

Vermelho,

Estopeiro

Jongkong

Dactylocladus stenostachys Oliv.

Indonesia

Malaysia

Mentibu,

Sampinur

Medang-Tabak,

Jongkong,

Medang,

Merubong

Kapur

Dryobalanops aromatica Gaertn. f.

Dryobalanops beccarii Dyer

Dryobalanops fusca V. St.

Dryobalanops lanceolata Burck.

Dryobalanops oblongifolia Dyer

Dryobalanops rappa Becc.

Dryobalanops spp.

Indonesia

Malaysia

Kapur Singkel

Kapur Sintuk,

Kapur Empedu,

Kapur Tanduk,

Kapur Kayatan

Petanang

Kapur‑Kejatan

Keladan,

Swamp Kapur,

Borneo

Camphorwood-

Paigie

Kempas

Koompassia malaccensis Maing. ex Benth.

Indonesia

Malaysia

Papua New

Guinea

Thailand

Menggeris,

Toemaling

Kempas,

Mengris,

Lmpas

Kempas

Yuan

Keruing

Dipterocarpus acutangulus Vesque.

(= Dipterocarpus appendiculatus Scheff.)

Dipterocarpus alatus A. DC.

Dipterocarpus baudi Korth.

(= Dipterocarpus pilosus Roxb.)

Dipterocarpus cornutus Dyer

Dipterocarpus costulatus V. SI.

Dipterocarpus kerrii King

Dipterocarpus verrucossus Foxw.

Dipterocarpus spp.

Cambodia

India

Indonesia

Laos

Malaysia

Myanmar

Philippines

Sri Lanka

Thailand

Vietnam

Chloeuteal,

Khlong

Thbeng

Trach

Gurjun

Keroeing

Nhang

Keruing Gaga,

Keruing Bajak,

Keruing Baras

Yang

Kanyin

Apitong

Hora

Yang

Dau (Yaou),

Tro

Lauan, Beyaz

Shorea contorta Vidal

(ex Pentacme mindanensis Foxw. & ex Pentacme contorta Merr. & Rolfe)

Parashorea malaanonan Merr.

(= Parashorea plicata Brandis)

Parashorea tomentella (Sym.)

W. Meijer

(= Parashorea mal. var.

tomentella Sym.)

Parashorea macrophylla Wyatt

Smith ex Ashton

Shorea almon (Foxw.)

(= Shorea ovalis Bl. And

Shorea parvifolia Dyer)

Shorea palosapsis Merr.

Myanmar

Philippines

Thailand

Vietnam

Ingyin

White lauan,

Bagtikan or

Lauan

Malaanonan,

Mayapis,

Almon

Rang

Ka-chac-xanh

Louro

Nectandra spp.

Ocotea spp.

Brazil

Central America

Colombia

Ecuador

French Guiana

Guyana

Peru

Surinam

Trinidad and Tobago

Venezuela

Louro,

Louro Branco

Louro Inhamui

Aguacatillo,

Laurel

Amarillo,

Laurel

Canelo

Amarillo,

Jigua Amarillo,

Tinchi

Cedre Apici

Kereti­ Silverballi

Moena Amarilla

Pisi

Laurier

Laurel

Maçaran-

duba

Manilkara spp.

(Manilkara bidentata A.

Chev., Manilkara huberi

Standl., Manilkara

surinamensis Dubard etc.)

Brazil

Colombia

French Guiana

Guyana

Panama

Peru

Surinam

Venezuela

U.S.A.

Maçaranduba,

Maparajuba,

Paraju

Balata,

Nispero

Balata franc,

Balata rouge,

Balata gomme

Balata,

Bulletwood,

Beefwood

Nispero

Pamashto,

Quinilla

Colorada

Bolletrie

Balata

Massarandu

Bulletwood,

Beefwood

Mahogany

(Mogno)

Swietenia macrophylla King

Swietenia mahagoni Jacq.

Swietenia humilis Zucc.

Swietenia tessmannii Harms

Swietenia candollei Pitt.

Swietenia krukovii Gleason

Bolivia

Brazil

Central America

Colombia

Cuba

Dominican Republic

Guatemala

Haiti

Mexico

Nicaragua

Peru

Venezuela

France

Italy

Netherlands

Spain

U.K.

U.S.A.

Caoba,

Mara

Aguano,

Mogno,

Araputanga

Caoba,

Caoba del Sur,

Caoba del

Atlantica

Caoba

Caoba

Mahogani

Chacalte

Mahogani

Zopilote,

Baywood

Mahogani

Aguano,

Caoba

Caoba,

Orura

Acajou

d'Amerique

Mogano

Mahonie

Caoba

Mahogany,

Brazilian

Mahogany

Mahogany,

Brazilian

Mahogany

Mandioqueira

Qualea spp.

Mengkulang

Heritiera albiflora (Ridl.) Kosterm.

Heritiera borneensis (Merr.) Kosterm.

Heritiera simplicifolia

(Mast.) Kosterm.

Heritiera javanica (Bl.) Kosterm

Heritiera kunstleri

(King) Kosterm.

Heritiera parakensis King

Heritiera sumatrana (Miq.) Kosterm.

(= Tarrietia spp.)

Cambodia

Indonesia

Malaysia

Myanmar

Philippines

Thailand

Vietnam

Australia

Don-Chem

Palapi,

Teraling

Mengkulang,

Kembang

Kanze

Lumbayau

Chumprag

Huynh

Red or Brown

Tulip Oak

Meranti

Bakau

Shorea rugosa Sym.

var. uliginosa Heim.

Malaysia

Meranti Bakau

Meranti

Dark Red

Shorea curtisii Dyer ex King

Shorea pauciflora King

ShForea platyclados V. Sl ex Foxw.

Shorea argentifolia Sym.

Shorea ovata Dver ex King

(=Shorea parvifolia King pro arte

Shorea singkawang (Miq.) Burck.

Shorea pachyphylla Ridl. ex Sym.

Shorea acuminata Dyer

Shorea hemsleyana King

Shorea leprosuta B.

Shorea macrantha Brandis

Shorea platycarpa Heim.

Shorea spp.

Indonesia

Malaysia

Philippines

U.K.

U.S.A.

Red Meranti,

Red Mertih

Meranti Ketung,

Meranti Bunga,

Meranti Merah-

Tua

Nemesu,

Meranti Bukit,

Meranti Daun

Basar,

Dark Red Seraya,

Obar Suluk

Seraya Bukit,

BeirayahDaun,

Binatoh

Engbang-Chenak,

Meranti Bunga

Sengawan

Tanguile,

Bataan,

Red Lauan

Red Lauan,

Dark Red Seraya

Dark Meranti


Meranti,

Açık Kırmızı

Shorea acuminata Dyer

Shorea dasyphylla Foxw.

Shorea hemsleyana (King) King

ex Foxw.

(=Shorea macrantha Brandis)

Shorea johorensis Foxw.

Shorea lepidota (Korth.) Bl.

Shorea leprosula Miq.

Shorea macroptera Dyer

(= Shorea sandakanensis)

Shorea ovalis (Korth.) Bl.

Shorea parvifolia Dyer

Shorea palembanica Miq.

Shorea platycarpa Heim.

Shorea teysmanniana Dyer ex

Brandis

Shorea revoluta Ashton

Shorea argentifolia Sym.

Shorea leptoclados Sym.

Shorea sandakanensis Sym.

Shorea smithiana Sym.

Shorea albida Sym.

(Shorea Alan Bunga)

Shorea macrophylla (De Vries)

Ashton

Shorea quadrinervis V. Sl.

Shorea gysbertiana Burck.

(= Shorea macrophylla

(De Vries) Ashton)

Shorea pachyphylla Ridl. ex

Sym.

Shorea spp.

Indonesia

Malaysia

Philippines

Thailand

Red Meranti,

Meranti Merah­

Muda,

Meranti Bunga

Damar Siput,

Meranti-Hantu,

Meranti Kepong,

Meranti Langgang,

Meranti

Melanthi,

Meranti Paya,

Meranti Rambai,

Meranti Tembaga,

Meranti Tengkawang,

Meranti

Sengkawang,

Engkawang,

Seraya Batu,

Seraya Punai,

Seraya Bunga,

Kawang

Almon,

Light Red Lauan

Saya Khao,

Saya Lueang,

Chan Hoi

Meranti,

Beyaz

Shorea agami Ashton

Shorea assamica Dyer

Shorea bracteolata Dyer

Shorea dealbata Foxw.

Shorea henryana Lanessan

Shorea lamellata Foxw.

Shorea resinosa Foxw.

Shorea roxburghii G. Don

(= Shorea stalura Roxb.)

Shorea hypochra Hance

Shorea hentonyensis Foxw

Shorea sericeiflora C.E.C.

Fischer & Hutch.

Shorea farinosa C.E.C.

Fischer

Shorea gratissima Dyer

Shorea ochracea Sym.

Parashorea malaanonan (Blco.) Merr

(= Shorea polita Vidal)

Shorea spp.

Cambodia

Indonesia

Malaysia

Myanmar

Philippines

Thailand

Vietnam

Lumber,

Koki Phnom

Meranti Putih,

Damar Puthi

Meranti Jerit,

Meranti Lapis,

Meranti Pa ang

or Kebon Tang,

Meranti Temak,

Melapi,

White Meranti

Makai

White Lauan,

White Meranti

Pendan,

Pa Nong,

Sual

Kabak Kau

Xen,

Chai

Meranti,

Sarı

Shorea faguetiana Heim.

Shorea dolichocarpa V. Sl.

Shorea maxima (King) Sym.

Shorea longisperma Roxb.

Shorea gibbosa Brandis

Shorea multiflora (Burck.)

Sym.

Shorea hopeifolia (Heim.)

Sym.

Shorea resina-nigra Foxw.

Shorea peltata Sym.

Shorea acuminatissima Sym.

Shorea blumutensis Foxw.

Shorea faguetoides Ashton

Indonesia

Malaysia

Thailand

Meranti Kuning,

Kunyit,

Damar Hitam

Meranti Telepok,

Meranti Kelim,

Yellow Meranti,

Meranti Damar

Hitam,

Yellow Seraya,

Seraya Kuning

Selangan Kuning,

Selangan Kacha,

Lun Kuning,

Lun Merat,

Lun Siput

Kalo

Merawan

Hopea apiculata Sym.

Hopea griffithii Kurz

Hopea lowii Dyer

Hopea mengarawan Miq.

Hopea nervosa King

Hopea odorata Roxb.

Hopea papuana Diels

Hopea sangal Korth.

Hopea sulcata Sym.

Hopea spp.

Indonesia

Malaysia

Myanmar

Papua New Guinea

Thailand

Vietnam

Merawan/Sengal

Merawan/Sengal

Gagil,

Selangan

Selangan-Kasha

Thingan

Light Hopea

Takhian

Sau

Merbau

Intsia bakeri Prain

Intsia bijuga (Colebr.) O. Ktze.

Intsia palembanica (Miq.)

Intsia retusa 0. Ktze.

Fiji

Indonesia

Madagascar

Malaysia

New Caledonia

Papua New Guinea

Philippines

Thailand

Vietnam

Australia

China

U.K.

Vesi

Merbau

Hintsy

Merbau

Komu

Kwila

Ipil,

Ipil Laut

Lum-Paw

Gonuo

Kwila

Kalabau

Moluccan Ironwood

Merpauh

Swintonia floribunda Griff.

(= D. Schwenkii Teijsmann)

Swintonia penangiana King

Swmtoma plerrei Hance

Swintonia spicifera Hook. f.

Swintonia spp.

Cambodia

India

Malaysia

Myanmar

Pakistan

Vietnam

Muom

Thayet-Kin

Merpau,

Merpauh

Taung Thayet,

Civit

Taungthayet

Civit

Muom

Mersawa

Anisoptera curtisii King

Anisoptera costata Korth.

Anisoptera laevis Ridl.

Anisoptera marginata Korth.

Anisoptera oblonga Dyer

Anisoptera thurifera Blume

Anisoptera spp.

Indonesia

Malaysia

Myanmar

Papua New Guinea

Phllippines

Thailand

Mersawa

Mersawa,

Pengiran

Kaunghmu

Mersawa

Palosapis

Krabak,

Pik

Nyatoh

Palaquium acuminatum Burck.

Palaquium hexandrum (Griff.) Baill.

Palaquium maingayi Engl.

Palaquium rostratum Burck.

Palaquium xanthochymum Pierre ex Burck.

Palaquium spp.

Payena maingayi C.B. Clarke

Payena spp.

Ganua motleyana Pierre ex

Dubard

India

Indonesia

Malaysia

Papua New Guinea

Philippines

Thailand

Vietnam

U.K.

Pali

Nyatoh

Nyatoh,

Mayang,

Taban,

Riam

Pencil Cedar

Nato

Kha-Nunnok

Chay

Padang

Orey

Campnosperma panamensis Standl.

Campnosperma gummifera L.March.

Padauk

Pterocarpus indicus Wild.

Pterocarpus vidalianus Rolfe.

India

Indonesia

Malaysia

Myanmar

Papua New Guinea

Philippines

France

Germany

U.K.

Japan

Andaman-Padauk

Sena

Sonokembang,

Linggua,

Angsana,

Amboina

Sena

Pashu-Padauk

Png-Rosewood

Manila-Padouk,

Narra,

Vitali

Amboine/ Amboyna or Padouk

Amboine/ Amboyna or Padouk

Amboyna or Padouk

Karin

Paldao

Dracontomelum dao Merr. &

Rolfe

Dracontomelum edule Merr.

Dracontornelum sylvestre Bl.

Malaysia

Philippines

Sengkulang

Dao

Ulandug,

Lamio

Guatemala Pelesenki

Dalbergia tucurensis Donn Sm.

Para Pelesenki

Dalbergia spruceana Benth.

Brazil

France

Germany

Spain

U.K.

U.S.A.

Japan

Caviuna,

We-We,

Jacaranda

Palissandre Rio

Palissander

Palisandro

Brazilizn Rosewood,

Jacaranda Pardo

Brazilian

Rosewood

Shitan

Rio Pelesenki

Dalbergia nigra Fr. All.

Gül Pelesenki

Dalbergia decipularis Rizz. and Matt

Brazil

French Guiana

Pau Rosa

Bois de rose femelle

Pau Amarelo

Euxylophora paraensis

Pau Marfim

(Piquia Marfim)

Aspidosperma spp.

Pulai

Alstonia angustiloba Miq.

Alstonia macrophylla Wall. ex A. DC.

Alstonia spathulata Bl.

Alstonia scholaris R. Br.

Alstonia pneumatophora Back.

Indonesia

Malaysia

Myanmar

Papua New Guinea

Philippines

Thailand

Vietnam

Australia

India

U.K.

Pulai,

Sepati

Pulai

Letok,

Sega

White Cheese Wood,

Mike Wood

Dita

Thia

Mo-Cua

White Cheese

Wood

Mike Wood

Chaitanwood,

Chatian

Pagoda Tree,

Patternwood

Punah

Tetramerista glabra Miq.

Indonesia

Malaysia

Punal

Bang Kalis,

Paya

Punam,

Ponga,

Entuyut,

Amat,

Tuyut

Quaruba

Vochysia spp.

Ramin

Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz

Gonystylus macrophyllus

(Miq.)

Gonystylus phillipinensis Elm. Gonystylus reticulatus (Elm.) Merr.

Indonesia

Malaysia

Philippines

Solomon Islands

Switzerland

Garu-Buaja,

Akenia

Medang Keram

Melawis,

Ramin Batu,

Ramin Telur,

Ahmin

Lantunan-Bagio

Ainunura,

Latareko,

Petata

Fungunigalo

Akenta

Saqui- saqui

Bombacopsis quinata Dugand

Central America

Colombia

Venezuela

Cedro Espino,

Cedro Espinoso,

Cedro Tolua,

Pochote

Cedro Tolua,

Ceiba Tolua,

Cedro Macho

Saqui Saqui,

Cedro Dulce,

Murea

Sepetir

Sindora affinis De Witt

Sindora coriacea Prain

Sindora echinocalyx Prain

Sindora parvifolia Backer ex K. Heyne

Sindora siamensis Teijsm. ex Miq

Sindora velutina Baker

Sindora spp.

Pseudosindora palustris Sym.

(= Copaifera palustris De Witt)

Cambodia

Indonesia

Malaysia

Philippines

Thailand

Krakas

Sindur

Sepetir,

Meketil,

Saputi,

Sepeteh,

Petir,

Petir-Sepetir

Pay or Swamp-Sepetir,

Sepetir Nin- Yaki

Supa

Krathon,

Maka-Tea

Seraya,

Beyaz

Parashorea malaanonan (Blco.) Merr.

(= Parashorea plicata Brandis)

Parashorea macrophylla Wyatt Smith ex Ashton

Parashorea tomentella W. Meijer

Indonesia

Malaysia

Myanmar

Philippines

Vietnam

Pendan,

Urat Mata,

Belutu,

White Seraya

Urat Mata

Thingadu

Bagtikan,

White Lauan

Cho-Chi

Sucupira

Bowdichia nitida Benth

Diplotropis martiusii Benth

Diplotropis purpurea (Rich.)

Amsh.

Brazil

Colombia

French Guiana

Guyana

Peru

Surinam

Venezuela

Sucupira,

Sapurira

Arenillo,

Zapan Negro

Coeur dehors,

Baaka

Tatabu

Chontaquiro

Huasai‑Caspi

Zwarte Kabbes

Congrio,

Alcornoque

Suren

Toona sureni (Blco) Merr.

(= Cedrela toona (Roxb. ex

Rolfe)

Toona ciliata Roem.

(= Toona febrifuga Roem.)

Toona calantas Merr. & Rolfe

(Toona australis (F.v. Muell.) Harms Sym.)

Cambodia

India

Indonesia

Malaysia

Myanmar

Papua New Guinea

Philippines Thailand

Vietnam

Australia

U.K.

U.S.A.

Chomcha

Toon

Surian,

Limpagna

Surea‑Bawang

Thitkado

Red Cedar

Calantas

Toon,

Yomham

Xoan‑Moc

Red Cedar

Moulmein Cedar,

Burma Cedar

Moulmein Cedar

Burma Cedar

Tauari

Couratari spp.

Teak

Tectona grandis L.f.

India

Indonesia

Laos

Myanmar

Thailand

Vietnam

France

Germany

Sagwan

Jati,

Tek

May Sak

Kyun

May Sak

Giati,

Teck

Teck

Burma-Rangoon­-

Java Teak

Virola

Virola spp.

Brazil

Central America

Colombia

Ecuador

French Guiana

Guyana

Honduras

Peru

Surinam

Trinidad and

Tobago

Venezuela

U.K.

Ucuuba

Banak,

Sangre,

Palo de Sangre,

Bogamani,

Cebo

Sangre Colorado

Sebo,

Nuanamo Chaliviande,

Shempo

Yayamadou

Moulomba

Dalli

Banak

Cumala

Baboen,

Pintri

Cajuea

Virola

Cuajo,

Sangrino,

Camaticaro,

Otivo

Dalli

Not: Üçüncü sütun, ihracatçı ülkelerde kullanılan isimleri göstermektedir. İthalatçı ülkelerde kullanılan ticari isimlerin pilot-isimlerden farklı olanları italik olarak verilmiştir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260512 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260512 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?