4-AÇIKLAMA

30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
FASIL 4
 SÜT ÜRÜNLERİ; KUŞ VE KÜMES HAYVANLARININ YUMURTALARI; TABİİ BAL;
TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN 
YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER
          Notlar
     1. " Süt " ifadesi; tam yağlı veya yarı yağlı veya tamamen yağsız süt anlamına gelmektedir.
     2. 04.05 pozisyonu anlamında:
        (a) "Tereyağı" tabirinden, sadece sütten elde edilen, süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 80 veya daha
          fazla olan fakat % 95' i geçmeyen, yağsız katı madde içeriği ağırlık itibariyle en fazla % 2,
          su oranı ağırlık itibariyle en fazla % 16 olan, tabii tereyağı, peyniraltı suyu tereyağı ve " rekombine "
          tereyağı (taze, tuzlanmış veya acımış, kutulanmış tereyağı dahil) anlaşılır. Tereyağı
          ilave emülsifiye edici madde  ihtiva etmez fakat sodyum klorür, gıda boyaları, nötralizasyon tuzları
          ve zararsız laktik asit üreten bakteri kültürleri ihtiva edebilir.
        (b) Sürülerek yenilen süt ürünleri tabirinden, içinde katı yağ olarak sadece katı süt yağı bulunan ve ağırlık
             itibariyle katı süt yağı oranı % 39 veya daha fazla fakat % 80'den az olan, yağlı-sulu tipteki
             (water - in oil type) sürülebilen emülsiyonlar anlaşılır.
     3. Aşağıda belirtilen üç özelliği taşımak koşuluyla, peyniraltı suyu konsantrasyonu ve süt veya süt yağı
         ilavesiyle elde edilen ürünler, 04.06 pozisyonunda peynir olarak sınıflandırılacaktır:
         (a) Ağırlık itibariyle içerdiği katı süt yağı oranının, kuru madde üzerinden  %5 veya daha fazla olması;
        (b) Ağırlık itibariyle en az %70, en fazla % 85 kuru madde içermesi ve
        (c) Kalıplanmış olması veya kalıp haline getirilmeye müsait olması gerekir. 
     4. Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:    
        (a) Peyniraltı suyundan elde edilen, kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %95' den fazla laktoz içeren (susuz laktoz olarak ifade edilen) ürünler (17.02 pozisyonu);
        (b) Bir veya daha çok doğal bileşeni (örneğin bütirik yağlar) alınarak yerine başka maddeler  (örneğin oleik yağlar) katılarak oluşturulan süt ürünleri (19.01 veya 21.06 pozisyonu); veya 
        (c) Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında, ağırlık itibariyle %80'den fazla peyniraltı suyu
              proteinleri içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteinlerinin konsantreleri dahil)(35.02 pozisyonu) veya globulinler (35.04 pozisyonu).
         Alt Pozisyon Notları
     1. 0404.10 altpozisyonu anlamında "modifiye edilmiş peynir altı suyu" tabirinden, peynir altı suyu 
        bileşenlerinden (yani, laktozu, proteinleri veya minerallerin tamamı ya da bir kısmı alınmış peynir altısuyu veya tabii peyniraltı suyu bileşenleri ilave edilmiş peynir altı suyu) meydana gelen ürünler ve tabii peynir altı suyu bileşenlerinin karıştırılması ile elde edilen ürünler anlaşılır.
     2. 0405.10 alt pozisyonu anlamında "tereyağı" tabiri, suyu alınmış tereyağını veya " ghee "yi (Hint tereyağı) kapsamaz. (0405.90 alt pozisyonu)
     Ek Not:
      1. 0408.11 ve 0408.19 alt pozisyonlarında "diğer bir şekilde dayanıklılığı arttırılmış" ifadesi sınırlı miktarda
          tuz ihtiva eden (genellikle yaklaşık ağırlıkça %12'ye kadar) veya az miktarda dayanıklılığı arttırıcı kimyasal ilave edilmiş ve aşağıdaki şartların ikisini de sağlayan yumurta sarısı anlaşılır:

          (i) Ürünler 0408.11 ve 0408.19 alt pozisyonlarındaki yumurta sarısının karakterini korumalı
          (ii) Tuz veya kimyasallar dayanıklılığı artırma amacını aşan miktarda kullanılmamış olmalıdır.
      2. Bu fasıldaki süt ürünleri tabirine ultra filitrasyon veya diğer işleme teknikleriyle süt, peyniraltı suyu,
          krema ve/veya yayıkaltı ve/veya benzeri hammaddelerden elde edilmiş yüksek laktoz içeriği ile
          bilinen süt ürünlerine ait permeatlar dahildir. 
       3. 0404.10 ve 0404.90 alt pozisyonu anlamında aşağıdaki kurallar uygulanır:
           Süt permeatı ve peyniraltı suyu permeatı laktik asit, laktatlar ve glikomakropeptitler gibi 
           peyniraltı suyu üretimiyle ilişkili maddelerin varlığı ile analitik olarak ayırt edilebilir.
           0404.10 alt pozisyonu peyniraltı suyundan veya doğal peyniraltı suyu bileşenlerinin karışımlarından
           ultra filitrasyon veya diğer işleme teknikleriyle elde edilen genellikle hafif keskin kokulu peyniraltı suyu permeatını kapsar.
           Laktik asit, laktatlar ve glikomakropeptitler gibi peyniraltı suyu üretimiyle ilişkili maddelerin varlığı
           peyniraltı suyu permeatının bu alt pozisyonda sınıflandırılması için bir koşuldur. 
           0404.90 alt pozisyonu ultra filitrasyon veya diğer işleme teknikleriyle elde edilen süte benzer kokulu 
           süt permeatını kapsar. Laktik asit ve laktatların sınırlı seviyede varlığı veya yokluğu (Toz şeklindeki 
           süt permeatlarında ağırlıkça maksimum % 0,1 veya sıvı şeklindeki süt permeatlarında ağırlıkça
           maksimum %0,015) ayrıca glikomakropeptitlerin yokluğu süt permeatlarının bu pozisyonda sınıflandırılması için bir koşuldur.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292578 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292578 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?