51

Ek:51   (Değişik:01.08.2017-30141 R.G.)
KALEM LİSTESİ İÇİN AÇIKLAYICI NOTLAR VE BİLGİLER

 

Kalem listesinin A yaprağı bilgisayar sistemi tarafından basılır ve transit refakat belgesine eklenir.

Kalem listesine ilişkin kutular dikey olarak genişleyebilir.

Bilgiler aşağıda belirtildiği şekilde basılır:

  1. Belirteç kutusunda (sol üst köşe):

(a) Kalem listesi,

(b) Mevcut yaprağın seri numarası ve yaprakların toplam adedi (transit refakat belgesi dahil).

2. Har. Güm. İda. ─ hareket gümrük idaresinin adı.

3. Tarih ─ transit beyanının kabul tarihi.

4. MRN ─ hareket referans numarası.

5. Kalem düzeyinde farklı kutulara ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği şekilde basılmalıdır:

(a)    Kalem No ─ mevcut kalemin seri numarası;

(b)   Rejim ─ Eşyanın statüsü beyanın tümü için aynı ise bu kutu kullanılmaz

(c) Karışık sevkiyat ise, eşyanın statüsü olarak TR, T1, T2 veya T2F basılır

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586076 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586076 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?