E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,56 TL
1 € = 4,14 TL
14437942 Ziyaretçi

51

EK 51
 
KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA İZNİ
 
 
 
                                                                                                                                 ANKARA
                                                                                                                                 ..../..../.........    
 
Firma Adı         :
Telefon             :
Faks                 :
 
 
 
Başvuru tarihi    : .......................                                  Vergi numarası:.............................

 
İzin numarası:      .../         /.../

 
 
 
 
                                                                                                    tarihinden itibaren geçerlidir.
 
Yönetmeliğinin 271 ila 277 nci maddelerine uygun olarak transit rejiminde
 
kapsamlı teminat
teminattan vazgeçme
için basitleştirilmiş usul kullanma izni
 
Türkiye Gümrük Bölgesi’nde asıl sorumlu olarak eşyanın transit rejimine tabi tutulması için kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme kullanmanıza izin verilmiştir.
 
Verdiğiniz bilgiler esas alınarak, transit rejimi için beyan edilen eşya ile ilgili olarak .....’da (olağan en az bir iş haftası) doğabilecek ithalat vergilerine göre referans tutar,
 
................................. TL
 
olarak belirlenmiştir.
 
Referans tutarın % 100 / 50 / 30 / 1’ine karşılık gelen ........................ TL maksimum tutarı için kefil olarak ........................................................................ tarafından verilen ve .......................... no’lu teminat mektubu kabul edilmiştir.
Başvuruya uygun olarak düzenlenmiş olan TC 31 kapsamlı teminat sertifikası:
 
tüm eşya için geçerlidir ve geçerliliği sınırlandırılmamıştır.
sadece riskli eşyaiçin geçerlidir ve geçerliliği sınırlandırılmıştır.
sadece ...................... hareket idaresinde geçerlidir.
sadece Fasıl ..... eşyası için geçerlidir.
tarife pozisyonu ve eşya kıymeti beyanı zorunludur.
 
TC 33 teminattan vazgeçme sertifikası, riskli  olmayan eşya için geçerlidir.
 
Sertifika, iki yıl geçerlidir ve en fazla iki yıl için bir kez uzatılabilir.
 
İznin iptal edilmesi veya teminatın feshedilmesi halinde, sertifikanın tüm nüshaları derhal iade edilir. Sertifikanın bir nüshasının çalındığı, diğer yollarla kaybedildiği veya sahtesinin yapıldığı belirlendiğinde derhal bildirilir. Bulunan her sertifika, derhal iade edilir.
 
Teminat taahhüdünün fesh edilmesi dahil izin iptal edildiğinde veya bir kefil değişikliği olduğunda (böyle bir değişiklik beyan edilmeksizin), sunulan teminat belgesi, uygulanabilir olduğu tarihten itibaren üç yıl doluncaya kadar ve herhangi bir talep için kefilin sorumluluğunun devam etmesi nedeniyle iade edilmez.
 
Kanıtlanmış gereksinimler ve belirtilen referanslar esas alınarak ....... adet sertifika düzenlenmiştir.
 
Sertifikanın arkasında yazılması gerekli bilgilerle ilgili olarak Yönetmeliğin  47 no’lu ekindeki açıklama notları dikkate alınır.
 
Başlatılan ancak henüz sonlandırılmayan tüm transit işlemleri için referans tutarın kullanılmasına ilişkin kayıtlar tutulur (yıllık referans tutarın hesaplanması için yeterli bilgi sağlayan bilgiler veya belgeler) ve referans tutarın aşılacak olması durumunda teminat idaresine bilgi verilir.
 
 
 
 
 
    Yetkili Makam Adına
 
............                     (Tarih)
 
 
    ............................
    (Mühür ve imza)