E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,46 TL
1 € = 3,68 TL
12015073 Ziyaretçi

52. FASIL

www.orgTR.org Yürürlük: 01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
5201.00 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) :
5201.00.10.00.00 - Hidrofil veya ağartılmış pamuklar - 10
5201.00.90.00.00 - Diğerleri - 10
52.02 Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde
edilen döküntüler dahil) :
5202.10 - Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri dahil) :
5202.10.00.00.11 - - Üstüpü - 20
5202.10.00.00.19 - - Diğerleri - 20
- DiğerIeri:
5202.91 - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler :
5202.91.00.00.11 - - - Penye telefi - 20
5202.91.00.00.12 - - - Tarak telefi - 20
5202.91.00.00.13 - - - Üstüpü - 20
5202.91.00.00.19 - - - Diğerleri - 20
5202.99 - - Diğerleri :
5202.99.00.00.11 - - - Üstübü - 20
5202.99.00.00.12 - - - Tarak telefi - 20
5202.99.00.00.13 - - - Penye telefi - 20
5202.99.00.00.18 - - - Diğerleri - 20
5203.00.00.00.00 Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) - 20
52.04 Pamuktan dikiş iplikleri (perakende olarak satılacak hale getiril -
miş olsun olmasın):
- Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar:
5204.11.00.00.00 - - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler - 50
5204.19.00.00.00 - - Diğerleri - 50
5204.20 - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar :
5204.20.00.00.11 - - % 85 veya daha fazla pamuk içerenler - 60
5204.20.00.00.12 - - % 85'den az pamuk içerenler - 60
52.05 Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe % 85 veya
daha fazIa pamuk içeren ve perakende olarak satıIacak haIe
getirilmemiş oIanlar) :
- Tek kat iplikler (penyelenmemiş liflerden):
5205.11.00.00.00 - - 714,29 Desiteks veya daha fazla (metrik numarası l4'ü geçmeyen - 50
5205.12.00.00.00 - - 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar
(metrik numarası 14'ü geçen, 43'ü geçmeyenler) - 50
5205.13.00.00.00 - - 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar
(metrik numarası 43'ü geçen 52'yi geçmeyen) - 50
5205.14.00.00.00 - - 192,31 Desiteksten az,125 (dahil) desiteksten fazla olanlar
(metrik numarası 52'yi geçen 80'i geçmeyen) - 50
5205.15 - - 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80'i geçen):
5205.15.10.00.00 - - - 125 Desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla olanlar
(metrik numarası 80'i geçen 120'yi geçmeyen) - 50
5205.15.90.00.00 - - -  83,33 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 120'yi geçen) - 50
- Tek kat iplikler (penyelenmiş liflerden):
5205.21.00.00.00 - - 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası
14'ü geçmeyen) - 50
5205.22.00.00.00 - - 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla
olanlar (metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen) - 50
5205.23.00.00.00 - - 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar
(metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen) - 50
5205.24.00.00.00 - - 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar
(metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen) - 50
5205.26.00.00.00 - - 125 Desiteksten az, 106,38 (dahil) desiteksten fazla olanlar
(metrik numarası 80'i geçen 94'ü geçmeyen) - 50
5205.27.00.00.00 - - 106,38 Desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla
olanlar (metrik numarası 94 'ü geçen 120'yi geçmeyen) - 50
5205.28.00.00.00 - - 83,33 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 120'yi geçen) - 50
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
(penyelenmemiş liflerden):
5205.31 - - Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten
(tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen):
5205.31.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.31.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.31.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5205.32 - - Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla
olan tek kat iplikten (tek kat için metrik numarası 14'ü geçen
43'ü geçmeyen):
5205.32.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.32.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.32.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5205.33 - - Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla
olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43' ü
geçen 52' yi geçmeyen):
5205.33.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.33.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.33.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5205.34 - - Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan
tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52'yi geçen
80'i geçmeyen):
5205.34.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.34.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.34.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5205.35 - - Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat
iplik için metrik numarası 80 'i geçen) :
5205.35.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.35.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.35.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
(penyelenmiş liflerden):
5205.41 - - Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten
(tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen):
5205.41.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.41.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.41.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5205.42 - - Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla
olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü
geçen 43'ü geçmeyen):
5205.42.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.42.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.42.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5205.43 - - Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla
olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43'ü
geçen 52' yi geçmeyen):
5205.43.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.43.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.43.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5205.44 - - Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla
olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52'yi
geçen 80'i geçmeyen):
5205.44.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.44.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.44.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5205.46 - - Her biri 125 desiteksten az, 106,38 (dahil) desiteksten fazla
olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80'i
geçen 94'ü geçmeyen) :
5205.46.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.46.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.46.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5205.47 - - Her biri 106,38 desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten
fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası
94'ü geçen 120 'yi geçmeyen):
5205.47.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.47.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.47.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5205.48 - - Her biri 83,33 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat
iplik için metrik numarası 120'yi geçen):
5205.48.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.48.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.48.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
52.06 Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırIık itibariyle % 85 den
az pamuk içerenler) (perakende satış için hazırlanmamış):
- Tek kat iplik (penyelenmemiş liflerden):
5206.11.00.00.00 - - 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14'ü
geçmeyen) - 50
5206.12.00.00.00 - - 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar
(metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen) - 50
5206.13.00.00.00 - - 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar
(metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen) - 50
5206.14.00.00.00 - - 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar
(metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen) - 50
5206.15.00.00.00 - - 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80'i geçen) - 50
- Tek katlı iplikler (penyelenmiş liflerden):
5206.21.00.00.00 - -  714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası
14'ü geçmeyen) - 50
5206.22.00.00.00 - - 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar
(metrik numarası 14'ü geçen  43'ü geçmeyen) - 50
5206.23.00.00.00 - - 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar
(metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen) - 50
5206.24.00.00.00 - - 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar
(metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen) - 50
5206.25.00.00.00 - - 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80'i geçen) - 50
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
(penyelenmemiş liflerden):
5206.31 - - Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten
(tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen):
5206.31.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.31.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5206.31.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5206.32 - - Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla
olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü
geçen  43'ü geçmeyen):
5206.32.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.32.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5206.32.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5206.33 - - Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla
olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43' ü
geçen 52'yi geçmeyen):
5206.33.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.33.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5206.33.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5206.34 - - Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan
tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52' yi geçen
80 'i geçmeyen):
5206.34.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.34.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5206.34.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5206.35 - - Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik
için metrik numarası 80'i geçen):
5206.35.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.35.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5206.35.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
(penyelenmiş liflerden):
5206.41 - - Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikler -
den  (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen):
5206.41.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.41.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5206.41.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5206.42 - - Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla
olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü
geçen 43'ü geçmeyen):
5206.42.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.42.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5206.42.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5206.43 - - Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla
olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43'ü
geçen 52' i geçmeyen):
5206.43.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.43.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5206.43.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5206.44 - - Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla
olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52' yi
geçen 80'i geçmeyen):
5206.44.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.44.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5206.44.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
5206.45 - - Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik
için metrik numarası 80'i geçen):
5206.45.00.10.00 - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.45.00.20.00 - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5206.45.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
52.07 Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale
getirilmiş) :
5207.10.00.00.00 - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler - 60
5207.90.00.00.00 - Diğerleri - 60
52.08 Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk
içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler):
- Ağartılmamış:
5208.11 - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler):
5208.11.10.00.00 - - - Bandaj, sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan mensucat m2 70
- - - Diğerleri:
5208.11.90.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5208.11.90.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5208.11.90.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
5208.12 - - Bez ayağı (m2 . ağırlığı 100 gr. ı geçenler):
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçen fakat 130 gr.ı geçmeyenler):
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler :
5208.12.16.10.00 - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - - Diğerleri :
5208.12.16.91.00 - - - - - - Fasoneli m2 90
5208.12.16.92.00 - - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçenler :
5208.12.19.10.00 - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - - Diğerleri :
5208.12.19.91.00 - - - - - - Fasoneli m2 90
5208.12.19.92.00 - - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler):
- - - - Genişliği 165 cm.yi geçmeyenler :
5208.12.96.10.00 - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - - Diğerleri :
5208.12.96.91.00 - - - - - - Fasoneli m2 90
5208.12.96.92.00 - - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - - Genişliği 165 cm.yi geçenler :
5208.12.99.10.00 - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - - Diğerleri :
5208.12.99.91.00 - - - - - - Fasoneli m2 90
5208.12.99.92.00 - - - - - - Fasonesiz m2 70
5208.13 - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) :
5208.13.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerler birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5208.13.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5208.13.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5208.19 - - Diğer mensucat :
5208.19.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerler birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5208.19.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5208.19.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
- Ağartılmış:
5208.21 - - Bez ayağı (m2 . ağırlığı 100 gr.ı geçmeyenler):
5208.21.10.00.00 - - - Bandaj, sargı bezi ve gazlı bez imalinde kullanılan mensucat m2 70
- - - Diğerleri :
5208.21.90.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5208.21.90.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5208.21.90.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
5208.22 - - Bez ayağı (m2.ağırlığı 100 gr.ı geçenler):
- - - Bez ayağı (m2.ağırlığı 100 gr.ı geçen fakat 130 gr.ı geçmeyenler):
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler :
5208.22.16.10.00 - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - - Diğerleri :
5208.22.16.91.00 - - - - - - Fasoneli m2 90
5208.22.16.92.00 - - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçenler :
5208.22.19.10.00 - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - - Diğerleri :
5208.22.19.91.00 - - - - - - Fasoneli m2 90
5208.22.19.92.00 - - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler) :
- - - - Genişliği 165 cm.yi geçmeyenler :
5208.22.96.10.00 - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - - Diğerleri :
5208.22.96.91.00 - - - - - - Fasoneli m2 90
5208.22.96.92.00 - - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - - Genişliği 165 cm.yi geçenler :
5208.22.99.10.00 - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - - Diğerleri :
5208.22.99.91.00 - - - - - - Fasoneli m2 90
5208.22.99.92.00 - - - - - - Fasonesiz m2 70
5208.23 - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) :
5208.23.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5208.23.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5208.23.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5208.29 - - Diğer mensucat :
5208.29.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5208.29.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5208.29.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
- Boyanmış:
5208.31 - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler) :
5208.31.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5208.31.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5208.31.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5208.32 - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler):
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçen fakat 130 gr. ı geçmeyenler):
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler :
5208.32.16.10.00 - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - - Diğerleri :
5208.32.16.91.00 - - - - - - Fasoneli m2 90
5208.32.16.92.00 - - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçenler:
5208.32.19.10.00 - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - - Diğerleri :
5208.32.19.91.00 - - - - - - Fasoneli m2 90
5208.32.19.92.00 - - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler):
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler:
5208.32.96.10.00 - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - - Diğerleri :
5208.32.96.91.00 - - - - - - Fasoneli m2 90
5208.32.96.92.00 - - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçenler:
5208.32.99.10.00 - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - - Diğerleri :
5208.32.99.91.00 - - - - - - Fasoneli m2 90
5208.32.99.92.00 - - - - - - Fasonesiz m2 70
5208.33 - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5208.33.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5208.33.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5208.33.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5208.39 - - Diğer mensucat:
5208.39.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5208.39.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5208.39.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
- Farklı renkteki ipliklerden:
5208.41 - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler):
5208.41.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5208.41.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5208.41.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5208.42 - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler):
5208.42.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5208.42.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5208.42.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5208.43 - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5208.43.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5208.43.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5208.43.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5208.49 - - Diğer mensucat:
5208.49.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5208.49.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5208.49.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
- Baskılı:
5208.51 - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler):
5208.51.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5208.51.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5208.51.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5208.52 - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler) :
5208.52.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5208.52.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5208.52.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5208.59 - - Diğer mensucat:
- - - 3'lü veya 4'lü dimi ( kırık dimi dahil):
5208.59.10.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri:
5208.59.10.91.00 - - - - -  Fasoneli m2 90
5208.59.10.92.00 - - - - -  Fasonesiz m2 70
- - - Diğerleri
5208.59.90.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri:
5208.59.90.91.00 - - - - -  Fasoneli m2 90
5208.59.90.92.00 - - - - -  Fasonesiz m2 70
52.09 Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk
içeren ve m2 ağırlığı 200 gr. ı geçenler):
- Ağartılmamış:
5209.11 - - Bez ayağı:
5209.11.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5209.11.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5209.11.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5209.12 - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5209.12.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5209.12.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5209.12.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5209.19 - - Diğer mensucat:
5209.19.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5209.19.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5209.19.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
- Ağartılmış:
5209.21 - - Bez ayağı:
5209.21.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5209.21.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5209.21.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5209.22 - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5209.22.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5209.22.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5209.22.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5209.29 - - Diğer mensucat:
5209.29.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5209.29.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5209.29.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
- Boyanmış:
5209.31 - - Bez ayağı:
5209.31.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5209.31.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5209.31.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5209.32 - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5209.32.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5209.32.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5209.32.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5209.39 - - Diğer mensucat:
5209.39.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5209.39.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5209.39.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
- Farklı renkteki ipliklerden:
5209.41 - - Bez ayağı:
5209.41.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5209.41.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5209.41.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5209.42 - - Denim:
5209.42.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5209.42.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5209.42.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5209.43 - - 3'lü veya 4'lü dimiden diğer mensucat (kırık dimi dahil):
5209.43.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5209.43.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5209.43.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5209.49 - - Diğer mensucat:
5209.49.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5209.49.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5209.49.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
- Baskılı:
5209.51 - - Bez ayağı:
5209.51.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5209.51.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5209.51.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5209.52 - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5209.52.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5209.52.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5209.52.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5209.59 - - Diğer mensucat:
5209.59.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5209.59.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5209.59.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
52.10 Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az pamuk içeren
sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. ağırlığı 200 gr. ı
geçmeyenler):
- Ağartılmamış:
5210.11 - - Bez ayağı:
5210.11.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5210.11.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5210.11.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5210.19 - - Diğer mensucat:
5210.19.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5210.19.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5210.19.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
- Ağartılmış:
5210.21 - - Bez ayağı:
5210.21.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) : m2 50
- - - Diğerleri :
5210.21.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5210.21.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5210.29 - - Diğer mensucat:
5210.29.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5210.29.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5210.29.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
- Boyanmış:
5210.31 - - Bez ayağı:
5210.31.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5210.31.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5210.31.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5210.32 - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5210.32.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5210.32.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5210.32.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5210.39 - - Diğer mensucat:
5210.39.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5210.39.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5210.39.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
- Farklı renkteki ipliklerden:
5210.41 - - Bez ayağı
5210.41.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5210.41.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5210.41.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5210.49 - - Diğer mensucat:
5210.49.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5210.49.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5210.49.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
- Baskılı:
5210.51 - - Bez ayağı:
5210.51.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5210.51.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5210.51.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5210.59 - - Diğer mensucat:
5210.59.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5210.59.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5210.59.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
52.11 Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az pamuk içeren
sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. ağırlığı 200 gr.ı
geçenler):
- Ağartılmamış:
5211.11 - - Bez ayağı :
5211.11.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5211.11.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5211.11.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5211.12 - - 3 'lü veya 4 'lü dimi (kırık dimi dahil):
5211.12.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5211.12.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5211.12.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5211.19 - - Diğer mensucat:
5211.19.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5211.19.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5211.19.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5211.20 - Ağartılmış:
5211.20.00.10.00 - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - Diğerleri :
5211.20.00.91.00 - - - Fasoneli m2 90
5211.20.00.92.00 - - - Fasonesiz m2 70
- Boyanmış :
5211.31 - - Bez ayağı :
5211.31.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5211.31.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5211.31.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5211.32 - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5211.32.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5211.32.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5211.32.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5211.39 - - Diğer mensucat:
5211.39.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5211.39.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5211.39.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
- Farklı renkteki ipliklerden:
5211.41 - - Bez ayağı:
5211.41.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5211.41.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5211.41.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5211.42 - - Denim:
5211.42.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5211.42.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5211.42.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5211.43 - - 3'lü veya 4'lü dimiden diğer mensucat (kırık dimi dahil) :
5211.43.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5211.43.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5211.43.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5211.49 - - Diğer mensucat:
- - - Jakar mensucat:
5211.49.10.10.00 - - - - Fasoneli m2 90
5211.49.10.20.00 - - - - Fasonesiz m2 70
- - - Diğerleri :
5211.49.90.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri:
5211.49.90.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5211.49.90.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
- Baskılı:
5211.51 - - Bez ayağı :
5211.51.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5211.51.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5211.51.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5211.52 - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) :
5211.52.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5211.52.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5211.52.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
5211.59 - - Diğer mensucat :
5211.59.00.10.00 - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - Diğerleri :
5211.59.00.91.00 - - - - Fasoneli m2 90
5211.59.00.92.00 - - - - Fasonesiz m2 70
52.12 Diğer pamuklu mensucat:
- M2. ağırlığı 200 gr.ı geçmeyenler:
5212.11 - - Ağartılmamış:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :
5212.11.10.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.11.10.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.11.10.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - Başka surette karışık olanlar :
5212.11.90.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.11.90.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.11.90.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
5212.12 - - Ağartılmış:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar:
5212.12.10.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.12.10.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.12.10.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - Başka surette karışık olanlar :
5212.12.90.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.12.90.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.12.90.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
5212.13 - - Boyanmış
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :
5212.13.10.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.13.10.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.13.10.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - Başka surette karışık olanlar :
5212.13.90.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.13.90.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.13.90.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
5212.14 - - Farklı renkteki ipliklerden:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar:
5212.14.10.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.14.10.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.14.10.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - Başka surette karışık olanlar:
5212.14.90.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.14.90.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.14.90.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
5212.15 - - Baskılı:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :
5212.15.10.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.15.10.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.15.10.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - Başka surette karışık olanlar :
5212.15.90.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.15.90.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.15.90.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
- M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler:
5212.21 - - Ağartılmamış:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :
5212.21.10.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.21.10.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.21.10.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - Başka surette karışık olanlar :
5212.21.90.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.21.90.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.21.90.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
5212.22 - - Ağartılmış:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :
5212.22.10.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.22.10.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.22.10.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - Başka surette karışık olanlar:
5212.22.90.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.22.90.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.22.90.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
5212.23 - - Boyanmış:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :
5212.23.10.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.23.10.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.23.10.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - Başka surette karışık olanlar :
5212.23.90.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.23.90.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.23.90.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
5212.24 - - Farklı renkteki ipliklerden:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :
5212.24.10.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.24.10.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.24.10.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - Başka surette karışık olanlar :
5212.24.90.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.24.90.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.24.90.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
5212.25 - - Baskılı:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :
5212.25.10.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.25.10.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.25.10.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70
- - - Başka surette karışık olanlar:
5212.25.90.10.00 - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
- - - - Diğerleri :
5212.25.90.91.00 - - - - - Fasoneli m2 90
5212.25.90.92.00 - - - - - Fasonesiz m2 70