5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (Maddeler)

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği

—  Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2018 Yılı Tarifesi


Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (5320 Sayılı Kanun)

                         CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271 Sayılı Kanun)

 17.12.2004-25673 Resmi Gazete

Kanun Maddeleri Kanun Maddelerinin Konusu
Madde 1-21
Kanun kapsamı, Tanımlar, Görev, Bağlantılı davalar, Yetki
Madde  22-32 Hakimin davaya bakmaması ve Reddi
Madde  33-42 Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve eski hale getirme
Madde  43-73 Tanıklık, Bilirkişi incelemesi ve Keşif
Madde 74-89 Gözlem altına alınma, Muayene, Keşif ve otopsi
Madde  90-99 Koruma Tedbirleri, Yakalama ve gözaltı
Madde 100-108 Tutuklama nedenleri, Tutuklama
Madde  109-115 Adli Kontrol
Madde  116-134 Arama ve Elkoyma
Madde  135-138              Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması
Madde 139-140 Gizli Soruşturmacı ve Teknik araçlarla takip
Madde  141-144 Koruma Tedbirleri nedeniyle tazminat
Madde  145-148 İfade veya Sorgu için çağrı
Madde  149-156 Savunma, Müdafi seçimi, Görev ve Yetkileri
Madde  157-169 Soruşturma, Suçlara ilişkin ihbarlar
Madde  170-174 Kamu davasının açılması ve Dava açma görevi, Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
Madde  175-181 Kamu davasında Kovuşturma evresi
Madde  182-202 Kamu davasında duruşma
Madde  203-218 Hakim veya Başkanın yetkisi, Duruşmanın düzeni ve disiplini
Madde  219-225 Duruşma Tutanağı,Kamu davasının sona ermesi
Madde  226-232 Suç niteliğinde değişiklik, Karar ve hüküm
Madde  233-236 Suçun mağduru ile Şikayetçinin hakları
Madde  237-243 Kamu davasına katılma
Madde  244-249 Özel Yargılama Usulleri, Tüzel Kişinin Temsili
Madde 250-252  (Mülga) 02.07.2012-6352/105.Md
Madde  253-259 Uzlaşma ve Müsadere
Madde 260-266  Kanun yollarına başvurma hakkı
Madde 267-285  İtiraz olunabilecek kararlar, olağan kanun yolları, İstinaf
Madde  286-307 Temyiz
Madde  308-310 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi, Kanun yararına bozma
Madde 311-323
Yargılanmanın yenilenmesi
Madde 324-335  Yargılama hükümleri ve Çeşitli hükümler
5271 Sayılı Kanuna işlenmeyen hükümler

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848711 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848711 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?