56

EK:56    (15.05.2013-28648 Resmi Gazete ile değişen şekli) EK 56
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu
TR ………………………………………………….
izin numarası
ORJİNAL 1. İzin Sahibi                     İzin Veren İdare          
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                     
1a. Bu karar aşağıdaki numaralı başvurunuzundur.                                          
 
  Ref. No:  
                                                                             
2. Gümrük Rejimleri                     3. Başvuru Türü 4. Devam Formu
                                                                                     
5. Kayıtların/Hesapların Türü ve Tutulduğu Yer                                          
 
                                                                                     
6. İznin Geçerlilik Süresi                                          
   
  a       b      
             
7. Gümrük Rejimine Tabi Eşya                                          
 
GTİP TANIM MİKTAR KIYMET
       
                                                                                     
8. İşlenmiş yada İşlem Görmüş Ürünler                                          
 
GTİP TANIM Verimlilik Oranı
       
                                                                                     
9. Planlanan işlemlerin detayları (Geçici ithalat rejiminde eşyanın kullanılacağı yerler)                                          
 
                                                                                     
10. Ekonomik Koşullar                                          
 
   
11. Gümrük İdareleri                                          
 
    Giriş  
  a                                                                
    İbra  
  b                                                                
    Gözetim  
  c                                                                
12. Ayniyata İlişkin Bilgiler 13. İbra Süresi (ay) 14. Basitleştirilmiş Usul. 15. Nakil ve Devir
      a b      
                                                                             
16. Ek Bilgi                                          
 
   
17.                                          
 
  İmza ………………………………………. Tarih ……………………………..
 
  İsim ……………………………………….  
   
                                                                                     
Antrepo İşletme İzni
Devam Formu
GB ………………………………………………  
 
(İzin Numarası)  
     
ORJİNAL 18. Antrepo Tipi                 Antrepo Kod Numarası                            
 
       
                                                                                     
19. Antrepo veya depolama tesisleri (E Tipi)                                          
 
 
                                                                                     
20. Mevcut eşyanın nihai çıkış tarihi                                                  
   
     
                                                                                     
21. Fire Oranı  
 
       
                                                                                       
  22. Antrepo Rejiminde Bulunmaksızın Depolanan Eşya  
   
  GTİP Açıklama Kategori / Gümrük Rejimi
 
         
                                                                                       
23. Mutat Elleçleme Şekilleri                                                          
 
                                                                                     
24. Geçici Çıkış. Amacı:                                                            
 
                                                                                     
25. İlave Bilgi                                                                      
 
   
   
   
                                                                                     
26.                                      
 
  İmza ………………………………………. Tarih ……………………………..  
   
  İsim ……………………………………….  
   
   
                                                                                     
Dahilde İşleme Rejimi İzni
Devam Formu
TR ………………………………………………….
izin numarası
ORJİNAL 18. Eşdeğer Eşya                                          
 
GTİP TANIM
   
   
   
                                                                                     
19. Önceden İhracat  
 
   
                                                                                     
20. Gümrük Beyanında Bulunulmaksızın Serbest Dolaşıma Giriş  
 
   
   
   
21. Ek Bilgi                                          
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                     
22                                          
 
  İmza ………………………………………. Tarih ……………………………..
 
   
  İsim ……………………………………….  
   
                                                                                     
Hariçte İşleme Rejimi İzni
Devam Formu
TR ………………………………………………….
izin numarası
ORJİNAL 18. Sistem                                          
 
   
                                                                                     
19. İkame Ürünler                                          
 
GTİP TANIM
     
     
     
                                                                                     
20. Kanunun 137 nci maddesi                                          
 
   
   
   
21. 398 inci madde                                          
 
   
   
   
   
                                                                                     
22. Ek Bilgi                                          
 
   
   
   
   
                                                                                     
23                                          
 
   
  Tarih İmza Mühür  
   
  İsim  
   
                                                                                     

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249668 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249668 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?