56 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

56 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
13.08.1996-22726 Resmi Gazete

Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği, kullandığı veya kullananlardan mal aldığı konusunda hakkında rapor bulunan mükelleflere ilişkin iade ve mahsup uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar yeniden belirlenmiştir.

Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler, kullananlar ile bu neviden belgeleri kullananlardan mal alımları nedeniyle müteselsil sorumluluk çerçevesinde haklarında rapor bulunan mükelleflerin, konu ile ilgili ihtilaf çıkarıp çıkarmamalarına bakılmaksızın söz konusu raporlara istinaden tarhedilen vergi ve buna bağlı ceza, gecikme faizi ve gecikme ödemeleri koşuluyla teminatları paraya çevrilmeyecektir.

Bu şekilde hareket edenlerden,

- Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanan veya bunlardan mal alan mükelleflerin, herhangi bir olumsuz rapor bulunmayan dönemlere ait iade ve mahsup talepleri yeni bir olumlu rapor beklenilmeden, indirimli teminat uygulamasından yararlananlar için %10, diğerlerinde ise % 100 teminat alınmak suretiyle yerine getirilecektir.

- Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya bilerek kullandığı konusunda haklarında rapor bulunan mükelleflerin, diğer dönemlere ait iade ve mahsup talepleri ise olumlu bir rapor (Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu dahil) düzenleninceye kadar indirimli teminat uygulamasından yararlananlar için % 100, diğerlerinde % 200 teminat karşılığında yerine getirilecektir. Olumlu rapor düzenlenmesi halinde ise, diğer dönemler için indirimli teminat uygulamasından yararlananlarda %10, diğerlerinde % 100 teminat karşılığında iade ve mahsup uygulamasına dönülecektir.

Tebliğ olunur.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896844 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896844 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?