5607 sayılı yasanın 3/18 Maaddesi (Tütün mamulleri ve Alkollü içecek Kaçakçılığı)

Atfedilen Suç:  5607 sayılı yasanın 3/18  (Tütün mamulleri ve Alkollü içecek Kaçakçılığı) (Eşyayı kaçak olduğunu bilerek, ticari amaçla satın almak)
YARGITAY 7. Ceza Dairesi

Esas: 2013/7649
Karar: 2014/6071


Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;


17.03.2010 tarihli olay tutanağına göre, önleme aramasında durdurulan araçta yolcu olarak bulunan sanığa ait dava konusu 1 markaya ait 140 paket sigaranın ele geçmesi, sanığın aşamalarda değişmeyen savunmalarında sigarayı içmek için satın aldığını beyan etmesi ile ele geçen sigara miktarının kişisel kullanım miktarında kalması karşısında ve tüm dosya kapsamına göre sanığın kaçak sigaraları ticari maksatla bulundurduğuna ilişkin mahkumiyetine yeter şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil olmadığı gözetilerek beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,


Yasaya aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 02.04.2014 günü oybirliğiyle karar verildi

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,55 TL
15936304 Ziyaretçi