57 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 22790
Resmi Gazete Tarihi 17/10/1996
Kapsam

57 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 49. maddesine 3986 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkra hükmü uyarınca, kalkınma planları ve yıllık programlara göre Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenen sektörlere ait olup, yatırım teşvik belgelerinde yer alan yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken katma değer vergisi, bu verginin fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenmektedir. Madde hükmü çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yapılan müşterek belirlemeye göre, 3986 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 7.5.1994 tarihinden sonra alınan teşvik belgelerinde yer alan mallardan ithalde katma değer vergisi ertelemesinden yararlanamayacak olanlar, 42 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış bulunmaktadır.

Konunun Bakanlığımız ve Hazine müsteşarlığı tarafından yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ithalde katma değer vergisi ertelemesinden yararlanamayacak teşvikli yatırım malları kapsamından "Şehiriçi yolcu taşıma hizmetlerinde kullanılan otobüs"lerin çıkarılması uygun görülmüştür. Bu belirlemeye göre söz konusu taşıtların; Hazine Müsteşarlığınca verilen yatırım teşvik belgesi kapsamındaki global listede yer alması, henüz fiili ithali yapılmamış veya katma değer vergisi ödenmemiş olması şartıyla, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren ithali, katma değer vergisi ertelemesinden yararlanabilecektir. Teşvik belgesinin bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce veya daha sonra alınmış olması durumu değiştirmeyecektir.

Ayrıca bu Tebliğin yayım tarihine kadar söz konusu araçlar için ithalde ödenen katma değer vergisinin iadesi söz konusu olmayacaktır.

Diğer taraftan yatırım teşvik belgesi kapsamında olup, İthalat Rejimine istinaden ithalatı gerçekleştirilen yatırım mallarına ilişkin olarak verilen teminatların çözümü işleminde, vergi dairelerince çeki listesinin bulunmadığı hallerde global liste esas alınacaktır.

Tebliğ olunur

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260465 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260465 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?