E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,63 TL
1 € = 3,92 TL
13168834 Ziyaretçi

60

EK 60
Gümrük İdaresi Adı   Rejimler (a)   Ay
       
       Dahilde İşleme Rejimi (ay/yıl)
       
       Gümrük Kontrolü Altında ...…../…………..
     İşleme Rejimi    
       Hariçte İşleme Rejimi  
                     
(Bilgiler, kararın alındığı ayı izleyen ayın sonuna kadar bildirilmeli)  
   
Sıra  Geçici ithal/ihraç  İşlem görmüş  Ekonomik Eşdeğer Verilen İzinler Reddedilen başvurular
eşyasının ürünler Koşullar (b) Eşya iptal edilen ya da fesh 
            (c) edilen izinler
             
No GTİP Kıymet Miktar GTİP Kodlar İznin başlangıç İznin bitim Sebep
  (d)   tarihi tarihi  
             
(1) (2) (3) (4)   (5) (6) (7) (8) (9) (10)
                     
                     
                     
 
 
(a) Bu form her bir rejim için ayrı ayrı doldurulmalıdır
(b) Sadece dahilde işleme rejiminde doldurulmalı ve ekonomik koşullara ilişkin kodlar yazılmalıdır.
(c) Eşdeğer eşyanın kullanılıp kullanılmadığı evet ya da hayır şeklinde belirtilmelidir.
(d) Biriminin de yazılması gerekir. Örn: Kg