6111 sayılı Kanun (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)

HİZMETE ÖZEL

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.02.1.GÜM.0.08.07.00-10.05-370-6451  09/05/2011

Konu :  6111 sayılı Kanun   İVEDİ /SÜRELİ

 

 

 

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi : 5/5/2011 tarihli B.02.1.GÜM.0.08.07.00-10.05-370-6294 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımızda, 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin, 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldığı bildirilmişti.

 

Ancak, Maliye Bakanlığınca 6/5/2011 tarihli 27926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2 Seri No'lu  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde;

...

"I- 6111 sayılı Kanunun;

- Kesinleşmiş alacaklara ilişkin 2 nci,

- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarına ilişkin 3 üncü,

- Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin 5 inci,

...

Maddelerinden yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs 2011 tarihi bitimine, bu maddelere göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süresi (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmıştır." şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Bu nedenle, söz konusu düzenleme ile paralel olmak üzere 6111 sayılı Yasanın yukarıda belirtilen maddeleri kapsamı borçlara ilişkin başvuru süresi 31 Mayıs 2011 tarihi bitimine, ilk taksit ödeme süresi (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) 30 Haziran 2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Bu kapsamda ilgide kayıtlı tasarruflu yazımız yürürlükten kaldırılmış olup, uygulamaya ilişkin olarak bağlantınız gümrük idarelerinin ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda,

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

  Ertuğrul ÇOLAK

  Müsteşar a.

 Vergi Kolaylıkları Dairesi Başkanı

 

 

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580412 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580412 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?