66. FASIL

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
    ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
66.01 Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu şemsiyeler, bahçe    
  şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler dahil):    
6601.10.00.00.00  - Bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler  Adet 100
   - Diğerleri:    
6601.91.00.00.00  - - İçiçe girebilen milleri olanlar  Adet 100
6601.99  - - Diğerleri:    
6601.99.20.00.00  - - - Kılıfları dokunmuş mensucattan olanlar  Adet 100
6601.99.90.00.00  - - - Diğerleri  Adet 100
       
6602.00.00.00.00 Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri - 100
       
66.03 66.01 ve 66.02 Pozisyonlarına dahil eşyanın aksam, süs ve    
  teferruatı:    
6603.20.00.00.00  - Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri (mil üzerine    
     monte edilenler dahil) - 60
6603.90  - Diğerleri :    
6603.90.10.00.00  - - Saplar ve uçlar - 60
   - - Diğerleri:    
6603.90.90.10.00  - - - 66.01 Pozisyonuna giren eşyanın aksamı - 60
6603.90.90.90.00  - - - Diğerleri - 60

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16575926 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16575926 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?