67 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

15.04.1998-23314 Resmi Gazete

67 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
 

Katma Değer Vergisi Kanununun 15'inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak karşılıklılık ilkesi çerçevesinde diplomatik istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 7 Şubat 1997 tarih ve 229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Sözkonusu Tebliğin 3'üncü bölümünde, mükelleflerin diplomatik istisna kapsamında satış yapabilmeleri için 1 Temmuz 1997 tarihinden itibaren vergi dairelerinden izin almış olmaları gerektiği açıklanmıştı.

Ancak karşılıklılık ilkesi gözönüne alınarak, diplomatik istisna kapsamında satış yapabilecek satıcılar için izin belgesi alınması şartı kaldırılmıştır.

Buna göre, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin tamamı daplomatik istisna kapsamında satış yapabilecekler

Diplomatik istisna kapsamında satış yapan mükellefler, alıcılardan, istisna belgesi kapsamındaki teslim ve hizmetleri dolayısıyla katma değer vergisi tahsil etmeyeceklerdir. Diplomatik istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen katma değer vergisi, genel esaslara göre mükelleflere iade edilecektir.

Tebliğ olunur.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266586 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266586 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?