6736 Sayılı Kanun Hk. (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn. Md.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü

 

Sayı       80572740-010.06.01

Konu      6736 Sayılı Kanun

 

GENELGE (2016/6.)

 

3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına iliskin Kanunun  4 'uncu  maddesi, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan    alacakların yapilandırılabilmesine imkan tanımaktadir.

Halihazırda, Kanunun  ilgili maddesinde  belirtilen  30/6/2016  tarihinden  (bu tarih dahil) once 27/10/1999  tarihli ve 4458 sayılı Gumruk  Kanunu  ve ilgili diger  kanunlar  kapsammda gumrük  yükümlülugu   dogan   ve   Gümrük ve Ticaret  Bakanlığına  baglı   tahsil   daireleri tarafından  21/7/1953  tarihli  ve  6183  sayih  Amme  Alacaklarının  Tahsil  Usulü   Hakkında Kanun hukumlerine gore takip edilen gumruk  vergileri,  idari para cezaları,  faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları bu Kanun kapsamında yeniden yapilandırılmaktadır.

Bakanlığımıza intikal ettirilen basvurulardan, gumriik idaresince uygulanan yapılandırma işlemlerine iliskin tereddutlerin devam ettigi anlaşılmaktadır.

Bu cercevede;

1)   Anılan  Kanunun  4'üncü  maddesi  cercevesinde   gümrük  alacaklarının   da  bu  madde kapsamı  icinde degerlendirilerek yapılandırılması,

2)  Mufettiş veya  Gumrük  ve  Ticaret  Bolge  Müdürlügü veya  Gümrük  Mudurlugunce yurutulmekte olan  incelemeler  dahil   olmak   üzere,   25.11.2016   tarihine   kadar kendiliginden yapilan beyanların (vergi aslına baglı olmayan para cezaları dahil) yapilandırılması,

3)   6736  sayılı Kanunun  yayiımlandığı  19/8/2016  tarihi  itibarı  ile  inceleme,   tarhiyat islemine  baslandığı halde  işlemi  henuz  tamamlanamamis  bulunan  gumruk alacaklarının yapılandırılması, Mumkundur.

Bilgi ve geregini rica ederim.

 

 

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müstesar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577442 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577442 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?