68

                                                                                                                                             EK 68
 
İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLERİN BÜNYESİNDE KULLANILAN GEÇİCİ
İHRAÇ EŞYASI MİKTARINI HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
 
 
 
 

Serbest dolaşıma sokulacak işlem görmüş ürünlerin yapısı
 
 
 
 
 
 
Bir tür ürün
 
406 ncı maddenin birinci durumunda belirtilen bir geçici ihracat eşyasından bir işlem görmüş ürün elde edildiği durum .................................
406 ncı maddenin ikinci durumunda belirtilen birden çok geçici ihracat eşyasından bir işlem görmüş ürün elde edildiği durum .................................
Birden çok ürün
 
Bir geçici ihraç eşyasından elde edilmesi
 
406 ncı maddede belirtilen miktar ölçme yöntemi ............................
407 nci maddede belirtilen kıymet ölçme yöntemi ............................
Birden çok geçici ihraç eşyasından elde edilmesi
 
406 ncı maddede belirtilen miktar ölçme yöntemi ............................
407 nci maddede belirtilen kıymet ölçme yöntemi ............................
 
 
             I. 406 ncı madde
 
             Bir geçici ihracat eşyasından, bir işlem görmüş ürün elde edilmesi halinde miktar ölçme yöntemi
 
a)       Geçici ihraç eşyasının miktarı:
 
                   100 kg A
 
             b) 100 kg A’nın verimi
 
                   200 kg X
 
             c) Serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ürün miktarı
                   180 kg X
             d) Vergilerin hesaplanmasında düşümü yapılacak tutara esas alınacak geçici ihraç eşyası miktarı:
 
                   180/200 x 100 kg = 90 kg
 
             II. 406 ncı madde
 
             Birden çok geçici ihracat eşyasından, bir işlem görmüş ürün elde edilmesi halinde miktar ölçme yöntemi
 
a)       Geçici ihraç eşyasının miktarı:
 
                   100 kg A ve 50 kg B
 
             b) 100 kg A’nın verimi
 
                   300 kg X
 
             c) Serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ürün miktarı
 
                   180 kg X
 
             d) Vergilerin hesaplanmasında düşümü yapılacak tutara esas alınacak geçici ihraç eşyası miktarı:
 
                   180/300 x 100 kg = 60 kg A
                   180/300 x 50 kg = 30 kg B
 
             III. 406 ncı madde
 
             Bir geçici ihracat eşyasından, birden çok işlem görmüş ürün elde edilmesi halinde miktar ölçme yöntemi
 
a)       Geçici ihraç eşyasının miktarı:
 
                   100 kg A
 
             b) 100 kg A’nın verimi
 
                   85 kg A içeren 200 kg X
                   10 kg A içeren 30 kg Y
                   95 kg A
 
             c) Verimlilik oranlarının hesaplanması
 
                   200 kg X = 85/95 x 100 kg = 89,47 kg A
                    20 kg Y = 20/30 x 100 kg = 10,53 kg A
                                                              100 kg A
 
             d) Serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ürün miktarı
 
                   180 kg X ve 20 kg Y        
 
             e) Vergilerin hesaplanmasında düşümü yapılacak tutara esas alınacak geçici ihraç eşyası miktarları:
 
                   180 kg X = 180/200 x 89,47 kg = 80,52 kg A
                    20 kg Y = 20/30 x   10,53 kg = 07,02 kg A
                                                                       87,54 kg A
                        
             IV. 407 nci madde
 
             Bir geçici ihracat eşyasından, birden çok işlem görmüş ürün elde edilmesi halinde kıymet ölçme yöntemi :
 
a)     Geçici ihraç eşyasının miktarı:
 
                   100 kg A
 
             b) 100 kg A’nın verimi
 
                   12 AVRO’dan 200 kg X = 2.400 AVRO
                    5 AVRO’dan 30 kg Y =    150 AVRO
2.550 AVRO
             c) Verimlilik oranlarının hesaplanması
 
                   200 kg X = 2400/2550 x 100 kg = 94,12 kg A
                    30 kg Y =   150/2550 x 100 kg =    5,88 kg A
100   kg A
 
             d) Serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ürün miktarı
 
                   180 kg X ve 20 kg Y        
 
 
             e) Vergilerin hesaplanmasında düşümü yapılacak tutara esas alınacak geçici ihraç eşyası miktarları:
 
                   180 kg X = 180/200 x 94,12 kg = 84,71 kg A
                    20 kg Y = 20/30 x    5,88 kg = 03,92 kg A
                                                                       88,63 kg A
 
             V. 407 nci madde
 
             Birden çok geçici ihracat eşyasından, birden çok işlem görmüş ürün elde edilmesi halinde miktar ölçme yöntemi
 
a)       Geçici ihraç eşyasının miktarı:
 
                   100 kg A ve 50 kg B
 
             b) 100 kg A ve 50 kg B’nin verimi
 
                   85 kg A ve 35 kg B içeren 200 kg X
                   10 kg A ve 12 kg B içeren 30 kg Y
                   95 kg A      47 kg B
 
             c) Verimlilik oranlarının hesaplanması
 
                   200 kg X = 85/95 x 100 kg = 89,47 kg A
                                 = 35/47 x 50 kg =                                 37,23 kg B
                    30 kg Y = 30/95 x 100 kg = 10,53 kg A
 
                                 = 12/47 x 50 kg =                                   12,76 B
        100 kg A
ve
 50 kg B
                                                                                     
 
             d) Serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ürün miktarı
 
                   180 kg X ve 20 kg Y        
 
             e) Vergilerin hesaplanmasında düşümü yapılacak tutara esas alınacak geçici ihraç eşyası miktarları:
 
                   180 kg X = 180/200 x 89,47 = 80,52 kg A
                                   = 180/200 x 37,23 =                                 33,51 kg B                                                       
                    20 kg Y = 20/30    x 10,53 = 7,02 kg A
                                 = 20 /30   x 12,76 =                                  8,51 kg B                        
     87,54 kg A
ve
42,02 kg B
 
 
 

            VI. 407 nci madde
 
             Birden çok geçici ihracat eşyasından, birden çok işlem görmüş ürün elde edilmesi halinde kıymet ölçme yöntemi
 
             a) Geçici ihraç eşyasının miktarı:
 
                   100 kg A ve 50 kg B
 
             b) 100 kg A ve 50 kg B’nin verimi
 
                   12 AVRO’dan 200 kg X = 2.400 AVRO
                    5 AVRO’dan   30 kg Y =    150 AVRO
2.550 AVRO
 
             c) Verimlilik oranlarının hesaplanması
 
                   200 kg X = 2400/2550 x 100 kg = 94,12 kg A
                              = 2400/2550 x 50 kg =                                 47,06 kg B
                    30 kg Y =   150/2550 x 100 kg = 5,88 kg A
                              =    150/2550 x 50 kg =                                    2,94 B
100 kg A
ve
50 kg B
                                                                                               
 
             d) Serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ürün miktarı
 
                   180 kg X ve 20 kg Y        
 
             e) Vergilerin hesaplanmasında düşümü yapılacak tutara esas alınacak geçici ihraç eşyası miktarları:
 
                   180 kg X = 180/200 x 94,12 kg = 84,71 kg A
                                   = 180/200 x 47,06 kg =                              42,35 kg B                                                        
                    20 kg Y = 20/30    x   5,88 kg = 3,92 kg A
                              = 20 /30   x   2,94 kg =                               1,96 kg B                        
88,63 kg A
ve
44,31 kg B
 
 
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290480 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290480 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?