69

        EK 69
GÜMRÜK STATÜ BELGESİ
1. Malı Satın Alan veya Adına Mal Gönderilen Serbest Bögle Faaliyet Ruhsatı Sahibi (Tam İsim/Firma İsmi ve Adres) Serbest Bölgede Bulunan Eşyanın Gümrük Statü
Belgesi

Tescil
No:                                          Tarih:
2.Onaylayan Serbest Bölge Gümrük İdaresi (Tam İsmi) 3.   4 üncü kutuda tanımlanan eşya
             Serbest dolaşımda bulunan eşya
     
             Serbest dolaşımda bulunmayan eşya

Uygun olan, daha sonra bir düzeltme yapılamayacak şekilde çarpı işaret (x) ile belirtilecektir.
4. Sıra numarası, işaretler, belirleyici sayılar, paketlerin sayı ve türü, eşyanın miktarı, tanımı, cinsi, CIF kıymeti. Eşyanın Geldiği ÜlkeEşyanın Menşei

Serbest Bögle İşlem Formu no. ve tarihi, varsa A.TR Belgesi ve Tespit Tahakkuk Kağıdı bu sütuna ayrıca yazılacaktır.

5. Yer :
Tarih:                                              (imza)


                                               Muayen Memuru
                                              Kaşe/Tarih/imza
Onaylayan İdarenin Mührü

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290562 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290562 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?