E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,46 TL
1 € = 3,68 TL
12015718 Ziyaretçi

70. FASIL

www.orgTR.org Yürürlük: 01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
7001.00 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam:
7001.00.10.00.00 - Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları - 10
- Külçe cam:
7001.00.91.00.00 - - Optik camdan olanlar - 15
- - Diğerleri:
7001.00.99.10.00 - - - Rubinli cam - 25
7001.00.99.90.00 - - - Diğerleri - 10
70.02 İşlenmemiş cam bilyalar (70.18 pozisyonundaki cam kürecikler
hariç) çubuklar veya borular:
7002.10.00.00.00 - Bilyalar - 25
7002.20 - Çubuklar:
7002.20.10.00.00 - - Optik camdan olanlar - 15
- - Diğerleri:
7002.20.90.10.00 - - - Rubinli camdan olanlar - 25
- - - Diğerleri
7002.20.90.90.11 - - - - Soda kireç camından renkli çubuklar - 25
7002.20.90.90.12 - - - - Soda kireç camından renksiz çubuklar - 25
7002.20.90.90.13 - - - - Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renkli çubuklar - 25
7002.20.90.90.14 - - - - Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renksiz çubuklar - 25
7002.20.90.90.19 - - - - Camdan diğer çubuklar - 25
- Borular:
7002.31 - - Eritilmiş kuvars veya diğer eritilmiş silisten:
7002.31.00.10.00 - - - Rubinli camdan olanlar - 25
7002.31.00.90.00 - - - Diğerleri - 25
7002.32 - - 0 oC ile 300 oC'Ier arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5x10- 6/
Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camlardan:
7002.32.00.10.00 - - - Rubinli camdan olanlar - 25
- - - Diğerleri
7002.32.00.90.11 - - - - Renkli camdan borular - 25
7002.32.00.90.12 - - - - Renksiz camdan borular - 25
7002.39 - - Diğerleri:
7002.39.00.10.00 - - - Rubinli camdan olanlar - 25
- - - Diğerleri
7002.39.00.90.11 - - - - Soda kireç camından renkli borular - 25
7002.39.00.90.12 - - - - Soda kireç camından renksiz borular - 25
7002.39.00.90.13 - - - - Kurşunlu camdan borular - 25
7002.39.00.90.19 - - - - Diğer cam borular - 25
70.03 Dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam (plaka veya
profil halinde) absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan
bir tabakası olsun olmasın,fakat başka şekilde işlenmemiş) :
- Tel ile takviye edilmemiş plakalar :
7003.12 - - Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, kaplan-
mış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı  ya da yansıtıcı olmayan
bir tabakası olanlar:
7003.12.10.00.00 - - - Optik camdan olanlar m2 15
- - - Diğerleri:
- - - - Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar
7003.12.91.10.00 - - - - - Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar m2 100
7003.12.91.90.00 - - - - - Diğerleri m2 40
- - - - Diğerleri
7003.12.99.10.00 - - - - - Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar m2 100
7003.12.99.90.00 - - - - - Diğerleri m2 40
7003.19 - - Diğerleri:
7003.19.10.00.00 - - - Optik camdan olanlar m2 15
- - - Diğerleri
- - - - Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar
7003.19.90.10.11 - - - - - Buzlu renkli cam m2 100
7003.19.90.10.12 - - - - - Buzlu renksiz cam m2 100
7003.19.90.10.19 - - - - - Diğerleri m2 100
7003.19.90.90.00 - - - - Diğerleri m2 40
7003.20 - Tel ile takviye edilmiş plakalar:
7003.20.00.10.00 - - Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, kaplanmış
veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı bir tabakası olanlar m2 40
7003.20.00.90.00 - - Diğerleri m2 40
7003.30.00.00.00 - Profiller - 100
70.04 Çekme ve üfleme cam (plaka halinde),absorplayıcı(emici) veya yansıtıcı
ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde
işlenmemiş):
7004.20 - Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış veya kaplanmış veya
absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir
'tabakası olanlar:
7004.20.10.00.00 - - Optik camdan olanlar m2 15
- - Diğerleri:
7004.20.91.00.00 - - - Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar m2 100
- - - Diğerleri:
7004.20.99.10.00 - - - - Antik cam m2 100
- - - - Diğerleri
7004.20.99.90.11 - - - - - Kalınlığı 2,5 mm.yi geçmeyenler m2 50
7004.20.99.90.12 - - - - - Kalınlığı 2,5 mm.yi geçen fakat 3,5 mm.yi geçmeyenler m2 50
7004.20.99.90.13 - - - - - Kalınlığı 3,5 mm.yi geçen fakat 4,5 mm.yi geçmeyenler m2 50
7004.20.99.90.14 - - - - - Kalınlığı 4,5 mm.yi geçenler m2 50
7004.90 - Diğer camlar:
7004.90.10.00.00 - - Optik camdan olanlar m2 15
- - Diğerleri:
7004.90.80.10.00 - - - Antik cam m2 100
7004.90.80.90.00 - - - Diğerleri m2 50
70.05 Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar
halinde) absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir
tabakası 'olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş:
7005.10 - Tel ile takviye edilmemiş cam absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya
da yansıtcı olmayan bir tabakası olanlar:
7005.10.05.00.00 - - Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar m2 75
- - Diğerleri:
7005.10.25.00.00 - - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.10.30.00.00 - - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.10.80.00.00 - - -  Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler m2 75
- Tel ile takviye edilmemiş diğer camlar:
7005.21 - - Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış
kaplanmış veya sadece taşlanmış:
7005.21.25.00.00 - - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.21.30.00.00 - - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.21.80.00.00 - - -  Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler m2 75
7005.29 - - Diğerleri:
7005.29.25.00.00 - - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.29.35.00.00 - - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.29.80.00.00 - - -  Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler m2 75
7005.30.00.00.00 - Tel ile takviye edilmiş  cam m2 75
7006.00 70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş,
kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış
veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelen-
memiş veya donatılmamış olanlar:
7006.00.10.00.00 - Optik camdan - 15
- Diğerleri
7006.00.90.00.11 - - Şekilleri ne olursa olsun, kenarları işlenmiş camlar - 100
7006.00.90.00.12 - - Her türlü sable cam (kum püskürtülmüş) - 100
7006.00.90.00.19 - - Diğerleri - 100
70.07 Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine
edilmiş camlardan]:
- Sertleştirilmiş emniyet camları:
7007.11 - - Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kulla-
nılmak üzere uygun ebat ve şekilde olanlar:
- - - Motorlu araçlarda kullanılmaya uygun ebat ve şekillerde olanlar
7007.11.10.00.11 - - - - Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz
emniyet camları - 50
7007.11.10.00.12 - - - - Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan
bombeli emniyet camları - 50
7007.11.10.00.19 - - - - Diğer düz emniyet camları - 50
7007.11.10.00.29 - - - - Diğer bombeli emniyet camları - 50
- - - Diğerleri
7007.11.90.00.11 - - - - Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz
emniyet camları - 50
7007.11.90.00.12 - - - - Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan
bombeli emniyet camları - 50
7007.11.90.00.19 - - - - Diğer düz emniyet camları - 50
7007.11.90.00.29 - - - - Diğer bombeli emniyet camları - 50
7007.19 - - Diğerleri:
- - - Emaye olanlar
7007.19.10.00.11 - - - - Düz camlar m2 50
7007.19.10.00.12 - - - - Bombeli camlar m2 50
- - - Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olanlar
7007.19.20.00.11 - - - - Düz camlar m2 50
7007.19.20.00.12 - - - - Bombeli camlar m2 50
- - - Diğerleri
7007.19.80.00.11 - - - - Düz camlar m2 50
7007.19.80.00.12 - - - - Bombeli camlar m2 50
- Lamine edilmiş emniyet camları:
7007.21 - - Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kulla-
nılmak üzere uygun ebat ve şekillerde olanlar:
- - - Motorlu taşıtlarda kullanılmaya uygun ebat ve şekillerde olanlar
7007.21.20.00.11 - - - - Düz camlar - 50
7007.21.20.00.12 - - - - Bombeli camlar - 50
- - - Diğerleri
7007.21.80.00.11 - - - - Düz camlar - 50
7007.21.80.00.12 - - - - Bombeli camlar - 50
7007.29 - - Diğerleri
7007.29.00.00.11 - - - Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.12 - - - Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.13 - - - Rezistanslı veya iletken düz emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.14 - - - Rezistanslı veya iletken bombeli emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.19 - - - Diğer düz emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.29 - - - Diğer bombeli emniyet camları m2 50
7008.00 Çok katlı yalıtım camları:
7008.00.20.00.00 - Kütle halinde boyanmış; ışık geçirmez hale getirilmiş, kaplanmış veya
emici veya yansıtıcı tabakası olanlar m2 100
- Diğerleri:
7008.00.81.00.00 - - İki camı levhadan müteşekkil olup, birbirinden bir hava tabakası veya
diğer gazlardan bir tabaka veya vakumla ayrılmış ve etrafı hava
geçirmeyecek şekilde kapatılmış olanlar m2 100
7008.00.89.00.00 - - Diğerleri m2 100
70.09 Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın) (dikiz aynaları dahil):
7009.10 - Taşıtlar için dikiz aynaları:
7009.10.00.10.00 - - Sadece kesilmiş olanlar Adet 75
7009.10.00.90.00 - - Diğerleri Adet 100
- Diğerleri:
7009.91 - - Çerçevesiz:
7009.91.00.10.00 - - - Sadece kesilmiş olanlar - 75
7009.91.00.90.00 - - - Diğerleri - 100
7009.92.00.00.00 - - Çerçeveli - 100
70.10 Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum
ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanıl-
maya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan
tıpa,kapak ve benzerleri:
7010.10.00.00.00 - Serum ampulleri Adet 50
7010.20.00.00.00 - Camdan tıpa,kapak ve benzeri kapama tertibatı - 75
7010.90 - Diğerleri:
- - Konserve kavanozları (sterilizasyon kavanozları)
- - - Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılanlar
7010.90.10.10.11 - - - - Hacmi 0.028 litreyi geçmeyenler Adet 100
7010.90.10.10.12 - - - - Hacmi 0.028 litreyi geçen fakat 0.37 litreyi geçmeyenler Adet 100
7010.90.10.10.13 - - - - Hacmi 0.37 litreyi geçen fakat 1.062 litreyi geçmeyenler Adet 100
7010.90.10.10.14 - - - - Hacmi 1.062 litreyi geçenler Adet 100
- - - Diğerleri
7010.90.10.90.11 - - - - Hacmi 0.028 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.10.90.12 - - - - Hacmi 0.028 litreyi geçen fakat 0.37 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.10.90.13 - - - - Hacmi 0.37 litreyi geçen fakat 1.062 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.10.90.14 - - - - Hacmi 1.062 litreyi geçenler Adet 75
- - Diğerleri:
- - - Boru şeklinde camdan yapılmış olanlar :
7010.90.21.00.11 - - - - Eczacılıkta kullanılanlar Adet 75
7010.90.21.00.19 - - - - Diğerleri Adet 75
- - - Diğerleri:
- - - - Hacmi 2,5 litre veya daha fazla olanlar :
7010.90.31.10.00 - - - - - Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılanlar Adet 100
7010.90.31.90.00 - - - - - Diğerleri Adet 75
- - - - Hacmi 2,5 litreden az olanlar :
- - - - - Yiyecek ve içecekler için olanlar:
- - - - - - Şişeler :
- - - - - - - Renksiz camdan:
7010.90.41.00.00 - - - - - - - - Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar Adet 75
7010.90.43.00.00 - - - - - - - - Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar Adet 75
7010.90.45.00.00 - - - - - - - - Hacmi 0,15 litre veya daha fazla, fakat 0,33 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.47.00.00 - - - - - - - - Hacmi 0,15 litreden az olanlar Adet 75
- - - - - - - Renkli camdan:
7010.90.51.00.00 - - - - - - - - Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar Adet 75
7010.90.53.00.00 - - - - - - - - Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar Adet 75
7010.90.55.00.00 - - - - - - - - Hacmi 0,15 litre veya daha fazla, fakat 0,33 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.57.00.00 - - - - - - - - Hacmi 0,15 litreden az olanlar Adet 75
- - - - - - Diğerleri:
7010.90.61.00.00 - - - - - - - Hacmi 0,25 litre veya daha fazla olanlar Adet 75
7010.90.67.00.00 - - - - - - - Hacmi 0,25 litreden az olanlar Adet 75
- - - - - Eczacılık ürünleri için olanlar:
7010.90.71.00.00 - - - - - - Hacmi 0,055 litreyi geçenler Adet 75
7010.90.79.00.00 - - - - - - Hacmi 0,055 litreyi geçmeyenler Adet 75
- - - - - Diğer ürünler için olanlar:
7010.90.91.00.00 - - - - - - Renksiz camdan Adet 75
7010.90.99.00.00 - - - - - - Renkli camdan Adet 75
70.11 Açık cam zarflar (ampuller ve tüpler dahil) ve bunların camdan
parçaları(donanımsız) (elektrik lambaları, katod ışın tüpleri ve
benzerleri için):
7011.10.00.00.00 - Elektrikli aydınlatma için - 50
7011.20 - Katod ışın tüpleri için
7011.20.00.00.11 - - Yapıştırılmamış tüp camı parçaları (ekran, huni, boyun) - 50
7011.20.00.00.12 - - Siyah beyaz yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı - 50
7011.20.00.00.13 - - Renkli yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı - 50
7011.90.00.00.00 - Diğerleri - 50
[70.12]
70.13 Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler
için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç):
7013.10 - Cam seramiğinden olanlar:
7013.10.00.10.00 - - Sofra ve mutfak işleri için olanlar Adet 100
7013.10.00.90.00 - - Diğerleri Adet 100
-Ayaklı bardak (cam seramiğinden olanlar hariç):
7013.22 - - Kurşun kristalden:
7013.22.10.00.00 - - - El imali olanlar Adet 100
7013.22.90.00.00 - - - Makina imali olanlar Adet 100
7013.28 - - Diğerleri:
7013.28.10.00.00 - - - El imali olanlar Adet 100
7013.28.90.00.00 - - - Makina imali olanlar Adet 100
- Diğer bardaklar (cam seramiğinden olanlar hariç):
- - Kurşun kristalden:
- - - El imali olanlar:
7013.33.11.00.00 - - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Adet 100
7013.33.19.00.00 - - - - Diğerleri Adet 100
- - - Makina imali olanlar:
7013.33.91.00.00 - - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Adet 100
7013.33.99.00.00 - - - - Diğerleri Adet 100
- - Diğerleri:
7013.37.10.00.00 - - - Sertleştirilmiş camdan olanlar Adet 100
- - - Diğerleri:
- - - - El imali olanlar:
7013.37.51.00.00 - - - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Adet 100
7013.37.59.00.00 - - - - - Diğerleri Adet 100
- - - - Makina imali olanlar:
7013.37.91.00.00 - - - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Adet 100
7013.37.99.00.00 - - - - - Diğerleri Adet 100
- Sofra veya mutfak işlerinde kullanılan cam eşya (bardaklar hariç)
(cam seramiğinden olanlar hariç):
7013.41 - - Kurşun kristalden olanlar:
7013.41.10.00.00 - - - EI imali olanlar Adet 100
7013.41.90.00.00 - - - Makina imali olanlar Adet 100
7013.42.00.00.00 - - 00 C ile 300 0C'ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı
5x10-6/Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar Adet 100
7013.49 - - Diğerleri:
7013.49.10.00.00 - - - Sertleştirilmiş camdan olanlar Adet 100
- - - Diğerleri:
7013.49.91.00.00 - - - - EI imali olanlar Adet 100
7013.49.99.00.00 - - - - Makina imali olanlar Adet 100
- Diğer cam eşya:
7013.91 - - Kurşun kristalden:
7013.91.10.00.00 - - - El imali olanlar Adet 100
7013.91.90.00.00 - - - Makina imali olanlar Adet 100
7013.99.00.00.00 - - Diğerleri Adet 100
7014.00 Sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar(70.15 pozisyo-
nundakiler hariç) (optik tarzda işlenmemiş):
- Optik camdan olanlar
7014.00.00.10.11 - - Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları - 15
7014.00.00.10.19 - - Diğer far ve stop camları - 15
7014.00.00.10.29 - - Diğerleri - 15
- Diğerleri
7014.00.00.90.11 - - Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları - 75
7014.00.00.90.19 - - Diğer far ve stop camları - 75
7014.00.00.90.29 - - Diğerleri - 75
70.15 Saat camları ve benzeri camlar, numaralı veya numarasız gözlük
camları (bombeli, kavisli, içi oyuk ve benzeri şekillerde) (optik
tarzda işlenmemiş); bu camların imalinde kullanılan içi boş cam
küreler ve segmanlar:
7015.10.00.00.00 - Numaralı gözlük camları - 15
7015.90 - Diğerleri:
- - Numarasız gözlük camları
7015.90.00.10.11 - - - Güneş gözlüğü camları - 60
7015.90.00.10.12 - - - Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske camları - 60
7015.90.00.20.00 - - Saat camları - 60
- - Diğerleri
7015.90.00.90.11 - - - Sigorta, buşon kapaklarında kullanılan özel camlar - 60
7015.90.00.90.19 - - - Diğerleri - 60
70.16 Bina veya inşaat için dökme veya kalıp camdan kaldırım blokları,
tuğlalar,karolar, kiremitler ve diğer eşya [takviye edilmiş (telli)
olsun olmasın];mozaik ve benzeri tezyinat için cam küpler ve
diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın); vitray halinde
birleştirilmiş camlar; çok hücreli cam (cam köpüğü) (blok,
pano, levha ve benzeri şekillerde):
7016.10.00.00.00 - Mozaik veya benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük
cam eşya (mesnedi olsun olmasın) - 150
7016.90 - Diğerleri:
- - Vitray halinde birleştirilmiş camlar
7016.90.10.00.11 - - - Kurşunla tutturulmuş cam m2 100
7016.90.10.00.19 - - - Diğerleri m2 100
7016.90.40.00.00 - - Bina veya inşaat için bloklar ve tuğlalar - 50
- - Diğerleri:
7016.90.70.00.11 - - - Karolar (parke dahil) - 50
7016.90.70.00.12 - - - Tuğlalar - 50
7016.90.70.00.13 - - - Kiremitler - 50
7016.90.70.00.19 - - - Diğerleri - 50
70.17 Camdan laboratuvar ve eczane eşyası ile sağlığı koruyucu eşya
(taksimatlı veya ölçülü olsun olmasın):
7017.10 - Eritilmiş kuvars veya eritilmiş silisten olanlar
7017.10.00.00.11 - - Laboratuvar eşyası - 40
7017.10.00.00.19 - - Diğerleri - 40
7017.20 - 0 oC ile 300 oC'Ier arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5x10- 6/
Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camdan olanlar
7017.20.00.00.11 - - Laboratuvar eşyası - 40
7017.20.00.00.19 - - Diğerleri - 40
7017.90.00.00.00 - Diğerleri - 40
70.18 Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş
taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya ve bunlardan eşya
(taklit mücevherci eşyası hariç); camdan gözler (protez olanlar
hariç); şalümo ile işlenmek suretiyle yapılan camdan heykelcikler
veya diğer süsler (taklit mücevherci eşyası hariç); çapı 1 mm. den
az olan cam kürecikler:
7018.10 - Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş
taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya:
- - Camdan boncuklar:
7018.10.11.00.00 - - - Kesilmiş ve makina ile cilalanmış - 150
7018.10.19.00.00 - - - Diğerleri - 150
7018.10.30.00.00 - - Taklit inciler - 150
- - Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri:
7018.10.51.00.00 - - - Kesilmiş ve makina ile cilalanmış - 150
7018.10.59.00.00 - - - Diğerleri - 150
7018.10.90.00.00 - - Diğerleri - 150
7018.20.00.00.00 - Çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler - 150
7018.90 - Diğerleri:
- - Camdan gözler; camdan eşya
7018.90.10.00.11 - - - Camdan gözler - 150
7018.90.10.00.12 - - - Camdan eşya - 150
7018.90.90.00.00 - - Diğerleri - 150
70.19 Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, dokunmuş
mensucat gibi):
- Şeritler, fitiller, iplikler ve kırpılmış iplikler:
7019.11.00.00.00 - - Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler - 50
7019.12.00.00.00 - - Fitiller - 50
7019.19 - - Diğerleri
7019.19.10.00.00 - - - Flamentlerden - 50
7019.19.90.00.00 - - - Devamsız liflerden - 50
- Cam tülü, örtüler, takviye tabakaları, şilteler, panolar ve benzeri
dokunmamış mensucattan eşya:
7019.31 - - Takviye tabakaları:
7019.31.10.00.00 - - - Flamentlerden - 100
7019.31.90.00.00 - - - Diğerleri - 100
7019.32 - - Cam tülü:
7019.32.10.00.00 - - - Flamentlerden - 100
7019.32.90.00.00 - - - Diğerleri - 100
7019.39 - - Diğerleri
7019.39.00.00.11 - - -  Örtüler - 100
7019.39.00.00.12 - - -  Şilteler - 100
7019.39.00.00.13 - - -  Panolar - 100
7019.39.00.00.19 - - -  Diğerleri - 100
7019.40.00.00.00 - Fitilden dokunmuş mensucat - 100
- Diğer dokunmuş mensucat:
7019.51.00.00.00 - - Eni 30 cm.'i geçmeyenler - 100
7019.52.00.00.00 - - Eni 30 cm.'i geçen ağırlığı 250 gr/m2 .den az olan düz dokunmuş
mensucat (tek katının herbiri 136 teks veya daha az olan flament-
lerden) - 100
7019.59.00.00.00 - - Diğerleri - 100
7019.90 - Diğerleri:
7019.90.00.10.00 - - Dokumaya elverişli liflerden - 100
7019.90.00.20.00 - - Dökme veya küme halinde dokumaya elverişli olmayan lifler (cam yünü) - 50
- - Diğerleri:
7019.90.00.30.00 - - - Cam liflerden keçe - 60
7019.90.00.90.00 - - - Diğerleri - 100
7020.00 Camdan  diğer eşya:
7020.00.05.00.00 - Yarı iletken  disklerin üretimine mahsus difüzyon ve
oksidasyon ocaklarına  konulmak için   hazırlanmış
kuvars reaktör tüpleri ve tutucuları - 100
- İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar için camdan iç gövdeler:
7020.00.07.00.00 - - Tamamlanmamış - 10
7020.00.08.00.00 - - Tamamlanmış - 10
- Diğerleri :
- - Eritilmiş kuvars veya diğer eritilmiş silisten olanlar:
- - - Kazanlar için özel emniyet camları; kazanlar için
su seviyesini gösteren camlar
7020.00.10.10.11 - - - - Kazanlar için özel emniyet camları - 50
7020.00.10.10.12 - - - - Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar - 50
- - - Diğerleri
7020.00.10.90.11 - - - - Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler - 100
7020.00.10.90.12 - - - - Makina, motor ve kara nakil vasıtaları aksamı olan - 100
diğer cam eşya
7020.00.10.90.19 - - - - Diğerleri - 100
- - 0 oC ile 300 oC'Ier arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5x10- 6/ Kelvin'i
geçmeyen  (ısıya dayanıklı) camdan olanlar:
- - - Kazanlar için özel emniyet camları; kazanlar için
su seviyesini gösteren camlar
7020.00.30.10.11 - - - - Kazanlar için özel emniyet camları - 50
7020.00.30.10.12 - - - - Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar - 50
- - -  Diğerleri
7020.00.30.90.11 - - - - Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler - 100
7020.00.30.90.12 - - - - Makina, motor ve kara nakil vasıtaları aksamı olan - 100
diğer cam eşya
7020.00.30.90.19 - - - - Diğerleri - 100
7020.00.80.00.00 - - Diğerleri - 100