E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,65 TL
1 € = 3,92 TL
13228038 Ziyaretçi

73

EK 73
 
 
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
……………….. Posta Gümrük Müdürlüğü
 
 
 
İşlemleri Biten Posta Kolilerinin
 
TESLİM KAĞIDI
 
Deklarasyon No.    :
……………………………….
 
Beyanname Tescil Tarihi ve No.:
……………………………….
 
Vezne Makbuz No. :
……………………………….
 
Koli Adedi             :
……………………………….
 
 
 
Yukarıda gösterilen ……………adet kolinin gümrük işlemi bitirilmiş olduğundan sahibine teslimi bildirilir.
 
 
 
 
Memur                             Veznedar                     Resmi Mühür