74

   EK 74
 
 
 
POSTA İDARESİNDEN GEÇİCİ OLARAK ALINACAK
KOLİLERE AİT ALINDI BELGESİ
 
 
 
Liste No.
Koli No.
Beyanname Tescil No.
Beyanname Tescil Tarihi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda yazılı …………. adet kolinin, alakalı mercie tetkik
ettirilmek üzere geçici olarak gümrük memuru ……………………. Verilmesi,
 
                                                                                        .…./…../20…
 
 
                                                                                       Muamele Servisi
 
 
 
           
 
 
Bu makbuzda yazılı koliyi posta idaresinden geçici olarak aldım.
 
                                                                                    ……/… /20…
 
                                                              Gümrük Memuru
 
 
 
 
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234861 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234861 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?