E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15372357 Ziyaretçi

74

   EK 74
 
 
 
POSTA İDARESİNDEN GEÇİCİ OLARAK ALINACAK
KOLİLERE AİT ALINDI BELGESİ
 
 
 
Liste No.
Koli No.
Beyanname Tescil No.
Beyanname Tescil Tarihi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda yazılı …………. adet kolinin, alakalı mercie tetkik
ettirilmek üzere geçici olarak gümrük memuru ……………………. Verilmesi,
 
                                                                                        .…./…../20…
 
 
                                                                                       Muamele Servisi
 
 
 
           
 
 
Bu makbuzda yazılı koliyi posta idaresinden geçici olarak aldım.
 
                                                                                    ……/… /20…
 
                                                              Gümrük Memuru