78

EK 78 
GERİ VERME VEYA KALDIRMA BAŞVURUSU FORMU
1.Başvuru Sahibi veya Kanuni Temsilcisi
(İsim, TC Kimlik No./Vergi No.  Adres)
2.Gümrük Beyannamesi veya Ceza Kararının Tarih ve Sayısı
3. Gümrük İdaresi
4. Geri Verme 
 
Kaldırma
 
5.Eşyanın Bulunduğu Yer
 
6.Eşyanın GTİP’i
7.Çıkış Ülkesi
 
 
8. Eşyanın Tanımı, marka ve numaraları
9.Geri Verme veya Kaldırma Talebinde Bulunulan Tutar
 
10. Net Ağırlık
 
11.Gümrük Kıymeti
 
12. Ekli Belgeler
 
13.Açıklama (Geri Verme veya Kaldırma Talebinin Dayanağı)
 
14. Gümrük İdaresince Başvurunun Kabul Edildiği
 Tarih/Sayı                                                                       İmza
 
15. Gümrük İdaresince Verilen Kararın Tarih ve Sayısı
16. Yer ve Tarih
 
 
 
 
Başvuru Sahibinin
İmzası
İmza
               Mühür
 
 
 
 
 
 
EK: 1 Karar Örneği
A. Genel Açıklama
Bu formun 1 ila 13 üncü kutuları başvuru sahibince tercihen daktilo ile doldurulmalıdır. Bu formda herhangi bir silinti ya da kazıntı olmamalıdır. Düzeltme, yanlış bilgilerin çizilmesi ve ihtiyaç halinde ilave bilgilerin eklenmesi suretiyle yapılır. Düzeltme başvuru sahibi tarafından onaylanır ve gümrük idareleri tarafından vize edilir.
 
B. Kutularla ilgili özel açıklamalar
1. Başvuru sahibinin veya kanuni temsilcisinin adı, TC kimlik no.su veya vergi no.su ile açık adresi yazılır.
Başvuru sahibinin başvuruda öngörülen vergilerin ödenmesinden yükümlü veya ödeyen kişi olmaması durumunda, başvuran kişinin temsil yetkisinin sınırları belirtilmelidir.
 
2. Talep edilen geri verilecek veya kaldırılacak vergilerin hesaplara geçmesini sağlayan gümrük beyannamesinin veya ceza kararının ayrıntıları belirtilmelidir.
 
3. Başvuruda belirtilen ithalat ve ihracat vergilerinin veya para cezalarının hesaplara geçtiği gümrük idaresinin adı ve açık adresi yazılır.
 
4. Başvuru formu geri verme veya kaldırma hallerinden hangisi için düzenleniyorsa onun altındaki kutuya (x) işareti konulur.
 
5. Eşyanın bulunduğu yer (antrepo ve sair yerler) yazılır.
 
6. Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli pozisyon numarası belirtilir.
 
7. Eşyanın çıkış ülkesi yazılır.
 
8. Eşyanın ticari ya da tarife tanımı yapılır ve bu tanımın 2 nci kutuda tarih ve sayısı belirtilen gümrük beyannamesindeki tanımla aynı olması gerekir.
 
Kolilerin marka, cins ve numaraları belirtilir. Paketlenmemiş eşya olması durumunda eşyanın sayısı veya “dökme” olduğu belirtilir.
 
 9. Geri verme veya kaldırma talebinde bulunulan tutar T.L. olarak yazılır.
 
10. Miktar, kilogram, metre, litre vb. cinsinden yazılır.
 
11. Eşyanın gümrük kıymeti gösterilir.
 
12. Kıymet bildirim formu, giriş beyannamesi ve faturanın eklenmesi zorunludur. Gümrük idaresince istenecek diğer belgeler de forma eklenir.
 
13.Geri verme veya kaldırma talebine esas teşkil eden yasal dayanaklar yazılır.
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270588 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270588 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?