E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,46 TL
1 € = 3,68 TL
12015700 Ziyaretçi

84. FASIL

  30.12.2012-28513 (Mükerrer) Resmi Gazete ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
  Bağlayıcı Tarife Bilgisi için TIKLAYIN........
1 2 3 4
84.01 Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt ele-    
  manları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar :    
8401.10.00.00.00  - Nükleer reaktörler - 15
8401.20  - İzotopik ayırım için makina ve cihazlar, bunların aksam ve     
     parçaları :    
   - - Uranyum izotoplarının ayırımına mahsus olanlar, bunların aksam ve     
        parçaları    
8401.20.00.10.11  - - - Cihazlar - 30
8401.20.00.10.15  - - - Aksam ve parçalar - 30
   - - Ağır su üretimine mahsus makina ve cihazlar     
8401.20.00.20.11  - - - Cihazlar - 40
8401.20.00.20.15  - - - Aksam ve parçalar - 40
   - - Diğerleri    
8401.20.00.90.11  - - - Cihazlar - 50
8401.20.00.90.15  - - - Aksam ve parçalar - 50
8401.30.00.00.00  - Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar)  gi F/S 50
8401.40.00.00.00  - Nükleer reaktörlerin aksam ve parçaları  - 50
       
84.02 Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebi-    
  len merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları:    
   - Buhar kazanları:    
8402.11.00.00.00  - - Saatte 45 tondan fazla buhar üreten su borulu kazanlar - 40
8402.12.00.00.00  - - Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar - 40
8402.19  - - Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil):    
8402.19.10.00.00  - - - Alev borulu kazanlar - 40
   - - - Diğerleri :    
8402.19.90.00.11  - - - - Duman borulu kazanlar - 40
8402.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 40
8402.20.00.00.00  - Kızgın su kazanları - 50
8402.90  - Aksam ve parçalar:    
   - - Kızgın su kazanlarına ait olanlar    
8402.90.00.10.11  - - - Ondüle külhanlar - 50
8402.90.00.10.19  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri    
8402.90.00.90.11  - - - Buhar boruları - 40
8402.90.00.90.12  - - - Buhar domları - 40
8402.90.00.90.13  - - - Buhar toplayıcı borular (kollektörler) - 40
8402.90.00.90.14  - - - Ondüle külhanlar - 40
8402.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
       
84.03 Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç):    
8403.10  - Kazanlar:    
8403.10.10.00.00  - - Dökme demirden olanlar - 50
8403.10.90.00.00  - - Diğerleri - 50
8403.90  - Aksam ve parçalar:    
8403.90.10.00.00  - - Dökme demirden olanlar - 50
8403.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50
       
84.04 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya    
  mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl edenler,    
  kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı veya    
  diğer buhar güç üniteleri için kondansörler:    
8404.10  - 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılma-    
     ya mahsus yardımcı cihazlar:    
8404.10.00.10.00  - - Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar - 50
   - - Diğerleri    
8404.10.00.90.11  - - -  Su ısıtıcıları (ekonomizörler) ve hava ısıtıcıları - 40
8404.10.00.90.12  - - - Kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları - 40
8404.10.00.90.13  - - - Buhar ve ısı akümülatörleri - 40
8404.10.00.90.14  - - - Kurum temizleme cihazları - 40
8404.10.00.90.15  - - - Gaz tasarruf cihazları - 40
8404.10.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
8404.20.00.00.00  - Buhar güç üniteleri için kondansörler - 40
8404.90  - Aksam ve parçalar:    
8404.90.00.10.00  - - Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazların    
        aksam ve parçaları - 50
   - - Diğerleri    
8404.90.00.90.11  - - - Kızdırıcı borular - 40
8404.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
       
84.05 Gaz veya su gazı jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın);    
  su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri    
  (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın):    
8405.10  - Gaz veya su gaz jeneratörleri (arıtıcıları iIe birlikte olsun olmasın);    
     su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri    
     (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın)    
8405.10.00.00.11  - - Gaz jenaratörleri - 50
8405.10.00.00.12  - - Su gazı jenaratörleri - 50
8405.10.00.00.13  - - Su ile işleyen asetilen jenaratörleri - 50
8405.10.00.00.14  - - Oksijen jenaratörleri - 50
8405.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
8405.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 50
       
84.06 Buhar türbinleri:    
8406.10.00.00.00  - Deniz taşıtlarına ait türbinler - 40
   - Diğer türbinler:    
8406.81.00.00.00  - - Gücü 40 MW'ı geçenler - 40
8406.82.00.00.00  - - Gücü 40 MW.ı geçmeyenler - 40
8406.90  - Aksam ve parçalar:    
8406.90.10.00.00  - - Stator çarkları, rotorlar ve bunların çarkları - 40
8406.90.90.00.00  - - Diğerleri - 40
       
84.07 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu    
  motorlar (patlamalı motor):    
8407.10  - Hava taşıtları için olanlar:    
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar    
8407.10.00.10.11  - - - Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar Adet 35
8407.10.00.10.12  - - - Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar Adet 35
   - - Diğerleri    
8407.10.00.90.11  - - - Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar Adet 35
8407.10.00.90.12  - - - Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar Adet 35
   - Deniz taşıtları için olanlar:    
8407.21  - - Dıştan takma motorlar:    
8407.21.10.00.00  - - - Silindir hacmi 325 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
   - - - Silindir hacmi 325 cm3.ü geçenler:    
8407.21.91.00.00  - - - - Gücü 30 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8407.21.99.00.00  - - - - Gücü 30 kW.ı geçenler Adet 35
8407.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 35
   - 87. Fasıldaki kara taşıtlarında kullanılacak türde doğrusal    
     pistonlu motorlar:    
8407.31.00.00.00  - - Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.32  - - Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler:    
8407.32.10.00.00  - - - Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.32.90.00.00  - - - Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.33  - - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 1.000 cm3.ü geçmeyenler:    
8407.33.00.10.00  - - - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-    
          kültörler için; 87.03, 87.04 ve 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtlar     
          için olanlar  Adet 35
8407.33.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 35
8407.34  - - Silindir hacmi 1000 cm3. ü geçenler:    
8407.34.10.00.00  - - - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701. 10 Alt pozisyonundaki moto-    
          kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis-    
          yonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3.den az bir motorla     
          birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar Adet 35
   - - - Diğerleri:    
8407.34.30.00.00  - - - - Kullanılmış Adet 35
   - - - - Kullanılmamış:    
8407.34.91.00.00  - - - - - Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.34.99.00.00  - - - - - Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçenler Adet 35
8407.90  - Diğer motorlar:    
8407.90.10.00.00  - - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
   - - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçenler:    
8407.90.50.00.00  - - - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-    
          kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis-    
          nundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3. den az bir motorla     
          birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar Adet 35
   - - - Diğerleri:    
8407.90.80.00.00  - - - - Gücü 10 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8407.90.90.00.00  - - - - Gücü 10 kW.ı geçenler Adet 35
       
84.08 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve    
  yarı dizel ):    
8408.10  - Deniz taşıtları için olanlar:    
   - - Kullanılmış:    
8408.10.11.00.00  - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
          lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
          alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 35
   - - Kullanılmamış:    
   - - - Gücü 50 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.23.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar; 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00    
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.27.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.31.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.39.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.41.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.49.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 200 kW.ı geçen fakat 300 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.51.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.59.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 300 kW.ı geçen fakat 500 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.61.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.69.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 500 kW.ı geçen fakat 1000 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.71.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.79.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 5000 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.81.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.89.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 5000 kW.ı geçenler:    
8408.10.91.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
8408.20  - 87. Fasıldaki taşıtlarda kullanılan türde olan motorlar:    
8408.20.10.00.00  - - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-    
        kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis-    
        yonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2500 cm3. den az bir motorla    
        birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar Adet 35
   - - Diğerleri:    
   - - - Tarımda ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler için:    
8408.20.31.00.00  - - - - Gücü 50 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.35.00.00  - - - - Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.37.00.00  - - - - Gücü 100 kW.ı geçenler Adet 35
   - - - 87. Fasıldaki diğer taşıtlar için:    
8408.20.51.00.00  - - - - Gücü 50 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.55.00.00  - - - - Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 KW ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.57.00.00  - - - - Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.99.00.00  - - - - Gücü 200 kW.ı geçenler Adet 35
8408.90  - Diğer motorlar:    
8408.90.21.00.00  - -  Demiryolu taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
   - -  Diğerleri:    
   - - -  Kullanılmış    
8408.90.27.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 35
8408.90.27.90.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - -  Kullanılmamış:    
   - - - -  Gücü 15 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.41.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.41.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 15 kW.ı geçen fakat 30 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.43.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.43.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 30 kW.ı geçen fakat 50 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.45.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.45.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.47.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.47.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.61.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.61.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 200 kW.ı geçen fakat 300 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.65.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.65.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 300 kW.ı geçen fakat 500 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.67.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.67.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 500 kW.ı geçen fakat 1000 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.81.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.81.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 5000 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.85.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.85.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 5000 kW.ı geçenler:    
8408.90.89.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.89.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
       
84.09 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki    
  motorların aksam ve parçaları:    
8409.10  - Hava taşıtları için olanlar:    
8409.10.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8409.10.00.90.00  - - Diğerleri - 40
   - Diğerleri:    
8409.91.00.00.00  - - Sadece veya esas itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten    
        yanmalı pistonlu motorlar için olanlar - 40
8409.99.00.00.00  - - Diğerleri - 40
       
84.10 Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler:    
   - Su türbinleri ve su çarkları:    
8410.11.00.00.00  - - Gücü 1000 kW.ı geçmeyenler - 25
8410.12.00.00.00  - - Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 10 000 kW.ı geçmeyenler - 25
8410.13.00.00.00  - - Gücü 10 000 kW.ı geçenler - 25
8410.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar (regülatörler dahil) - 25
       
84.11 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri:    
   - Turbojetler:    
8411.11  - - İtici gücü 25 kN.u geçmeyenler:    
8411.11.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.11.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 25
8411.12  - - İtici gücü 25 kN.u geçenler:    
   - - -  İtici gücü 25 kN.u gecen fakat 44 kN.u geçmeyenler:    
8411.12.10.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.12.10.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - -  İtici gücü 44 kN.u geçen fakat 132 kN.u geçmeyenler:    
8411.12.30.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.12.30.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - İtici gücü 132 kN.u geçenler:    
8411.12.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.12.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - Turbopropellerler:    
8411.21  - - Gücü 1 100 kW.ı geçmeyenler:    
8411.21.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 25
8411.21.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 25
8411.22  - - Gücü 1 100 k W.ı geçenler:    
   - - -  Gücü  1 100 kW.ı geçen fakat 3 730 kW.ı geçmeyenler:    
8411.22.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 25
8411.22.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - Gücü 3 730 kW.ı geçenler:    
8411.22.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 25
8411.22.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - Diğer gaz türbinleri:    
8411.81  - - Gücü 5 000 kW.ı geçmeyenler:    
8411.81.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.81.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 25
8411.82  - - Gücü 5 000 kW.ı geçenler:    
   - - - Gücü 5 000 kW ı geçen fakat 20 000 kW.ı geçmeyenler:    
8411.82.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.82.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - Gücü 20 000 kW.ı geçen fakat 50 000 kW ı geçmeyenler:    
8411.82.60.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.82.60.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - Gücü 50 000 kW ı geçenler:    
8411.82.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.82.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - Aksam ve parçalar:    
8411.91  - - Turbojetler veya turbopropellerlere ait olanlar:    
8411.91.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 25
8411.91.00.90.00  - - - Diğerleri - 25
8411.99  - - Diğerleri:    
8411.99.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar  - 25
8411.99.00.90.00  - - - Diğerleri - 25
       
84.12 Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden makinalar:    
8412.10  - Tepkili motorlar (turbo jetler hariç):    
8412.10.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8412.10.00.90.00  - - Diğerleri Adet 25
   - Hidrolik güç motorları ve makinaları:    
8412.21  - - Doğrusal hareketli olanlar (silindirler):    
   - - - Hidrolik sistemler:    
8412.21.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar - 25
8412.21.20.90.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Diğerleri:    
8412.21.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar - 25
8412.21.80.90.00  - - - - Diğerleri - 25
8412.29  - - Diğerleri:    
   - - - Hidrolik sistemler:    
8412.29.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar - 25
8412.29.20.90.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Hidrolik yağ motorları:    
8412.29.81.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar - 25
8412.29.81.90.00  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - - Diğerleri:    
8412.29.89.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar - 25
8412.29.89.90.00  - - - - - Diğerleri - 25
   - Pnömatik güç motorları ve makinaları:    
8412.31  - - Doğrusal hareketli olanlar (silindirler):    
8412.31.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8412.31.00.90.00  - - - Diğerleri - 40
8412.39  - - Diğerleri:    
8412.39.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8412.39.00.90.00  - - - Diğerleri - 40
8412.80  - Diğerleri:    
8412.80.10.00.00  - - Buharla çalışan makinalar - 40
   - - Diğerleri:    
8412.80.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
   - - - Diğerleri:    
8412.80.80.90.11  - - - - Rüzgarla çalışan motor ve makinalar - 40
8412.80.80.90.19  - - - - Diğerleri - 40
8412.90  - Aksam ve parçalar:    
   - - Tepkili motorlar (turbojetler hariç) için olanlar:    
8412.90.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 25
8412.90.20.90.00  - - - Diğerleri - 25
   - - Hidrolik güç motorları ve makinalarına ait olanlar:    
8412.90.40.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 25
8412.90.40.90.00  - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri:    
8412.90.80.10.00  - - - Buharla çalışan makinalara ait olanlar - 40
8412.90.80.20.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 25
   - - - Diğerleri:    
8412.90.80.90.11  - - - -  Pnömatik güç motorlarına ve makinalarına ait olanlar - 40
8412.90.80.90.12  - - - -  Rüzgarla çalışan motor ve makinalara ait olanlar - 40
8412.90.80.90.19  - - - -  Diğerleri - 40
       
84.13 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ; sıvı elevatörleri:    
   - Ölçü tertibatı olan veya ölçü tertibatı takılmak üzere imal edilmiş    
      pompalar:    
8413.11  - - Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türde yakıt veya yağ    
       dağıtım pompaları:    
8413.11.00.10.00  - - - Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları Adet 50
8413.11.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
8413.19  - - Diğerleri:    
8413.19.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.19.00.20.00  - - - Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8413.19.00.90.11  - - - - Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları Adet 50
8413.19.00.90.12  - - - - Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları Adet 50
8413.19.00.90.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8413.20  - El pompaları (8413.11 veya 8413.19 alt pozisyonlarındakiler hariç):    
8413.20.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.20.00.90.00  - - Diğerleri Adet 50
8413.30  - İçten yanmalı pistonlu motorlar için yakıt, yağ veya soğutma    
     pompaları:    
   - - Enjeksiyon pompaları:    
8413.30.20.10.00  - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.30.20.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
8413.30.80.10.00  - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.30.80.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
8413.40.00.00.00  - Beton pompaları Adet 50
8413.50  - Diğer doğrusal deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar:    
   - - Hidrolik üniteler:    
8413.50.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8413.50.20.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Dozaj ve oranlama pompaları:    
8413.50.40.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.50.40.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Pistonlu pompalar:    
   - - - - Hidrolik yağ pompaları:    
8413.50.61.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.50.61.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8413.50.69.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.50.69.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8413.50.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.50.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8413.60  - Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar:    
   - - Hidrolik üniteler:    
8413.60.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8413.60.20.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Dişli pompalar:    
   - - - - Hidrolik yağ pompaları:    
8413.60.31.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.31.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8413.60.39.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.39.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Kanatlı pompalar:    
   - - - - Hidrolik yağ pompaları:    
8413.60.61.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.61.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8413.60.69.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.69.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Vidalı pompalar:    
8413.60.70.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.70.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8413.60.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8413.70  - Diğer santrifüj pompalar:    
   - - Dalgıç pompaları:    
   - - - Tek kademeli olanlar  
8413.70.21.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.70.21.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Çok kademeli olanlar    
8413.70.29.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.70.29.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - Isıtmada veya sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı pompalar    
8413.70.30.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.70.30.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Çıkış ağzı çapı 15 mm.yi geçmeyenler:    
8413.70.35.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.35.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Çıkış ağzı çapı 15 mm.yi geçenler:    
   - - - - Tıkanmaz çarklı ve yıldız çarklı (rejeneratif) pompalar:    
8413.70.45.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.45.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Radyal akışlı pompalar:    
   - - - - - Tek kademeli olanlar:    
   - - - - - - Çarkı tek girişli olanlar:    
   - - - - - - - Yekpare gövdeli olanlar:    
8413.70.51.10.00  - - - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.51.90.00  - - - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - - - - Diğerleri:    
8413.70.59.10.00  - - - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.59.90.00  - - - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - - - Çarkı çok girişli olanlar:    
8413.70.65.10.00  - - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.65.90.00  - - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - - Çok kademeli olanlar:    
8413.70.75.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.75.90.00  - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğer santrifüj pompalar:    
   - - - - - Tek kademeli olanlar:    
8413.70.81.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.81.90.00  - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - - Çok kademeli olanlar:    
8413.70.89.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.89.90.00  - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer pompalar; sıvı elevatörleri:    
8413.81.00.00.00  - - Pompalar Adet 50
8413.82.00.00.00  - - Sıvı elevatörleri Adet 50
   - Aksam ve parçalar:    
8413.91.00.00.00  - - Pompalara ait olanlar - 50
8413.92.00.00.00  - - Sıvı elevatörlerine ait olanlar - 50
       
84.14 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri,    
  fanlar (vantilatörler ve aspiratörler); bir aspiratörü olan havalan-    
  dırmaya mahsus davlumbazlar (filtreli olsun olmasın):    
8414.10  - Vakum pompalar:    
8414.10.20.00.00  - - Yarı iletken üretiminde kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Döner pistonlu pompalar, kayar kanatlı döner pompalar, moleküler    
          pompalar ve ruts tipi pompalar:    
8414.10.25.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8414.10.25.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Difüzyon pompaları, kriyostatik pompalar ve emici pompalar:    
8414.10.81.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8414.10.81.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - - Diğerleri:    
8414.10.89.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8414.10.89.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 40
8414.20  - El veya ayakla çalıştırılan hava pompaları:    
8414.20.20.00.00  - - Bisikletler ve motosikletler için el pompaları Adet 40
   - - Diğerleri:    
8414.20.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8414.20.80.90.00  - - - Diğerleri Adet 40
8414.30  - Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler:    
   - - Gücü 0,4 kW.ı geçmeyenler:    
8414.30.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.30.20.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Gücü 0,4 kW.ı geçenler:    
   - - - Hermetik veya yarı hermetik olanlar:    
8414.30.81.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.30.81.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8414.30.89.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.30.89.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8414.40  - Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen hava    
      kompresörleri:    
   - - Dakikada verdiği hava debisi 2 m3.ü geçmeyenler    
8414.40.10.00.11  - - -Vidalı olanlar Adet 50
8414.40.10.00.12  - - - Pistonlu olanlar Adet 50
8414.40.10.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Dakikada verdiği hava debisi 2 m3.ü geçenler    
8414.40.90.00.11  - - -Vidalı olanlar Adet 50
8414.40.90.00.12  - - - Pistonlu olanlar Adet 50
8414.40.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - Fanlar:    
8414.51  - - Gücü 125 W.ı geçmeyen kendinden elektrik motorlu masa, yer,    
       duvar, pencere, tavan veya çatı fanları :    
8414.51.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8414.51.00.20.00  - - - Evlerde kullanılanlar Adet 60
8414.51.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 60
8414.59  - - Diğerleri:    
   - - - Eksenel (aksiyal) fanlar :    
8414.59.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8414.59.20.20.00  - - - - Evlerde kullanılanlar Adet 60
8414.59.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Santrifüjlü fanlar :    
8414.59.40.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8414.59.40.20.00  - - - - Evlerde kullanılanlar Adet 60
8414.59.40.90.00  - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Diğerleri:    
8414.59.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
   - - - - Evlerde kullanılanlar:    
8414.59.80.20.13  - - - - -  Isıtmasız hava perdeleri Adet 60
8414.59.80.20.14  - - - - -  Diğerleri Adet 60
   - - - -  Diğerleri:    
8414.59.80.90.13  - - - - - Isıtmasız hava perdeleri Adet 60
8414.59.80.90.15  - - - - - Emme ve üfleme yapabilen kabinli fanlar (ısı geri kazanımlı) Adet 60
8414.59.80.90.19  - - - - - Diğerleri Adet 60
8414.60  - En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçmeyen davlumbazlar :    
8414.60.00.10.00  - - Evlerde kullanılanlar Adet 60
8414.60.00.90.00  - - Diğerleri Adet 60
8414.80  - Diğerleri:    
   - - Turbo kompresörler:    
   - - - Tek kademeli olanlar:    
8414.80.11.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.11.90.00  - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - Çok kademeli olanlar:    
8414.80.19.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.19.90.00  - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - Pistonlu kompresörler:    
   - - - Monometre basıncı 15 bar'ı geçmeyenler:    
   - - - - Debisi saatte 60 m3.ü geçmeyenler:    
8414.80.22.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.22.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - - Debisi saatte 60 m3.ü geçenler:    
8414.80.28.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.28.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - Monometre basıncı 15 bar'ı geçenler:    
   - - - - Debisi saatte 120 m3.ü geçmeyenler:    
8414.80.51.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.51.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - - Debisi saatte 120 m3.ü geçenler:    
8414.80.59.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.59.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - Döner hareketli kompresörler:    
   - - - Tek şaftlı olanlar:    
8414.80.73.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.73.90.00  - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - Çok şaftlı olanlar:    
   - - - - Vidalı kompresörler:    
8414.80.75.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.75.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8414.80.78.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.78.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
8414.80.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 30
8414.80.80.20.00  - - - Aspiratörü olan filtreli davlumbazlar Adet 40
8414.80.80.30.00  - - - Serbest pistonlu jeneratörler Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8414.80.80.90.11  - - - - En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçen bir aspiratörü olan davlum-    
               bazlar Adet 50
8414.80.80.90.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8414.90  - Aksam ve parçalar:    
8414.90.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 60
8414.90.00.20.00  - - Evlerde kullanılan vantilatör ve aspiratörlere ait olanlar - 30
8414.90.00.30.00  - -  Aspiratörü olan filtreli davlumbazlara ait olanlar - 50
   - - Diğerleri:    
8414.90.00.90.11  - - - Pistonlu kompresörlere ait olanlar - 50
8414.90.00.90.12  - - - Vidalı kopresörlere ait olanlar - 50
8414.90.00.90.13  - - - Diğer kompresörlere ait olanlar - 50
8414.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 50
       
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye    
  mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar    
  dahil):    
8415.10  - Pencere veya duvar tipleri [tek bir gövde halinde(self-contained)     
     'veya split sistem]:    
8415.10.10.00.00  - - Tek bir gövde halinde (self-contained) Adet 60
8415.10.90.00.00  - - Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem) Adet 60
8415.20.00.00.00  - Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden olanlar Adet 60
   - Diğerleri:    
8415.81  - - Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren    
       bir valf içerenler (ters çevrimli ısı pompaları ) :    
8415.81.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8415.81.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 60
8415.82  - - Diğerleri (bir soğutucu ünite içerenler):    
8415.82.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8415.82.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 60
8415.83  - - Bir soğutucu ünite içermeyenler:    
8415.83.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8415.83.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 60
8415.90  - Aksam ve parçalar:    
8415.90.00.10.00  - - 8415.81, 8415.82 veya 8415.83 alt pozisyonlarındaki sivil hava    
        taşıtlarında kullanılmaya mahsus klima cihazlarına ait olanlar  - 60
   - - Diğerleri:    
8415.90.00.90.11  - - - Split sistemlerin dış üniteleri - 60
8415.90.00.90.12  - - - Split sistemlerin iç üniteleri - 60
8415.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 60
       
84.16 Akaryakıt, tozlaştırılmış katı yakıt veya gaz yakıtlı ocak brülörleri;    
  mekanik kömür taşıyıcıları (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül    
  boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil):    
8416.10  - Akaryakıt brülörleri:    
8416.10.10.00.00  - - Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar Adet 60
8416.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 60
8416.20  - Diğer yakıt brülörleri (kombine brülörler dahil)    
8416.20.10.00.00  - - Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile       
        birlikte bulunanlar) Adet 60
   - - Diğerleri    
   - - - Kombine brülörler    
8416.20.20.00.11  - - - - Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri Adet 60
8416.20.20.00.19  - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Diğerleri    
8416.20.80.00.11  - - - - Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri - 60
8416.20.80.00.19  - - - - Diğerleri - 60
8416.30.00.00.00  - Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları,     
     mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil) - 60
8416.90  - Aksam ve parçalar    
8416.90.00.00.11  - - Brülörlere ait olanlar - 60
8416.90.00.00.19  - - Diğerleri - 60
       
84.17 Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve    
  ocaklar (çöp yakma fırınları dahil):    
8417.10  - Metallerin, metal cevherlerinin, piritlerin kavrulması, ergitilmesi    
      veya başka şekillerde ısıl işlem görmesine mahsus, fırınlar ve     
      ocaklar    
8417.10.00.00.11  - - Ergitme fırınları - 25
8417.10.00.00.12  - - Isıl işlem fırınları - 25
8417.10.00.00.13  - - İzabe fırınları - 25
8417.10.00.00.19  - - Diğerleri - 25
8417.20  - Ekmekçilik fırınları (bisküvi fırınları dahil):    
8417.20.10.00.00  - - Tünel fırınları - 25
8417.20.90.00.00  - - Diğerleri - 25
8417.80  - Diğerleri:    
8417.80.30.00.00  - - Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar Adet 25
8417.80.50.00.00  - - Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar Adet 25
8417.80.70.00.00  - - Diğerleri - 25
8417.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 25
       
84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar    
  (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima    
  cihazları hariç) :    
8418.10  - Birden fazla dış kapılı kombine haldeki soğutucu -dondurucular:    
8418.10.20.00.00  - - Hacmi 340 litreyi geçenler Adet 60
8418.10.80.00.00  - - Diğerleri Adet 60
   - Ev tipi soğutucular:    
8418.21  - - Kompresörlü olanlar:    
8418.21.10.00.00  - - - Hacmi 340 litreyi geçenler Adet 60
   - - - Diğerleri:    
8418.21.51.00.00  - - - - Masa modeli olanlar Adet 60
8418.21.59.00.00  - - - - Gömme tip olanlar Adet 60
   - - - - Diğerleri:    
8418.21.91.00.00  - - - - - Hacmi 250 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.21.99.00.00  - - - - - Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.29  - - Diğerleri    
8418.29.00.00.11  - - - Evlerde kullanılan elektriksiz buzdolapları Adet 60
8418.29.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 60
8418.30  - Yatay tip dondurucular (hacmi 800 litreyi geçmeyenler):    
8418.30.20.00.00  - - Hacmi 400 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.30.80.00.00  - - Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 Iitreyi geçmeyenler Adet 60
8418.40  - Dikey tip dondurucular (hacmi 900 litreyi geçmeyenler):    
8418.40.20.00.00  - - Hacmi 250 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.40.80.00.00  - - Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.50  - Dondurucu ve soğutucu ekipmanlar ile mücehhez depolama ve    
      teşhir amaçlı diğer mobilya ( konsol, dolap, teşhir tezgahları, vitrinler     
       ve benzerleri)    
   - - Vitrin tipi soğutucular (bir soğutucu ünite veya evaparatör ile mücehhez    
        olanlar):    
8418.50.11.00.00  - - - Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar Adet 60
   - - - Diğerleri    
8418.50.19.00.11  - - - - Dondurma makineleri Adet 60
8418.50.19.00.19  - - - - Diğerleri Adet 60
8418.50.90.00.00  - - Mobilya tipi diğer soğutucular Adet 60
   - Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları:    
8418.61.00.00.00  - - Isı pompaları ( 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç) - 60
8418.69  - - Diğerleri:    
8418.69.00.10.00  - - - Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler - 60
   - - - Diğerleri:    
8418.69.00.91.00  - - - - Komple soğutma tesisleri - 60
8418.69.00.99.00  - - - - Diğerleri - 60
   - Aksam ve parçalar:    
8418.91.00.00.00  - - Soğutucu veya dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar - 60
8418.99  - - Diğerleri:    
8418.99.10.00.00  - - - Evaporatörler ve kondenserler (ev tipi buzdolapları için olanlar hariç) - 60
8418.99.90.00.00  - - - Diğerleri - 60
       
84.19 Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma,    
  rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma,    
  buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerin    
  işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması      
  elektrikle olsun olmasın)(85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer    
  cihazlar hariç)  (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar     
  hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları:    
   - Elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları:    
8419.11.00.00.00  - - Gazla çalışan anında su ısıtıcılar - 60
8419.19  - - Diğerleri    
8419.19.00.00.11  - - - Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) - 60
8419.19.00.00.12  - - - Güneş enerjili su ısıtıcıları - 60
8419.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 60
8419.20  - Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri    
8419.20.00.00.11  - - Elektrikli sterilizatörler - 40
8419.20.00.00.19  - - Diğer sterilizatörler - 40
   - Kurutucular:    
8419.31.00.00.00  - - Tarım ürünleri için olanlar - 40
8419.32.00.00.00  - - Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar - 40
8419.39.00.00.00  - - Diğerleri - 40
8419.40  - Damıtma veya rektifiye tesisleri    
8419.40.00.00.11  - - Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) - 40
8419.40.00.00.19  - - Diğerleri - 40
8419.50.00.00.00  - Isı değiştiricileri (eşanjörler) - 40
8419.60.00.00.00  - Hava veya diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makinalar - 40
   - Diğer makina, tesis ve cihazlar:    
8419.81  - - Sıcak içecek yapmaya veya yiyecekleri pişirmeye veya ısıtmaya    
       mahsus olanlar:    
   - - - Kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve    
            diğer cihazlar:    
8419.81.20.00.11  - - - - Elektrikli olanlar - 40
8419.81.20.00.19  - - - - Diğerleri - 40
8419.81.80.00.00  - - - Diğerleri - 40
8419.89  - - Diğerleri:    
8419.89.10.00.00  - - - Su dolaşımı vasıtası ile doğrudan soğutmaya mahsus (bir ayırma    
          duvarı olmayan) soğutma kuleleri ve benzeri tesisler - 40
8419.89.30.00.00  - - - Biriktirme yoluyla metal kaplamaya mahsus vakum-buhar teribatı  - 40
   - - - Diğerleri:    
8419.89.98.10.00  - - - - Pastörizatörler - 40
   - - - - Diğerleri    
8419.89.98.90.11  - - - - - Tütsüleme cihazları - 40
8419.89.98.90.12  - - - - - Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar       - 40
8419.89.98.90.19  - - - - - Diğerleri - 40
8419.90  - Aksam ve parçalar:    
8419.90.15.00.00  - - 8419.20.00.00 alt pozisyonundaki sterilizatörlere ait olanlar - 40
   - - Diğerleri:    
8419.90.85.10.00  - - - Pastörizatörlere ait olanlar - 40
   - - - Diğerleri    
8419.90.85.90.11  - - - - Perkolatörlere ait olanlar - 60
8419.90.85.90.12  - - - - Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait olanlar - 60
8419.90.85.90.13  - - - - Isı değiştiricilerine (eşanjörler) ait olanlar - 60
8419.90.85.90.19  - - - - Diğerleri - 60
       
84.20 KalenderIer ve diğer hadde makinaIarı (metal veya cam hadde     
  makinaIarı hariç) ve bu makinaIarın siIindirleri:    
8420.10  - Kalenderler ve diğer hadde makinaları:    
8420.10.10.00.00  - - Tekstil sanayiinde kullanılan türden olanlar - 50
8420.10.30.00.00  - - Kağıt sanayiinde kullanılan türden olanlar - 50
8420.10.80.00.00  - - Diğerleri - 50
   - Aksam ve parçalar:     
8420.91  - - Silindirler:    
   - - - Dökme demirden olanlar    
8420.91.10.00.11  - - - - Kalenderler için - 50
8420.91.10.00.19  - - - - Diğer hadde makinaları için - 50
   - - - Diğerleri    
8420.91.80.00.11  - - - - Kalenderler için - 50
8420.91.80.00.19  - - - - Diğer hadde makinaları için - 50
8420.99.00.00.00  - - Diğerleri - 50
       
84.21 Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); sıvıların veya    
  gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve     
  cihazlar:    
   - Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil):    
8421.11.00.00.00  - - Krema ayırıcılar (ekremözler) - 30
8421.12  - - Çamaşır kurutma makinaları    
8421.12.00.00.11  - - - Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek    
          kapasitede olanlar Adet 30
8421.12.00.00.19  - - - Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen    
          kapasitede olanlar Adet 30
8421.19  - - Diğerleri:    
   - - - Laboratuvarlarda kullanılan santrifüjler  
8421.19.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus  olanlar - 30
8421.19.20.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
8421.19.70.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8421.19.70.90.00  - - - - Diğerleri  - 30
   - Sıvıların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve    
      cihazlar:    
8421.21.00.00.00  - - Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar - 30
8421.22.00.00.00  - - İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus    
       olanlar - 30
8421.23.00.00.00  - - İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri - 30
8421.29  - - Diğerleri:    
8421.29.00.00.11  - - - Diyalizör - 30
8421.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 30
   - Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus makina ve     
      cihazlar:    
8421.31  - - İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri:    
8421.31.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8421.31.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
8421.39  - - Diğerleri:    
   - - - Havanın filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar:    
8421.39.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8421.39.20.90.00  - - - - DiğerIeri - 30
   - - - Diğer gazların filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar:     
   - - - - Katalitik işlem esaslı olanlar:    
8421.39.60.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8421.39.60.90.00  - - - - - DiğerIeri - 30
   - - - - Diğerleri:    
8421.39.80.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8421.39.80.90.00  - - - - - DiğerIeri - 30
   -  Aksam ve parçalar:    
8421.91.00.00.00  - - Santrifüjlere ait olanlar (santrifüj kurutma makinalarına ait olanlar dahil) - 30
8421.99  - - Diğerleri    
8421.99.00.00.11  - - - Gümüş ihtiva eden filtre kartuşları - 30
8421.99.00.00.19  - - - Diğerleri - 30
       
84.22 Bulaşık yıkama makinaları; şişeleri veya diğer kapları temizlemeye    
  veya kurutmaya mahsus makinalar; şişeleri, kutuları, çuvalları veya    
  diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketle-     
  meye mahsus makinalar; şişeleri,kavanozları,tüpleri ve benzeri     
  kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; diğer paketleme veya     
  ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus     
  makinalar dahil) ;içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar:    
   - Bulaşık yıkama makinaları:    
8422.11.00.00.00  - - Evlerde kullanılanlar Adet 30
8422.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 30
8422.20.00.00.00  - Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus    
     makinalar - 30
8422.30.00.00.00  - Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapa-    
     maya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar;şişeleri,    
     kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus maki-    
     nalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar - 30
8422.40.00.00.00  - Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek     
     ambalajlamaya  mahsus makinalar dahil) - 30
8422.90  - Aksam ve parçalar    
8422.90.10.00.00  - - Bulaşık yıkama makinalarına ait olanlar - 30
   - - Diğerleri    
8422.90.90.00.11  - - - Diğer paketleme veya ambalajlama makinalarına ait olanlar - 30
8422.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 30
       
84.23 Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan    
  teraziler hariç) (tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler    
  dahil) her tür tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar:    
8423.10  - İnsan tartan basküller (bebekleri tartmaya mahsus olanlar dahil);    
     evlerde kullanılan teraziler:    
8423.10.10.00.00  - - Evlerde kullanılan teraziler Adet 60
   - - Diğerleri    
8423.10.90.00.11  - - - Elektrikli ve elektronik basküller Adet 50
8423.10.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
8423.20  - Taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya mahsus basküller    
8423.20.00.00.11  - - Elektrikli ve elektronik basküller Adet 50
8423.20.00.00.19  - - Diğerleri Adet 50
8423.30  - Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa    
     göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül     
     ve teraziler:    
   - - Basküller    
8423.30.00.10.11  - - - Elektrikli ve elektronik basküller Adet 50
8423.30.00.10.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri    
8423.30.00.90.11  - - - Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları Adet 60
8423.30.00.90.19  - - - Diğerleri Adet 60
   - Diğer tartı alet ve cihazları:    
8423.81  - - Tartma kapasitesi 30 kg.ı geçmeyenler:    
8423.81.10.00.00  - - - Maddelerin önceden tesbit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü    
          otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklara göre tasnif edenler dahil) Adet 60
8423.81.30.00.00  - - - Önceden paketlenmiş maddeleri tartmaya ve etiketlemeye mahsus  alet ve cihazlar Adet 60
   - - - Dükkanlarda kullanılan teraziler    
8423.81.50.00.11  - - - - Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları Adet 60
8423.81.50.00.19  - - - - Diğerleri Adet 60
   - - -  Diğerleri    
8423.81.90.00.11  - - - - Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları Adet 60
8423.81.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 60
       
8423.82  - - Tartma kapasitesi 30 kg.ı geçen fakat 5000 kg.ı geçmeyenler:    
8423.82.10.00.00  - - - Maddelerin önceden tespit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü    
          otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklarına göre tasnif edilenler dahil) Adet 60
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Basküller    
8423.82.90.10.11  - - - - - Elektrikli ve elektronik basküller Adet 50
8423.82.90.10.19  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğerleri    
8423.82.90.90.11  - - - - - Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları Adet 60
8423.82.90.90.19  - - - - - Diğerleri Adet 60
8423.89  - - Diğerleri:     
   - - - Köprü tipi basküller    
8423.89.00.10.11  - - - - Elektrikli ve elektronik basküller Adet 50
8423.89.00.10.19  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri    
8423.89.00.90.11  - - - - Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları Adet 60
8423.89.00.90.19  - - - - Diğerleri Adet 60
8423.90  - Her türlü tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar; tartı alet ve    
     cihazlarının aksam ve parçaları:    
8423.90.00.00.11  - - Her türlü tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar - 60
8423.90.00.00.12  - - Elektrikli ve elektromekanik olanlara ait aksam ve parçalar - 60
8423.90.00.00.19  - - Diğerlerine ait aksam ve parçalar - 60
       
84.24 Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya     
  pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde    
  olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun    
  olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya    
  kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları:    
8424.10.00.00.00  - Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) - 50
8424.20.00.00.00  - Püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar - 50
8424.30  - Buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri makinalar:    
   - - Su ile temizleme cihazları ( kendinden motorlu ):    
8424.30.01.00.00  - - - Isıtma tertibatlı olanlar Adet 50
8424.30.08.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - -  Diğer makina ve cihazlar:    
8424.30.10.00.00  - - - Basınçlı hava ile çalışanlar - 50
8424.30.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
   - Diğer cihazlar:    
8424.81  - - Tarıma veya bahçeciliğe ait olanlar:    
8424.81.10.00.00  - - - Sulama cihazları - 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Portatif cihazlar:    
   - - - - - Zirai mücadelede kullanılan sıvı ve toz halindeki maddeleri püskürt-    
              meye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar:    
8424.81.30.10.11  - - - - - - Sıvı püskürtücüler Adet 25
8424.81.30.10.12  - - - - - - Toz püskürtücüler Adet 25
8424.81.30.10.13  - - - - - - Pülvarizatörler Adet 25
8424.81.30.10.19  - - - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - - - Diğerleri:    
8424.81.30.90.11  - - - - - - Sıvı püskürtücüler Adet 50
8424.81.30.90.12  - - - - - - Toz püskürtücüler Adet 50
8424.81.30.90.13  - - - - - - Pülvarizatörler Adet 50
8424.81.30.90.19  - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8424.81.91.00.00  - - - - - Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek    
               üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar Adet 50
8424.81.99.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
8424.89.00.00.00  - - Diğerleri - 50
8424.90  - Aksam ve parçalar :    
8424.90.00.00.11  - - Tarım ve bahçeciliğe ait olanlar - 50
8424.90.00.00.19  - - Diğerleri  - 50
       
84.25 Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları hariç);    
  bucurgatlar ve ırgatlar; krikolar:    
   - Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları ve    
     taşıtların kaldırılmasına mahsus ağır yük kaldırıcıları hariç) :    
8425.11.00.00.00  - - Elektrik motorlu olanlar Adet 50
8425.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer bucurgatlar ve ırgatlar:    
8425.31  - - Elektrik motorlu olanlar:    
8425.31.00.00.11  - - - Gemilerde kulanılan bucurgatlar ve ırgatlar Adet 50
8425.31.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
8425.39  - - Diğerleri:    
8425.39.00.00.10  - - - Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar ;    
         özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar Adet 50
8425.39.00.00.90  - - - Diğerleri Adet 50
   - Krikolar; taşıtların kaldırılmasında kullanılan ağır yük kaldırıcıları:    
8425.41.00.00.00  - - Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit kriko    
       sistemleri Adet 50
8425.42.00.00.00  - - Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıcıları (hidrolik) Adet 50
8425.49.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
       
84.26 Gemi vinçleri ("derricks"); vinçler ("cranes") (taşıyıcı halatlı vinçler    
  dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi "straddle" tipi olan ayak    
  mesafeIeri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük    
  arabaları:    
   - Gezer köprü vinçleri, sabit veya raylar üzerinde hareket eden taşı-    
      yıcı vinçler, gantri vinçler, köprü vinçler, hareketli kaldırma çerçe-    
      veleri ve şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen    
      lastik tekerlekli taşıyıcılar:    
8426.11.00.00.00  - - Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri - 50
8426.12  - - Hareketli kaldırma çerçeveleri ve şasisi "straddle" tipi olan ayak    
       mesafeleri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar:    
8426.12.00.10.00  - - - Hareketli kaldırma çerçeveleri - 50
8426.12.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
8426.19  - - Diğerleri    
8426.19.00.00.11  - - - Gantri vinçler - 50
8426.19.00.00.12  - - - Köprü vinçler - 50
8426.19.00.00.13  - - - Raylı taşıyıcı vinçler - 50
8426.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
8426.20.00.00.00  - Kule vinçler - 50
8426.30.00.00.00  - Seyyar dirençli vinçler - 50
   - Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar:    
8426.41  - - Lastik tekerlekli olanlar:    
8426.41.00.10.00  - - - Vinçli yük arabaları - 50
8426.41.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
8426.49.00.00.00  - - Diğerleri - 50
   - Diğer makina ve cihazlar:    
8426.91  - - Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar:    
8426.91.10.00.00  - - - Taşıtların yüklenip boşaltılmasına mahsus hidrolik vinçler Adet 50
8426.91.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
8426.99  - - Diğerleri:    
8426.99.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8426.99.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
       
84.27 Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları:    
8427.10  - Elektrik motorlu kendinden hareketli forkliftler ve diğer yük    
     arabaları:    
8427.10.10.00.00  - - Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar Adet 50
8427.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8427.20  - Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları:    
   - - Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar:    
8427.20.11.00.00  - - - Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları Adet 50
8427.20.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8427.20.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8427.90  - Diğer yük arabaları:    
8427.90.00.10.00  - - Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları Adet 50
8427.90.00.90.00  - - Diğerleri Adet 60
       
84.28 Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer     
  makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler,    
  teleferikler gibi):    
8428.10  - Asansörler ve skipli yük kaldırıcıları:    
   - - Elektrikli olanlar:    
8428.10.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
   - - - Diğerleri:    
8428.10.20.90.11  - - - - İnsan taşımaya mahsus olanlar - 50
8428.10.20.90.12  - - - - Yük taşımaya mahsus olanlar - 50
8428.10.20.90.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8428.10.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.10.80.90.00  - - - Diğerleri - 50
8428.20  - Pnömatik elevatörler ve konveyörler:    
   - - Dökme malzeme için olanlar    
8428.20.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.20.20.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8428.20.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.20.80.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - Eşya ve malzeme taşımaya mahsus sürekli hareketli diğer     
     elevatörler ve konveyörler:    
8428.31.00.00.00  - - Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş olanlar - 50
8428.32.00.00.00  - - Diğerleri (kovalı olanlar) - 50
8428.33  - - Diğerleri, (bantlı olanlar):    
8428.33.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.33.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
8428.39  - - Diğerleri:    
   - - - Rulolu veya makaralı konveyörler    
8428.39.20.10.00  - - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.39.20.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
8428.39.90.10.00  - - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.39.90.90.00  - - - - Diğerleri - 50
8428.40.00.00.00  - Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar - 50
8428.60.00.00.00  - Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş    
      mekanizmaları - 50
8428.90  - Diğer makina ve cihazlar:    
   - - Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler:    
8428.90.71.00.00  - - -  Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler - 50
8428.90.79.00.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8428.90.90.10.00  - - - Haddehane için makina ve cihazlar; ürünlerin taşınmasına mahsus    
          döner masalar; külçe, bilye, çubuk ve levha bloklarına mahsus    
          külbütörler ve manipulatörler - 50
8428.90.90.20.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.90.90.90.00  - - - Diğerleri: - 50
       
84.29 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak    
  tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler,    
  ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak    
  suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:    
   - Buldozerler ve angledozerler:    
8429.11  - - Paletli olanlar    
8429.11.00.00.11  - - - Buldozerler Adet 15
8429.11.00.00.12  - - - Angledozerler Adet 15
8429.19  - - Diğerleri    
8429.19.00.00.11  - - - Buldozerler Adet 15
8429.19.00.00.12  - - - Angledozerler Adet 15
8429.20  - Greyderler ve toprağın tesviyesine mahsus makinalar    
8429.20.00.00.11  - - Greyderler Adet 15
8429.20.00.00.12  - - Toprağın tesviyesine mahsus makinalar Adet 15
8429.30.00.00.00  - Skreyperler Adet 15
8429.40  - Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol    
     silindirleri:    
   - - Yol silindirleri:    
   - - - Vibratörlü olanlar    
8429.40.10.00.11  - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 50
8429.40.10.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8429.40.30.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8429.40.90.00.00  - - Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar Adet 15
   - Mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler:    
8429.51  - - Önden yüklemeli küreyici yükleyiciler:    
   - - - Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş küreyici    
           yükleyiciler:    
   - - - - Toprağı kazabilenler    
8429.51.10.10.11  - - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 15
8429.51.10.10.19  - - - - - Diğerleri Adet 15
   - - - - Diğerleri    
8429.51.10.90.11  - - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 50
8429.51.10.90.19  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8429.51.91.00.00  - - - - Paletli yükleyiciler Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Toprağı kazabilenler    
8429.51.99.10.11  - - - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 15
8429.51.99.10.19  - - - - - - Diğerleri Adet 15
   - - - - - Diğerleri    
8429.51.99.90.11  - - - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 50
8429.51.99.90.19  - - - - - - Diğerleri Adet 50
8429.52  - - Kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar:    
8429.52.10.00.00  - - - Paletli ekskavatörler Adet 15
   - - - Diğerleri    
8429.52.90.00.11  - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 50
8429.52.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8429.59  - - Diğerleri:    
   - - - Toprağı kazabilenler    
8429.59.00.10.11  - - - - Beko loder Adet 15
8429.59.00.10.19  - - - - Diğerleri Adet 15
8429.59.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
       
84.30 Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesvi-    
  yesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması,    
  çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar;    
  kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve     
  püskürtücüleri:    
8430.10  - Kazık varyosları ve kazık sökme makinaları:    
8430.10.00.10.00  - - Kazık varyosları Adet 15
8430.10.00.20.00  - - Kazık sökme makinaları Adet 50
8430.20  - Kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri    
8430.20.00.00.11  - - Kar küreyicileri Adet 50
8430.20.00.00.12  - - Kar püskürtücüleri Adet 50
   - Kömür veya kaya kesicileri (havözler) ve tünel açma makinaları:    
8430.31.00.00.00  - - Kendinden hareketli olanlar - 15
8430.39.00.00.00  - - Diğerleri - 15
   - Diğer delme veya sondaj makinaları:    
8430.41.00.00.00  - - Kendinden hareketli olanlar - 15
8430.49.00.00.00  - - Diğerleri - 15
8430.50.00.00.00  - Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar - 15
   - Kendinden hareketli olmayan diğer makina ve cihazlar:    
8430.61  - - Sıkıştırma veya basıp sıkıştırma makina ve cihazları    
8430.61.00.00.11  - - - İtilen ve çekilen yol silindirleri Adet 15
8430.61.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 15
8430.69.00.00.00  - - Diğerleri - 15
       
84.31 Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve    
  cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar:    
8431.10.00.00.00  - 84.25 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar - 50
8431.20  - 84.27 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.20.00.10.00  - - 8427.90.00.10 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar - 50
8431.20.00.20.00  - - 8427.90.00.90 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar - 60
8431.20.00.90.00  - - Diğerlerine ait olanlar - 50
   - 84.28 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.31.00.00.00  - - Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere    
       ait olanlar - 50
8431.39.00.00.00  - - Diğerleri - 50
   - 84.26, 84.29 ve 84.30 Pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait     
     olanlar    
8431.41  - - Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar:    
   - - - 84.26 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.41.00.11.00  - - - - 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve     
            cihazlara ait olanlar - 50
8431.41.00.19.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.41.00.21.00  - - - - 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00 ve 8429.59.00.90    
            Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar - 50
8431.41.00.29.00  - - - - Diğerleri - 15
   - - - 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.41.00.31.00  - - - - 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait    
            olanlar - 50
8431.41.00.39.00  - - - - Diğerleri - 15
8431.42.00.00.00  - - Buldozer ve angledozer bıçakları - 15
8431.43.00.00.00  - - 8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj    
       makinalarına ait aksam ve parçalar - 15
8431.49  - - Diğerleri:    
   - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
   - - - - 84.26 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.20.11.00  - - - - - 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve    
              cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.20.19.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.20.21.00  - - - - - 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt     
              pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.20.23.00  - - - - - 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve     
              cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.20.29.00  - - - - - Diğerleri - 15
   - - - - 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.20.31.00  - - - - - 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait    
              olanlar - 50
8431.49.20.39.00  - - - - - Diğerleri - 15
   - - - Diğerleri:    
   - - - -  84.26 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.80.11.00  - - - - - 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve    
               cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.80.19.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.80.21.00  - - - - - 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt     
              pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.80.25.00  - - - - - 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve     
              cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.80.29.00  - - - - - Diğerleri - 15
   - - - - 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.80.31.00  - - - - - 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait    
              olanlar - 50
8431.49.80.39.00  - - - - - Diğerleri - 15
       
84.32 Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe    
  tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimen-    
  likler ve spor sahaları için silindirler:    
8432.10.00.00.00  - Pulluklar Adet 25
   -Tırmıklar, skarifikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan    
     makinalar, çapa makinaları:    
8432.21.00.00.00  - - Diskli tırmıklar (diskorolar) Adet 25
8432.29  - - Diğerleri:    
   - - - Skarifikatörler ve kültivatörler    
8432.29.10.00.11  - - - - Skarifikatörler Adet 25
8432.29.10.00.12  - - - - Kültivatörler Adet 25
8432.29.30.00.00  - - - Tırmıklar Adet 25
8432.29.50.00.00  - - - Toprak frezeleri (rötovatörler) Adet 25
   - - - Diğerleri    
8432.29.90.00.11  - - - - Gübreli çapa makinaları Adet 25
8432.29.90.00.19  - - - - Diğer çapa makinaları Adet 25
8432.29.90.00.21  - - - - Tırmıklı merdaneler Adet 25
8432.29.90.00.29  - - - - Diğer merdaneler Adet 25
8432.29.90.00.39  - - - - Diğerleri Adet 25
8432.30  - Ekim ve dikim makinaları:    
   - - Ekim makinaları:    
   - - - Merkezden tahrikli hassas ekim makinaları    
8432.30.11.00.11  - - - - Mekanik olanlar (mibzer) Adet 25
8432.30.11.00.12  - - - - Pnömatik olanlar (mibzer) Adet 25
8432.30.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 25
   - - Tek dane ve yumru ekim makinaları ve fide ve fidan dikim makinaları    
8432.30.90.00.11  - - - Tek dane ekim makinaları Adet 25
8432.30.90.00.12  - - - Yumru dikim makinaları Adet 25
8432.30.90.00.13  - - - Fide dikim makinaları Adet 25
8432.30.90.00.14  - - - Fidan dikim makinaları Adet 25
8432.40  - Gübreleme makina ve cihazları:    
8432.40.10.00.00  - - Mineral veya kimyasal gübreler için olanlar Adet 25
8432.40.90.00.00  - - Diğerleri Adet 25
8432.80  - Diğer makina ve cihazlar    
8432.80.00.00.11  - - Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler - 25
8432.80.00.00.12  - - Taş parçalarını sökme, toplama makinaları - 25
8432.80.00.00.19  - - Diğerleri - 25
8432.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 25
       
84.33 Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve     
  cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil) ; çim ve    
  ot biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyvaları ve diğer     
  tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen    
  makina ve cihazlar ( 84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç):    
   - Çimenlikler, parklar veya spor alanları için çim biçme makina ve cihazları:    
8433.11  - - Motorlu olanlar (yatay bir zemin üzerinde dönen kesici tertibatlı):    
8433.11.10.00.00  - - - Elektrik motorlu olanlar Adet 25
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Kendinden hareketli olanlar:    
8433.11.51.00.00  - - - - - Oturacak yeri olanlar Adet 25
8433.11.59.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 25
8433.11.90.00.00  - - - - Diğerleri Adet 25
8433.19  - - Diğerleri:    
   - - - Motorlu olanlar:    
8433.19.10.00.00  - - - - Elektrik motorlu olanlar Adet 25
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Kendinden hareketli olanlar:    
8433.19.51.00.00  - - - - - - Oturacak yeri olanlar Adet 25
8433.19.59.00.00  - - - - - - Diğerleri Adet 25
8433.19.70.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 25
8433.19.90.00.00  - - - Motorsuz olanlar Adet 25
8433.20  - Diğer çim biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme    
      makinaları dahil):    
8433.20.10.00.00  - - Motorlu olanlar Adet 25
   - - Diğerleri:    
8433.20.50.00.00  - - - Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar Adet 25
8433.20.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 25
8433.30.00.00.00  - Ot hazırlama makina ve cihazları Adet 25
8433.40.00.00.00  - Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları     
     toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil) Adet 25
   - Diğer hasat makina ve cihazları; harman makina ve cihazları:    
8433.51.00.00.00  - - Biçer döverler Adet 25
8433.52  - - Diğer harman makina ve cihazları    
8433.52.00.00.11  - - - Sap döver harman makinaları Adet 25
8433.52.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 25
8433.53  - - Kök ve yumru sökme makinaları:    
   - - - Patates sökme ve hasat makinaları    
8433.53.10.00.11  - - - - Patates sökme makinaları Adet 25
8433.53.10.00.12  - - - - Patates hasat makinaları Adet 25
   - - - Pancar baş kesme ve hasat makinaları    
8433.53.30.00.11  - - - - Pancar baş kesme makinaları Adet 25
8433.53.30.00.12  - - - - Pancar hasat makinaları Adet 25
   - - - Diğerleri    
8433.53.90.00.11  - - - - Yer fıstığı sökme makinaları Adet 25
8433.53.90.00.12  - - - - Yer fıstığı hasat makinaları Adet 25
8433.53.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 25
8433.59  - - Diğerleri:    
   - - - Silaj makinası    
8433.59.11.00.00  - - - - Kendinden hareketli olanlar Adet 25
8433.59.19.00.00  - - - - Diğerleri Adet 25
8433.59.85.00.00  - - - Diğerleri Adet 25
8433.60  - Yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyük-    
     lüklerine göre ayırmaya ve temizlemeye mahsus makina ve     
     cihazlar:    
8433.60.00.00.11  - - Meyva ve sebzeleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen    
          makina ve cihazlar - 25
8433.60.00.00.12  - - Yumurta temizleme ve yıkama makina ve cihazları - 25
8433.60.00.00.13  - - Yumurtaları ağırlık ve büyüklüklerine göre ayırmaya mahsus makina    
        ve cihazlar - 25
8433.60.00.00.19  - - Diğerleri - 25
8433.90  - Aksam ve parçalar:    
   - - Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ve ot ve    
        samanları balyalamaya mahsus makinalara ait olanlar    
8433.90.00.10.11  - - - Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ait olanlar - 25
8433.90.00.10.12  - - - Ot ve samanları balyalama makinalarına ait olanlar - 25
8433.90.00.20.00  - - Harman makinalarına ait olanlar - 25
   - - Diğerleri    
8433.90.00.90.11  - - - Orak makinalarına (biçerlere) ait olanlar - 25
8433.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 25
       
84.34 Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:    
8434.10.00.00.00  - Süt sağma makinaları - 10
8434.20  - Sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar    
8434.20.00.00.11  - - Tereyağ imaline mahsus makina ve cihazlar (ekremözler hariç) - 10
8434.20.00.00.12  - - Peynir imaline mahsus makina ve cihazlar - 10
8434.20.00.00.19  - - Diğerleri - 10
8434.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 10
       
84.35 Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline    
  mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar:    
8435.10  - Makina ve cihazlar:    
8435.10.00.00.11  - - Üzüm sıkma presleri - 25
8435.10.00.00.12  - - Meyva sularını çıkarmaya mahsus presler - 25
8435.10.00.00.19  - - Diğerleri - 25
8435.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 25
       
84.36 Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya     
  arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik    
  tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığı-    
  na mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:    
8436.10.00.00.00  - Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar - 25
   - Kümes hayvancılığına mahsus makina ve cihazlar; civciv çıkartma    
     ve büyütme makina ve cihazları:    
8436.21  - - Civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:    
8436.21.00.00.11  - - - Civciv çıkartma makina ve cihazları - 25
8436.21.00.00.12  - - - Civciv büyütme makina ve cihazları - 25
8436.29  - - Diğerleri:    
8436.29.00.00.11  - - - Tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar - 25
8436.29.00.00.12  - - - Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve     
          cihazlar (tasnif makinaları hariç) - 25
8436.29.00.00.13  - - - Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar - 25
8436.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
8436.80  - Diğer makina ve cihazlar:    
8436.80.10.00.00  - - Ormancılığa mahsus olanlar Adet 25
8436.80.90.00.00  - - Diğerleri - 25
   - Aksam ve parçalar:    
8436.91.00.00.00  - - Kümes hayvancılığına veya civciv çıkartma ve büyütme makina     
       ve cihazlarına ait olanlar - 25
8436.99  - - Diğerleri    
8436.99.00.00.11  - - - Hayvan yemlerini hazırlayan makina ve cihazlara ait olanlar - 25
8436.99.00.00.19 - - - Diğerleri - 25
       
84.37 Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif     
  edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru     
  baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mah-    
  sus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç):    
8437.10.00.00.00  - Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine,     
      tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar Adet 40
8437.80  - Diğer makina ve cihazlar    
   - - Değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar    
8437.80.00.10.11  - - - Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar - 40
8437.80.00.10.12  - - - Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve ci-    
          hazlar - 40
8437.80.00.10.19  - - - Diğerleri - 40
8437.80.00.90.00  - - Diğerleri - 25
8437.90  - Aksam ve parçalar:    
8437.90.00.10.00  - - Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesi, ağırlığı    
        ve büyüklüklerine göre tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus    
        makina ve cihazlara ait olanlar - 25
   - - Diğerleri    
8437.90.00.90.11  - - - Vals topları  - 40
8437.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
       
84.38 Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen     
  yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline     
  mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı    
  yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç):    
8438.10  - Ekmekçilik, pastacılık, bisküvicilik makina ve cihazları ile makarna    
      ve benzeri ürünlerin imaline mahsus makina ve cihazlar:    
8438.10.10.00.00  - - Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar - 40
8438.10.90.00.00  - - Makarna veya benzerlerinin imaline mahsus olanlar - 40
8438.20.00.00.00  - Şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus makina ve    
      cihazlar - 40
8438.30.00.00.00  - Şeker imaline mahsus makina ve cihazlar - 40
8438.40.00.00.00  - Biracılığa mahsus makina ve cihazlar - 40
8438.50.00.00.00  - Etlerin veya kümes hayvanlarının etlerinin hazırlanmasına mahsus    
     makina ve cihazlar - 40
8438.60  - Sebze, meyva ve kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus     
      makina ve cihazlar    
8438.60.00.00.11  - - Patates soyma makina ve cihazları - 40
8438.60.00.00.12  - - Meyva ve sebzelerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar  - 40
8438.60.00.00.13  - - Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar - 40
8438.80  - Diğer makina ve cihazlar:    
   - - Çay yapraklarını veya kahve çekirdeklerini işlemeye mahsus makina    
        ve cihazlar:    
8438.80.10.10.00  - - - Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina - 50
8438.80.10.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8438.80.91.00.00  - - - İçeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar - 40
   - - - Diğerleri:    
8438.80.99.10.00  - - - - Portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve cihazlar - 50
   - - - - Diğerleri    
8438.80.99.90.11  - - - - - Balıkların veya kabuklu deniz hayvanlarının hazırlanmasına mahsus    
              olanlar  - 40
8438.80.99.90.19  - - - - - Diğerleri  - 40
8438.90  - Aksam ve parçalar:    
8438.90.00.10.00  - - Kahve çekirdeklerinin kabuklarını soymaya veya çıkarmaya mahsus    
        makina ve cihazlara, çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina ve    
        cihazlara, portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve    
        cihazlara ait olanlar - 50
   - - Diğerleri    
8438.90.00.90.11  - - - Biracılığa ait makina ve cihazların aksam ve parçaları  - 40
8438.90.00.90.12  - - - Kalıplar - 40
8438.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 40

Devamı için TIKLAYIN....