E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,09 TL
1 € = 3,36 TL
11586915 Ziyaretçi

84. FASIL

  30.12.2012-28513 (Mükerrer) Resmi Gazete ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
  (84. Fasılın Devamı...) 
1 2 3 4
84.39 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya     
  karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar:    
8439.10  - Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline mahsus makina    
      ve cihazlar    
8439.10.00.00.11  - - Kağıt hamuru imalinde kullanılacak olan ham maddeleri hazırlamaya     
        mahsus makina ve cihazlar - 30
8439.10.00.00.12  - - Kağıt hamuru imaline mahsus makina ve cihazlar - 30
8439.20.00.00.00  - Kağıt veya karton imaline mahsus makina ve cihazlar - 30
8439.30.00.00.00  - Kağıt veya kartonların finisajına mahsus makina ve cihazlar - 30
   - Aksam ve parçalar:    
8439.91.00.00.00  - - Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imali için makina ve     
       cihazlara ait olanlar - 30
8439.99.00.00.00  - - Diğerleri - 30
       
84.40 Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar    
  (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil):    
8440.10  - Makina ve cihazlar:    
8440.10.10.00.00  - - Kağıt katlama makinaları - 30
8440.10.20.00.00  - - Kağıt ve formaları harmanlamaya mahsus makina ve cihazlar - 30
   - - İplikle dikmeye, tel ile dikmeye, tel zımba ile birleştirmeye mahsus    
        makina ve cihazlar    
8440.10.30.00.11  - - - İplikle dikmeye mahsus makina ve cihazlar - 30
8440.10.30.00.12  - - - Tel ile dikmeye mahsus makina ve cihazlar - 30
8440.10.30.00.13  - - - Tel zımba ile birleştirmeye mahsus makina ve cihazlar - 30
   - - Dikişsiz birleştirme makina ve cihazları    
8440.10.40.00.11  - - - Soğuk ve sıcak tutkal ile yapıştıran makina ve cihazlar - 30
8440.10.40.00.19  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
8440.10.90.00.11  - - - Sırt, kapak yapma makina ve cihazları - 30
8440.10.90.00.12  - - - Kapak takma makina ve cihazları - 30
8440.10.90.00.13  - - - Entegre cilt makina ve cihazları - 30
8440.10.90.00.19  - - - Diğerleri - 30
8440.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 40
       
84.41 Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer maki-    
  na ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil):    
8441.10  - Kağıt kesme makinaları:    
8441.10.10.00.00  - - Bobin halindeki kağıtları kesme ve tekrar bobin halinde sarmaya    
        mahsus makinalar - 30
8441.10.20.00.00  - - Diğer boyuna veya enine kesme makinaları - 30
   - - Düz giyotinler:    
8441.10.30.10.00  - - - Fotoğrafçılıkta kullanılanlar - 60
8441.10.30.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
8441.10.70.10.00  - - - Fotoğrafçılıkta kullanılanlar - 60
8441.10.70.90.00  - - - Diğerleri - 30
8441.20  - Torba kese kağıdı veya zarf yapmaya mahsus makinalar    
8441.20.00.00.11  - - Zarf imaline mahsus makinalar - 30
8441.20.00.00.19  - - Diğerleri - 30
8441.30.00.00.00  - Kutu, tüp, varil ve benzeri mahfazaları yapmaya mahsus makinalar    
     (kalıplama suretiyle yapılanlar hariç) - 30
8441.40.00.00.00  - Kağıt hamuru, kağıt veya kartondan kalıplama suretiyle eşya     
     imaline mahsus makina ve cihazlar - 30
8441.80  - Diğer makina ve cihazlar    
8441.80.00.00.11  - - Parafinli kağıt ve kartondan bardak, kavanoz, tabak vb. imaline mahsus     
        makina ve cihazlar - 30
8441.80.00.00.12  - - Zımbalı delik açma (perforaj) makinaları - 30
8441.80.00.00.19  - - Diğerleri - 30
8441.90  - Aksam ve parçalar:    
   - - Kesme makinalarına ait olanlar:    
   - - - Giyotinlere ait olanlar:    
8441.90.10.11.00  - - - - Fotoğrafçılıkta kullanılanlar - 60
8441.90.10.19.00  - - - - Diğerleri - 40
8441.90.10.90.00  - - - Diğerleri - 40
8441.90.90.00.00  - - Diğerleri - 40
       
84.42  Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya    
    ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila    
    84.65 pozisyonlarında yer alan  takım tezgahları hariç); levhalar,    
    silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak    
   üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin ;    
    düz, pütürlü veya cilalı):    
8442.30  - Makina, cihaz ve teçhizat :    
8442.30.10.00.00  - - Foto dizgi makinaları Adet 30
   - - Diğerleri:    
8442.30.91.00.00  - - - Matbaa harflerini eritmeye, dökmeye ve dizmeye mahsus olanlar (linotip,    
        monotip, intertip gibi)(dökme tertibatı olsun olmasın) Adet 30
   - - - Diğerleri:    
8442.30.99.10.00  - - - - Klişecilik stereo tipi ve benzerleri için makina ve cihazlar - 30
   - - - - Diğerleri    
8442.30.99.90.11  - - - - - Film matrisleri - 40
8442.30.99.90.12  - - - - - Yazı program matrisleri - 40
8442.30.99.90.19  - - - - - Diğerleri - 40
8442.40.00.00.00  - Yukarıdaki makina, alet ve cihazlara ait aksam ve parçalar - 40
8442.50  - Levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta    
    kullanılmak üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litografya    
    taşları (düz, pütürlü, cilalı vb.):     
8442.50.20.00.00  - - Üzerinde basılacak görüntü olanlar - 40
8442.50.80.00.00  - - Diğerleri - 40
84.43  Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer  tabedici unsurlar    
   aracılığıyla baskı yapmaya  mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama    
    ve faks makinaları ( kombine halde olsun olmasın); bunların    
    aksam, parça ve aksesuarları    
    - Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer  tabedici unsurlar    
     aracılığıyla baskı yapmaya  mahsus makinalar;    
8443.11.00.00.00  - - Ofset baskı yapan makinalar,bobin halinde kağıda baskı yapanlar Adet 30
8443.12.00.00.00  - - Ofset baskı yapan makinalar, tabaka kağıda baskı yapan büro tipi    
      makinalar ( rulo haslinde olmayan,bir kenarı 22 cm.yi geçmeyen ve     
       ve diğer kenarı 36 cm.yi geçmeyen kağıtları kullanan ) Adet 30
8443.13  - - Ofset baskı yapan diğer makinalar    
   - - - Tabaka kağıda baskı yapanlar:    
8443.13.10.00.00  - - - - Kullanılmış Adet 30
   - - - - Yeni:    
8443.13.31.00.00  - - - - - Kağıt ebadı 52x74 cm.yi geçmeyenler Adet 30
8443.13.35.00.00  - - - - - Kağıt ebadı 52x74 cm.yi geçen, fakat 74x107 cm. yi geçmeyenler  Adet 30
8443.13.39.00.00  - - - - - Kağıt ebadı 74x107 cm.yi geçenler Adet 30
8443.13.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 30
8443.14.00.00.00  - - Tipografik baskı yapan makinalar, bobin halindeki kağıda baskı    
       yapanlar (fleksografik baskı yapanlar hariç) Adet 30
8443.15  - - Tipografik baskı yapan makinalar (bobin halindeki kağıda baskı    
       yapanlar hariç) (fleksografik baskı yapanlar hariç)    
8443.15.00.00.11  - - - Pedallı tipo baskı makinaları Adet 30
8443.15.00.00.12  - - - Silindir kazanlı tipo baskı makinaları Adet 30
8443.15.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 30
8443.16.00.00.00  - - Fleksografik baskı yapan makinalar Adet 30
8443.17.00.00.00  - - Gravür baskı (tifdruk) yapan makina  Adet 30
8443.19  - - Diğerleri:    
8443.19.20.00.00  - - - Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus olanlar Adet 35
8443.19.40.00.00  - - - Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus olanlar Adet 30
   - - - Diğerleri:    
8443.19.70.10.00  - - - - Rotatif baskı makinaları Adet 30
   - - - - Diğerleri:    
8443.19.70.90.11  - - - - - Serigrafi baskı makinaları Adet 30
8443.19.70.90.19  - - - - - Diğerleri Adet 30
   - Diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları ( kombine  halde    
     olsun olmasın):    
8443.31  - - Baskı, kopyalama veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha     
       fazlasını yapan, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke    
       bağlanabilen makinalar:    
8443.31.20.00.00  - - - Ana fonksiyonu sayısal kopyalama olan, orjinali tarayarak kopyalayan ve     
          kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar Adet 60
8443.31.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 60
8443.32  - - Diğerleri, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke     
       bağlanabilen makinalar:    
   - - -Yazıcılar:    
8443.32.10.10.00  - - - - İnk jet tipi yazıcılar Adet 20
8443.32.10.20.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 20
   - - - - Diğerleri:    
8443.32.10.90.11  - - - - - Matris tipi yazıcılar Adet 20
8443.32.10.90.12  - - - - - Lazer tipi yazıcılar Adet 20
8443.32.10.90.13  - - - - - Satır yazıcılar Adet 20
8443.32.10.90.19  - - - - - Diğer yazıcılar Adet 20
8443.32.30.00.00  - - - Faks makinaları Adet 30
   - - - Diğerleri:    
8443.32.91.00.00  - - - - Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik     
             baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar  Adet 60
8443.32.93.00.00  - - - - Optik sistem ile mücehhez,kopyalama fonksiyonu olan diğer makinalar Adet 60
8443.32.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8443.39  - - Diğerleri:    
8443.39.10.00.00  - - - Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik     
          baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar  Adet 60
   - - - Diğer kopyalama makinaları :    
8443.39.31.00.00  - - - - Optik sistemle mücehhez olanlar Adet 60
8443.39.39.00.00  - - - -Diğerleri Adet 60
8443.39.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - Aksam, parça ve aksesuarlar:    
8443.91   - - Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer  tabedici unsurlar    
       aracılığıyla baskı yapmaya  mahsus makinalarda kullanılan aksam,    
        parça ve aksesuarlar    
8443.91.10.00.00  - - - 8443.19.40 alt pozisyonunda yer alan cihazlara ait olanlar - 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Dökme demir veya dökme çelikten olanlar:    
8443.91.91.10.00  - - - - - Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus     
            makinalara ait olanlar - 50
8443.91.91.90.00  - - - - - Diğerleri - 40
   - - - - Diğerleri:    
8443.91.99.10.00  - - - - - Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus     
            makinalara ait olanlar - 50
8443.91.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 40
8443.99  - - Diğerleri:    
8443.99.10.00.00  - - - Birleştirilmiş elektronik aksam , parça ve aksesuar - 30
   - - - Diğerleri:    
8443.99.90.10.00  - - - - Optik sistemli fotokopi cihazlarına ait olanlar  - 60
   - - - - Diğerleri:    
8443.99.90.20.00  - - - - - Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus     
            makinalara ait olanlar - 50
8443.99.90.90.00  - - - - - Diğerleri - 40
       
8444.00 Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu    
  (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi     
  veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar:    
8444.00.10.00.00  - Ekstrüzyona mahsus makina ve cihazlar Adet 30
8444.00.90.00.00  - Diğerleri Adet 30
       
84.45 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğir-    
  me, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli iplik-    
  lerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli    
  iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil)    
  ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan doku-    
  maya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar:    
   - Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar:    
8445.11.00.00.00  - - Karde makinaları (tarak makinaları) Adet 30
8445.12.00.00.00  - - Tarama makinaları (penyöz) Adet 30
8445.13.00.00.00  - - Şerit halindeki pamuk, keten, kendir, vb. lifleri çekip uzatarak ve    
        hafifçe bükerek iplik taslağı (fitil) haline getirmeye mahsus     
        cihazlar Adet 30
8445.19  - - Diğerleri:    
8445.19.00.10.00  - - - Saw -gin çırçır makinaları Adet 30
   - - - Diğerleri    
8445.19.00.90.11  - - - - Açma makinaları Adet 30
8445.19.00.90.12  - - - - Ovalama makinaları (finisör) Adet 30
8445.19.00.90.13  - - - - Kıvırcıklaştırma makinaları Adet 30
8445.19.00.90.14  - - - - Karde makinalarından çıkan vatka ve şerit halindeki lifleri bir araya ge-     
            tirerek tekrar homojen bünyeli şeritler haline sokmaya mahsus makina    
            ve cihazlar Adet 30
8445.19.00.90.19  - - - - Diğerleri Adet 30
8445.20  - Dokumaya elverişli Iifleri eğirmeye mahsus makinalar    
8445.20.00.00.11  - - Open-end eğirme makinaları Adet 30
8445.20.00.00.12  - - Ring eğirme makinaları Adet 30
8445.20.00.00.19  - - Diğerleri Adet 30
8445.30.00.00.00  - Dokumaya elverişli lifleri katlama veya bükmeye mahsus makinalar Adet 30
8445.40  - Dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus     
     makinalar (masura sarıcılar dahil)    
8445.40.00.00.11  - - Masura sıyırma makinaları Adet 30
8445.40.00.00.12  - - Masura sarıcılar (atkı aktarma makinaları) Adet 30
8445.40.00.00.19  - - Diğerleri Adet 30
8445.90  - Diğerleri    
8445.90.00.00.11  - - Çözgü makinaları Adet 40
8445.90.00.00.12  - - Çözgü ipliklerine mahsus haşıl makinaları  Adet 40
8445.90.00.00.13  - - Çözgü ipliklerini, dokuma tezgahlarının gücü tellerine ve taraklarına ge-    
        çirmeye mahsus cihazlar (tahar makinaları) Adet 40
8445.90.00.00.14  - - Dokuma tezgahlarındaki çözgü ipliklerinin nihayetlerini tezgaha yeni ve-    
        rilecek olan çözgü ipliklerinin uçlarına bağlamayı sağlayan cihazlar Adet 40
8445.90.00.00.19  - - Diğerleri Adet 40
       
84.46 Dokuma makinaları (tezgahlar):    
8446.10.00.00.00  - Genişliği 30 cm.yi geçmeyen kumaşların dokunmasına mahsus     
      olanlar Adet 35
   - Genişliği 30 cm.yi geçen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar     
      (mekikli):    
8446.21.00.00.00  - - Motorlu olanlar Adet 35
8446.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 35
8446.30.00.00.00  - Genişliği 30 cm.yi geçen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar     
      (mekiksiz) Adet 35
       
84.47 Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül,     
  dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus     
  makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları:    
   - Dairesel örgü yapan makinalar:    
8447.11  - - Silindir çapı 165 mm.yi geçmeyenler:    
8447.11.00.00.11  - - - Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Adet 40
8447.11.00.00.12  - - - Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Adet 40
8447.12  - - Silindir çapı 165 mm.yi geçenler:    
8447.12.00.00.11  - - - Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Adet 40
8447.12.00.00.12  - - - Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Adet 40
8447.20  - Düz örgü yapan makinalar; dikiş -trikotaj makinaları:    
   - - Çözgülü örgü makinaları (Raschel tipi dahil); dikiş-trikotaj makinaları     
8447.20.20.00.11  - - - Ev tipi düz örgü makinaları Adet 40
8447.20.20.00.12  - - - Sanayi tipi düz örgü makinaları Adet 40
8447.20.20.00.13  - - - Ev tipi dikiş-trikotaj makinaları Adet 40
8447.20.20.00.14  - - - Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları Adet 40
8447.20.80.00.00  - - Diğerleri Adet 40
8447.90  - Diğerleri:    
8447.90.00.00.11  - - İşleme makinaları Adet 40
8447.90.00.00.12  - - Şerit ve kaytan yapan makinalar Adet 40
8447.90.00.00.19  - - Diğerleri Adet 40
       
84.48 84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı    
  makina ve cihazlar (ratiyerler, jakardlar, atkı ipliği kesicileri, çözgü    
  ipliği kesicileri, mekik değiştirme mekanizmaları gibi); sadece veya     
  esas itibariyle bu pozisyonda veya 84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47     
  pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya uygun aksam, parça ve     
  aksesuar (iğler, kelebekler, kard garnitürleri, taraklar, iğneli taraklar,    
  üretme memeleri, mekikler, gücü teli ve gücü çerçeveleri, çorapçı     
  eşyasına mahsus iğneler, platinler, tığlar gibi):    
   - 84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için     
     yardımcı makina ve cihazlar:    
8448.11.00.00.00  - - Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici,    
       delici veya birleştirici makinalar - 40
8448.19  - - Diğerleri    
8448.19.00.10.00  - - - Dokumaya elverişli iplikleri eğirmeye mahsus makinalar için yardımcı    
          makinalar - 30
8448.19.00.90.00  - - - Diğerleri - 40
8448.20  - 84.44 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı     
     cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı:    
8448.20.00.00.11  - - Üretme memeleri - 40
8448.20.00.00.19  - - Diğerleri - 40
   - 84.45 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı     
     cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı:    
8448.31.00.00.00  - - Kard garnitürü - 40
8448.32.00.00.00  - - Dokumaya elverişli liflerin hazırlanmasına mahsus makinalara ait    
       olanlar (kard garnitürü hariç) - 40
8448.33.00.00.00  - - İğler, kelebekler, döner bilezikler ve açık ağızlı bilezikler - 40
8448.39  - - Diğerleri    
8448.39.00.00.11  - - - Naylon kopçalar - 40
8448.39.00.00.12  - - - Metal kopçalar - 40
8448.39.00.00.19  - - - Diğerleri - 40
   - Dokuma makinaları veya bunların yardımcı makinalarının aksam,     
      parça ve aksesuarı:    
8448.42.00.00.00  - - Dokuma makinalarına mahsus taraklar, gücü telleri ve gücü     
       çerçeveleri - 40
8448.49.00.00.00  - - Diğerleri - 40
   - 84.47 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı     
     makinalarının aksam, parça ve aksesuarı:    
8448.51  - - İlmiklerin oluşturulmasında kullanılan platinler, iğneler ve diğer    
       eşya:    
8448.51.10.00.00  - - - Platinler - 40
   - - - Diğerleri    
8448.51.90.00.11  - - - - Örgü makinalarına ait iğneler - 40
8448.51.90.00.19  - - - - Diğerleri - 40
8448.59  - - Diğerleri    
8448.59.00.00.11  - - - Örgü ve haşıl makinalarına ait taraklar - 40
8448.59.00.00.12  - - - Konik örgü çapraz taraklar - 40
8448.59.00.00.19  - - - Diğerleri - 40
       
8449.00 Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat     
  imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka     
  imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları:    
8449.00.00.10.00  - Makina ve cihazlar; şapka kalıpları - 30
8449.00.00.90.00  - Aksam ve parçalar - 40
       
84.50 Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma     
  tertibatı bir arada olanlar dahil) :    
   - Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyenler:    
8450.11  - - Tam otomatik makinalar:    
   - - - Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyenler:    
8450.11.11.00.00  - - - - Çamaşırı önden yüklemeli olanlar Adet 40
8450.11.19.00.00  - - - - Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar Adet 40
8450.11.90.00.00  - - - Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler Adet 40
8450.12.00.00.00  - - Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) Adet 40
8450.19  - - Diğerleri    
8450.19.00.00.11  - - - Elektrikli olanlar Adet 40
8450.19.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 40
8450.20.00.00.00  - Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları Adet 40
8450.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 50
       
84.51 Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli    
  madde mamullerinin yıkanması, temizlenmesi, sıkılması, kurutulma-    
  sı, ütülenmesi, preslenmesi suretiyle ütülenmesi (ısı ile yapıştıran     
  presler dahil), ağartılması, boyanması, aprelenmesi, finisajı, emdiril-    
  mesine mahsus makina ve cihazlar (84.50 pozisyonundakiler hariç)     
  ve zemin kaplamalarının imalatında kullanılan (linoleum gibi) men-    
  sucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları; mensucatı    
  top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli     
  kesmeye mahsus makinalar:    
8451.10.00.00.00  - Kuru temizleme makinaları - 40
   - Kurutma makinaları:    
8451.21  - - Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyenler:    
8451.21.00.00.11  - - - Evlerde kullanılanlar - 40
8451.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 40
8451.29.00.00.00  - - Diğerleri - 40
8451.30.00.00.00  - Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil): Adet 40
8451.40  - Yıkama, ağartma veya boyama makinaları    
8451.40.00.00.11  - - Sanayide kullanılan yıkama makinaları - 40
8451.40.00.00.12  - - Ağartma makinaları - 40
8451.40.00.00.13  - - Boyama makinaları - 40
8451.50  - Mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya    
      şekilli kesmeye mahsus makinalar    
8451.50.00.00.11  - - Mensucatı top halinde sarmaya mahsus makinalar - 40
8451.50.00.00.12  - - Mensucatı şekilli kesmeye mahsus makinalar - 40
8451.50.00.00.19  - - Diğerleri - 40
8451.80  - Diğer makinalar:    
8451.80.10.00.00  - - Linoleum veya diğer zemin kaplamalarının imalatında, mensucat    
        veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları - 40
8451.80.30.00.00  - - Apre ve finisaj makinaları - 40
8451.80.80.00.00  - - Diğerleri - 40
8451.90  - Aksam ve parçalar    
8451.90.00.00.11  - - Ütü ve pres makinalarının aksam ve parçaları  - 50
8451.90.00.00.12  - - Kuru temizleme makinalarının aksam ve parçaları - 50
8451.90.00.00.19  - - Diğerleri - 50
       
84.52 Dikiş makinaları (84.40 pozisyonundaki kitap dikme makinaları hariç);    
  özellikle dikiş makinaları için imal edilmiş mobilya, tabla ve mahfa-    
  zalar; dikiş makinalarının iğneleri:    
8452.10  - Ev tipi dikiş makinaları:    
   - - Sadece düz dikiş yapan motorlu veya motorsuz dikiş makinaları    
        (motorsuzların başı 16 kg.ı, motorluların ise motorla birlikte 17 kg.ı geç-    
        meyenler); sadece düz dikiş yapan motorlu veya motorsuz dikiş maki-    
        nalarının başları (motorsuz olanların 16 kg.ı, motorlu olanların ise motor-    
        la birlikte 17 kg.ı geçmeyenler):    
8452.10.11.00.00  - - - Birim değeri 65 €' den fazla olanlar (iskelet,tabla ve mobilyalar hariç) Adet 30
8452.10.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 30
   - - Diğer dikiş makinaları ve başları    
8452.10.90.00.11  - - - Diğer dikiş yapan motorsuz dikiş makinaları ve başları Adet 30
8452.10.90.00.12  - - - Diğer dikiş yapan motorlu dikiş makinaları ve başları Adet 30
   - Diğer dikiş makinaları:    
8452.21.00.00.00  - - Otomatik üniteler Adet 30
8452.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 30
8452.30.00.00.00  - Dikiş makinaları iğneleri 1000 Ad 40
8452.90  - Dikiş makinalarına mahsus mobilya, tabla, mahfaza ve bunlara mahsus    
     aksam ve parçalar; Dikiş makinalarının diğer aksam ve parçaları    
8452.90.00.10.00  - - MobiIya, tabla ve mahfazalar - 50
8452.90.00.90.00  - - Diğerleri - 30
84.53 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi,    
  deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline     
  veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç):    
8453.10.00.00.00  - Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlen-    
     mesine mahsus makina ve cihazlar - 30
8453.20.00.00.00  - Ayakkabı imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar - 30
8453.80.00.00.00  - Diğer makina ve cihazlar - 30
8453.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 30
       
84.54 Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları,    
  döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları:    
8454.10.00.00.00  - Tav ocakları - 15
8454.20.00.00.00  - Külçe kalıpları ve döküm potaları - 15
8454.30  - Döküm makinaları:    
8454.30.10.00.00  - - Basınçlı döküm makinaları - 15
8454.30.90.00.00  - - Diğerleri - 15
8454.90  - Aksam ve parçalar    
8454.90.00.00.11  - - Tav ocaklarına ait olanlar - 15
8454.90.00.00.19  - - Diğerleri - 15
       
84.55 Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri:    
8455.10.00.00.00  - Boru imaline mahsus hadde makinaları - 40
   - Diğer hadde makinaları:    
8455.21  - - Sıcak hadde makinaları ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde    
       makinaları    
8455.21.00.00.11  - - - Blum, kütük ve benzerlerini haddeleyerek enine kesitleri muayyen bazı    
          ürünler haline sokan hadde makinaları (silindirleri oluklu hadde maki-    
          naları) - 40
8455.21.00.00.12  - - - Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makinaları - 40
8455.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 40
8455.22.00.00.00  - - Soğuk hadde makinaları - 40
8455.30  - Hadde silindirleri:    
8455.30.10.00.00  - - Dökme demirden olanİar - 40
   - - Dövülmüş çelikten olanlar:    
8455.30.31.00.00  - - - Sıcak hadde iş silindirleri; sıcak ve soğuk hadde destek silindirleri - 40
8455.30.39.00.00  - - - Soğuk hadde iş silindirleri - 40
8455.30.90.00.00  - - Diğerleri - 40
8455.90.00.00.00  - Diğer aksam ve parçalar - 40
       
84.56 Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton     
  ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını,     
  ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus     
  makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları:    
8456.10  - Lazerle, fotonla veya diğer ışın yöntemleri ile     
     çalışanlar:    
8456.10.00.10.00  - - Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar  Adet 50
8456.10.00.20.00  - - Taş, seramik  ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer     
         mineral maddelerin işlenmesine  mahsus olanlar Adet 40
8456.10.00.30.00  - - Ağaç, mantar,kemik,ebonit ve suni plastik maddeler ve benzeri sert     
          plastik işlenmesine mahsus olanlar  Adet 50
8456.10.00.90.00  - - Diğerleri Adet 50
8456.20  - Ultrasonik  yöntemi ile çalışanlar:    
8456.20.00.10.00  - - Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 50
8456.20.00.20.00  - - Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer    
        mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 40
8456.20.00.90.00  - - Diğerleri Adet 50
8456.30  - Elektro -erozyon yöntemi ile çalışanlar:    
   - - Sayısal kontrollü olanlar:    
8456.30.11.00.00  - - - Tel - kesme Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8456.30.19.10.00  - - - - Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 50
8456.30.19.20.00  - - - - Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer    
            mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 40
8456.30.19.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
8456.30.90.10.00  - - - Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 50
8456.30.90.20.00  - - - Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer    
          mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 40
8456.30.90.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
8456.90  - Diğerleri:    
8456.90.20.00.00  - - Su jeti kesme makinaları  Adet 50
   - - Diğerleri     
8456.90.80.10.00  - - - Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer    
            mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 40
8456.90.80.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
     
84.57 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgahlar     
  ve çok istasyonlu transfer tezgahları:    
8457.10  - İşleme merkezleri    
8457.10.10.00.00  - - Yatay olanlar Adet 50
8457.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8457.20.00.00.00  - Tek istasyonlu tezgahlar Adet 50
8457.30  - Çok istasyonlu transfer tezgahları    
8457.30.10.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8457.30.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
       
84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri     
  dahil):    
   - Yatay torna tezgahları:    
8458.11  - - Numerik kontrollü olanlar:    
8458.11.20.00.00  - - - Tornalama merkezleri  Adet 50
   - - - Otomatik torna tezgahları :    
8458.11.41.00.00  - - - - Tek milli olanlar Adet 50
8458.11.49.00.00  - - - - Çok milli olanlar Adet 50
   - - - Diğerleri    
8458.11.80.00.11  - - - - Alın torna tezgahları Adet 50
8458.11.80.00.12  - - - - Bandaj torna tezgahları Adet 50
8458.11.80.00.13  - - - - Eksantrik torna tezgahları Adet 50
8458.11.80.00.14  - - - - Tek milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile) Adet 50
8458.11.80.00.15  - - - - Çok milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile) Adet 50
8458.11.80.00.16  - - - - Torna otomatları (takım devri hareketi ile) Adet 50
8458.11.80.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8458.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer torna tezgahları:    
8458.91  - - Numerik kontrollü olanlar:    
8458.91.20.00.00  - - - Tornalama merkezleri  Adet 50
8458.91.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8458.99.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
       
84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye,    
  diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları    
  (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları     
  (tornalama merkezleri dahil) hariç] :    
8459.10.00.00.00  - Kızaklı işlem üniteleri Adet 50
   - Diğer delme tezgahları:    
8459.21.00.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8459.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer rayba -freze tezgahları:    
8459.31.00.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8459.39.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8459.40  - Diğer rayba tezgahları:    
8459.40.10.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8459.40.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Konsol tipi freze tezgahları:    
8459.51.00.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8459.59.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer freze tezgahları:    
8459.61  - - Numerik kontrollü olanlar:    
8459.61.10.00.00  - - - Takım freze tezgahları Adet 50
8459.61.90.00.00  - - - Diğerleri: Adet 50
8459.69  - - Diğerleri:    
8459.69.10.00.00  - - - Takım freze tezgahları Adet 50
8459.69.90.00.00  - - - Diğerleri: Adet 50
8459.70.00.00.00  - Diğer diş açma veya vida yuvası açma tezgahları Adet 50
       
84.60 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları  ,aşındırıcılar veya parlat-    
  ma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama,    
  honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlem-    
  lerine mahsus tezgahlar ( 84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli    
  taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç):    
   - Düz yüzey taşlama tezgahları (eksenlerden herhangi birinin ayar-    
     lanma hassasiyeti en az 0,01 mm. olanlar):    
8460.11.00.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8460.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer taşlama tezgahları (eksenlerden herhangi birinin ayarlanma    
     hassasiyeti en az 0,01 mm. olanlar):    
8460.21  - - Numerik kontrollü olanlar:    
   - - - Silindirik yüzeyler için taşlama tezgahları :    
8460.21.11.00.00  - - - - Dahili silindirik taşlama makineleri Adet 50
8460.21.15.00.00  - - - - Merkezsiz  taşlama makineleri Adet 50
8460.21.19.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8460.21.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8460.29  - - Diğerleri:    
8460.29.10.00.00  - - - Silindirik yüzeyler için taşlama tezgahları  Adet 50
8460.29.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - Bileme tezgahları (alet veya kesici takım için):    
8460.31.00.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8460.39.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8460.40  - Honlama veya lepleme tezgahları :    
   - - Numerik kontrollü olanlar    
8460.40.10.00.11  - - - Honlama tezgahları Adet 50
8460.40.10.00.12  - - - Lepleme tezgahları Adet 50
   - - Diğerleri    
8460.40.90.00.11  - - - Honlama tezgahları Adet 50
8460.40.90.00.12  - - - Lepleme tezgahları Adet 50
8460.90  - Diğerleri:    
   - - Mikrometrik ayarlama sistemi olanlar (eksenlerden herhangi birinin    
       ayarlanma hassasiyeti en az 0,01 mm. olanlar)    
8460.90.10.00.11  - - - Rektifiye tezgahları Adet 50
8460.90.10.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri    
8460.90.90.00.11  - - - Rektifiye tezgahları Adet 50
8460.90.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
       
84.61 Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir    
  yerinde beIirtilmeyen veya yer almayan planya,vargel, yiv açma,     
  broş, dişli açma, dişli taşIama veya dişli tamamlama tezgahları,    
  testere, diIme tezgahları ve diğer takım tezgahIarı:    
8461.20  - Vargel ve yiv açma tezgahları    
8461.20.00.00.11  - - Vargel tezgahları Adet 50
8461.20.00.00.12  - - Yiv açma tezgahları Adet 50
8461.30  - Broş tezgahları :    
8461.30.10.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8461.30.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8461.40  - Dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları:    
   - - Dişli açma tezgahları:    
   - - - Dişli çarkları açmaya mahsus olanlar:    
8461.40.11.00.00  - - - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8461.40.19.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğer dişlileri açmaya mahsus olanlar:    
8461.40.31.00.00  - - - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8461.40.39.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - Dişli taşlama veya tamamlama tezgahları:    
   - - - Mikrometrik ayarlama sistemi olanlar (eksenlerinden herhangi birinin    
          ayarlanma hassasiyeti en az 0,01 mm. olanlar):    
   - - - - Numerik kontrollü olanlar    
8461.40.71.00.11  - - - - - Dişli taşlama tezgahları Adet 50
8461.40.71.00.12  - - - - - Dişli tamamlama tezgahları Adet 50
   - - - - Diğerleri    
8461.40.79.00.11  - - - - - Dişli taşlama tezgahları Adet 50
8461.40.79.00.12  - - - - - Dişli tamamlama tezgahları Adet 50
   - - - Diğerleri    
8461.40.90.00.11  - - - - Dişli taşlama tezgahları Adet 50
8461.40.90.00.12  - - - - Dişli tamamlama tezgahları Adet 50
8461.50  - Testere tezgahları ve dilme tezgahları:    
   - - Testere tezgahları:    
8461.50.11.00.00  - - - Testeresi daire şeklinde olanlar Adet 50
8461.50.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8461.50.90.00.00  - - Dilme tezgahları Adet 50
8461.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 50
       
84.62 Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye     
  mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye,     
  katlamaya,düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak    
  çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil);    
  metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılma-    
  yan presler:    
8462.10  - Dövme veya kalıpta dövme tezgahları (presler dahil) ve çekiçleri:    
   - - Numerik kontrollü olanlar    
8462.10.10.00.11  - - - Dövme tezgahları Adet 50
8462.10.10.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri    
8462.10.90.00.11  - - - Dövme tezgahları Adet 50
8462.10.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - Kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassı-    
      laştırma tezgahları (presler dahil):    
8462.21  - - Numerik kontrollü olanlar:    
8462.21.10.00.00  - - -Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar Adet 50
8462.21.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8462.29  - - Diğerleri:    
8462.29.10.00.00  - - - Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8462.29.91.00.00  - - - - Hidrolik Adet 50
8462.29.98.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - Makasla kesme tezgahları (presler dahil) (kombine haldeki zımbalı    
     kesme ve makasla kesme tezgahları hariç):    
8462.31  - - Numerik kontrollü olanlar    
8462.31.00.00.11  - - - Makasla kesme tezgahları Adet 50
8462.31.00.00.19  - - - Presler Adet 50
8462.39  - - Diğerleri:    
   - - - Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar    
8462.39.10.00.11  - - - - Makasla kesme tezgahları Adet 50
8462.39.10.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Hidrolik    
8462.39.91.00.11  - - - - - Makasla kesme tezgahları Adet 50
8462.39.91.00.12  - - - - - Presler Adet 50
   - - - - Diğerleri    
8462.39.99.00.11  - - - - - Makasla kesme tezgahları Adet 50
8462.39.99.00.12  - - - - - Presler Adet 50
   - Zımbalı kesme veya taslak çıkarma tezgahları (presler dahil) (kom-    
     bine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları dahil):    
8462.41  - - Numerik kontrollü olanlar:    
   - - - Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar    
8462.41.10.00.11  - - - - Zımbalı kesme tezgahları Adet 50
8462.41.10.00.12  - - - - Presler Adet 50
8462.41.10.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri    
8462.41.90.00.11  - - - - Zımbalı kesme tezgahları Adet 50
8462.41.90.00.12  - - - - Presler Adet 50
8462.41.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8462.49  - - Diğerleri:    
   - - - Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar    
8462.49.10.00.11  - - - - Zımbalı kesme makinaları Adet 50
8462.49.10.00.12  - - - - Presler Adet 50
8462.49.10.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri    
8462.49.90.00.11  - - - - Zımbalı kesme makinaları Adet 50
8462.49.90.00.12  - - - - Presler Adet 50
8462.49.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
   - Diğerleri:    
8462.91  - - Hidrolik presler:    
   - - - Numerik Kontrollü olanlar    
8462.91.20.10.00  - - - - Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya    
          metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler Adet 50
8462.91.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8462.91.80.10.00  - - - - Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya     
           metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler Adet 50
8462.91.80.90.00 - - - -Diğerleri Adet 50
8462.99  - - Diğerleri:    
   - - - Numerik Kontrollü olanlar    
8462.99.20.10.00  - - - - Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya    
          metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler Adet 50
8462.99.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8462.99.80.10.00  - - - - Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya     
           metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler Adet 50
8462.99.80.90.00 - - - -Diğerleri Adet 50
84.63 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer    
  takım tezgahları:    
8463.10  - Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları:    
8463.10.10.00.00  - - TeI çekme makinaları Adet 50
8463.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8463.20  - Diş açma makinaları    
8463.20.00.00.11  - - Ezerek vida dişi açma makinaları Adet 50
8463.20.00.00.19  - - Diğerleri Adet 50
8463.30.00.00.00  - Tel işlemeye mahsus makinalar Adet 50
8463.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 50
       
84.64 Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddele-    
  ri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar:    
8464.10.00.00.00  - Testere makinaları  Adet 40
8464.20  - Taşlama veya parlatma makinaları:    
   - - Camı işlemeye mahsus olanlar:    
8464.20.11.00.00  - - - Optik camlar için olanlar Adet 40
8464.20.19.00.00  - - - Diğerleri - 40
8464.20.80.00.00  - - Diğerleri - 40
8464.90.00.00.00  - Diğerleri - 40
   
84.65 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri     
  sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama,    
  yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil):    
8465.10  - Çeşitli makina işlemlerini bu işlemler arasında alet değiştirmeden     
      yapan makinalar:    
8465.10.10.00.00  - -  Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar Adet 50
8465.10.90.00.00  - -  Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi otomatik olarak    
        yapılanlar Adet 50
   - Diğerleri:    
8465.91  - - Testere makinaları :    
8465.91.10.00.00  - - - Şerit testereler Adet 50
8465.91.20.00.00  - - - Dairevi testereler Adet 50
8465.91.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8465.92  - - Planya,freze veya keserek kalıplama makinaları    
8465.92.00.00.11  - - - Planya makinaları Adet 50
8465.92.00.00.12  - - - Freze makinaları Adet 50
8465.92.00.00.13  - - - Keserek kalıplama makinaları Adet 50
8465.93  - - Taşlama,zımparalama veya parlatma makinaları    
8465.93.00.00.11  - - - Taşlama makinaları Adet 50
8465.93.00.00.12  - - - Zımparalama makinaları Adet 50
8465.93.00.00.13  - - - Parlatma makinaları Adet 50
8465.94.00.00.00  - - Bükme veya birleştirme makinaları Adet 50
8465.95.00.00.00  - - Delik açma veya zıvanalama makinaları Adet 50
8465.96.00.00.00  - - Yarma,dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları Adet 50
8465.99  - - Diğerleri:    
8465.99.00.00.11  - - - Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar Adet 50
8465.99.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
       
84.66 Sadece veya esas itibariyle 84.56 ila 84.65 pozisyonlarındaki makina-    
  larda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuar (işlenecek par-    
  çaları tutucular ve alet tutucuları, otomatik şekilde açılan pafta kafa-    
  ları, taksim edici tertibat ve makinalara mahsus diğer tertibat dahil);     
  elde kullanılmaya mahsus her türlü el aletlerinin alet tutucuları:    
8466.10  - Alet tutucuları ve otomatik şekilde açılan pafta kafaları:    
   - - Alet tutucuları:    
8466.10.20.00.00  - - - Aynalar, kıskaçlar ve kovanlar - 50
   - - - Diğerleri:    
8466.10.31.00.00  - - - - Torna tezgahlarına mahsus olanlar - 50
8466.10.38.00.00  - - - - Diğerleri - 50
8466.10.80.00.00  - - Otomatik şekilde açılan pafta kafaları - 50
8466.20  - İşlenecek parçaları tutucular:    
8466.20.20.00.00  - - Özel uygulamalar için takım ve aparatlar; standart takım ve    
        aparatların parçalarından oluşan setler - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Torna tezgahlarına mahsus olanlar    
8466.20.91.00.11  - - - - Torna aynaları - 50
8466.20.91.00.19  - - - - Diğerleri - 50
8466.20.98.00.00  - - - Diğerleri - 50
8466.30.00.00.00  - Makinalara ait taksim edici tertibat ve diğer özel tertibat - 50
   - Diğerleri:    
8466.91  - - 84.64 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar:    
8466.91.20.00.00  - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar - 40
8466.91.95.00.00  - - - Diğerleri - 40
8466.92  - - 84.65 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar:    
8466.92.20.00.00  - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar - 50
8466.92.80.00.00  - - - Diğerleri - 50
8466.93  - - 84.56 ila 84.61 Pozisyonlarındaki makinalara  ait olanlar    
8466.93.30.00.00  - - - 8456.90.20 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar - 50
8466.93.70.00.00  - - - Diğerleri - 50
8466.94  - - 84.62 veya 84.63 Pozisyonlarındaki makinalara    
        ait olanlar:    
8466.94.00.10.00  - - - Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus    
             preslere ve metal tozlarını sıkıştırarak balya     
              yapmaya mahsus preslere ait olanlar - 50
8466.94.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
       
84.67  El ile kullanılan, pnömatik ,hidrolik veya  elektrikli ya da elektriksiz     
   kendinden motorlu olan aletler :    
   - Pnömatik aletler:    
8467.11  - - Rotatif tiptekiler (kombine haldeki rotatif darbeli olanlar dahil):    
8467.11.10.00.00  - - - Metal işlemek için olanlar - 50
   - - - Diğerleri    
8467.11.90.00.11   - - - - Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres     
            tabancaları - 50
8467.11.90.00.19  - - - - Diğerleri - 50
8467.19.00.00.00  - - Diğerleri - 50
   - Kendinden elektrik motorlu olanlar:     
8467.21  - - Her tür matkaplar:    
8467.21.10.00.00  - - - Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler Adet 35
   - - - Diğerleri:    
8467.21.91.00.00  - - - - Elektropnömatik olanlar Adet 35
8467.21.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
8467.22  - - Testereler:    
8467.22.10.00.00  - - - Zincir testereler Adet 35
8467.22.30.00.00  - - - Dairesel testereler Adet 35
8467.22.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 35
8467.29  - - Diğerleri:    
8467.29.20.00.00  - - - Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler Adet 35
   - - - Diğerleri:    
   - - - - BileyiciIer ve taşlayıcılar:    
8467.29.51.00.00  - - - - - Köşe taşlayıcıIar Adet 35
8467.29.53.00.00  - - - - - KayışIı bileyiciler Adet 35
8467.29.59.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
8467.29.70.00.00  - - - - Planyalar Adet 35
8467.29.80.00.00  - - - - Çit makasları ve çim biçme makasları Adet 35
8467.29.85.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - Diğer aletler:    
8467.81.00.00.00  - - Zincirli testereler Adet 50
8467.89  - - Diğerleri    
   - - - Hidrolik olanlar:    
8467.89.00.11.00  - - - - Delme veya sondaj makinaları - 15
8467.89.00.19.00  - - - - Diğerleri - 50
8467.89.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - Aksam ve parçalar:    
8467.91  - -  Zincir testerelere ait olanlar    
8467.91.00.10.00  - - - Kendinden elektrik motorlu olanlar - 50
8467.91.00.90.00  - - - Diğerleri  - 50
8467.92.00.00.00  - - Pnömatik aletlere ait olanlar - 50
8467.99  - - Diğerleri    
   - - - Hidrolik olanlar:    
8467.99.00.11.00  - - - - Delme veya sondaj makinalarına ait olanlar - 15
8467.99.00.19.00  - - - - Diğerleri - 15
8467.99.00.20.00  - - - Kendinden elektrik motorlu olanlara ait olanlar - 35
8467.99.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
       
84.68 Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye el-    
  verişli olsun olmasın) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan     
  satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar:    
8468.10.00.00.00  - Elle kullanılan şalümolar - 30
8468.20  - Gazla çalışan diğer makina ve cihazlar    
8468.20.00.00.11  - - Termoplastik maddeler için kaynak cihazları - 30
8468.20.00.00.19  - - Diğerleri - 30
8468.80.00.00.00  - Diğer makina ve cihazlar - 30
8468.90  - Aksam ve parçalar:    
8468.90.00.10.00  - - Lehim yapmaya mahsus makina ve cihazlara ait olanlar - 50
   - - Diğerleri    
8468.90.00.90.11  - - - Satıh tavlama makina ve cihazlarına ait olanlar - 30
8468.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 30
       
84.69 Yazı makinaları ( 84.43 pozisyonundaki yazıcılar hariç) ve kelime    
  işlem makinaları:    
8469.00.10.00.00  - Kelime işlem makinaları Adet 30
   -  Diğerleri:    
8469.00.91.00.00  - - Elektrikli olanlar Adet 30
8469.00.99.00.00  - - Diğerleri Adet 30
       
84.70 Hesap makinaları ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri    
  kaydeden, kaydedilen bilgileri  yeniden veren ve gösteren cep tipi    
  makinalar; hesaplama tertibatı olan muhasebe makinaları,     
  posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar, bilet basma    
  ve verme makinaları ve benzeri cihazlar; yazar kasalar:    
8470.10.00.00.00  - Harici bir elektrikli güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektronik    
     hesap makinaları ve hesaplama fonsiyonu olup verilen bilgileri kay-    
     deden, kaydedilen bilgileri  yeniden veren ve gösteren cep tipi     
     makinalar Adet 30
   - Diğer elektronik hesap makinaları:    
8470.21.00.00.00  - - Yazma tertibatı olanlar Adet 30
8470.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 30
8470.30.00.00.00  - Diğer hesap makinaları Adet 30
8470.50  - Yazar kasalar    
8470.50.00.00.11  - -  Satış noktası terminalleri (POS makinaları) Adet 30
8470.50.00.00.19  - -  Diğerleri Adet 30
8470.90  - Diğerleri    
8470.90.00.00.11  - - Posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar Adet 30
8470.90.00.00.12  - - Bilet basma ve verme makinaları Adet 30
8470.90.00.00.19  - - Diğerleri Adet 30
       
84.71 Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik    
  bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik    
  okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait    
  makinalar ile bu verileri işleyen makinalar:    
8471.30.00.00.00 - Portatif otomatik bilgi işlem makinaları ( en az bir merkezi işlem    
    birimi, bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler) Adet 20
   - Diğer otomatik bilgi işlem makinaları:    
8471.41  - - Aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ve bir giriş bir çıkış     
       birimi bulunanlar (birbirlerine bağlı olsun olmasın) :     
8471.41.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.41.00.90.00  - - - Diğerleri  Adet 20
8471.49  - - Diğerleri ( sistem halinde getirilenler):    
8471.49.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 20
8471.49.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 20
8471.50  - 8471.41 veya  8471.49 alt pozisyonlarında yer alanların dışındaki bilgi     
     işlem birimleri ( aynı kabin içinde bellek birimi, giriş birimi, çıkış     
     biriminden bir veya ikisini içersin içermesin):    
8471.50.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 20
8471.50.00.90.00  - - Diğerleri  Adet 20
8471.60  - Giriş birimleri ve çıkış birimleri  ( aynı kabin içinde bellek birimi    
     içersin içermesin) :    
   - - Klavyeler:    
8471.60.60.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.60.60.90.00  - - - Diğerleri Adet 20
   - - Diğerleri:    
8471.60.70.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
   - - - Diğerleri:    
8471.60.70.90.11  - - - - Optik okuyucular Adet 20
8471.60.70.90.12  - - - - Manyetik kod okuyucular Adet 20
8471.60.70.90.13  - - - - Işıklı kalem Adet 20
8471.60.70.90.14  - - - - Mouse Adet 20
8471.60.70.90.15  - - - - Plotter (çizici) Adet 20
8471.60.70.90.16  - - - - Digitizer Adet 20
8471.60.70.90.19  - - - - Diğerleri Adet 20
8471.70  - Bellek birimleri :    
   - - Ana bellek birimleri:    
8471.70.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.20.90.00  - - - Diğerleri Adet 20
   - - Diğerleri:    
   - - - Disk birimleri:    
   - - - - Optik olanlar (manyeto-optik olanlar dahil):    
8471.70.30.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.30.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 20
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Hard disk sürücü:    
8471.70.50.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.50.90.00  - - - - - - Diğerleri Adet 20
   - - - - - Diğerleri:    
8471.70.70.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.70.90.00  - - - - - - Diğerleri Adet 20
   - - - Manyetik teyp birimleri:    
8471.70.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 20
   - - - Diğerleri:    
8471.70.98.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.98.90.00  - - - - Diğerleri Adet 20
8471.80.00.00.00  - Otomatik bilgi işlem makinalarının diğer birimleri Adet 20
8471.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 20
       
84.72 Diğer büro makinaları (hektografik veya mumlu kağıtla çalışan teksir    
  makinaları, adres basma makinaları, para ayırma, sayma veya paket-    
  leme makinaları, otomatik banknot verme makinaları, kurşun kalem    
  açma cihazları, delikli veya tel zımba makinaları gibi):    
8472.10.00.00.00  - Teksir makinaları Adet 40
8472.30.00.00.00  - Mektupları tasnif etmeye veya katlamaya veya mektupları zarflara    
     veya bantlara yerleştirmeye, mektupları açmaya, kapamaya veya    
     mühürlemeye ve posta pullarını yapıştırmaya veya iptal etmeye     
     mahsus makinalar Adet 30
8472.90  - Diğerleri:    
8472.90.10.00.00  - - Metal paraları ayıran, sayan veya paketleyen makinalar Adet 30
8472.90.30.00.00  - - Otomatik vezne makinaları  (ATM'ler) Adet 30
   - - Diğerleri:    
8472.90.70.10.00  - - - Çek yazma makinaları - 30
8472.90.70.20.00  - - - Adres basma makinaları - 40
8472.90.70.30.00  - - - Adres plakalarını stampa etme makinaları - 30
   - - - Diğerleri    
8472.90.70.90.11  - - - - Kurşun kalem açma cihazları - 30
8472.90.70.90.12  - - - - Delgeç veya tel zımba makinaları - 30
8472.90.70.90.13  - - - - Banknot sayma makinası - 30
8472.90.70.90.19  - - - - Diğerleri - 30
       
84.73 Sadece veya esas itibariyle 84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina    
  ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuarlar    
  (kutular, kılıflar ve benzerleri hariç):    
8473.10  - 84.69 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar:    
   - - Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar :    
8473.10.11.00.00  - - - 8469.00.10.00 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar  - 30
8473.10.19.00.00  - - - Diğerleri - 30
8473.10.90.00.00  - - Diğerleri - 30
   - 84.70 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar:    
8473.21  - - 8470.10, 8470.21 veya 8470.29 Alt pozisyonlarındaki elektronik    
       hesap makinalarına ait olanlar :    
8473.21.10.00.00  - - - Birleştirilmiş elektronik aksam , parça ve aksesuar - 30
8473.21.90.00.00  - - - Diğerleri - 30
8473.29  - - Diğerleri :    
8473.29.10.00.00  - - - Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar - 30
   - - - Diğerleri    
8473.29.90.00.11  - - - - Muhasebe makinalarına ait olanlar - 30
8473.29.90.00.12  - - - - Yazar kasalara ait olanlar - 30
8473.29.90.00.19  - - - - Diğer hesap makinalarına ait olanlar - 30
8473.29.90.00.29  - - - - Diğerleri - 30
8473.30  - 84.71 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar :    
8473.30.20.00.00  - - Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar - 30
8473.30.80.00.00  - - Diğerleri - 30
8473.40  - 84.72 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar :    
   - - Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar:    
8473.40.11.00.00  - - - 8472.90.30.00 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar - 30
8473.40.18.00.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
8473.40.80.00.11  - - - Çek yazan makinalara ait olanlar - 30
8473.40.80.00.12  - - - Adres plakaları - 30
8473.40.80.00.19  - - - Diğerleri - 30
8473.50  - 84.69 ila 84.72 Pozisyonlarındaki makinalardan iki veya daha faz-     
     lasında aynı derecede kullanılmaya uygun olan aksam, parça ve    
     aksesuar:    
8473.50.20.00.00  - - Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar: - 30
8473.50.80.00.00  - - Diğerleri - 30
       
84.74 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve    
  hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıka-    
  maya,kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus ma-    
  kina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleş-    
  memiş çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral     
  maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil ver-    
  meye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yap-    
  maya mahsus makinalar:    
8474.10  - Tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus  maki-    
     nalar :    
8474.10.00.10.00  - - Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya    
        mahsus makinalar - 25
8474.10.00.90.00  - - Diğerleri - 25
8474.20  - Kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar:    
8474.20.00.10.00  - - Taş kırma makinaları - 50
8474.20.00.90.00  - - Diğerleri - 25
   - Karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar:    
8474.31.00.00.00  - - Beton veya harç karıştırıcılar - 50
8474.32.00.00.00  - - Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar - 25
8474.39.00.00.00  - - Diğerleri - 25
8474.80  - Diğer makina ve cihazlar    
8474.80.10.00.00  - - Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil     
        vermeye mahsus makina ve cihazlar - 25
   - - Diğerleri:    
8474.80.90.00.11  - - - Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makinası) - 25
8474.80.90.00.12  - - - Kiremit ve tuğla veya biriket yapmaya mahsus makina ve cihazlar - 25
8474.80.90.00.13  - - - Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar - 25
8474.80.90.00.19  - - - Diğerleri - 25
8474.90  - Aksam ve parçalar:    
   - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8474.90.10.10.00  - - - Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya     
          mahsus makinalara ait olanlar - 25
   - - - Diğerleri    
8474.90.10.90.11  - - - - Beton ve taş kırma makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.10.90.12  - - - - Tasnif etme makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.10.90.13  - - - - Öğütme makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.10.90.19  - - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri:    
8474.90.90.10.00  - - - Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya     
          mahsus makinalara ait olanlar - 25
   - - - Diğerleri    
8474.90.90.90.11  - - - - Beton ve taş kırma makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.90.90.12  - - - - Tasnif etme makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.90.90.13  - - - - Öğütme makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.90.90.19  - - - - Diğerleri - 25
       
84.75 Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya flaş    
  ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar; cam    
  veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine mahsus     
  makinalar:    
8475.10.00.00.00  - Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya     
     flaş ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar - 30
   - Cam veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine     
     mahsus makinalar :    
8475.21.00.00.00  - - Optik liflerin ve taslaklarının imaline mahsus makinalar - 30
8475.29.00.00.00  - - Diğerleri - 30
8475.90  - Aksam ve parçalar    
8475.90.00.00.11  - - 8475.10 Alt pozisyonunda yer alan makinalara ait olanlar - 30
8475.90.00.00.12  - - 8475.21 ve 8475.29 Alt pozisyonlarında yer alan makinalara ait olanlar - 30
       
84.76 Otomatik satış makinaları (posta pulu, sigara, yiyecek veya içecek     
  makinaları gibi) (para bozma makinaları dahil):    
   - Otomatik içecek satış makinaları:    
8476.21.00.00.00  - - Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar: Adet 50
8476.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer makinalar:    
8476.81.00.00.00  - - Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar Adet 50
8476.89.00.00.00  - - Diğerleri: Adet 50
8476.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 50
       
84.77 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan    
  kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın    
  imaline mahsus makina ve cihazlar:    
8477.10.00.00.00  - Enjeksiyon makinaları  Adet 50
8477.20.00.00.00  - Ekstrüzyon makinaları Adet 50
8477.30.00.00.00  - Püskürtme döküm makinaları Adet 50
8477.40  - Vakumlu döküm makinaları ve ısıtarak şekil veren diğer makinalar    
8477.40.00.00.11  - - Vakumlu döküm makinaları Adet 50
8477.40.00.00.19  - - Isıtarak şekil veren diğer makinalar Adet 50
   - Şekil vermeye veya döküm yapmaya mahsus diğer makina ve ci-    
     hazlar:    
8477.51  - - Dış Iastiğin dökümüne veya sırt kaplamasına mahsus veya iç las-    
       tiğin dökümüne veya başka bir usulle şekil verilmesine mahsus     
       makinalar    
8477.51.00.00.11  - - - Dış lastiğin dökümüne mahsus makinalar Adet 50
8477.51.00.00.12  - - - Sırt kaplamasına mahsus makinalar Adet 50
8477.51.00.00.13  - - - İç lastiğin dökümüne mahsus makinalar Adet 50
8477.51.00.00.14  - - - Başka bir usulle şekil verilmesine mahsus makinalar Adet 50
8477.59  - - Diğerleri :    
8477.59.10.00.00  - - - Presler Adet 50
8477.59.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8477.80  - Diğer makina ve cihazlar:    
   - - Sünger görünüşlü veya gözenekli ürünlerin imaline mahsus olanlar    
8477.80.11.00.00  - - - Reaktif reçinelerin işlenmesine mahsus makinalar  Adet 50
8477.80.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
8477.80.91.00.00  - - - Parçalara ayırma makinaları Adet 50
8477.80.93.00.00  - - - Karıştırıcılar, yoğurucular ve çırpıcılar Adet 50
8477.80.95.00.00  - - - Kesme, yarma ve soyma makinaları Adet 50
8477.80.99.00.00  - - - Diğerleri - 50
8477.90  - Aksam ve parçalar :    
8477.90.10.00.00  - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar - 50
8477.90.80.00.00  - - Diğerleri - 50
       
84.78 Bu fasılın başka pozisyonIarında belirtilmeyen veya yer almayan    
  tütünün hazırlanmasına veya işlenmesine mahsus makina ve     
  cihazlar:    
8478.10.00.00.00  - Makina ve cihazlar - 50
8478.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 50
       
84.79 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan     
  kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar:    
8479.10  - Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina    
     ve cihazlar    
8479.10.00.00.11  - - Yol çizme makinaları - 50
8479.10.00.00.12  - - Beton serme ve dökme makinaları - 50
8479.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
8479.20  - Hayvansal veya sabit bitkisel katı veya sıvı yağların çıkarılmasına    
     veya hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar    
8479.20.00.00.11  - - Sabun kalıplama veya kesme makina ve cihazları - 50
8479.20.00.00.19  - - Diğerleri - 50
8479.30  - Ağaç veya diğer lifli maddelerden Ievha imaline mahsus presler ve    
     ağaç veya mantar işlemeye mahsus diğer makina ve cihazlar :    
8479.30.10.00.00  - - Presler - 50
8479.30.90.00.00  - - Diğerleri - 50
8479.40.00.00.00  - İp, halat veya kablo bükme makinaları Adet 50
8479.50.00.00.00  - Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya     
     yer almayan) - 50
8479.60.00.00.00  - Suyun buharlaşması yoluyla havayı soğutan cihazlar - 50
   - Yolcu biniş köprüleri:    
8479.71.00.00.00  - - Havalimanlarında kullanılan türde olanlar - 50
8479.79.00.00.00  - - Diğerleri - 50
   - Diğer makina ve cihazlar:    
8479.81.00.00.00  - - Metallerin işlenmesine mahsus olanlar (eIektrik tellerini bobin     
       halinde sarmaya mahsus olanlar dahil) - 50
8479.82.00.00.00  - - Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homo -    
       jenleştirme,sübye hale getirme makinaları - 50
8479.89  - - Diğerleri:    
8479.89.30.00.00  - - - Hidrolik maden direkleri (hareketli) - 50
8479.89.60.00.00  - - - Merkezi yağlama sistemleri - 50
   - - - Diğerleri:    
8479.89.97.10.00  - - - -Toprak eşya imalinde kullanılan makinalar - 30
8479.89.97.20.00  - - - - Fırça imaline mahsus makina ve cihazlar, pompa tipindeki otomatik    
                makina gresörleri,   otomatik ayakkabı boyama cihazları - 50
8479.89.97.30.00  - - - - Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve  betonu kesmeye veya    
               bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlar - 30
8479.89.97.90.00  - - - - Diğerleri - 50
8479.90  - Aksam ve parçalar:    
   - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8479.90.20.10.00  - - - Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve  betonu kesmeye veya    
               bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlara ait olanlar - 30
   - - - Diğerleri:      
8479.90.20.90.11  - - - - İp, halat ve kablo  makinalarına ait olanlar - 50
8479.90.20.90.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8479.90.80.10.00  - - - Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve   betonu kesmeye veya    
                bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlara ait olanlar - 30
   - - - Diğerleri:      
8479.90.80.90.11  - - - - İp, halat ve kablo makinalarına ait olanlar - 50
8479.90.80.90.19  - - - - Diğerleri - 50
       
84.80 Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plaka-    
  ları;döküm modelleri; metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler,     
  cam,mineral maddeler, kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar:    
8480.10.00.00.00  - Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları) - 40
8480.20.00.00.00  - Döküm plakaları - 40
8480.30  - Döküm modelleri:    
8480.30.10.00.00  - - Ahşap olanlar - 60
   - - Diğerleri:    
   - - - Dökme demirden, demirden, çelikten veya aluminyumdan olanlar    
8480.30.90.10.11  - - - - Aluminyumdan olanlar - 50
8480.30.90.10.19  - - - - Diğerleri - 50
8480.30.90.20.00  - - - Bakırdan olanlar - 40
8480.30.90.80.00  - - - Plastikten olanlar - 150
   - MetalIer veya metal karbürIer için kalıplar:    
8480.41.00.00.00  - - Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar - 40
8480.49.00.00.00  - - Diğerleri - 40
8480.50.00.00.00  - Cam kalıpları - 40
8480.60.00.00.00  - Mineral maddeler için kalıplar - 40
   - Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar:    
8480.71.00.00.00   - - Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar - 40
8480.79.00.00.00  - - Diğerleri - 40
       
84.81 Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için    
  musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar (basınç düşürücü    
  valfler ile termostatik kontrollü valfler dahil):    
8481.10  - Basınç düşürücü valfler:    
8481.10.05.00.00  - - Filtre veya yağlayıcılarla kombine  halde olanlar - 50
   - - Diğerleri:    
8481.10.19.00.00  - - - Dökme demir veya çelikten olanlar - 50
8481.10.99.00.00  - - - Diğerleri - 50
8481.20  - Yağlı hidrolik veya pnömatik transmisyon valfleri:    
8481.20.10.00.00  - - Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfleri - 50
8481.20.90.00.00  - - Pnömatik güç transmisyon kontrol valfleri - 50
8481.30  - Çek valfIeri (dönüşsüz):    
8481.30.91.00.00  - - Dökme demir veya çelikten olanlar - 50
8481.30.99.00.00  - - Diğerleri - 50
8481.40  - Emniyet veya bırakma (relief) valfleri:    
8481.40.10.00.00  - - Dökme demir veya çelikten olanlar - 50
8481.40.90.00.00  - - Diğerleri - 50
8481.80  - Diğer cihazlar:    
   - - Sıhhi tesisat musluk ve valfleri:    
8481.80.11.00.00  - - - Karıştırıcı valfler - 50
   - - - DiğerIeri    
8481.80.19.00.11  - - - - Musluklar - 50
8481.80.19.00.12  - - - - Valfler - 50
   - - Merkezi ısıtma radyatör valfleri:    
8481.80.31.00.00  - - - Termostatik kontrollü valfler - 50
8481.80.39.00.00  - - - Diğerleri - 50
8481.80.40.00.00  - - Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler (sübaplar) - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Process kontrol valfleri:    
8481.80.51.00.00  - - - - Isı ayarlayıcı valfler - 50
8481.80.59.00.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Sürgülü valfler:    
8481.80.61.00.00  - - - - - Dökme demirden olanlar - 50
8481.80.63.00.00  - - - - - Çelikten olanlar - 50
8481.80.69.00.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - Globe (stop) valfler:    
8481.80.71.00.00  - - - - - Dökme demirden olanlar - 50
8481.80.73.00.00  - - - - - Çelikten olanlar - 50
8481.80.79.00.00  - - - - - Diğerleri - 50
8481.80.81.00.00  - - - - Küresel ve konik valfler - 50
8481.80.85.00.00  - - - - Kelebek valfler - 50
8481.80.87.00.00  - - - - Diyafram valfler - 50
   - - - - Diğerleri    
8481.80.99.00.11  - - - - - Yangın hidrantları - 50
8481.80.99.00.12  - - - - - Sulama hidrantları - 50
8481.80.99.00.13  - - - - - Buhar kapanları - 50
8481.80.99.00.19  - - - - - Diğerleri - 50
8481.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 50
       
84.82 Her nevi rulmanlar:    
8482.10  - Bilyalı rulmanlar:    
   - - En büyük dış çapı 30 mm.yi geçmeyenler    
8482.10.10.00.11  - - - Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler - 15
8482.10.10.00.12  - - - Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler - 15
   - - Diğerleri    
8482.10.90.00.11  - - - Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler - 15
8482.10.90.00.12  - - - Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler - 15
8482.10.90.00.13  - - - Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar - 15
8482.20.00.00.00  - Konik makaralı rulmanlar (monte edilmek üzere hazırlanmış konik    
     bilezik ve makara grupları dahil) - 15
8482.30.00.00.00  - Fıçı makaralı rulmanlar - 15
8482.40.00.00.00  - İğneli rulmanlar - 15
8482.50.00.00.00  - Silindirik makaralı rulmanlar - 15
8482.80.00.00.00  - Diğerleri (kombine haldeki bilyalı ve konik makaralı rulmanlar     
     dahil) - 15
   - Aksam ve parçalar:    
8482.91  - - Bilyalar, iğneler ve makaralar:    
8482.91.10.00.00  - - - Konik makaralar - 15
   - - - Diğerleri    
8482.91.90.00.11  - - - - Rulman bilyaları - 15
8482.91.90.00.12  - - - - Rulman iğneleri - 15
8482.91.90.00.19  - - - - Diğer rulman makaraları - 15
8482.99  - - Diğerleri    
8482.99.00.00.11  - - - Rulman bilezikleri - 15
8482.99.00.00.12  - - - Rulman kafesleri - 15
8482.99.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
       
84.83 Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar;    
  yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve dişli sistemleri; bilyalı ve    
  makaralı vidalar; dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler (tork "torque"    
  değiştiricileri dahil) volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil);    
  kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil):    
8483.10  - Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar:    
   - - Kranklar ve krank milleri:    
   - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8483.10.21.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.10.21.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Açık kalıpta dövülmüş çelikten olanlar:    
8483.10.25.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.10.25.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.10.29.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.10.29.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - Eklemli miller:     
8483.10.50.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.10.50.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
8483.10.95.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.10.95.90.11  - - - - Kam milleri - 30
8483.10.95.90.19  - - - - Diğerleri - 30
8483.20.00.00.00  - Yatak kovanları (rulmanlı olanlar) - 30
8483.30  - Yatak kovanları (rulmansız olanlar); mil yatakları:    
   - - Yatak kovanları:    
   - - - Bilyalı veya makaralı rulmanlar için olanlar:    
8483.30.32.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.30.32.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.30.38.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.30.38.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - Mil yatakları:    
8483.30.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.30.80.90.00  - - - Diğerleri - 30
8483.40  - Dişliler ve dişli sistemleri (ayrı olarak getirilen dişli çarklar,zincir    
     dişliler ve diğer transmisyon elemanları hariç); bilyalı ve makaralı    
     vidalar; dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler (tork "torque"     
     değiştiricileri dahil):    
   - - Dişliler ve dişli sistemleri (sürtünme dişlileri hariç):    
   - - - Düz ve helezoni olanlar:    
8483.40.21.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.21.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Konik ve konik/düz olanlar:    
8483.40.23.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.23.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Vida dişliler:    
8483.40.25.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.25.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.40.29.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.29.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - Bilyalı ve makaralı vidalar:    
8483.40.30.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.30.20.00  - - - Bilyalı vidalar - 30
8483.40.30.30.00  - - - Makaralı vidalar - 30
   - - Dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler:    
   - - - Dişli kutuları:    
8483.40.51.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - - Diğerleri:    
8483.40.51.90.11  - - - - - Elle kumandalı olanlar - 30
8483.40.51.90.12  - - - - - Otomatik kumandalı olanlar - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.40.59.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.59.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
8483.40.90.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.90.90.00  - - - Diğerleri - 30
8483.50  - Volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil):    
   - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8483.50.20.00.11  - - - Volanlar - 30
8483.50.20.00.12  - - - Kasnaklar - 30
   - - Diğerleri:    
8483.50.80.00.11  - - - Volanlar - 30
8483.50.80.00.12  - - - Kasnaklar - 30
8483.60  - Kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil):    
   - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8483.60.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.60.20.90.11  - - - - Kavramalar - 30
8483.60.20.90.12  - - - - Kaplinler (kardan mafsallar ve diğer mafsallar) - 30
   - - Diğerleri:    
8483.60.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.60.80.90.11  - - - - Kavramalar - 30
8483.60.80.90.12  - - - - Kaplinler (kardan mafsallar ve diğer mafsallar) - 30
8483.90  - Ayrı olarak getirilen dişli çarklar, zincir dişliler ve diğer transmisyon     
     elemanları; aksam ve parçalar :    
   - - Yatak kovanlarına ait aksam ve parçalar:      
8483.90.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.90.20.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8483.90.81.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - - Diğerleri:    
8483.90.81.90.11  - - - - - Kavrama ve kaplinlere ait olanlar - 30
8483.90.81.90.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.90.89.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - - Diğerleri:    
8483.90.89.90.11  - - - - - Kavrama ve kaplinlere ait olanlar - 30
8483.90.89.90.19  - - - - - Diğerleri - 30
       
84.84 Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki yada    
  daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar; poşet, zarf veya    
  benzeri ambalajlara farklı kompozisyonlarda takım veya grup halin-    
  de tertiplenmiş contalar; mekanik salmastralar:    
8484.10  - Diğer maddelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki yada    
     daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar:    
8484.10.00.00.11  - -  İki metal tabaka arasında sıkıştırılmış amyantlı contalar - 30
8484.10.00.00.19  - -  Diğerleri - 30
8484.20.00.00.00  - Mekanik salmastralar - 30
8484.90.00.00.00  - Diğerleri - 30
       
[84.85]      
       
84.86 Sadece ve esas itibariyle yarı iletken disklerin veya külçelerin, yarı     
   iletken tertibatın,elektronik entegre devrelerin veya düz panel     
  göstergelerinin imalatında kullanılan türdeki makine ve cihazlar;     
   bu faslın 9(c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar; aksam,    
   parça ve aksesuar    
8486.10.00.00.00  - Disklerin veya külçelerin imaline mahsus makine ve cihazlar - 50
8486.20  - Yarı iletken tertibatın veya elektronik entegre devrelerin imaline    
     mahsus makine ve cihazlar:    
8486.20.10.00.00  - - Ultrasonik işlemlerle çalışan makinalı aletler Adet 50
   - - Diğerleri:    
8486.20.90.10.00  - - -Yarı iletken maddeleri dope etmeye mahsus iyon yerleştiriciler - 50
8486.20.90.20.00  - - - Yarı iletken disklerin ve düz panel gösterge birimlerinin ıslak klişesi,     
        develope edilmesi, soyulması veya temizlenmesine  mahsus cihazlar - 50
8486.20.90.30.00  - - - Yarı iletken disklerin (Wafers ) fiziksel biriktirme yoluyla    
           kaplanmasına mahsus cihazlar - 50
8486.20.90.40.00  - - - Yarı iletkenlerin montajına mahsus kapsülleme teçhizatı - 50
8486.20.90.50.00  - - - Yarı iletken maddelerin hassaslaştırılmış yüzeyler üzerine devre    
          taslaklarının yansıtılmasına veya çizilmesine mahsus cihazlar - 50
8486.20.90.90.00  - - - Diğerleri - 25
8486.30  - Düz panel göstergelerinin imaline mahsus makine ve cihazlar    
8486.30.10.00.00  - - Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalarının kimyasal buhar biriktirme    
      yoluyla kaplanmasına mahsus cihazlar - 40
8486.30.30.00.00  - - Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalar üzerine kuru hak usulü (dry-    
           etching) ile gravür yapmaya mahsus cihazlar - 50
8486.30.50.00.00  - - Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalarının püskürterek fiziksel biriktirme    
      yoluyla kaplanmasına mahsus cihazlar - 50
   - - Diğerleri    
8486.30.90.10.00  - - - Düz panel gösterge birimlerinin hassaslaştırılmış  yüzeyleri üzerine     
       devre taslaklarının yansıtılmasına veya çizilmesine mahsus cihazlar   - 60
8486.30.90.90.00  - - - Diğerleri - 60
8486.40.00  - Bu faslın 9 ( c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar:    
8486.40.00.10.00  - - Işığa dayanıklı kaplanmış alt tabakadan maske veya ağ elde etmede    
          kullanılan türde model üretim cihazları - 50
8486.40.00.90.00  - - Diğerleri - 50
8486.90  - Aksam, parça ve aksesuar    
8486.90.10.00.00  - - Alet tutucuları ve otomatik şekilde açılan pafta kafaları;işlenecek parçaları    
      tutucular - 50
   - - Diğerleri:    
8486.90.20.00.00  - - -  Sıvı kristal gösterge  (LCD) alt tabakaları üzerine fotografik emülsiyon kaplamaya     
          mahsus spinerlerin aksam ve parçaları - 30
8486.90.30.00.00  - - - Elektrokaplama işleminden önce yarı iletken paketlerinin metal tellerinin    
         temizlenmesinde kullanılan deflash makinalarının aksam ve parçaları - 50
8486.90.40.00.00  - - - Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalarının püskürterek fiziksel biriktirme    
         yoluyla kaplanmasına mahsus cihazların aksam ve parçaları - 50
8486.90.50.00.00  - - - Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalar üzerine kuru hak usulü (dry-    
      etching) ile gravür yapmaya mahsus cihazların aksam, parça ve aksesuarı - 50
8486.90.60.00.00  - - - Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalarının kimyasal buhar biriktirme    
          yoluyla kaplanmasına mahsus cihazların aksam, parça ve aksesuarı - 60
8486.90.70.00.00  - - - Ultrasonik işlemlerle çalışan makinalı aletlerin aksam,parça ve aksesuarı - 50
8486.90.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
     
84.87 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan    
  makinaların aksam ve parçaları (elektrik konnektörleri, izolatörler,    
  bobinler, kontaklar ve diğer elektrikli aksam ve parçalar hariç):    
8487.10  - Gemi pervaneleri ve bunların kanatları:    
8487.10.10.00.00  - - Bronzdan olanlar Adet 30
8487.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 30
8487.90  - Diğerleri:    
8487.90.40.00.00  - - Dökme demirden olanlar - 30
   - - Demir veya çelikten olanlar:    
8487.90.51.00.00  - - - Çelik döküm olanlar - 30
8487.90.57.00.00  - - - Açık veya kapalı kalıpta dövülmüş demir veya çelikten olanlar - 30
8487.90.59.00.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
8487.90.90.00.11  - - - Yağ sızdırmazlık halkaları (Yağ keçeleri) - 30
8487.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 30