84. Fasıl (8437-8462)

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
Fasıl başlangıcı
için Tıklayın
 

  ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
 
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
84.37 Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif     
  edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru     
  baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mah-    
  sus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç):    
8437.10.00.00.00  - Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine,     
      tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar Adet 40
8437.80  - Diğer makina ve cihazlar    
   - - Değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar    
8437.80.00.10.11  - - - Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar - 40
8437.80.00.10.12  - - - Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve ci-    
          hazlar - 40
8437.80.00.10.19  - - - Diğerleri - 40
8437.80.00.90.00  - - Diğerleri - 25
8437.90  - Aksam ve parçalar:    
8437.90.00.10.00  - - Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesi, ağırlığı    
        ve büyüklüklerine göre tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus    
        makina ve cihazlara ait olanlar - 25
   - - Diğerleri    
8437.90.00.90.11  - - - Vals topları  - 40
8437.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
       
84.38 Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen     
  yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline     
  mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı    
  yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç):    
8438.10  - Ekmekçilik, pastacılık, bisküvicilik makina ve cihazları ile makarna    
      ve benzeri ürünlerin imaline mahsus makina ve cihazlar:    
8438.10.10.00.00  - - Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar - 40
8438.10.90.00.00  - - Makarna veya benzerlerinin imaline mahsus olanlar - 40
8438.20.00.00.00  - Şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus makina ve    
      cihazlar - 40
8438.30.00.00.00  - Şeker imaline mahsus makina ve cihazlar - 40
8438.40.00.00.00  - Biracılığa mahsus makina ve cihazlar - 40
8438.50.00.00.00  - Etlerin veya kümes hayvanlarının etlerinin hazırlanmasına mahsus    
     makina ve cihazlar - 40
8438.60  - Sebze, meyva ve kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus     
      makina ve cihazlar    
8438.60.00.00.11  - - Patates soyma makina ve cihazları - 40
8438.60.00.00.12  - - Meyva ve sebzelerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar  - 40
8438.60.00.00.13  - - Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar - 40
8438.80  - Diğer makina ve cihazlar:    
   - - Çay yapraklarını veya kahve çekirdeklerini işlemeye mahsus makina    
        ve cihazlar:    
8438.80.10.10.00  - - - Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina - 50
8438.80.10.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8438.80.91.00.00  - - - İçeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar - 40
   - - - Diğerleri:    
8438.80.99.10.00  - - - - Portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve cihazlar - 50
   - - - - Diğerleri    
8438.80.99.90.11  - - - - - Balıkların veya kabuklu deniz hayvanlarının hazırlanmasına mahsus    
              olanlar  - 40
8438.80.99.90.19  - - - - - Diğerleri  - 40
8438.90  - Aksam ve parçalar:    
8438.90.00.10.00  - - Kahve çekirdeklerinin kabuklarını soymaya veya çıkarmaya mahsus    
        makina ve cihazlara, çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina ve    
        cihazlara, portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve    
        cihazlara ait olanlar - 50
   - - Diğerleri    
8438.90.00.90.11  - - - Biracılığa ait makina ve cihazların aksam ve parçaları  - 40
8438.90.00.90.12  - - - Kalıplar - 40
8438.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
       
84.39 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya     
  karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar:    
8439.10  - Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline mahsus makina    
      ve cihazlar    
8439.10.00.00.11  - - Kağıt hamuru imalinde kullanılacak olan ham maddeleri hazırlamaya     
        mahsus makina ve cihazlar - 30
8439.10.00.00.12  - - Kağıt hamuru imaline mahsus makina ve cihazlar - 30
8439.20.00.00.00  - Kağıt veya karton imaline mahsus makina ve cihazlar - 30
8439.30.00.00.00  - Kağıt veya kartonların finisajına mahsus makina ve cihazlar - 30
   - Aksam ve parçalar:    
8439.91.00.00.00  - - Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imali için makina ve     
       cihazlara ait olanlar - 30
8439.99.00.00.00  - - Diğerleri - 30
       
84.40 Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar    
  (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil):    
8440.10  - Makina ve cihazlar:    
8440.10.10.00.00  - - Kağıt katlama makinaları - 30
8440.10.20.00.00  - - Kağıt ve formaları harmanlamaya mahsus makina ve cihazlar - 30
   - - İplikle dikmeye, tel ile dikmeye, tel zımba ile birleştirmeye mahsus    
        makina ve cihazlar    
8440.10.30.00.11  - - - İplikle dikmeye mahsus makina ve cihazlar - 30
8440.10.30.00.12  - - - Tel ile dikmeye mahsus makina ve cihazlar - 30
8440.10.30.00.13  - - - Tel zımba ile birleştirmeye mahsus makina ve cihazlar - 30
   - - Dikişsiz birleştirme makina ve cihazları    
8440.10.40.00.11  - - - Soğuk ve sıcak tutkal ile yapıştıran makina ve cihazlar - 30
8440.10.40.00.19  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
8440.10.90.00.11  - - - Sırt, kapak yapma makina ve cihazları - 30
8440.10.90.00.12  - - - Kapak takma makina ve cihazları - 30
8440.10.90.00.13  - - - Entegre cilt makina ve cihazları - 30
8440.10.90.00.19  - - - Diğerleri - 30
8440.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 40
       
84.41 Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer maki-    
  na ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil):    
8441.10  - Kağıt kesme makinaları:    
8441.10.10.00.00  - - Bobin halindeki kağıtları kesme ve tekrar bobin halinde sarmaya    
        mahsus makinalar - 30
8441.10.20.00.00  - - Diğer boyuna veya enine kesme makinaları - 30
   - - Düz giyotinler:    
8441.10.30.10.00  - - - Fotoğrafçılıkta kullanılanlar - 60
8441.10.30.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
8441.10.70.10.00  - - - Fotoğrafçılıkta kullanılanlar - 60
8441.10.70.90.00  - - - Diğerleri - 30
8441.20  - Torba kese kağıdı veya zarf yapmaya mahsus makinalar    
8441.20.00.00.11  - - Zarf imaline mahsus makinalar - 30
8441.20.00.00.19  - - Diğerleri - 30
8441.30.00.00.00  - Kutu, tüp, varil ve benzeri mahfazaları yapmaya mahsus makinalar    
     (kalıplama suretiyle yapılanlar hariç) - 30
8441.40.00.00.00  - Kağıt hamuru, kağıt veya kartondan kalıplama suretiyle eşya     
     imaline mahsus makina ve cihazlar - 30
8441.80  - Diğer makina ve cihazlar    
8441.80.00.00.11  - - Parafinli kağıt ve kartondan bardak, kavanoz, tabak vb. imaline mahsus     
        makina ve cihazlar - 30
8441.80.00.00.12  - - Zımbalı delik açma (perforaj) makinaları - 30
8441.80.00.00.19  - - Diğerleri - 30
8441.90  - Aksam ve parçalar:    
   - - Kesme makinalarına ait olanlar:    
   - - - Giyotinlere ait olanlar:    
8441.90.10.11.00  - - - - Fotoğrafçılıkta kullanılanlar - 60
8441.90.10.19.00  - - - - Diğerleri - 40
8441.90.10.90.00  - - - Diğerleri - 40
8441.90.90.00.00  - - Diğerleri - 40
       
84.42  Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya    
    ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila    
    84.65 pozisyonlarında yer alan makinalar hariç); levhalar,    
    silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak    
   üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin ;    
    düz, pütürlü veya cilalı):    
8442.30  - Makina, cihaz ve teçhizat :    
8442.30.00.10.00  - - Klişecilik stereo tipi ve benzerleri için makina ve cihazlar Adet 30
   - - Diğerleri    
8442.30.00.90.11  - - - Film matrisleri Adet 40
8442.30.00.90.12  - - - Yazı program matrisleri Adet 40
8442.30.00.90.19  - - - Diğerleri Adet 40
8442.40.00.00.00  - Yukarıdaki makina, alet ve cihazlara ait aksam ve parçalar - 40
8442.50.00.00.00  - Levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta    
    kullanılmak üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litografya    
    taşları (düz, pütürlü, cilalı vb.) - 40
84.43  Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer  tabedici unsurlar    
   aracılığıyla baskı yapmaya  mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama    
    ve faks makinaları ( kombine halde olsun olmasın); bunların    
    aksam, parça ve aksesuarları    
    - Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer  tabedici unsurlar    
     aracılığıyla baskı yapmaya  mahsus makinalar;    
8443.11.00.00.00  - - Ofset baskı yapan makinalar,bobin halinde kağıda baskı yapanlar Adet 30
8443.12.00.00.00  - - Ofset baskı yapan makinalar, tabaka kağıda baskı yapan büro tipi    
      makinalar ( rulo haslinde olmayan,bir kenarı 22 cm.yi geçmeyen ve     
       ve diğer kenarı 36 cm.yi geçmeyen kağıtları kullanan ) Adet 30
8443.13  - - Ofset baskı yapan diğer makinalar    
   - - - Tabaka kağıda baskı yapanlar:    
8443.13.10.00.00  - - - - Kullanılmış Adet 30
   - - - - Yeni:    
8443.13.31.00.00  - - - - - Kağıt ebadı 52x74 cm.yi geçmeyenler Adet 30
8443.13.35.00.00  - - - - - Kağıt ebadı 52x74 cm.yi geçen, fakat 74x107 cm. yi geçmeyenler  Adet 30
8443.13.39.00.00  - - - - - Kağıt ebadı 74x107 cm.yi geçenler Adet 30
8443.13.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 30
8443.14.00.00.00  - - Tipografik baskı yapan makinalar, bobin halindeki kağıda baskı    
       yapanlar (fleksografik baskı yapanlar hariç) Adet 30
8443.15  - - Tipografik baskı yapan makinalar (bobin halindeki kağıda baskı    
       yapanlar hariç) (fleksografik baskı yapanlar hariç)    
8443.15.00.00.11  - - - Pedallı tipo baskı makinaları Adet 30
8443.15.00.00.12  - - - Silindir kazanlı tipo baskı makinaları Adet 30
8443.15.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 30
8443.16.00.00.00  - - Fleksografik baskı yapan makinalar Adet 30
8443.17.00.00.00  - - Gravür baskı (tifdruk) yapan makina  Adet 30
8443.19  - - Diğerleri:    
8443.19.20.00.00  - - - Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus olanlar Adet 35
8443.19.40.00.00  - - - Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus olanlar Adet 30
   - - - Diğerleri:    
8443.19.70.10.00  - - - - Rotatif baskı makinaları Adet 30
   - - - - Diğerleri:    
8443.19.70.90.11  - - - - - Serigrafi baskı makinaları Adet 30
8443.19.70.90.19  - - - - - Diğerleri Adet 30
   - Diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları ( kombine  halde    
     olsun olmasın):    
8443.31.00.00.00  - - Baskı, kopyalama veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha     
       fazlasını yapan, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke    
       bağlanabilen makinalar Adet 60
8443.32  - - Diğerleri, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke     
       bağlanabilen makinalar:    
   - - -Yazıcılar:    
8443.32.10.10.00  - - - - İnk jet tipi yazıcılar Adet 20
8443.32.10.20.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 20
   - - - - Diğerleri:    
8443.32.10.90.11  - - - - - Matris tipi yazıcılar Adet 20
8443.32.10.90.12  - - - - - Lazer tipi yazıcılar Adet 20
8443.32.10.90.13  - - - - - Satır yazıcılar Adet 20
8443.32.10.90.19  - - - - - Diğer yazıcılar Adet 20
8443.32.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 60
8443.39.00.00.00  - - Diğerleri Adet 60
   - Aksam, parça ve aksesuarlar:    
8443.91   - - Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer  tabedici unsurlar    
       aracılığıyla baskı yapmaya  mahsus makinalarda kullanılan aksam,    
        parça ve aksesuarlar    
8443.91.10.00.00  - - - 8443.19.40 alt pozisyonunda yer alan cihazlara ait olanlar - 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Dökme demir veya dökme çelikten olanlar:    
8443.91.91.10.00  - - - - - Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus     
            makinalara ait olanlar - 50
8443.91.91.90.00  - - - - - Diğerleri - 40
   - - - - Diğerleri:    
8443.91.99.10.00  - - - - - Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus     
            makinalara ait olanlar - 50
8443.91.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 40
8443.99  - - Diğerleri:    
8443.99.10.00.00  - - - Birleştirilmiş elektronik aksam , parça ve aksesuar - 30
   - - - Diğerleri:    
8443.99.90.10.00  - - - - Optik sistemli fotokopi cihazlarına ait olanlar  - 60
   - - - - Diğerleri:    
8443.99.90.20.00  - - - - - Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus     
            makinalara ait olanlar - 50
8443.99.90.90.00  - - - - - Diğerleri - 40
       
8444.00 Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu    
  (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi     
  veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar:    
8444.00.10.00.00  - Ekstrüzyona mahsus makina ve cihazlar Adet 30
8444.00.90.00.00  - Diğerleri Adet 30
       
84.45 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğir-    
  me, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli iplik-    
  lerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli    
  iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil)    
  ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan doku-    
  maya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar:    
   - Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar:    
8445.11.00.00.00  - - Karde makinaları (tarak makinaları) Adet 30
8445.12.00.00.00  - - Tarama makinaları (penyöz) Adet 30
8445.13.00.00.00  - - Şerit halindeki pamuk, keten, kendir, vb. lifleri çekip uzatarak ve    
        hafifçe bükerek iplik taslağı (fitil) haline getirmeye mahsus     
        cihazlar Adet 30
8445.19  - - Diğerleri:    
8445.19.00.10.00  - - - Saw -gin çırçır makinaları Adet 30
   - - - Diğerleri    
8445.19.00.90.11  - - - - Açma makinaları Adet 30
8445.19.00.90.12  - - - - Ovalama makinaları (finisör) Adet 30
8445.19.00.90.13  - - - - Kıvırcıklaştırma makinaları Adet 30
8445.19.00.90.14  - - - - Karde makinalarından çıkan vatka ve şerit halindeki lifleri bir araya ge-     
            tirerek tekrar homojen bünyeli şeritler haline sokmaya mahsus makina    
            ve cihazlar Adet 30
8445.19.00.90.19  - - - - Diğerleri Adet 30
8445.20  - Dokumaya elverişli Iifleri eğirmeye mahsus makinalar    
8445.20.00.00.11  - - Open-end eğirme makinaları Adet 30
8445.20.00.00.12  - - Ring eğirme makinaları Adet 30
8445.20.00.00.19  - - Diğerleri Adet 30
8445.30.00.00.00  - Dokumaya elverişli lifleri katlama veya bükmeye mahsus makinalar Adet 30
8445.40  - Dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus     
     makinalar (masura sarıcılar dahil)    
8445.40.00.00.11  - - Masura sıyırma makinaları Adet 30
8445.40.00.00.12  - - Masura sarıcılar (atkı aktarma makinaları) Adet 30
8445.40.00.00.19  - - Diğerleri Adet 30
8445.90  - Diğerleri    
8445.90.00.00.11  - - Çözgü makinaları Adet 40
8445.90.00.00.12  - - Çözgü ipliklerine mahsus haşıl makinaları  Adet 40
8445.90.00.00.13  - - Çözgü ipliklerini, dokuma tezgahlarının gücü tellerine ve taraklarına ge-    
        çirmeye mahsus cihazlar (tahar makinaları) Adet 40
8445.90.00.00.14  - - Dokuma tezgahlarındaki çözgü ipliklerinin nihayetlerini tezgaha yeni ve-    
        rilecek olan çözgü ipliklerinin uçlarına bağlamayı sağlayan cihazlar Adet 40
8445.90.00.00.19  - - Diğerleri Adet 40
       
84.46 Dokuma makinaları (tezgahlar):    
8446.10.00.00.00  - Genişliği 30 cm.yi geçmeyen kumaşların dokunmasına mahsus     
      olanlar Adet 35
   - Genişliği 30 cm.yi geçen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar     
      (mekikli):    
8446.21.00.00.00  - - Motorlu olanlar Adet 35
8446.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 35
8446.30.00.00.00  - Genişliği 30 cm.yi geçen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar     
      (mekiksiz) Adet 35
       
84.47 Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül,     
  dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus     
  makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları:    
   - Dairesel örgü yapan makinalar:    
8447.11  - - Silindir çapı 165 mm.yi geçmeyenler:    
8447.11.00.00.11  - - - Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Adet 40
8447.11.00.00.12  - - - Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Adet 40
8447.12  - - Silindir çapı 165 mm.yi geçenler:    
8447.12.00.00.11  - - - Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Adet 40
8447.12.00.00.12  - - - Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Adet 40
8447.20  - Düz örgü yapan makinalar; dikiş -trikotaj makinaları:    
   - - Çözgülü örgü makinaları (Raschel tipi dahil); dikiş-trikotaj makinaları     
8447.20.20.00.11  - - - Ev tipi düz örgü makinaları Adet 40
8447.20.20.00.12  - - - Sanayi tipi düz örgü makinaları Adet 40
8447.20.20.00.13  - - - Ev tipi dikiş-trikotaj makinaları Adet 40
8447.20.20.00.14  - - - Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları Adet 40
8447.20.80.00.00  - - Diğerleri Adet 40
8447.90  - Diğerleri:    
8447.90.00.00.11  - - İşleme makinaları Adet 40
8447.90.00.00.12  - - Şerit ve kaytan yapan makinalar Adet 40
8447.90.00.00.19  - - Diğerleri Adet 40
       
84.48 84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı    
  makina ve cihazlar (ratiyerler, jakardlar, atkı ipliği kesicileri, çözgü    
  ipliği kesicileri, mekik değiştirme mekanizmaları gibi); sadece veya     
  esas itibariyle bu pozisyonda veya 84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47     
  pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya uygun aksam, parça ve     
  aksesuar (iğler, kelebekler, kard garnitürleri, taraklar, iğneli taraklar,    
  üretme memeleri, mekikler, gücü teli ve gücü çerçeveleri, çorapçı     
  eşyasına mahsus iğneler, platinler, tığlar gibi):    
   - 84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için     
     yardımcı makina ve cihazlar:    
8448.11.00.00.00  - - Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici,    
       delici veya birleştirici makinalar - 40
8448.19  - - Diğerleri    
8448.19.00.10.00  - - - Dokumaya elverişli iplikleri eğirmeye mahsus makinalar için yardımcı    
          makinalar - 30
8448.19.00.90.00  - - - Diğerleri - 40
8448.20  - 84.44 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı     
     cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı:    
8448.20.00.00.11  - - Üretme memeleri - 40
8448.20.00.00.19  - - Diğerleri - 40
   - 84.45 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı     
     cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı:    
8448.31.00.00.00  - - Kard garnitürü - 40
8448.32.00.00.00  - - Dokumaya elverişli liflerin hazırlanmasına mahsus makinalara ait    
       olanlar (kard garnitürü hariç) - 40
8448.33.00.00.00  - - İğler, kelebekler, döner bilezikler ve açık ağızlı bilezikler - 40
8448.39  - - Diğerleri    
8448.39.00.00.11  - - - Naylon kopçalar - 40
8448.39.00.00.12  - - - Metal kopçalar - 40
8448.39.00.00.19  - - - Diğerleri - 40
   - Dokuma makinaları veya bunların yardımcı makinalarının aksam,     
      parça ve aksesuarı:    
8448.42.00.00.00  - - Dokuma makinalarına mahsus taraklar, gücü telleri ve gücü     
       çerçeveleri - 40
8448.49.00.00.00  - - Diğerleri - 40
   - 84.47 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı     
     makinalarının aksam, parça ve aksesuarı:    
8448.51  - - İlmiklerin oluşturulmasında kullanılan platinler, iğneler ve diğer    
       eşya:    
8448.51.10.00.00  - - - Platinler - 40
   - - - Diğerleri    
8448.51.90.00.11  - - - - Örgü makinalarına ait iğneler - 40
8448.51.90.00.19  - - - - Diğerleri - 40
8448.59  - - Diğerleri    
8448.59.00.00.11  - - - Örgü ve haşıl makinalarına ait taraklar - 40
8448.59.00.00.12  - - - Konik örgü çapraz taraklar - 40
8448.59.00.00.19  - - - Diğerleri - 40
       
8449.00 Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat     
  imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka     
  imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları:    
8449.00.00.10.00  - Makina ve cihazlar; şapka kalıpları - 30
8449.00.00.90.00  - Aksam ve parçalar - 40
       
84.50 Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma     
  tertibatı bir arada olanlar dahil) :    
   - Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyenler:    
8450.11  - - Tam otomatik makinalar:    
   - - - Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyenler:    
8450.11.11.00.00  - - - - Çamaşırı önden yüklemeli olanlar Adet 40
8450.11.19.00.00  - - - - Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar Adet 40
8450.11.90.00.00  - - - Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler Adet 40
8450.12.00.00.00  - - Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) Adet 40
8450.19  - - Diğerleri    
8450.19.00.00.11  - - - Elektrikli olanlar Adet 40
8450.19.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 40
8450.20.00.00.00  - Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları Adet 40
8450.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 50
       
84.51 Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli    
  madde mamullerinin yıkanması, temizlenmesi, sıkılması, kurutulma-    
  sı, ütülenmesi, preslenmesi suretiyle ütülenmesi (ısı ile yapıştıran     
  presler dahil), ağartılması, boyanması, aprelenmesi, finisajı, emdiril-    
  mesine mahsus makina ve cihazlar (84.50 pozisyonundakiler hariç)     
  ve zemin kaplamalarının imalatında kullanılan (linoleum gibi) men-    
  sucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları; mensucatı    
  top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli     
  kesmeye mahsus makinalar:    
8451.10.00.00.00  - Kuru temizleme makinaları - 40
   - Kurutma makinaları:    
8451.21  - - Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyenler:    
8451.21.00.00.11  - - - Evlerde kullanılanlar - 40
8451.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 40
8451.29.00.00.00  - - Diğerleri - 40
8451.30.00.00.00  - Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil): Adet 40
8451.40  - Yıkama, ağartma veya boyama makinaları    
8451.40.00.00.11  - - Sanayide kullanılan yıkama makinaları - 40
8451.40.00.00.12  - - Ağartma makinaları - 40
8451.40.00.00.13  - - Boyama makinaları - 40
8451.50  - Mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya    
      şekilli kesmeye mahsus makinalar    
8451.50.00.00.11  - - Mensucatı top halinde sarmaya mahsus makinalar - 40
8451.50.00.00.12  - - Mensucatı şekilli kesmeye mahsus makinalar - 40
8451.50.00.00.19  - - Diğerleri - 40
8451.80  - Diğer makinalar:    
8451.80.10.00.00  - - Linoleum veya diğer zemin kaplamalarının imalatında, mensucat    
        veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları - 40
8451.80.30.00.00  - - Apre ve finisaj makinaları - 40
8451.80.80.00.00  - - Diğerleri - 40
8451.90  - Aksam ve parçalar    
8451.90.00.00.11  - - Ütü ve pres makinalarının aksam ve parçaları  - 50
8451.90.00.00.12  - - Kuru temizleme makinalarının aksam ve parçaları - 50
8451.90.00.00.19  - - Diğerleri - 50
       
84.52 Dikiş makinaları (84.40 pozisyonundaki kitap dikme makinaları hariç);    
  özellikle dikiş makinaları için imal edilmiş mobilya, tabla ve mahfa-    
  zalar; dikiş makinalarının iğneleri:    
8452.10  - Ev tipi dikiş makinaları:    
   - - Sadece düz dikiş yapan motorlu veya motorsuz dikiş makinaları    
        (motorsuzların başı 16 kg.ı, motorluların ise motorla birlikte 17 kg.ı geç-    
        meyenler); sadece düz dikiş yapan motorlu veya motorsuz dikiş maki-    
        nalarının başları (motorsuz olanların 16 kg.ı, motorlu olanların ise motor-    
        la birlikte 17 kg.ı geçmeyenler):    
8452.10.11.00.00  - - - Birim değeri 65 €' den fazla olanlar (iskelet,tabla ve mobilyalar hariç) Adet 30
8452.10.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 30
   - - Diğer dikiş makinaları ve başları    
8452.10.90.00.11  - - - Diğer dikiş yapan motorsuz dikiş makinaları ve başları Adet 30
8452.10.90.00.12  - - - Diğer dikiş yapan motorlu dikiş makinaları ve başları Adet 30
   - Diğer dikiş makinaları:    
8452.21.00.00.00  - - Otomatik üniteler Adet 30
8452.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 30
8452.30.00.00.00  - Dikiş makinaları iğneleri 1000 Ad 40
8452.90  - Dikiş makinalarına mahsus mobilya, tabla, mahfaza ve bunlara mahsus    
     aksam ve parçalar; Dikiş makinalarının diğer aksam ve parçaları    
8452.90.00.10.00  - - MobiIya, tabla ve mahfazalar - 50
8452.90.00.90.00  - - Diğerleri - 30
84.53 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi,    
  deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline     
  veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç):    
8453.10.00.00.00  - Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlen-    
     mesine mahsus makina ve cihazlar - 30
8453.20.00.00.00  - Ayakkabı imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar - 30
8453.80.00.00.00  - Diğer makina ve cihazlar - 30
8453.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 30
       
84.54 Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları,    
  döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları:    
8454.10.00.00.00  - Tav ocakları - 15
8454.20.00.00.00  - Külçe kalıpları ve döküm potaları - 15
8454.30  - Döküm makinaları:    
8454.30.10.00.00  - - Basınçlı döküm makinaları - 15
8454.30.90.00.00  - - Diğerleri - 15
8454.90  - Aksam ve parçalar    
8454.90.00.00.11  - - Tav ocaklarına ait olanlar - 15
8454.90.00.00.19  - - Diğerleri - 15
       
84.55 Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri:    
8455.10.00.00.00  - Boru imaline mahsus hadde makinaları - 40
   - Diğer hadde makinaları:    
8455.21  - - Sıcak hadde makinaları ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde    
       makinaları    
8455.21.00.00.11  - - - Blum, kütük ve benzerlerini haddeleyerek enine kesitleri muayyen bazı    
          ürünler haline sokan hadde makinaları (silindirleri oluklu hadde maki-    
          naları) - 40
8455.21.00.00.12  - - - Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makinaları - 40
8455.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 40
8455.22.00.00.00  - - Soğuk hadde makinaları - 40
8455.30  - Hadde silindirleri:    
8455.30.10.00.00  - - Dökme demirden olanİar - 40
   - - Dövülmüş çelikten olanlar:    
8455.30.31.00.00  - - - Sıcak hadde iş silindirleri; sıcak ve soğuk hadde destek silindirleri - 40
8455.30.39.00.00  - - - Soğuk hadde iş silindirleri - 40
8455.30.90.00.00  - - Diğerleri - 40
8455.90.00.00.00  - Diğer aksam ve parçalar - 40
       
84.56 Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton     
  ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını,     
  ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus     
  makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları:    
   - Lazerle, fotonla veya diğer ışın yöntemleri ile     
     çalışanlar:    
8456.11  - - Lazerle çalışanlar:    
8456.11.10.00.00  - - - Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler, baskılı devre montajları, 85.17     
        pozisyonuna ait aksamlar veya otomatik bilgi işlem makinalarının üretiminde    
        kullanılan türde olanlar Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8456.11.90.10.00  - - - - Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar  Adet 50
8456.11.90.20.00  - - - - Taş, seramik  ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer     
         mineral maddelerin işlenmesine  mahsus olanlar Adet 40
8456.11.90.30.00  - - - - Ağaç, mantar,kemik,ebonit ve suni plastik maddeler ve benzeri sert     
          plastik işlenmesine mahsus olanlar  Adet 50
8456.11.90.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8456.12  - - Fotonla veya diğer ışın yöntemleri ile çalışanlar:    
8456.12.10.00.00  - - - Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler, baskılı devre montajları, 85.17     
        pozisyonuna ait aksamlar veya otomatik bilgi işlem makinalarının üretiminde    
        kullanılan türde olanlar Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8456.12.90.10.00  - - - - Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar  Adet 50
8456.12.90.20.00  - - - - Taş, seramik  ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer     
         mineral maddelerin işlenmesine  mahsus olanlar Adet 40
8456.12.90.30.00  - - - - Ağaç, mantar,kemik,ebonit ve suni plastik maddeler ve benzeri sert     
          plastik işlenmesine mahsus olanlar  Adet 50
8456.12.90.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8456.20  - Ultrasonik  yöntemi ile çalışanlar:    
8456.20.00.10.00  - - Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 50
8456.20.00.20.00  - - Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer    
        mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 40
8456.20.00.90.00  - - Diğerleri Adet 50
8456.30  - Elektro -erozyon yöntemi ile çalışanlar:    
   - - Sayısal kontrollü olanlar:    
8456.30.11.00.00  - - - Tel - kesme Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8456.30.19.10.00  - - - - Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 50
8456.30.19.20.00  - - - - Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer    
            mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 40
8456.30.19.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
8456.30.90.10.00  - - - Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 50
8456.30.90.20.00  - - - Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer    
          mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 40
8456.30.90.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
8456.40.00.00.00  - Plazma arkı yöntemi ile çalışanlar Adet 50
8456.50.00.00.00  - Su jeti kesme makinaları Adet 50
8456.90  - Diğerleri:    
8456.90.00.10.00  - - Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer    
       mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 40
8456.90.00.90.00  - - Diğerleri Adet 50
     
84.57 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgahlar     
  ve çok istasyonlu transfer tezgahları:    
8457.10  - İşleme merkezleri    
8457.10.10.00.00  - - Yatay olanlar Adet 50
8457.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8457.20.00.00.00  - Tek istasyonlu tezgahlar Adet 50
8457.30  - Çok istasyonlu transfer tezgahları    
8457.30.10.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8457.30.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
       
84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri     
  dahil):    
   - Yatay torna tezgahları:    
8458.11  - - Numerik kontrollü olanlar:    
8458.11.20.00.00  - - - Tornalama merkezleri  Adet 50
   - - - Otomatik torna tezgahları :    
8458.11.41.00.00  - - - - Tek milli olanlar Adet 50
8458.11.49.00.00  - - - - Çok milli olanlar Adet 50
   - - - Diğerleri    
8458.11.80.00.11  - - - - Alın torna tezgahları Adet 50
8458.11.80.00.12  - - - - Bandaj torna tezgahları Adet 50
8458.11.80.00.13  - - - - Eksantrik torna tezgahları Adet 50
8458.11.80.00.14  - - - - Tek milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile) Adet 50
8458.11.80.00.15  - - - - Çok milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile) Adet 50
8458.11.80.00.16  - - - - Torna otomatları (takım devri hareketi ile) Adet 50
8458.11.80.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8458.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer torna tezgahları:    
8458.91  - - Numerik kontrollü olanlar:    
8458.91.20.00.00  - - - Tornalama merkezleri  Adet 50
8458.91.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8458.99.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
       
84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye,    
  diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları    
  (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları     
  (tornalama merkezleri dahil) hariç] :    
8459.10.00.00.00  - Kızaklı işlem üniteleri Adet 50
   - Diğer delme tezgahları:    
8459.21.00.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8459.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer rayba -freze tezgahları:    
8459.31.00.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8459.39.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer rayba tezgahları:    
8459.41.00.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8459.49.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Konsol tipi freze tezgahları:    
8459.51.00.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8459.59.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer freze tezgahları:    
8459.61  - - Numerik kontrollü olanlar:    
8459.61.10.00.00  - - - Takım freze tezgahları Adet 50
8459.61.90.00.00  - - - Diğerleri: Adet 50
8459.69  - - Diğerleri:    
8459.69.10.00.00  - - - Takım freze tezgahları Adet 50
8459.69.90.00.00  - - - Diğerleri: Adet 50
8459.70.00.00.00  - Diğer diş açma veya vida yuvası açma tezgahları Adet 50
       
84.60 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları  ,aşındırıcılar veya parlat-    
  ma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama,    
  honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlem-    
  lerine mahsus tezgahlar ( 84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli    
  taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç):    
   - Düz yüzey taşlama tezgahları:    
8460.12.00.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8460.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer taşlama tezgahları:    
8460.22.00.00.00  - - Merkezsiz taşlama makineleri, numerik kontrollü olanlar Adet 50
8460.23.00.00.00  - - Diğer silindirik taşlama makineleri, numerik kontrollü olanlar Adet 50
8460.24.00.00.00  - - Diğerleri, numerik kontrollü olanlar Adet 50
8460.29  - - Diğerleri:    
8460.29.10.00.00  - - - Silindirik yüzeyler için taşlama tezgahları  Adet 50
8460.29.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - Bileme tezgahları (alet veya kesici takım için):    
8460.31.00.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8460.39.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8460.40  - Honlama veya lepleme tezgahları :    
   - - Numerik kontrollü olanlar    
8460.40.10.00.11  - - - Honlama tezgahları Adet 50
8460.40.10.00.12  - - - Lepleme tezgahları Adet 50
   - - Diğerleri    
8460.40.90.00.11  - - - Honlama tezgahları Adet 50
8460.40.90.00.12  - - - Lepleme tezgahları Adet 50
8460.90  - Diğerleri:    
8460.90.00.00.11  - - Rektifiye tezgahları Adet 50
8460.90.00.00.19  - - Diğerleri Adet 50
       
84.61 Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir    
  yerinde beIirtilmeyen veya yer almayan planya,vargel, yiv açma,     
  broş, dişli açma, dişli taşIama veya dişli tamamlama tezgahları,    
  testere, diIme tezgahları ve diğer takım tezgahIarı:    
8461.20  - Vargel ve yiv açma tezgahları    
8461.20.00.00.11  - - Vargel tezgahları Adet 50
8461.20.00.00.12  - - Yiv açma tezgahları Adet 50
8461.30  - Broş tezgahları :    
8461.30.10.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8461.30.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8461.40  - Dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları:    
   - - Dişli açma tezgahları:    
   - - - Dişli çarkları açmaya mahsus olanlar:    
8461.40.11.00.00  - - - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8461.40.19.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğer dişlileri açmaya mahsus olanlar:    
8461.40.31.00.00  - - - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8461.40.39.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - Dişli taşlama veya tamamlama tezgahları:    
   - - - Mikrometrik ayarlama sistemi olanlar (eksenlerinden herhangi birinin    
          ayarlanma hassasiyeti en az 0,01 mm. olanlar):    
   - - - - Numerik kontrollü olanlar    
8461.40.71.00.11  - - - - - Dişli taşlama tezgahları Adet 50
8461.40.71.00.12  - - - - - Dişli tamamlama tezgahları Adet 50
   - - - - Diğerleri    
8461.40.79.00.11  - - - - - Dişli taşlama tezgahları Adet 50
8461.40.79.00.12  - - - - - Dişli tamamlama tezgahları Adet 50
   - - - Diğerleri    
8461.40.90.00.11  - - - - Dişli taşlama tezgahları Adet 50
8461.40.90.00.12  - - - - Dişli tamamlama tezgahları Adet 50
8461.50  - Testere tezgahları ve dilme tezgahları:    
   - - Testere tezgahları:    
8461.50.11.00.00  - - - Testeresi daire şeklinde olanlar Adet 50
8461.50.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8461.50.90.00.00  - - Dilme tezgahları Adet 50
8461.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 50
       
84.62 Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye     
  mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye,     
  katlamaya,düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak    
  çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil);    
  metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılma-    
  yan presler:    
8462.10  - Dövme veya kalıpta dövme tezgahları (presler dahil) ve çekiçleri:    
   - - Numerik kontrollü olanlar    
8462.10.10.00.11  - - - Dövme tezgahları Adet 50
8462.10.10.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri    
8462.10.90.00.11  - - - Dövme tezgahları Adet 50
8462.10.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - Kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassı-    
      laştırma tezgahları (presler dahil):    
8462.21  - - Numerik kontrollü olanlar:    
8462.21.10.00.00  - - -Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar Adet 50
8462.21.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8462.29  - - Diğerleri:    
8462.29.10.00.00  - - - Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8462.29.91.00.00  - - - - Hidrolik Adet 50
8462.29.98.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - Makasla kesme tezgahları (presler dahil) (kombine haldeki zımbalı    
     kesme ve makasla kesme tezgahları hariç):    
8462.31  - - Numerik kontrollü olanlar    
8462.31.00.00.11  - - - Makasla kesme tezgahları Adet 50
8462.31.00.00.19  - - - Presler Adet 50
8462.39  - - Diğerleri:    
   - - - Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar    
8462.39.10.00.11  - - - - Makasla kesme tezgahları Adet 50
8462.39.10.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Hidrolik    
8462.39.91.00.11  - - - - - Makasla kesme tezgahları Adet 50
8462.39.91.00.12  - - - - - Presler Adet 50
   - - - - Diğerleri    
8462.39.99.00.11  - - - - - Makasla kesme tezgahları Adet 50
8462.39.99.00.12  - - - - - Presler Adet 50
   - Zımbalı kesme veya taslak çıkarma tezgahları (presler dahil) (kom-    
     bine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları dahil):    
8462.41  - - Numerik kontrollü olanlar:    
   - - - Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar    
8462.41.10.00.11  - - - - Zımbalı kesme tezgahları Adet 50
8462.41.10.00.12  - - - - Presler Adet 50
8462.41.10.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri    
8462.41.90.00.11  - - - - Zımbalı kesme tezgahları Adet 50
8462.41.90.00.12  - - - - Presler Adet 50
8462.41.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8462.49  - - Diğerleri:    
   - - - Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar    
8462.49.10.00.11  - - - - Zımbalı kesme makinaları Adet 50
8462.49.10.00.12  - - - - Presler Adet 50
8462.49.10.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri    
8462.49.90.00.11  - - - - Zımbalı kesme makinaları Adet 50
8462.49.90.00.12  - - - - Presler Adet 50
8462.49.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
   - Diğerleri:    
8462.91  - - Hidrolik presler:    
   - - - Numerik Kontrollü olanlar    
8462.91.20.10.00  - - - - Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya    
          metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler Adet 50
8462.91.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8462.91.80.10.00  - - - - Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya     
           metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler Adet 50
8462.91.80.90.00 - - - -Diğerleri Adet 50
8462.99  - - Diğerleri:    
   - - - Numerik Kontrollü olanlar    
8462.99.20.10.00  - - - - Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya    
          metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler Adet 50
8462.99.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8462.99.80.10.00  - - - - Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya     
           metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler Adet 50
8462.99.80.90.00 - - - -Diğerleri Adet 50
Devamı (8418-8436) için TIKLAYIN
Devamı (8463-8487) için TIKLAYIN


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16582011 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16582011 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?