84.Fasıl (8463-8487)

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
Fasıl başlangıcı
için Tıklayın
 

  ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
 
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
84.63 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer    
  takım tezgahları:    
8463.10  - Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları:    
8463.10.10.00.00  - - TeI çekme makinaları Adet 50
8463.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8463.20  - Diş açma makinaları    
8463.20.00.00.11  - - Ezerek vida dişi açma makinaları Adet 50
8463.20.00.00.19  - - Diğerleri Adet 50
8463.30.00.00.00  - Tel işlemeye mahsus makinalar Adet 50
8463.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 50
       
84.64 Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddele-    
  ri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar:    
8464.10.00.00.00  - Testere makinaları  Adet 40
8464.20  - Taşlama veya parlatma makinaları:    
   - - Camı işlemeye mahsus olanlar:    
8464.20.11.00.00  - - - Optik camlar için olanlar Adet 40
8464.20.19.00.00  - - - Diğerleri - 40
8464.20.80.00.00  - - Diğerleri - 40
8464.90.00.00.00  - Diğerleri - 40
   
84.65 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri     
  sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama,    
  yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil):    
8465.10  - Çeşitli makina işlemlerini bu işlemler arasında alet değiştirmeden     
      yapan makinalar:    
8465.10.10.00.00  - -  Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar Adet 50
8465.10.90.00.00  - -  Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi otomatik olarak    
        yapılanlar Adet 50
8465.20.00.00.00  - İşleme merkezleri Adet 50
   - Diğerleri:    
8465.91  - - Testere makinaları :    
8465.91.10.00.00  - - - Şerit testereler Adet 50
8465.91.20.00.00  - - - Dairevi testereler Adet 50
8465.91.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8465.92  - - Planya,freze veya keserek kalıplama makinaları    
8465.92.00.00.11  - - - Planya makinaları Adet 50
8465.92.00.00.12  - - - Freze makinaları Adet 50
8465.92.00.00.13  - - - Keserek kalıplama makinaları Adet 50
8465.93  - - Taşlama,zımparalama veya parlatma makinaları    
8465.93.00.00.11  - - - Taşlama makinaları Adet 50
8465.93.00.00.12  - - - Zımparalama makinaları Adet 50
8465.93.00.00.13  - - - Parlatma makinaları Adet 50
8465.94.00.00.00  - - Bükme veya birleştirme makinaları Adet 50
8465.95.00.00.00  - - Delik açma veya zıvanalama makinaları Adet 50
8465.96.00.00.00  - - Yarma,dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları Adet 50
8465.99  - - Diğerleri:    
8465.99.00.00.11  - - - Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar Adet 50
8465.99.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
       
84.66 Sadece veya esas itibariyle 84.56 ila 84.65 pozisyonlarındaki makina-    
  larda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuar (işlenecek par-    
  çaları tutucular ve alet tutucuları, otomatik şekilde açılan pafta kafa-    
  ları, taksim edici tertibat ve makinalara mahsus diğer tertibat dahil);     
  elde kullanılmaya mahsus her türlü el aletlerinin alet tutucuları:    
8466.10  - Alet tutucuları ve otomatik şekilde açılan pafta kafaları:    
   - - Alet tutucuları:    
8466.10.20.00.00  - - - Aynalar, kıskaçlar ve kovanlar - 50
   - - - Diğerleri:    
8466.10.31.00.00  - - - - Torna tezgahlarına mahsus olanlar - 50
8466.10.38.00.00  - - - - Diğerleri - 50
8466.10.80.00.00  - - Otomatik şekilde açılan pafta kafaları - 50
8466.20  - İşlenecek parçaları tutucular:    
8466.20.20.00.00  - - Özel uygulamalar için takım ve aparatlar; standart takım ve    
        aparatların parçalarından oluşan setler - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Torna tezgahlarına mahsus olanlar    
8466.20.91.00.11  - - - - Torna aynaları - 50
8466.20.91.00.19  - - - - Diğerleri - 50
8466.20.98.00.00  - - - Diğerleri - 50
8466.30.00.00.00  - Makinalara ait taksim edici tertibat ve diğer özel tertibat - 50
   - Diğerleri:    
8466.91  - - 84.64 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar:    
8466.91.20.00.00  - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar - 40
8466.91.95.00.00  - - - Diğerleri - 40
8466.92  - - 84.65 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar:    
8466.92.20.00.00  - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar - 50
8466.92.80.00.00  - - - Diğerleri - 50
8466.93  - - 84.56 ila 84.61 Pozisyonlarındaki makinalara  ait olanlar    
8466.93.40.00.00  - - - 8456.11.10, 8456.12.10, 8456.20, 8456.30, 8457.10, 8458.91, 8459.21.00    
        8459.61 veya 8461.50 alt pozisyonlarında yer alan ve sadece veya esas itibarıyla    
        baskılı devreler, baskılı devre montajları, 85.17 pozisyonuna ait aksamlar, veya    
        otomatik bilgi işlem makinalarına ait aksamların üretiminde kullanılan türde    
       makinalara ait aksam parça ve aksesuarlar - 50
   - - - Diğerleri:    
8466.93.50.00.00  - - - - 8456.50.00 alt pozisyonundaki makinere ait olanlar - 50
8466.93.60.00.00  - - - - Diğerleri - 50
8466.94  - - 84.62 veya 84.63 Pozisyonlarındaki makinalara    
        ait olanlar:    
8466.94.00.10.00  - - - Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus    
             preslere ve metal tozlarını sıkıştırarak balya     
              yapmaya mahsus preslere ait olanlar - 50
8466.94.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
       
84.67  El ile kullanılan, pnömatik ,hidrolik veya  elektrikli ya da elektriksiz     
   kendinden motorlu olan aletler :    
   - Pnömatik aletler:    
8467.11  - - Rotatif tiptekiler (kombine haldeki rotatif darbeli olanlar dahil):    
8467.11.10.00.00  - - - Metal işlemek için olanlar - 50
   - - - Diğerleri    
8467.11.90.00.11   - - - - Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres     
            tabancaları - 50
8467.11.90.00.19  - - - - Diğerleri - 50
8467.19.00.00.00  - - Diğerleri - 50
   - Kendinden elektrik motorlu olanlar:     
8467.21  - - Her tür matkaplar:    
8467.21.10.00.00  - - - Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler Adet 35
   - - - Diğerleri:    
8467.21.91.00.00  - - - - Elektropnömatik olanlar Adet 35
8467.21.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
8467.22  - - Testereler:    
8467.22.10.00.00  - - - Zincir testereler Adet 35
8467.22.30.00.00  - - - Dairesel testereler Adet 35
8467.22.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 35
8467.29  - - Diğerleri:    
8467.29.20.00.00  - - - Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler Adet 35
   - - - Diğerleri:    
   - - - - BileyiciIer ve taşlayıcılar:    
8467.29.51.00.00  - - - - - Köşe taşlayıcıIar Adet 35
8467.29.53.00.00  - - - - - KayışIı bileyiciler Adet 35
8467.29.59.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
8467.29.70.00.00  - - - - Planyalar Adet 35
8467.29.80.00.00  - - - - Çit makasları ve çim biçme makasları Adet 35
8467.29.85.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - Diğer aletler:    
8467.81.00.00.00  - - Zincirli testereler Adet 50
8467.89  - - Diğerleri    
   - - - Hidrolik olanlar:    
8467.89.00.11.00  - - - - Delme veya sondaj makinaları - 15
8467.89.00.19.00  - - - - Diğerleri - 50
8467.89.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - Aksam ve parçalar:    
8467.91  - -  Zincir testerelere ait olanlar    
8467.91.00.10.00  - - - Kendinden elektrik motorlu olanlar - 50
8467.91.00.90.00  - - - Diğerleri  - 50
8467.92.00.00.00  - - Pnömatik aletlere ait olanlar - 50
8467.99  - - Diğerleri    
   - - - Hidrolik olanlar:    
8467.99.00.11.00  - - - - Delme veya sondaj makinalarına ait olanlar - 15
8467.99.00.19.00  - - - - Diğerleri - 15
8467.99.00.20.00  - - - Kendinden elektrik motorlu olanlara ait olanlar - 35
8467.99.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
       
84.68 Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye el-    
  verişli olsun olmasın) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan     
  satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar:    
8468.10.00.00.00  - Elle kullanılan şalümolar - 30
8468.20  - Gazla çalışan diğer makina ve cihazlar    
8468.20.00.00.11  - - Termoplastik maddeler için kaynak cihazları - 30
8468.20.00.00.19  - - Diğerleri - 30
8468.80.00.00.00  - Diğer makina ve cihazlar - 30
8468.90  - Aksam ve parçalar:    
8468.90.00.10.00  - - Lehim yapmaya mahsus makina ve cihazlara ait olanlar - 50
   - - Diğerleri    
8468.90.00.90.11  - - - Satıh tavlama makina ve cihazlarına ait olanlar - 30
8468.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 30
       
[84.69]    
       
84.70 Hesap makinaları ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri    
  kaydeden, kaydedilen bilgileri  yeniden veren ve gösteren cep tipi    
  makinalar; hesaplama tertibatı olan muhasebe makinaları,     
  posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar, bilet basma    
  ve verme makinaları ve benzeri cihazlar; yazar kasalar:    
8470.10.00.00.00  - Harici bir elektrikli güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektronik    
     hesap makinaları ve hesaplama fonsiyonu olup verilen bilgileri kay-    
     deden, kaydedilen bilgileri  yeniden veren ve gösteren cep tipi     
     makinalar Adet 30
   - Diğer elektronik hesap makinaları:    
8470.21.00.00.00  - - Yazma tertibatı olanlar Adet 30
8470.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 30
8470.30.00.00.00  - Diğer hesap makinaları Adet 30
8470.50  - Yazar kasalar    
8470.50.00.00.11  - -  Satış noktası terminalleri (POS makinaları) Adet 30
8470.50.00.00.19  - -  Diğerleri Adet 30
8470.90  - Diğerleri    
8470.90.00.00.11  - - Posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar Adet 30
8470.90.00.00.12  - - Bilet basma ve verme makinaları Adet 30
8470.90.00.00.19  - - Diğerleri Adet 30
       
84.71 Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik    
  bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik    
  okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait    
  makinalar ile bu verileri işleyen makinalar:    
8471.30.00.00.00 - Portatif otomatik bilgi işlem makinaları ( en az bir merkezi işlem    
    birimi, bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler) Adet 20
   - Diğer otomatik bilgi işlem makinaları:    
8471.41  - - Aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ve bir giriş bir çıkış     
       birimi bulunanlar (birbirlerine bağlı olsun olmasın) :     
8471.41.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.41.00.90.00  - - - Diğerleri  Adet 20
8471.49  - - Diğerleri ( sistem halinde getirilenler):    
8471.49.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 20
8471.49.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 20
8471.50  - 8471.41 veya  8471.49 alt pozisyonlarında yer alanların dışındaki bilgi     
     işlem birimleri ( aynı kabin içinde bellek birimi, giriş birimi, çıkış     
     biriminden bir veya ikisini içersin içermesin):    
8471.50.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 20
8471.50.00.90.00  - - Diğerleri  Adet 20
8471.60  - Giriş birimleri ve çıkış birimleri  ( aynı kabin içinde bellek birimi    
     içersin içermesin) :    
   - - Klavyeler:    
8471.60.60.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.60.60.90.00  - - - Diğerleri Adet 20
   - - Diğerleri:    
8471.60.70.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
   - - - Diğerleri:    
8471.60.70.90.11  - - - - Optik okuyucular Adet 20
8471.60.70.90.12  - - - - Manyetik kod okuyucular Adet 20
8471.60.70.90.13  - - - - Işıklı kalem Adet 20
8471.60.70.90.14  - - - - Mouse Adet 20
8471.60.70.90.15  - - - - Plotter (çizici) Adet 20
8471.60.70.90.16  - - - - Digitizer Adet 20
8471.60.70.90.19  - - - - Diğerleri Adet 20
8471.70  - Bellek birimleri :    
   - - Ana bellek birimleri:    
8471.70.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.20.90.00  - - - Diğerleri Adet 20
   - - Diğerleri:    
   - - - Disk birimleri:    
   - - - - Optik olanlar (manyeto-optik olanlar dahil):    
8471.70.30.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.30.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 20
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Hard disk sürücü:    
8471.70.50.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.50.90.00  - - - - - - Diğerleri Adet 20
   - - - - - Diğerleri:    
8471.70.70.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.70.90.00  - - - - - - Diğerleri Adet 20
   - - - Manyetik teyp birimleri:    
8471.70.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 20
   - - - Diğerleri:    
8471.70.98.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.98.90.00  - - - - Diğerleri Adet 20
8471.80.00.00.00  - Otomatik bilgi işlem makinalarının diğer birimleri Adet 20
8471.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 20
       
84.72 Diğer büro makinaları (hektografik veya mumlu kağıtla çalışan teksir    
  makinaları, adres basma makinaları, para ayırma, sayma veya paket-    
  leme makinaları, otomatik banknot verme makinaları, kurşun kalem    
  açma cihazları, delikli veya tel zımba makinaları gibi):    
8472.10.00.00.00  - Teksir makinaları Adet 40
8472.30.00.00.00  - Mektupları tasnif etmeye veya katlamaya veya mektupları zarflara    
     veya bantlara yerleştirmeye, mektupları açmaya, kapamaya veya    
     mühürlemeye ve posta pullarını yapıştırmaya veya iptal etmeye     
     mahsus makinalar Adet 30
8472.90  - Diğerleri:    
8472.90.10.00.00  - - Metal paraları ayıran, sayan veya paketleyen makinalar Adet 30
8472.90.30.00.00  - - Otomatik vezne makinaları  (ATM'ler) Adet 30
8472.90.40.00.00  - - Kelime işlem makinaları Adet 30
   - - Diğerleri:    
8472.90.90.10.00  - - - Çek yazma makinaları - 30
8472.90.90.20.00  - - - Adres basma makinaları - 40
8472.90.90.30.00  - - - Adres plakalarını stampa etme makinaları - 30
   - - - Diğerleri    
8472.90.90.90.11  - - - - Kurşun kalem açma cihazları - 30
8472.90.90.90.12  - - - - Delgeç veya tel zımba makinaları - 30
8472.90.90.90.13  - - - - Banknot sayma makinası - 30
8472.90.90.90.19  - - - - Diğerleri - 30
       
84.73 Sadece veya esas itibariyle 84.70 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina    
  ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuarlar    
  (kutular, kılıflar ve benzerleri hariç):    
   - 84.70 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar:    
8473.21  - - 8470.10, 8470.21 veya 8470.29 Alt pozisyonlarındaki elektronik    
       hesap makinalarına ait olanlar :    
8473.21.10.00.00  - - - Birleştirilmiş elektronik aksam , parça ve aksesuar - 30
8473.21.90.00.00  - - - Diğerleri - 30
8473.29  - - Diğerleri :    
8473.29.10.00.00  - - - Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar - 30
   - - - Diğerleri    
8473.29.90.00.11  - - - - Muhasebe makinalarına ait olanlar - 30
8473.29.90.00.12  - - - - Yazar kasalara ait olanlar - 30
8473.29.90.00.19  - - - - Diğer hesap makinalarına ait olanlar - 30
8473.29.90.00.29  - - - - Diğerleri - 30
8473.30  - 84.71 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar :    
8473.30.20.00.00  - - Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar - 30
8473.30.80.00.00  - - Diğerleri - 30
8473.40  - 84.72 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar :    
8473.40.10.00.00  - - Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar - 30
   - - Diğerleri    
8473.40.80.00.11  - - - Çek yazan makinalara ait olanlar - 30
8473.40.80.00.12  - - - Adres plakaları - 30
8473.40.80.00.19  - - - Diğerleri - 30
8473.50  - 84.70 ila 84.72 Pozisyonlarındaki makinalardan iki veya daha faz-     
     lasında aynı derecede kullanılmaya uygun olan aksam, parça ve    
     aksesuar:    
8473.50.20.00.00  - - Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar: - 30
8473.50.80.00.00  - - Diğerleri - 30
       
84.74 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve    
  hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıka-    
  maya,kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus ma-    
  kina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleş-    
  memiş çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral     
  maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil ver-    
  meye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yap-    
  maya mahsus makinalar:    
8474.10  - Tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus  maki-    
     nalar :    
8474.10.00.10.00  - - Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya    
        mahsus makinalar - 25
8474.10.00.90.00  - - Diğerleri - 25
8474.20  - Kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar:    
8474.20.00.10.00  - - Taş kırma makinaları - 50
8474.20.00.90.00  - - Diğerleri - 25
   - Karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar:    
8474.31.00.00.00  - - Beton veya harç karıştırıcılar - 50
8474.32.00.00.00  - - Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar - 25
8474.39.00.00.00  - - Diğerleri - 25
8474.80  - Diğer makina ve cihazlar    
8474.80.10.00.00  - - Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil     
        vermeye mahsus makina ve cihazlar - 25
   - - Diğerleri:    
8474.80.90.00.11  - - - Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makinası) - 25
8474.80.90.00.12  - - - Kiremit ve tuğla veya biriket yapmaya mahsus makina ve cihazlar - 25
8474.80.90.00.13  - - - Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar - 25
8474.80.90.00.19  - - - Diğerleri - 25
8474.90  - Aksam ve parçalar:    
   - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8474.90.10.10.00  - - - Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya     
          mahsus makinalara ait olanlar - 25
   - - - Diğerleri    
8474.90.10.90.11  - - - - Beton ve taş kırma makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.10.90.12  - - - - Tasnif etme makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.10.90.13  - - - - Öğütme makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.10.90.19  - - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri:    
8474.90.90.10.00  - - - Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya     
          mahsus makinalara ait olanlar - 25
   - - - Diğerleri    
8474.90.90.90.11  - - - - Beton ve taş kırma makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.90.90.12  - - - - Tasnif etme makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.90.90.13  - - - - Öğütme makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.90.90.19  - - - - Diğerleri - 25
       
84.75 Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya flaş    
  ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar; cam    
  veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine mahsus     
  makinalar:    
8475.10.00.00.00  - Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya     
     flaş ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar - 30
   - Cam veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine     
     mahsus makinalar :    
8475.21.00.00.00  - - Optik liflerin ve taslaklarının imaline mahsus makinalar - 30
8475.29.00.00.00  - - Diğerleri - 30
8475.90  - Aksam ve parçalar    
8475.90.10.00.00  - - 8475.21.00 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar - 30
8475.90.90.00.00  - - Diğerleri - 30
       
84.76 Otomatik satış makinaları (posta pulu, sigara, yiyecek veya içecek     
  makinaları gibi) (para bozma makinaları dahil):    
   - Otomatik içecek satış makinaları:    
8476.21.00.00.00  - - Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar: Adet 50
8476.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer makinalar:    
8476.81.00.00.00  - - Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar Adet 50
8476.89  - - Diğerleri:    
8476.89.10.00.00  - - - Para bozma makineleri Adet 50
8476.89.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8476.90  - Aksam ve parçalar    
8476.90.10.00.00  - - Para bozma makinalarına ait olanlar - 50
8476.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50
84.77 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan    
  kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın    
  imaline mahsus makina ve cihazlar:    
8477.10.00.00.00  - Enjeksiyon makinaları  Adet 50
8477.20.00.00.00  - Ekstrüzyon makinaları Adet 50
8477.30.00.00.00  - Püskürtme döküm makinaları Adet 50
8477.40  - Vakumlu döküm makinaları ve ısıtarak şekil veren diğer makinalar    
8477.40.00.00.11  - - Vakumlu döküm makinaları Adet 50
8477.40.00.00.19  - - Isıtarak şekil veren diğer makinalar Adet 50
   - Şekil vermeye veya döküm yapmaya mahsus diğer makina ve ci-    
     hazlar:    
8477.51  - - Dış Iastiğin dökümüne veya sırt kaplamasına mahsus veya iç las-    
       tiğin dökümüne veya başka bir usulle şekil verilmesine mahsus     
       makinalar    
8477.51.00.00.11  - - - Dış lastiğin dökümüne mahsus makinalar Adet 50
8477.51.00.00.12  - - - Sırt kaplamasına mahsus makinalar Adet 50
8477.51.00.00.13  - - - İç lastiğin dökümüne mahsus makinalar Adet 50
8477.51.00.00.14  - - - Başka bir usulle şekil verilmesine mahsus makinalar Adet 50
8477.59  - - Diğerleri :    
8477.59.10.00.00  - - - Presler Adet 50
8477.59.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8477.80  - Diğer makina ve cihazlar:    
   - - Sünger görünüşlü veya gözenekli ürünlerin imaline mahsus olanlar    
8477.80.11.00.00  - - - Reaktif reçinelerin işlenmesine mahsus makinalar  Adet 50
8477.80.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
8477.80.91.00.00  - - - Parçalara ayırma makinaları Adet 50
8477.80.93.00.00  - - - Karıştırıcılar, yoğurucular ve çırpıcılar Adet 50
8477.80.95.00.00  - - - Kesme, yarma ve soyma makinaları Adet 50
8477.80.99.00.00  - - - Diğerleri - 50
8477.90  - Aksam ve parçalar :    
8477.90.10.00.00  - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar - 50
8477.90.80.00.00  - - Diğerleri - 50
       
84.78 Bu fasılın başka pozisyonIarında belirtilmeyen veya yer almayan    
  tütünün hazırlanmasına veya işlenmesine mahsus makina ve     
  cihazlar:    
8478.10.00.00.00  - Makina ve cihazlar - 50
8478.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 50
       
84.79 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan     
  kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar:    
8479.10  - Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina    
     ve cihazlar    
8479.10.00.00.11  - - Yol çizme makinaları - 50
8479.10.00.00.12  - - Beton serme ve dökme makinaları - 50
8479.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
8479.20  - Hayvansal veya sabit bitkisel katı veya sıvı yağların çıkarılmasına    
     veya hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar    
8479.20.00.00.11  - - Sabun kalıplama veya kesme makina ve cihazları - 50
8479.20.00.00.19  - - Diğerleri - 50
8479.30  - Ağaç veya diğer lifli maddelerden Ievha imaline mahsus presler ve    
     ağaç veya mantar işlemeye mahsus diğer makina ve cihazlar :    
8479.30.10.00.00  - - Presler - 50
8479.30.90.00.00  - - Diğerleri - 50
8479.40.00.00.00  - İp, halat veya kablo bükme makinaları Adet 50
8479.50.00.00.00  - Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya     
     yer almayan) - 50
8479.60.00.00.00  - Suyun buharlaşması yoluyla havayı soğutan cihazlar - 50
   - Yolcu biniş köprüleri:    
8479.71.00.00.00  - - Havalimanlarında kullanılan türde olanlar - 50
8479.79.00.00.00  - - Diğerleri - 50
   - Diğer makina ve cihazlar:    
8479.81.00.00.00  - - Metallerin işlenmesine mahsus olanlar (eIektrik tellerini bobin     
       halinde sarmaya mahsus olanlar dahil) - 50
8479.82.00.00.00  - - Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homo -    
       jenleştirme,sübye hale getirme makinaları - 50
8479.89  - - Diğerleri:    
8479.89.30.00.00  - - - Hidrolik maden direkleri (hareketli) - 50
8479.89.60.00.00  - - - Merkezi yağlama sistemleri - 50
8479.89.70.00.00  - - - Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde    
         otomatik elektronik komponent dizgi makinaları - 50
   - - - Diğerleri:    
8479.89.97.10.00  - - - -Toprak eşya imalinde kullanılan makinalar - 30
8479.89.97.20.00  - - - - Fırça imaline mahsus makina ve cihazlar, pompa tipindeki otomatik    
                makina gresörleri,   otomatik ayakkabı boyama cihazları - 50
8479.89.97.30.00  - - - - Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve  betonu kesmeye veya    
               bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlar - 30
8479.89.97.90.00  - - - - Diğerleri - 50
8479.90  - Aksam ve parçalar:    
8479.90.15.00.00  - - 8479.89.70 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8479.90.20.10.00  - - - - Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve  betonu kesmeye veya    
               bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlara ait olanlar - 30
   - - - - Diğerleri:      
8479.90.20.90.11  - - - - - İp, halat ve kablo  makinalarına ait olanlar - 50
8479.90.20.90.19  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
8479.90.70.10.00  - - - - Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve   betonu kesmeye veya    
                bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlara ait olanlar - 30
   - - - - Diğerleri:      
8479.90.70.90.11  - - - - - İp, halat ve kablo makinalarına ait olanlar - 50
8479.90.70.90.19  - - - - - Diğerleri - 50
       
84.80 Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plaka-    
  ları;döküm modelleri; metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler,     
  cam,mineral maddeler, kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar:    
8480.10.00.00.00  - Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları) - 40
8480.20.00.00.00  - Döküm plakaları - 40
8480.30  - Döküm modelleri:    
8480.30.10.00.00  - - Ahşap olanlar - 60
   - - Diğerleri:    
   - - - Dökme demirden, demirden, çelikten veya aluminyumdan olanlar    
8480.30.90.10.11  - - - - Aluminyumdan olanlar - 50
8480.30.90.10.19  - - - - Diğerleri - 50
8480.30.90.20.00  - - - Bakırdan olanlar - 40
8480.30.90.80.00  - - - Plastikten olanlar - 150
   - MetalIer veya metal karbürIer için kalıplar:    
8480.41.00.00.00  - - Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar - 40
8480.49.00.00.00  - - Diğerleri - 40
8480.50.00.00.00  - Cam kalıpları - 40
8480.60.00.00.00  - Mineral maddeler için kalıplar - 40
   - Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar:    
8480.71.00.00.00   - - Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar - 40
8480.79.00.00.00  - - Diğerleri - 40
       
84.81 Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için    
  musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar (basınç düşürücü    
  valfler ile termostatik kontrollü valfler dahil):    
8481.10  - Basınç düşürücü valfler:    
8481.10.05.00.00  - - Filtre veya yağlayıcılarla kombine  halde olanlar - 50
   - - Diğerleri:    
8481.10.19.00.00  - - - Dökme demir veya çelikten olanlar - 50
8481.10.99.00.00  - - - Diğerleri - 50
8481.20  - Yağlı hidrolik veya pnömatik transmisyon valfleri:    
8481.20.10.00.00  - - Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfleri - 50
8481.20.90.00.00  - - Pnömatik güç transmisyon kontrol valfleri - 50
8481.30  - Çek valfIeri (dönüşsüz):    
8481.30.91.00.00  - - Dökme demir veya çelikten olanlar - 50
8481.30.99.00.00  - - Diğerleri - 50
8481.40  - Emniyet veya bırakma (relief) valfleri:    
8481.40.10.00.00  - - Dökme demir veya çelikten olanlar - 50
8481.40.90.00.00  - - Diğerleri - 50
8481.80  - Diğer cihazlar:    
   - - Sıhhi tesisat musluk ve valfleri:    
8481.80.11.00.00  - - - Karıştırıcı valfler - 50
   - - - DiğerIeri    
   - - - - Musluklar:    
8481.80.19.00.01  - - - - - Sensörlü olanlar - 50
8481.80.19.00.09  - - - - - Diğerleri - 50
8481.80.19.00.12  - - - - Valfler - 50
   - - Merkezi ısıtma radyatör valfleri:    
8481.80.31.00.00  - - - Termostatik kontrollü valfler - 50
8481.80.39.00.00  - - - Diğerleri - 50
8481.80.40.00.00  - - Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler (sübaplar) - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Process kontrol valfleri:    
8481.80.51.00.00  - - - - Isı ayarlayıcı valfler - 50
8481.80.59.00.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Sürgülü valfler:    
8481.80.61.00.00  - - - - - Dökme demirden olanlar - 50
8481.80.63.00.00  - - - - - Çelikten olanlar - 50
8481.80.69.00.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - Globe (stop) valfler:    
8481.80.71.00.00  - - - - - Dökme demirden olanlar - 50
8481.80.73.00.00  - - - - - Çelikten olanlar - 50
8481.80.79.00.00  - - - - - Diğerleri - 50
8481.80.81.00.00  - - - - Küresel ve konik valfler - 50
8481.80.85.00.00  - - - - Kelebek valfler - 50
8481.80.87.00.00  - - - - Diyafram valfler - 50
   - - - - Diğerleri    
8481.80.99.00.11  - - - - - Yangın hidrantları - 50
8481.80.99.00.12  - - - - - Sulama hidrantları - 50
8481.80.99.00.13  - - - - - Buhar kapanları - 50
8481.80.99.00.19  - - - - - Diğerleri - 50
8481.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 50
       
84.82 Her nevi rulmanlar:    
8482.10  - Bilyalı rulmanlar:    
   - - En büyük dış çapı 30 mm.yi geçmeyenler    
8482.10.10.00.11  - - - Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler - 15
8482.10.10.00.12  - - - Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler - 15
   - - Diğerleri    
8482.10.90.00.11  - - - Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler - 15
8482.10.90.00.12  - - - Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler - 15
8482.10.90.00.13  - - - Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar - 15
8482.20.00.00.00  - Konik makaralı rulmanlar (monte edilmek üzere hazırlanmış konik    
     bilezik ve makara grupları dahil) - 15
8482.30.00.00.00  - Fıçı makaralı rulmanlar - 15
8482.40.00.00.00  - İğneli rulmanlar - 15
8482.50.00.00.00  - Silindirik makaralı rulmanlar - 15
8482.80.00.00.00  - Diğerleri (kombine haldeki bilyalı ve konik makaralı rulmanlar     
     dahil) - 15
   - Aksam ve parçalar:    
8482.91  - - Bilyalar, iğneler ve makaralar:    
8482.91.10.00.00  - - - Konik makaralar - 15
   - - - Diğerleri    
8482.91.90.00.11  - - - - Rulman bilyaları - 15
8482.91.90.00.12  - - - - Rulman iğneleri - 15
8482.91.90.00.19  - - - - Diğer rulman makaraları - 15
8482.99  - - Diğerleri    
8482.99.00.00.11  - - - Rulman bilezikleri - 15
8482.99.00.00.12  - - - Rulman kafesleri - 15
8482.99.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
       
84.83 Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar;    
  yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve dişli sistemleri; bilyalı ve    
  makaralı vidalar; dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler (tork "torque"    
  değiştiricileri dahil) volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil);    
  kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil):    
8483.10  - Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar:    
   - - Kranklar ve krank milleri:    
   - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8483.10.21.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.10.21.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Açık kalıpta dövülmüş çelikten olanlar:    
8483.10.25.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.10.25.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.10.29.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.10.29.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - Eklemli miller:     
8483.10.50.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.10.50.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
8483.10.95.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.10.95.90.11  - - - - Kam milleri - 30
8483.10.95.90.19  - - - - Diğerleri - 30
8483.20.00.00.00  - Yatak kovanları (rulmanlı olanlar) - 30
8483.30  - Yatak kovanları (rulmansız olanlar); mil yatakları:    
   - - Yatak kovanları:    
   - - - Bilyalı veya makaralı rulmanlar için olanlar:    
8483.30.32.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.30.32.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.30.38.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.30.38.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - Mil yatakları:    
8483.30.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.30.80.90.00  - - - Diğerleri - 30
8483.40  - Dişliler ve dişli sistemleri (ayrı olarak getirilen dişli çarklar,zincir    
     dişliler ve diğer transmisyon elemanları hariç); bilyalı ve makaralı    
     vidalar; dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler (tork "torque"     
     değiştiricileri dahil):    
   - - Dişliler ve dişli sistemleri (sürtünme dişlileri hariç):    
   - - - Düz ve helezoni olanlar:    
8483.40.21.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.21.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Konik ve konik/düz olanlar:    
8483.40.23.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.23.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Vida dişliler:    
8483.40.25.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.25.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.40.29.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.29.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - Bilyalı ve makaralı vidalar:    
8483.40.30.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.30.20.00  - - - Bilyalı vidalar - 30
8483.40.30.30.00  - - - Makaralı vidalar - 30
   - - Dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler:    
   - - - Dişli kutuları:    
8483.40.51.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - - Diğerleri:    
8483.40.51.90.11  - - - - - Elle kumandalı olanlar - 30
8483.40.51.90.12  - - - - - Otomatik kumandalı olanlar - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.40.59.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.59.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
8483.40.90.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.90.90.00  - - - Diğerleri - 30
8483.50  - Volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil):    
   - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8483.50.20.00.11  - - - Volanlar - 30
8483.50.20.00.12  - - - Kasnaklar - 30
   - - Diğerleri:    
8483.50.80.00.11  - - - Volanlar - 30
8483.50.80.00.12  - - - Kasnaklar - 30
8483.60  - Kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil):    
   - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8483.60.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.60.20.90.11  - - - - Kavramalar - 30
8483.60.20.90.12  - - - - Kaplinler (kardan mafsallar ve diğer mafsallar) - 30
   - - Diğerleri:    
8483.60.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.60.80.90.11  - - - - Kavramalar - 30
8483.60.80.90.12  - - - - Kaplinler (kardan mafsallar ve diğer mafsallar) - 30
8483.90  - Ayrı olarak getirilen dişli çarklar, zincir dişliler ve diğer transmisyon     
     elemanları; aksam ve parçalar :    
   - - Yatak kovanlarına ait aksam ve parçalar:      
8483.90.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.90.20.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8483.90.81.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - - Diğerleri:    
8483.90.81.90.11  - - - - - Kavrama ve kaplinlere ait olanlar - 30
8483.90.81.90.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.90.89.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - - Diğerleri:    
8483.90.89.90.11  - - - - - Kavrama ve kaplinlere ait olanlar - 30
8483.90.89.90.19  - - - - - Diğerleri - 30
       
84.84 Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki yada    
  daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar; poşet, zarf veya    
  benzeri ambalajlara farklı kompozisyonlarda takım veya grup halin-    
  de tertiplenmiş contalar; mekanik salmastralar:    
8484.10  - Diğer maddelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki yada    
     daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar:    
8484.10.00.00.11  - -  İki metal tabaka arasında sıkıştırılmış amyantlı contalar - 30
8484.10.00.00.19  - -  Diğerleri - 30
8484.20.00.00.00  - Mekanik salmastralar - 30
8484.90.00.00.00  - Diğerleri - 30
       
[84.85]      
       
84.86 Sadece ve esas itibariyle yarı iletken disklerin veya külçelerin, yarı     
   iletken tertibatın,elektronik entegre devrelerin veya düz panel     
  göstergelerinin imalatında kullanılan türdeki makine ve cihazlar;     
   bu faslın 9(c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar; aksam,    
   parça ve aksesuar    
8486.10.00.00.00  - Disklerin veya külçelerin imaline mahsus makine ve cihazlar - 50
8486.20.00.00.00  - Yarı iletken tertibatın veya elektronik entegre devrelerin imaline    
     mahsus makine ve cihazlar - 50
8486.30.00.00.00  - Düz panel göstergelerinin imaline mahsus makine ve cihazlar - 50
8486.40  - Bu faslın 9 ( c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar:    
8486.40.00.10.00  - - Işığa dayanıklı kaplanmış alt tabakadan maske veya ağ elde etmede    
          kullanılan türde model üretim cihazları - 50
8486.40.00.90.00  - - Diğerleri - 50
8486.90.00.00.00  - Aksam, parça ve aksesuar - 50
     
84.87 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan    
  makinaların aksam ve parçaları (elektrik konnektörleri, izolatörler,    
  bobinler, kontaklar ve diğer elektrikli aksam ve parçalar hariç):    
8487.10  - Gemi pervaneleri ve bunların kanatları:    
8487.10.10.00.00  - - Bronzdan olanlar Adet 30
8487.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 30
8487.90  - Diğerleri:    
8487.90.40.00.00  - - Dökme demirden olanlar - 30
   - - Demir veya çelikten olanlar:    
8487.90.51.00.00  - - - Çelik döküm olanlar - 30
8487.90.57.00.00  - - - Açık veya kapalı kalıpta dövülmüş demir veya çelikten olanlar - 30
8487.90.59.00.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
8487.90.90.00.11  - - - Yağ sızdırmazlık halkaları (Yağ keçeleri) - 30
8487.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 30
Devamı (8418-8436) için TIKLAYIN
Devamı (8437-8462) için TIKLAYIN

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16839518 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16839518 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?