85. FASIL

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
    ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
85.01 Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen)    
  grupları hariç] :    
8501.10  - Çıkış gücü 37,5 W.ı geçmeyen motorlar:    
8501.10.10.00.00  - - Çıkış gücü 18 W.ı geçmeyen senkron motorlar Adet 50
   - -  Diğerleri:    
8501.10.91.00.00  - - - Üniversal alternatif akım/doğru akım (AC/DC) motorları Adet 50
   - - - Alternatif akım (AC) motorları:    
8501.10.93.10.00  - - - - Oyuncaklar için minyatür motorlar Adet 100
8501.10.93.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Doğru akım (DC) motorları:    
8501.10.99.10.00  - - - - Oyuncaklar için minyatür motorlar Adet 100
8501.10.99.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8501.20  - Çıkış gücü 37,5 W.ı geçen üniversal alternatif akım/doğru akım    
      (AC/DC) motorları:    
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 735  W.ı geçen    
        fakat 150 kW.ı geçmeyenler:    
8501.20.00.11.00  - - - Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar Adet 50
8501.20.00.12.00  - - - Çıkış gücü 7,5 kW. veya daha fazla olanlar Adet 40
8501.20.00.90.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer doğru akım (DC) motorları; doğru akım (DC) jeneratörleri:    
8501.31  - - Çıkış gücü 750 W.ı geçmeyenler:    
   - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 735 W.ı geçen    
          motorlar, doğru akım (DC) jeneratörleri     
8501.31.00.10.11  - - - - Motorlar Adet 50
8501.31.00.10.12  - - - - Jeneratörler Adet 50
   - - - Diğerleri     
8501.31.00.90.11  - - - - Motorlar Adet 50
8501.31.00.90.12  - - - - Jeneratörler Adet 50
8501.32  - - Çıkış gücü 750 W.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler:    
   - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:      
8501.32.00.11.00  - - - - Çıkış gücü 7,5 kW. ı geçen motorlar  Adet 40
8501.32.00.19.00  - - - - Diğer motorlar ve jeneratörler Adet 50
8501.32.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
8501.33  - - Çıkış gücü 75 kW.ı geçen fakat 375 kW.ı geçmeyenler:    
   - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 150 kW.ı  geçmeyen     
          motorlar ve jeneratörler:    
8501.33.00.10.00  - - - - Motorlar Adet 40
   - - - - Jeneratörler:    
8501.33.00.21.00  - - - - - Çıkış gücü 75k W.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar Adet 50
8501.33.00.22.00  - - - - - Çıkış gücü 100 kW. olanlar Adet 25
8501.33.00.23.00  - - - - - Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler Adet 25
   - - - Diğerleri:    
8501.33.00.31.00  - - - - Motorlar Adet 40
   - - - - Jeneratörler:    
8501.33.00.41.00  - - - - - Çıkış gücü 75 kW.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar Adet 50
8501.33.00.42.00  - - - - - Çıkış gücü 100 kW.olanlar Adet 25
8501.33.00.43.00  - - - - - Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler Adet 25
8501.34  - - Çıkış gücü 375 kW.ı geçenler:    
8501.34.00.10.00  - - - Motorlar (cer motorları dahil) Adet 40
8501.34.00.20.00  - - -  Sivil hava taşıtlarında kullanılan jeneratörler Adet 25
8501.34.00.30.00  - - -  Diğer jeneratörler Adet 25
8501.40  - Diğer alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı):    
   - - Çıkış gücü 750 W.ı geçmeyenler:    
   - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:    
8501.40.20.11.00  - - - - Çıkış gücü 735 ila 750 W. arasında olanlar Adet 50
8501.40.20.19.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8501.40.20.21.00  - - - - Çıkış gücü 735 ila 750 W. arasında olanlar Adet 50
8501.40.20.29.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - Çıkış gücü 750 W.ı geçenler:    
8501.40.80.11.00  - - - Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar Adet 50
8501.40.80.12.00  - - - Çıkış gücü 7,5 kW. veya daha fazla olup 150 kW.ı geçmeyenler Adet 40
8501.40.80.13.00  - - - Çıkış gücü 150 kW.ı geçenler Adet 40
   - Çok fazlı diğer alternatif akım (AC)motorları:    
8501.51  - - Çıkış gücü 750 W.ı geçmeyenler:    
8501.51.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 735 W.ı geçenler  Adet 50
8501.51.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
8501.52  - - Çıkış gücü 750 W.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler:    
   - - - Çıkış gücü 750 W.ı geçen fakat 7,5 kW.ı geçmeyenler:    
8501.52.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8501.52.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Çıkış gücü 7,5 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler:    
8501.52.30.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
8501.52.30.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Çıkış gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler:    
8501.52.90.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
8501.52.90.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
8501.53  - - Çıkış gücü 75 kW.ı geçenler:    
8501.53.50.00.00  - - - Cer motorları Adet 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Çıkış gücü 75 kW.yı geçen fakat 375 kW.ı geçmeyenler:    
8501.53.81.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 150 kW.ı    
          geçmeyenler Adet 40
8501.53.81.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 40
8501.53.94.00.00  - - - - Çıkış gücü 375 kW.ı geçen fakat 750 kW.ı geçmeyenler Adet 40
8501.53.99.00.00  - - - - Çıkış gücü 750 kW.yı geçenler Adet 40
   - Alternatif akım (AC) jeneratörleri (alternatörler):    
8501.61  - - Çıkış gücü 75 kVA.yı geçmeyenler:    
   - - - Çıkış gücü 7,5 kVA.ı geçmeyenler:    
8501.61.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8501.61.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 75 kVA.yı geçmeyenler:    
8501.61.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8501.61.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8501.62  - - Çıkış gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler:    
   - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:    
8501.62.00.11.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8501.62.00.12.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8501.62.00.13.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler Adet 25
   - - - Diğerleri:    
8501.62.00.91.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8501.62.00.92.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8501.62.00.93.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler Adet 25
8501.63.00.00.00  - - Çıkış gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler Adet 25
8501.64.00.00.00  - - Çıkış gücü 750 kVA.yı geçenler Adet 25
       
85.02 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik    
  konvertörleri:    
   - Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya    
      yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları:    
8502.11  - - Çıkış gücü 75 kVA.yı geçmeyenler:    
   - - - Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler:    
8502.11.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8502.11.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 75 kVA.yı geçmeyenler:    
8502.11.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8502.11.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8502.12  - - Çıkış gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler:    
   - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:    
8502.12.00.11.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8502.12.00.12.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8502.12.00.13.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler Adet 25
   - - - Diğerleri:    
8502.12.00.21.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8502.12.00.22.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8502.12.00.23.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler Adet 25
8502.13  - - Çıkış gücü 375 kVA.yı geçenler:    
   - - - Çıkış gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler:    
8502.13.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8502.13.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - Çıkış gücü 750 kVA.yı geçen fakat 2000 kVA.yı geçmeyenler:    
8502.13.40.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8502.13.40.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - Çıkış gücü 2000 kVA.yı geçenler:    
8502.13.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8502.13.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
8502.20  - Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrik    
     enerjisi üretim (elektrojen) grupları:    
   - - Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler:    
8502.20.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8502.20.20.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler:    
8502.20.40.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8502.20.40.20.00  - - - Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8502.20.40.30.00  - - - Çıkış gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8502.20.40.40.00  - - - Çıkış gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler Adet 25
   - - Çıkış gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler:    
8502.20.60.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8502.20.60.90.00  - - - Diğerleri Adet 25
   - - Çıkış gücü 750 kVA.yı geçenler:    
8502.20.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8502.20.80.90.00  - - - Diğerleri Adet 25
   - Diğer elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları:    
8502.31  - - Rüzgar Çıkış gücü ile çalışanlar :    
   - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:    
8502.31.00.11.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8502.31.00.12.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8502.31.00.13.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA.ı geçenler Adet 25
   - - - Diğerleri :    
8502.31.00.21.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8502.31.00.22.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8502.31.00.23.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA.ı geçenler Adet 25
8502.39  - - Diğerleri:    
   - - - Turbo jenaratörler:    
8502.39.20.11.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8502.39.20.12.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8502.39.20.13.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler Adet 25
   - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:     
8502.39.20.21.00  - - - - - Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8502.39.20.22.00  - - - - - Çıkış gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8502.39.20.23.00  - - - - - Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler Adet 25
   - - - Diğerleri:    
8502.39.80.11.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8502.39.80.12.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8502.39.80.13.00  - - - - Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler Adet 25
8502.40  - Rotatif elektrik konvertörleri:    
8502.40.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8502.40.00.90.00  - - Diğerleri Adet 40
       
8503.00 Sadece veya esas itibariyle 85.01 veya 85.02 pozisyonlarındaki    
  makinalarda kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar:    
8503.00.10.00.00  - Manyetik olmayan tesbit bileziği - 50
   - Diğerleri:    
   - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8503.00.91.10.00  - - - Oyuncaklar için minyatür motor aksam ve parçaları - 100
   - - - Diğerleri    
8503.00.91.90.11  - - - - Stator ve rotor paketleri - 50
8503.00.91.90.12  - - - - Kollektörler - 50
8503.00.91.90.13  - - - - Kare ve dikdörtgenden başka şekilde kesilmiş manyetik saclar - 50
8503.00.91.90.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8503.00.99.10.00  - - - Oyuncaklar için minyatür motor aksam ve parçaları - 100
   - - - Diğerleri    
8503.00.99.90.11  - - - - Stator ve rotor paketleri - 50
8503.00.99.90.12  - - - - Kollektörler - 50
8503.00.99.90.13  - - - - Kare ve dikdörtgenden başka şekilde kesilmiş manyetik saclar - 50
8503.00.99.90.19  - - - - Diğerleri - 50
       
85.04 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler)    
   ve endüktörler:    
8504.10  - Deşarj ampulleri veya tüpleri için balastlar:    
   - - Endüktörler (bir kondensatör ile bağlanmış olsun olmasın):    
8504.10.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8504.10.20.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
8504.10.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8504.10.80.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - Sıvı dielektrikli transformatörler:    
8504.21.00.00.00  - - Gücü 650 kVA.yı geçmeyenler Adet 50
8504.22  - - Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler:    
8504.22.10.00.00  - - - Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 1600 kVA.yı geçmeyenler Adet 50
   - - - Gücü 1600 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler:    
8504.22.90.10.00  - - - - 35 000 volt ve 2000 kVA.dan az olanlar Adet 50
8504.22.90.20.00  - - - - 35 000 volt ve 2000 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler Adet 40
8504.22.90.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8504.23  - - Gücü 10 000 kVA.yı geçenler    
8504.23.00.00.11  - - - Gücü 10000 kVA.yı geçen fakat 50 000 kVA.yı geçmeyenler Adet 50
8504.23.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer transformatörler:    
8504.31  - - Gücü 1 kVA.yı geçmeyenler:    
   - - - Ölçü transformatörleri:    
8504.31.21.00.00  - - - - Gerilim transformatörler Adet 50
8504.31.29.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8504.31.80.10.00  - - - - Oyuncaklar için transformatörler Adet 100
   - - - - Diğerleri:    
8504.31.80.90.11  - - - - - Ferrit nüveli transformatörler Adet 50
8504.31.80.90.19  - - - - - Diğerleri Adet 50
8504.32  - - Gücü 1 kVA.yı geçen fakat 16 kVA.yı geçmeyenler:    
8504.32.00.10.00  - - - Oyuncaklar için transformatörler Adet 100
8504.32.00.80.00  - - - Diğerleri Adet 50
8504.33.00.00.00  - - Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler Adet 50
8504.34.00.00.00  - - Gücü 500 kVA.yı geçenler Adet 50
8504.40  - Statik konvertörler :    
   - - Telekomünikasyon cihazları, otomatik bilgi işlem makinaları ve bunların     
           birimleri  için kullanılan türden olanlar :    
   - - - Güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılacak      
             türden olanlar:    
8504.40.30.10.11  - - - - Kesintisiz güç kaynakları Adet 20
8504.40.30.10.19  - - - - Diğerleri Adet 20
8504.40.30.20.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8504.40.30.90.00  - - - Diğerleri  Adet 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Akümülatör şarj ediciler:    
8504.40.55.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8504.40.55.90.00  - - - - Diğerleri  Adet 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Redresörler:    
8504.40.82.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8504.40.82.90.00  - - - - - Diğerleri  - 40
   - - - - İnvertörler :    
   - - - - - Gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler:    
8504.40.84.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8504.40.84.90.00  - - - - - - Diğerleri  - 40
   - - - - - Gücü 7,5 kVA.yı geçenler:    
8504.40.88.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8504.40.88.90.00  - - - - - - Diğerleri  - 40
   - - - - Diğerleri:     
8504.40.90.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
   - - - - - Diğerleri:     
8504.40.90.90.11  - - - - - - Kesintisiz güç kaynakları - 40
8504.40.90.90.19  - - - - - - Diğerleri  - 40
8504.50  - Diğer endüktörler :    
   - - Telekomünikasyon cihazlarında ve otomatik bilgi işlem makinaları ile bunların     
           birimleri için güç kaynaklarında kullanılan türden olanlar:    
8504.50.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8504.50.20.90.00  - - - Diğerleri - 50
8504.50.95.00.00  - - Diğerleri - 50
8504.90  - Aksam ve parçalar :    
   - - Transformatör ve endüktörlere mahsus olanlar :    
8504.90.05.00.00  - - - 8504.50.20.00 alt pozisyonundaki makinalara mahsus elektronik montajlar - 50
   - - - Diğerleri :    
8504.90.11.00.00  - - - - Ferrit nüveler - 50
   - - - - Diğerleri :    
8504.90.18.10.00  - - - - - Oyuncaklara ait olanlar - 100
8504.90.18.90.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - Statik konvertörlere ait olanlar :    
8504.90.91.00.00  - - - 8504.40.30 alt pozisyonundaki makinalara mahsus elektronik montajlar - 50
8504.90.99.00.00  - - - Diğerleri - 50
       
85.05 Elektro mıknatıslar; daimi mıknatıslar ve mıknatıslama sonucu daimi    
  mıknatıslı olabilen eşya; elektromanyetik veya daimi mıknatıslı ayna-    
  lar, kıskaçIar ve benzeri tespit tertibatı; elektromanyetik kaplinler,    
  kavramalar ve frenler; elektromanyetik vinç başları:    
   - Daimi mıknatıslar ve mıknatıslama sonucu daimi mıknatıs    
      olabilen eşya:    
8505.11.00.00.00  - - Metalden olanlar - 25
8505.19  - - Diğerleri:    
8505.19.10.00.00  - - - Aglomere edilmiş ferritten daimi mıknatıslar - 25
8505.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
8505.20.00.00.00  - Elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler - 25
8505.90  - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil):    
   - - Elektro mıknatıslar; Elektromanyetik veya daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçlar     
         ve benzeri tespit tertibatı:    
8505.90.21.00.00  - - - Sadece veya esas itibarıyla manyetik rezonanslı görüntüleme cihazlarında    
         kullanılan türde elektro mıknatıslar (90.18 pozisyonundakiler hariç) - 25
8505.90.29.00.00  - - - Diğerleri - 25
8505.90.50.00.00  - - Elektromanyetik vinç başları - 25
8505.90.90.00.00  - - Aksam ve parçalar - 25
       
85.06 Primer (şarj edilemeyen) piller ve bataryaları:    
8506.10  - Manganez dioksitli olanlar:    
   - - Alkali piller:    
8506.10.11.00.00  - - - Silindirik piller Adet 50
8506.10.18.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
8506.10.91.00.00  - - - Silindirik piller Adet 50
8506.10.98.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8506.30.00.00.00  - Civa oksitli olanlar Adet 50
8506.40.00.00.00  - Gümüş oksitli olanlar Adet 50
8506.50  - Lityumlu olanlar:    
8506.50.10.00.00  - - Silindirik piller Adet 50
8506.50.30.00.00  - - Düğme piller Adet 50
8506.50.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8506.60.00.00.00  - Çinko-hava reaksiyonlu piller Adet 50
8506.80  - Diğer primer (şarj edilemeyen)  piller ve bataryalar:    
8506.80.05.00.00  - - Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.'u geçmeyen kuru çinko-kar-    
        bonlu piller Adet 50
8506.80.80.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8506.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 50
       
85.07 Elektrik akümülatörleri (bunIarın separatörleri dahil) (kare veya     
  dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) :    
8507.10  - Pistonlu motorlar için kurşun asitli starter akümülatörler:    
   - - Sıvı elektrolitle çalışanlar:    
8507.10.20.00.11  - - - Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler Adet 50
8507.10.20.00.12  - - - Ağırlığı 5 kg.ı geçenler Adet 50
   - - Diğerleri:    
8507.10.80.00.11  - - - Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler Adet 50
8507.10.80.00.12  - - - Ağırlığı 5 kg.ı geçenler Adet 50
8507.20  - Kurşun-asitli diğer akümülatörler:    
   - - Sıvı elektrolitle çalışanlar:    
8507.20.20.00.11  - - - Traksiyoner akümülatörler hücre adet 50
8507.20.20.00.19  - - - Diğerleri hücre adet 50
8507.20.80.00.00  - - Diğerleri hücre adet 50
8507.30  - Nikel-kadmiyumlu akümülatörler:    
8507.30.20.00.00  - - Sızdırmaz olanlar  Adet 50
8507.30.80.00.00  - - Diğerleri hücre adet 50
8507.40.00.00.00  - Nikel-demirli akümülatörler Adet 50
8507.50.00.00.00  - Nikel-metal hidrürlü akümülatörler Adet 50
8507.60.00.00.00  - Lityum iyonlu akümülatörler Adet 50
8507.80.00.00.00  - Diğer akümülatörler Adet 50
8507.90  - Aksam ve parçalar:    
8507.90.30.00.00  - - Separatörler - 50
8507.90.80.00.00  - - Diğerleri - 50
     
85.08   Vakumlu eIektrik süpürgeleri :     
   - Kendinden elektrik motorlu olanlar:    
8508.11  - - Gücü 1500 Wattı geçmeyen ve bir toz torbasına sahip olan veya     
        diğer toplama kapasitesi 20 litreyi geçmeyenler    
8508.11.00.00.11  - - - Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar Adet 60
8508.11.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 60
8508.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 60
8508.60.00.00.00  - Diğer elektrik süpürgeleri Adet 60
8508.70.00.00.00  - Aksam ve parçaIar - 60
       
85.09 Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik    
  cihazlar ( 85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç )    
8509.40  - Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze     
      presIeri    
8509.40.00.00.11  - - Öğütücüler Adet 60
8509.40.00.00.12  - - Mikserler Adet 60
8509.40.00.00.13  - - Bilenderler Adet 60
8509.40.00.00.14  - - Meyva ve sebze presleri Adet 60
8509.40.00.00.15  - - Komple setler Adet 60
8509.40.00.00.19  - - Diğerleri Adet 60
8509.80  - Diğer cihazlar    
8509.80.00.00.11  - -  Et kıyma makinaları - 60
8509.80.00.00.19  - - Diğerleri - 60
8509.90.00.00.00  - Aksam ve parçaIar - 60
       
85.10 Kendinden elektrik motorlu traş, saç kesme ve hayvan kırkma makinaları,epi-    
  lasyon cihazları:    
8510.10.00.00.00  - Traş makinaIarı Adet 50
8510.20  - Saç kesme ve hayvan kırkma makinaları    
8510.20.00.00.11  - - Saç kesme makinaları Adet 50
8510.20.00.00.12  - - Hayvan kırkma makinaları Adet 50
8510.30.00.00.00  - Epilasyon cihazları Adet 60
8510.90  - Aksam ve parçalar:    
8510.90.00.10.00  - - Elektrikli traş makinalarının ağız, bıçak, tarak ve başları ; epilasyon    
        cihazlarının aksam ve parçaları - 60
8510.90.00.20.00  - - Elektrikli saç kesme ve hayvan kırkma makinalarının baş, tarak ve     
        bıçakları - 35
8510.90.00.90.00  - - Diğer aksam ve parçalar - 50
       
85.11 Kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı    
  motorlarda kullanılmaya mahsus elektrikli ateşleme veya hareket    
  ettirme tertibat ve cihazları (örneğin; ateşleme manyetoları, dinamo    
  manyetoları, ateşleme bobinleri, ısıtma ve ateşleme bujileri, marş      
  motorları);jeneratörler (örneğin; dinamolar, alternatörler) ve bu tür     
  motorlarla birlikte kullanılan konjonktörler-disjonktörler:    
8511.10  - Ateşleme bujileri:    
8511.10.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8511.10.00.90.00  - - Diğerleri - 40
8511.20  - Ateşleme manyetoları; dinamo manyetoları; manyetik volanlar:    
8511.20.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8511.20.00.90.00  - - Diğerleri: - 40
8511.30  - Distribütörler; ateşleme bobinleri:    
8511.30.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
   - - Diğerleri    
8511.30.00.90.11  - - - Distribütörler - 40
8511.30.00.90.12  - - - Ateşleme bobinleri - 40
8511.40  - Starter (marş) motorları ve çift amaçlı starter-jeneratörler:    
8511.40.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
8511.40.00.90.00  - - Diğerleri - 40
8511.50  - Diğer jeneratörler:    
8511.50.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8511.50.00.90.00  - - Diğerleri - 40
8511.80  - Diğer tertibat ve cihazlar:    
8511.80.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:  - 40
   - - Diğerleri:    
8511.80.00.90.11  - - - Isıtma bujileri - 40
8511.80.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
8511.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 40
       
85.12 MotorIu taşıtIarda, bisikletlerde veya motosikletIerde kuIIanıIan    
  türden elektrikIi aydınIatma veya işaret cihazIarı (85.39 pozisyonun-    
  da yer alan eşya hariç), cam siliciler, buzIanma veya buğulanmayı    
  önIeyici tertibat:     
8512.10.00.00.00  - Bisikletlerde kullanılan türden aydınlatma veya gözle görülebilen    
     işaret cihazları - 40
8512.20  - Diğer aydınlatma veya gözle görülebilen işaret cihazları    
8512.20.00.00.11  - - Aydınlatma dinomoları - 40
8512.20.00.00.12  - - Her türlü farlar - 40
8512.20.00.00.19  - - Diğerleri - 40
8512.30  - Sesli işaret cihazları    
8512.30.10.00.00  - - Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları Adet 40
   - - Diğerleri    
8512.30.90.00.11  - - - Elektrikli kornalar - 40
8512.30.90.00.12  - - - Sirenler - 40
8512.30.90.00.19  - - - Diğerleri - 40
8512.40  - Cam siliciler, buzlanma veya buğulanmayı önleyici tertibat    
8512.40.00.00.11  - - Elektrik motorlu cam siliciler (tekli veya ikili) - 40
8512.40.00.00.12  - - Buzlanma veya buğulanmayı önleyici cihazlar - 40
8512.90  - Aksam ve parçalar    
8512.90.10.00.00  - - 8512 30 10 alt pozisyonunda yer alan cihazlara ait olanlar - 40
   - - Diğerleri    
8512.90.90.00.11  - - - Aydınlatma cihazlarına ait olanlar - 40
8512.90.90.00.12  - - - Sesli işaret cihazlarına ait olanlar - 40
8512.90.90.00.13  - - - Cam silicilere ait olanlar - 40
8512.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 40
       
85.13 Kendi enerji kaynakları (örneğin; kuru piller, akümülatörler, manye-    
  tolar) ile çalışan portatif elektrik lambaları (85.12 pozisyonunda     
  yer alan aydınlatma cihazları hariç):    
8513.10  - Lambalar:    
8513.10.00.10.00  - - Madenciler için emniyet lambaları - 25
8513.10.00.90.00  - - Diğerleri - 50
8513.90  - Aksam ve parçalar:    
8513.90.00.10.00  - - Madenciler için emniyet lambalarının aksam ve parçaları - 25
8513.90.00.90.00  - - Diğerleri - 50
       
85.14 Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları    
  (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon    
  veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya    
  mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları:     
8514.10  - Rezistansla ısıtılan ocak ve fırınlar:    
8514.10.10.00.00  - - Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilikte kullanılan   ocak ve fırınlar   Adet 25
   - - Diğerleri     
8514.10.80.00.11  - - - Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar Adet 25
8514.10.80.00.12  - - - Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar Adet 25
8514.20  - Endüksiyon veya dielektrik kaybı yolu ile çalışan ocak ve fırınlar:    
   - - Endüksiyon ocak ve fırınları    
8514.20.10.00.11  - - - Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar Adet 25
8514.20.10.00.12  - - - Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar Adet 25
   - - Dielektrik kaybı yoluyla çalışan ocak ve fırınlar     
8514.20.80.00.11  - - - Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar Adet 25
8514.20.80.00.12  - - - Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar Adet 25
8514.30  - Diğer ocak ve fırınlar:    
8514.30.20.00.00  - - Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre veya baskılı devre montajlarının    
      üretiminde kullanılan türde olanlar Adet 25
8514.30.80.00.00  - - Diğerleri Adet 25
8514.40.00.00.00  - Endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde    
     kullanılmaya mahsus diğer cihazlar Adet 25
8514.90  - Aksam ve parçalar:    
8514.90.30.00.00  - - 8514.30.20 alt pozisyonundaki ocak ve fırınlara ait olanlar - 30
8514.90.70.00.00  - - Diğerleri - 30
       
85.15 Elektrik (elektrikle ısıtılmış gaz dahil), lazer veya başka bir ışık veya    
  foton ışını, ultrasonik, elektron ışını, manyetik şok veya plazma    
  arkı yoluyla lehim veya kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar    
  (kesmeye elverişli olsun olmasın); metallerin veya sermetlerin sıcak    
  olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli makina ve cihazlar:    
   - Lehim makina ve cihazları:    
8515.11.00.00.00  - - Lehim havya ve tabancaları - 25
8515.19  - - Diğerleri:    
8515.19.10.00.00  - - - Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan    
         türde dalga lehim makineleri  - 25
8515.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus makina ve cihazlar:    
8515.21.00.00.00  - - Tamamen veya kısmen otomatik olanlar - 25
8515.29.00.00.00  - - Diğerleri - 25
   - Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus    
     makina ve cihazlar:    
8515.31.00.00.00  - - Tamamen veya kısmen otomatik olanlar - 25
8515.39  - - Diğerleri:    
   - - - Kaynak veya kesme tertibatı bulunan, örtülü elektrotlar    
          kullanılarak elle kaynak yapmaya mahsus olanlar:    
8515.39.13.00.00  - - - - Transformatörlerle birlikte olanlar - 25
8515.39.18.00.00  - - - - Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle,    
            redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar  - 25
8515.39.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
8515.80  - Diğer makina ve cihazlar:    
   - - Metalleri işlemek için olanlar:    
8515.80.10.10.00  - - - Ultrasonik kaynak makinaları Adet 50
8515.80.10.20.00  - - -  Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskür-    
          tülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar Adet 50
8515.80.10.80.00  - - -  Diğerleri Adet 25
   - - Diğerleri:    
8515.80.90.10.00  - - - Ultrasonik kaynak makinaları Adet 50
8515.80.90.90.00  - - - Diğerleri Adet 25
8515.90  - Aksam ve parçalar :    
8515.90.20.00.00  - - 8515.19.10 alt pozisyonundaki dalga lehim makinalarına ait olanlar - 50
   - - Diğerleri:  
8515.90.80.10.00  - - - Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtül-  
           mesine mahsus elektrikli alet ve cihazların ve ultrasonik kaynak    
           makinalarının aksam ve parçaları - 50
   - - - Diğer aksam ve parçalar:    
8515.90.80.90.11  - - - - Kaynak pensleri - 30
8515.90.80.90.19  - - - - Diğerleri - 30
       
85.16 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar;     
  herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına    
  mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar    
  (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşala-    
  rını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev    
  işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı    
  rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) :    
8516.10  - Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar:    
8516.10.11.00.00  - -  Anında su ısıtıcılar Adet 60
   - -  Diğerleri:    
8516.10.80.00.11  - - - Daldırma tipi ısıtıcılar Adet 60
8516.10.80.00.19  - - - Diğerleri Adet 60
   - Herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına    
     mahsus elektrikli cihazlar:    
8516.21.00.00.00  - - Depolu ısıtıcı radyatörler Adet 60
8516.29  - - Diğerleri:    
8516.29.10.00.00  - - - Sıvıyla doldurulmuş radyatörler Adet 60
8516.29.50.00.00  - - - Konveksiyon tipi ısıtıcılar Adet 60
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Bünyesinde bir fan olanlar    
8516.29.91.00.11  - - - - -  Isıtmalı hava perdeleri Adet 60
8516.29.91.00.19  - - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - - Diğerleri:    
8516.29.99.00.12  - - - - - Kanal tipi ısıtıcı Adet 60
8516.29.99.00.13  - - - - - Diğer ısıtıcı ve sobalar Adet 60
8516.29.99.00.19  - - - - - Diğerleri Adet 60
   - Berber işleri veya el kurutmaya mahsus elektro-termik cihazlar:    
8516.31  - - Saç kurutucular:    
8516.31.00.00.11  - - - Kurutma başlıkları Adet 60
8516.31.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 60
8516.32  - - Berber işlerine mahsus diğer cihazlar    
8516.32.00.00.11  - - - Saç kıvırma cihazları - 60
8516.32.00.00.12  - - - Saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları - 60
8516.32.00.00.19  - - - Diğerleri - 60
8516.33.00.00.00  - - El kurutma cihazları Adet 60
8516.40  - Elektrikli ütüler:    
8516.40.00.00.11  - - Buharlı ütüler Adet 60
8516.40.00.00.19  - - Diğerleri Adet 60
8516.50.00.00.00  - Mikro dalgalı fırınlar Adet 60
8516.60  - Diğer fırınlar; ocaklar, pişirme sacları, kaynatma halkaları, ızgara-    
     lar ve kızartma cihazları:    
8516.60.10.00.00  - - Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar) Adet 60
8516.60.50.00.00  - - Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları Adet 60
8516.60.70.00.00  - - Izgaralar ve kızartma cihazları Adet 60
8516.60.80.00.00  - - Gömme fırınlar Adet 60
   - - Diğerleri    
8516.60.90.00.11  - - - Tost makinaları Adet 60
8516.60.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 60
   - Diğer elektrotermik cihazlar:    
8516.71  - - Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar:    
8516.71.00.00.11  - - -  Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar Adet 60
8516.71.00.00.12  - - -  Sadece çay yapmaya mahsus olanlar Adet 60
8516.71.00.00.19  - - -  Diğerleri Adet 60
8516.72.00.00.00  - - Ekmek kızartma makinaları Adet 60
8516.79  - - Diğerleri:    
8516.79.20.00.00  - - - Fritözler Adet 60
   - - - Diğerleri    
8516.79.70.00.11  - - - - Su kaynatma kapları (kettle) Adet 60
8516.79.70.00.19  - - - - Diğerleri Adet 60
8516.80  - Elektrikli ısıtıcı rezistanslar:    
   - - İzole edici bir mesnet üzerine monte edilmiş     
8516.80.20.00.11  - - - Taşıtlarda kullanılanlar - 60
8516.80.20.00.19  - - - Diğerleri - 60
   - - Diğerleri:    
8516.80.80.00.11  - - - Taşıtlarda kullanılanlar - 60
8516.80.80.00.19  - - - Diğerleri - 60
8516.90  - Aksam ve parçalar    
8516.90.00.00.11  - - Su ısıtıcılarına ait olanlar - 60
8516.90.00.00.12  - - Herhangi bir mahallin veya benzeri yerlerin ısıtılmasına ait olanlar - 60
8516.90.00.00.13  - - Berber işlerine ait olanlar - 60
8516.90.00.00.14  - - Ütülere ait olanlar - 60
8516.90.00.00.19  - - Diğerleri - 60
Devamı (8517-8536) için TIKLAYIN
Devamı (8537-8548) için TIKLAYIN

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16585920 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16585920 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?