9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik)

T.C.

MRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü


Konu   : 9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik)

 17.10.2014 / 3325038

MRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE


İlgi       :25.06.2012 tarihli, 13933 sayılı yazımız.

 

Bilindiği  üzere,  Gümrük Genel Tebliği  (Yatırım Teşvik)  (Seri  No:9)'un  5/3  üncü  ve  14/2  nci maddesi ile yatırım süresi içerisinde kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış ve bedeli kısmen veya tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilmemiş makine  ve  teçhizatın  ithaline,  yatırım  süresinin  bitiş  tarihini  izleyen  4  ay  içerisinde  olmak  kaydıyla, doğrudan gümrük idareleri tarafından izin verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Ancak,  10.04.2014  tarihli  ve  28968  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan,  Yatırımlarda  Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2014/1 sayılı Tebliğ ile  2012/1  sayılı Tebliğin  11/1 inci  maddesi  “(1)  Yatırım süresi  içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, gümrük  idarelerince  belge  kapsamında  sağlanan  destek  unsurları  uygulanmak  suretiyle  izin  verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

İlgide  kayıtlı  yazımızla,  Yatırımlarda  Devlet  Yardımları  Hakkında  2012/3305  sayılı  Karar'ın 19.06.2012 tarihli 28328 sayılı Resmi Gazete'de ve bu Karar'ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğin ise 20.06.2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmişti.

 

Bu çerçevede,  9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile Ekonomi Bakanlığı tarafından çıkarılan 2012/3305 sayılı Karar veya 2012/1 sayılı Tebliğde yer alan, ancak yukarıda bahsi geçen durumda olduğu gibi çelişen hükümlerin bulunması halinde, 9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik yapılana kadar 2012/3305 sayılı Karar ve 2012/1 sayılı Tebliğin dikkate alınması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Genel Müdür

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889663 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889663 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?