90. FASIL

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
Bu Fasılın Vergi Oranları   ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
 
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
90.01 Optik lifler ve optik lif demetleri; optik lif kabloları (85.44 pozisyonundakiler     
  hariç); yaprak veya levha halinde polarizan maddeler; her tür maddeden     
  mercekler (kontakt lensler dahil), prizmalar, aynalar ve diğer optik     
  elemanlar (monte edilmemiş) (optik tarzda işlenmemiş camdan     
  bu tür elemanlar hariç) :    
9001.10  - Optik lifler, optik Iif demetleri ve kabloları:    
   - - Görüntü iletici kablolar:    
9001.10.10.10.00  - - - Camdan olanlar - 30
9001.10.10.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
9001.10.90.10.00  - - - Optik tarzda işlenmemiş olanlar - 15
   - - - Diğerleri:    
9001.10.90.91.00  - - - - Camdan olanlar - 30
9001.10.90.99.00  - - - - Diğerleri - 30
9001.20  - Yaprak veya levha halinde polarizan maddeler:    
9001.20.00.10.00  - - Camdan olanlar - 30
9001.20.00.90.00  - - Diğerleri - 30
9001.30.00.00.00  - Kontak lensler Adet 30
9001.40  - Camdan gözlük camları:    
9001.40.20.00.00  - - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar Adet 30
   - - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar:    
   - - - Her iki yüzü de işlenmiş olanlar:    
9001.40.41.00.00  - - - - Tek odaklılar Adet 30
9001.40.49.00.00  - - - - Diğerleri Adet 30
9001.40.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 30
9001.50  - Diğer maddelerden gözlük camları:    
9001.50.20.00.00  - - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar Adet 30
   - - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar:    
   - - - Her iki yüzü de işlenmiş olanlar:    
9001.50.41.00.00  - - - - Tek odaklılar Adet 30
9001.50.49.00.00  - - - - Diğerleri Adet 30
9001.50.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 30
9001.90  - Diğerleri:    
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:     
9001.90.00.11.00  - - - Camdan olanlar - 30
9001.90.00.19.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
9001.90.00.91.00  - - - Camdan olanlar - 30
9001.90.00.99.00  - - - Diğerleri - 30
       
90.02 Alet ve cihazlar için her tür maddeden monte edilmiş mercekler,    
  prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (optik tarzda işlenme-    
  miş camdan bu tür elemanlar hariç):    
   - Objektif mercekleri:    
9002.11  - - Kamera, projektör, fotoğraf veya sinematografik büyültme veya    
       küçültme cihazlarına mahsus olanlar:    
9002.11.00.10.00  - - - Camdan olanlar Adet 40
9002.11.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 40
9002.19  - - Diğerleri:    
9002.19.00.10.00  - - - Camdan olanlar Adet 40
9002.19.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 40
9002.20  - Filtreler:    
9002.20.00.10.00  - - Camdan olanlar Adet 40
9002.20.00.90.00  - - Diğerleri Adet 40
9002.90  - Diğerleri:    
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:     
9002.90.00.11.00  - - - Camdan olanlar - 40
9002.90.00.19.00  - - - Diğerleri - 40
   - - Diğerleri:    
9002.90.00.91.00  - - - Camdan olanlar - 40
9002.90.00.99.00  - - - Diğerleri - 40
       
90.03 Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam     
  ve parçaları:    
   - Çerçeveler:    
9003.11.00.00.00  - - Plastik maddelerden olanlar Adet 100
9003.19.00.00.00  - - Diğer maddelerden olanlar Adet 100
9003.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 100
       
90.04 Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus    
  gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler):    
9004.10  - Güneş gözlükleri:    
9004.10.10.00.00  - - Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar Adet 100
   - - Diğerleri:    
9004.10.91.00.00  - - - Plastik camlı olanlar Adet 100
9004.10.99.00.00  - - - Diğerleri Adet 100
9004.90  - Diğerleri:    
   - - Plastik camlı olanlar    
9004.90.10.00.11  - - - Optik tarzda işlenmiş camları olanlar - 100
9004.90.10.00.12  - - - Röntgen gözlükleri - 100
9004.90.10.00.19  - - - Diğerleri - 100
   - - Diğerleri    
9004.90.90.00.11  - - - Optik tarzda işlenmiş camları olanlar - 100
9004.90.90.00.12  - - - Röntgen gözlükleri - 100
9004.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 100
       
90.05 Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, diğer optik teleskoplar ve    
  bunların mesnetleri; diğer astronomi aletleri ve bunların mesnetleri    
  (telsiz astronomi cihazları hariç):    
9005.10.00.00.00  - Çift gözlü dürbünler Adet 50
9005.80  - Diğer aletler:    
9005.80.00.10.00  - - Tek gözlü dürbünler - 50
   - - Diğerleri    
9005.80.00.90.11  - - - Optik teleskoplar - 20
9005.80.00.90.19  - - - Diğerleri - 20
9005.90  - Aksam, parça ve aksesuar (mesnetleri dahil):    
9005.90.00.10.00  - - Dürbünlere ait olanlar - 50
9005.90.00.90.00  - - Diğerleri - 20
       
90.06 Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta    
  flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları    
  ( 85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç):    
9006.30.00.00.00  - Denizaltında, hava haritacılığında veya iç organların tıbbi veya    
     cerrahi incelemesinde kullanılmak üzere özel olarak imal edil-    
     miş fotoğraf makinaları; adli tıp veya kriminolojik amaçlar için    
     mukayese yapan fotoğraf makinaları Adet 60
9006.40.00.00.00  - Anında fotoğraf veren makinalar Adet 60
   - Diğer fotoğraf makinaları:    
9006.51.00.00.00  - - Genişliği 35 mm.yi geçmeyen rulo halindeki filmler için     
       objektiften geçen görüntüyü gösterenler (tek objektifli) (SLR) Adet 60
9006.52.00.00.00  - - Genişliği 35 mm.den az rulo halindeki filmler için diğer    
       fotoğraf makinaları Adet 60
9006.53  - - Genişliği 35 mm. olan rulo halindeki filmler için diğer    
       fotoğraf makinaları:    
9006.53.10.00.00  - - - Kullanılıp atılabilir (dispozıbıl) fotoğraf makinaları Adet 60
9006.53.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 60
9006.59.00.00.00  - - Diğerleri Adet 60
   - Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve    
     flaş lambaları:         
9006.61.00.00.00  - - Flaş ışığı meydana getirmeye mahsus deşarj lambalı cihazlar     
       (elektronik flaşlar) Adet 60
9006.69  - - Diğerleri:    
9006.69.00.10.00  - - - Flaş lambaları, flaş küpleri ve benzerleri Adet 50
9006.69.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 60
   - Aksam, parça ve aksesuar:    
9006.91.00.00.00  - - Fotoğraf makinalarına ait olanlar - 60
9006.99  - - Diğerleri :    
9006.99.00.10.00  - - - Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlara ait olanlar - 60
9006.99.00.90.00  - - - Diğerleri - 60
       
90.07 Sinema kameraları ve projektörleri (ses kaydına veya kaydedilen    
  sesin tekrar verilmesine mahsus cihazları bulunsun bulunmasın) :    
9007.10.00.00.00  - Kameralar Adet 60
9007.20.00.00.00  - Projektörler Adet 60
   - Aksam, parça ve aksesuar:    
9007.91.00.00.00  - - Kameralara ait olanlar - 60
9007.92.00.00.00  - - Projektörlere ait olanlar - 60
       
90.08 Sabit görüntü projektörleri (sinematografik olanlar hariç); fotoğraf    
  büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik olanlar hariç):    
9008.50.00.00.00  - Projektörler, fotoğraf büyültücü ve küçültücü cihazlar Adet 60
9008.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
9008.90.00.10.00  - - Sabit görüntü projektörlerine ait aksam, parça ve aksesuar - 60
9008.90.00.90.00  - - Fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlara ait aksam, parça ve    
       aksesuar - 60
       
[90.09]      
       
90.10 Bu fasılın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan     
  fotoğraf (sinematografik dahil) laboratuvarlarında kullanılan alet ve     
  cihazlar; negatoskoplar; projeksiyon perdesi:    
9010.10  - Rulo halindeki fotoğraf (sinematografik dahil) film ve kağıtlarının    
     otomatik olarak develope edilmesine veya develope edilmiş    
     filmlerin rulo halindeki fotoğrafik kağıtlara basılmasına mahsus     
     malzeme ve  cihazlar:    
   - - Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlar    
9010.10.00.10.11  - - - Filmleri develope etmeye mahsus cihazlar - 60
9010.10.00.10.19  - - - Diğerleri - 60
   - - Diğerleri    
9010.10.00.90.11  - - - Sinema filmlerini develope etmeye mahsus cihazlar - 60
9010.10.00.90.19  - - - Diğerleri - 60
9010.50  - Sinema veya fotoğraf laboratuvarları için diğer    
       malzeme ve cihazlar; negatoskoplar:    
   - -  Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlar:    
9010.50.00.10.11  - - - Fotoğraf filmi montaj cihazı - 60
9010.50.00.10.19  - - - Diğerleri - 60
   - - Diğerleri :    
9010.50.00.90.11  - - - Sinema filmi montaj cihazı - 60
9010.50.00.90.12  - - - Sinema filminin kopyasını çıkarmaya mahsus cihazlar - 60
9010.50.00.90.13  - - - Laklama ve çizgi gidermeye mahsus cihazlar - 60
9010.50.00.90.19  - - - Diğerleri   - 60
9010.60.00.00.00  - Projeksiyon perdeleri - 60
9010.90  - Aksam , parça ve aksesuar:     
9010.90.20.00.00  - - 9010.50.00 veya 9010.60.00 alt pozisyonlarındaki alet ve cihazlara ait olanlar - 60
9010.90.80.00.00  - - Diğerleri - 60
       
90.11 Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografı, sinefotomik-    
  rografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dahil):    
9011.10  -  Stereoskopik mikroskoplar :    
9011.10.10.00.00  - -  Yarı iletken diskler veya ağın  taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak    
         tasarlanmış  cihazlarla donatılmış olanlar Adet 20
9011.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 20
9011.20  - Diğer mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi    
     veya mikroprojeksiyon için olanlar) :    
9011.20.10.00.00  - - Yarı iletken diskler veya ağın  taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak    
         tasarlanmış  cihazlarla  donatılmış fotomikrografik mikroskoplar Adet 20
   - - Diğerleri    
9011.20.90.00.11  - - - Fotomikrografi cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar Adet 20
9011.20.90.00.12  - - - Sinefotomikrografi cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar Adet 20
9011.20.90.00.13  - - - Mikroprojeksiyon cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar Adet 20
9011.80  - Diğer mikroskoplar    
9011.80.00.00.11  - - Ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılan mikroskoplar Adet 20
9011.80.00.00.19  - - Diğerleri Adet 20
9011.90  - Aksam, parça ve aksesuar :    
9011.90.10.00.00  - - 9011.10.10.00 veya 9011.20.10.00 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar - 20
9011.90.90.00.00  - - Diğerleri - 20
       
90.12 Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazları:    
9012.10  - Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazları :    
9012.10.10.00.00  - - Yarı iletken diskler veya ağın  taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak     
         hazırlanmış cihazlarla donatılmış elektron  mikroskopları - 15
   - - Diğerleri    
9012.10.90.00.11  - - - Elektron ( 9012.10.10 alt pozisyonu hariç) ve proton mikroskopları  - 15
9012.10.90.00.12  - - - Difraksiyon cihazları - 15
9012.90  - Aksam, parça ve aksesuar :    
9012.90.10.00.00  - -  9012.10.10.00 alt pozisyonundaki cihazlara mahsus olanlar - 15
9012.90.90.00.00  - - Diğerleri - 15
       
90.13 Sıvı kristalli tertibat (diğer pozisyonlarda daha özel bir şekilde    
  belirtilen eşyayı meydana getirmeyen) ; lazerler (lazer diyodları     
  hariç) ; bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan     
  diğer optik alet ve cihazlar:    
9013.10  - Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya    
     XVI. Bölümdeki makina, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve    
     parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar    
9013.10.10.00.00  - - Bu fasılda veya  XVI. Bölümdeki makina, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve     
      parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar - 60
   - - Diğerleri:    
9013.10.90.00.11  - - - Silahlar için teleskopik dürbünler - 60
9013.10.90.00.12  - - - Periskoplar - 60
9013.10.90.00.19  - - - Diğerleri - 60
9013.20  - Lazerler (lazer diyodları hariç):    
9013.20.00.00.10  - - Silahlar için olanlar - 60
9013.20.00.00.90  - - Diğerleri - 60
9013.80  - Diğer alet, cihaz ve tertibat    
   - - Sıvı kristal tertibatı:    
   - - - Aktif matris sıvı kristal tertibatı:    
9013.80.20.00.11  - - - - Siyah, beyaz veya diğer tek renkli olanlar - 60
9013.80.20.00.12  - - - - Renkli olanlar - 60
9013.80.30.00.00  - - - Diğerleri - 60
9013.80.90.00.00  - - Diğerleri - 60
9013.90  - Aksam, parça ve aksesuar    
9013.90.05.00.00  - - Silahlara takılacak teleskopik dürbünlere veya periskoplara ait olanlar - 60
9013.90.10.00.00  - - Sıvı kristal tertibatı için olanlar - 60
9013.90.80.00.00  - - Diğerleri - 60
       
90.14 Pusulalar; diğer seyrüsefer alet ve cihazları:    
9014.10.00.00.00  - Pusulalar - 20
9014.20  - Hava veya uzay seyrüseferlerine mahsus alet ve cihazlar     
     (pusulalar hariç):    
   - - Düşük sürati gösteren alet ve cihazlar:    
   - - - Elektrikli veya elektronik olanlar:    
9014.20.20.11.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9014.20.20.19.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Diğerleri:    
9014.20.20.91.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar: Adet 20
9014.20.20.99.00  - - - - Diğerleri Adet 20
   - - Diğerleri:    
9014.20.80.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlar - 40
9014.20.80.90.00  - - - Diğerleri - 20
9014.80  - Diğer alet ve cihazlar:    
9014.80.00.10.00  - - Akustik iskandil aletleri, ultrasonik iskandil aletleri ve ultrasonik dedektörler - 40
   - - Diğerleri    
9014.80.00.90.11  - - - Deniz ve nehir seyrüseferlerinde kullanılan elektronik alet ve cihazlar - 20
9014.80.00.90.19  - - - Diğerleri - 20
9014.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
   - - 9014.10 ve 9014.20 AIt pozisyonlarındaki sivil hava taşıtlarında    
        kullanılanlara ait olanlar:    
9014.90.00.11.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar - 40
9014.90.00.19.00  - - - Diğerleri - 20
   - - Diğerleri:    
9014.90.00.91.00  - - - Akustik iskandil aletleri, ultrasonik iskandil aletleri ve ultrasonik    
          dedektörlere ait olanlar - 40
9014.90.00.99.00  - - - Diğerleri - 20
       
90.15 Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik,     
  oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları    
  (pusulalar hariç); telemetreler:    
9015.10  - Telemetreler:    
9015.10.10.00.00  - - Elektronik olanlar - 40
   - - Diğerleri:    
9015.10.90.10.00  - - - Elektrikli olanlar - 40
9015.10.90.90.00  - - - Diğerleri - 20
9015.20  - Teodolitler ve takimetreler (takeometreler):    
9015.20.10.00.00  - - Elektronik olanlar - 40
   - - Diğerleri:    
9015.20.90.10.00  - - - Elektrikli olanlar - 40
9015.20.90.90.00  - - - Diğerleri . - 20
9015.30  - Seviye tesbit aletleri (nivolar):    
9015.30.10.00.00  - - Elektronik olanlar - 40
   - - Diğerleri:    
9015.30.90.10.00  - - - Elektrikli olanlar - 40
9015.30.90.90.00  - - - Diğerleri - 20
9015.40  - Fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları:    
9015.40.10.00.00  - - Elektronik olanlar - 40
   - - Diğerleri:    
9015.40.90.10.00  - - - Elektrikli olanlar - 40
9015.40.90.90.00  - - - Diğerleri - 20
9015.80  - Diğer alet ve cihazlar:    
   - - Meteoroloji, hidroloji ve jeofizik alet ve cihazları    
9015.80.20.00.11  - - - Meteorolojiye ait alet ve cihazlar - 40
9015.80.20.00.12  - - - Jeofiziğe ait alet ve cihazlar - 40
9015.80.20.00.19  - - - Diğerleri - 40
   - - Jeodezi, topografya, arazi veya seviye ölçmede kullanılan alet    
          ve cihazlar; hidrografı aletleri:    
   - - - Elektrikli olanlar    
9015.80.40.10.11  - - - - Jeodezi alet ve cihazları - 40
9015.80.40.10.19  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri    
9015.80.40.90.11  - - - - Jeodezi alet ve cihazları - 20
9015.80.40.90.19  - - - - Diğerleri - 20
   - - Diğerleri:    
9015.80.80.10.00  - - - Elektrikli olanlar - 40
9015.80.80.90.00  - - - Diğerleri - 20
9015.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
   - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar    
9015.90.00.10.11  - - - Meteoroloji alet ve cihazlarına ait olanlar - 40
9015.90.00.10.19  - - -  Diğerleri - 40
9015.90.00.90.00  - - Diğerleri: - 20
       
9016.00 Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar)    
  (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın):    
   - Teraziler:    
9016.00.10.10.00  - - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 40
9016.00.10.90.00  - - Diğerleri Adet 40
   - Aksam, parça ve aksesuar:    
9016.00.90.10.00  - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar - 40
9016.00.90.90.00  - - Diğerleri - 40
       
90.17 Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap yapmaya mahsus     
  aletler (çizim makinaları, pantograflar, iletkiler, pergel takımları,     
  sürgülü cetveller, hesap daireleri gibi) ; tarifenin başka yerinde    
  belirtilmeyen veya yer almayan elde kullanılan uzunluk ölçü aletle-    
  ri (ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, kalibreler     
  gibi):    
9017.10  - Çizim masaları ve makinaları (otomatik olsun    
      olmasın) :    
   - - Çiziciler (plotter'ler) :    
9017.10.10.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 40
9017.10.10.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri :    
9017.10.90.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 40
9017.10.90.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
9017.20  - Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap     
     yapmaya mahsus aletler:    
9017.20.05.00.00  - - Çiziciler (plotter'ler) Adet 50
9017.20.10.00.00  - - Resim yapmaya mahsus diğer aletler - 50
9017.20.39.00.00  - - Çizim yapmaya mahsus aletler Adet 50
9017.20.90.00.00  - - Hesap yapmaya mahsus aletler (sürgülü cetveller, hesap daireleri    
        ve benzerleri dahil) Adet 50
9017.30  - Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar:    
9017.30.00.10.00  - - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 40
9017.30.00.90.00  - - Diğerleri Adet 50
9017.80  - Diğer aletler:    
   - - Ölçü çubukları, şerit metreler ve bölmeli cetveller:    
9017.80.10.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlar - 40
   - - - Diğerleri    
9017.80.10.90.11  - - - - İmali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış şerit metreler - 50
9017.80.10.90.19  - - - - Diğer şerit metreler - 50
9017.80.10.90.29  - - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
9017.80.90.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlar - 40
9017.80.90.90.00  - - - Diğerleri - 50
9017.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
9017.90.00.10.00  - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar - 50
9017.90.00.90.00  - - Diğerleri - 50
       
90.18 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve ci -    
  hazlar (sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz    
  testine mahsus cihazlar dahil) :    
   - Elektro teşhis cihazları (fonksiyonel araştırma veya fizyolojik    
     parametre muayene ölçüm cihazları dahil):    
9018.11.00.00.00  - - Elektrokardiyograflar (EKG) - 35
9018.12.00.00.00  - - Ultrasonik tetkik cihazları - 35
9018.13.00.00.00  - - Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları - 35
9018.14.00.00.00  - - Sintigrafi cihazları - 35
9018.19  - - Diğerleri:    
9018.19.10.00.00  - - - İki veya daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme     
          tertibatı - 35
   - - - Diğerleri    
9018.19.90.00.11  - - - - Elektroensefaloğraf cihazları (EEG) - 35
9018.19.90.00.12  - - - - Fiberaskoplar (monitörlü kameralı olsun olmasın) - 35
9018.19.90.00.13  - - - - Fonokardiyograf ve kardiyoskoplar - 35
9018.19.90.00.14  - - - - Elektromiyografi (EMG) - 35
9018.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 35
9018.20.00.00.00  - Ultraviole veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar - 35
   - Şırıngalar, iğneler, kateterler, kanüller ve benzeri aletler:    
9018.31  - - Şırıngalar (iğneli olsun olmasın):    
   - - - Plastik maddelerden olanlar    
9018.31.10.00.11  - - - - Tüberkülin şırıngaları (bir kullanımlık,steril, pirojensiz) - 35
9018.31.10.00.12  - - - - Bir kullanımlık steril şırıngalar  - 35
9018.31.10.00.19  - - - - Diğerleri - 35
   - - - Diğerleri    
9018.31.90.00.11  - - - - Kulak yıkama şırıngası (metal) - 35
9018.31.90.00.12  - - - - Tüberkülin şırıngaları - 35
9018.31.90.00.13  - - - - Tıpta kullanılan şırıngalar - 35
9018.31.90.00.14  - - - - İnsülin şırıngaları (çok kullanımlık) - 35
9018.31.90.00.19  - - - - Diğerleri - 35
9018.32  - - Metalden boru şeklinde iğneler ve cerrahi dikiş iğneleri:    
   - - - Metalden boru şeklinde iğneler    
9018.32.10.00.11  - - - - Şırınga iğnesi, bir kullanımlık  - 35
9018.32.10.00.19  - - - - Diğerleri - 35
9018.32.90.00.00  - - - Cerrahi dikiş iğneleri - 35
9018.39  - - Diğerleri    
9018.39.00.00.11  - - - Serum ve kan verme seti kanülü - 35
9018.39.00.00.12  - - - Hemodializ seti kanülü - 35
9018.39.00.00.13  - - - Kelebek seti kanülü - 35
9018.39.00.00.14  - - - İdrar sondası - nelaton - 35
9018.39.00.00.15  - - - İdrar sondası - foley - 35
9018.39.00.00.17  - - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, anjiyografi için - 35
9018.39.00.00.18  - - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (santral venös kateterleri)  - 35
9018.39.00.00.21  - - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (balonla dilatasyon için) - 35
9018.39.00.00.22  - - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, iğne ile birlikte olan periferik olanlar) - 35
9018.39.00.00.28  - - - Diğer kateterler - 35
9018.39.00.00.39  - - - Diğerleri - 35
   - Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar:    
9018.41  - - Dişçilik tornaları (bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik    
       teçhizatı ile kombine halde olsun olmasın)    
9018.41.00.00.11  - - - Dişçilik tornaları (Frezeleri) - 35
9018.41.00.00.12  - - - Bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine     
          haldeki dişçilik tornaları  - 35
9018.49  - - Diğerleri:    
9018.49.10.00.00  - - - Dişçilik tornalarında kullanılmaya mahsus bileyler, diskler, delici uçlar ve fırçalar - 35
9018.49.90.00.00  - - - Diğerleri - 35
9018.50  - Göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar:    
9018.50.10.00.00  - - Optik olmayanlar - 35
9018.50.90.00.00  - - Optik olanlar - 35
9018.90  - Diğer alet ve cihazlar:    
   - - Kan basıncını ölçmeye mahsus alet ve cihazlar    
9018.90.10.00.11  - - - Elektronik tansiyon aleti - 35
9018.90.10.00.12  - - - Mekanik tansiyon aleti - 35
9018.90.10.00.13  - - - Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar - 35
9018.90.20.00.00  - - Endoskoplar - 35
   - - Böbrek diyaliz cihazları (Suni böbrek, böbrek makinası ve diyalizörler)    
9018.90.30.00.11  - - - Böbrek makinaları  - 35
9018.90.30.00.13  - - - Dializ ve fistula setleri - 35
9018.90.30.00.19  - - - Diğerleri - 35
9018.90.40.00.00  - - Diyatermi cihazları - 35
   - - Transfüzyon ve infüzyon cihazları    
9018.90.50.00.11  - - - Cihazlar - 35
9018.90.50.00.12  - - - Kan torbaları - 35
9018.90.50.00.19  - - - Diğerleri - 35
9018.90.60.00.00  - -  Anestezi alet ve cihazları - 35
9018.90.75.00.00  - - Sinir stimilasyonu cihazları - 35
   - - Diğerleri    
9018.90.84.00.12  - - - Her nevi bisturiler - 35
9018.90.84.00.18  - - - Rahim içi aletler - 35
9018.90.84.00.19  - - - Diğer alet ve cihazlar - 35
       
90.19 Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları;    
  ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer    
  terapik teneffüs cihazları:    
9019.10  - Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları:    
   - - Vibratörlü masaj aletleri (elektrikli)    
9019.10.10.00.11  - - - Cihazlar - 30
9019.10.10.00.15  - - - Aksam ve parçalar - 30
   - - Diğerleri    
9019.10.90.00.11  - - - Mekanoterapi cihazları - 30
9019.10.90.00.12  - - - Psikotekni cihazları - 30
9019.10.90.00.13  - - - Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri - 30
9019.10.90.00.19  - - - Diğerleri - 30
9019.10.90.00.25  - - - Aksam ve parçalar - 30
9019.20  - Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer     
     terapik teneffüs cihazları    
9019.20.00.00.18  - - Cihazlar - 30
9019.20.00.00.25  - - Aksam ve parçalar - 30
9020.00  Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve    
   değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç):    
9020.00.00.00.11  - Teneffüs cihazları - 30
9020.00.00.00.12  - Gaz maskeleri - 30
9020.00.00.00.15  - Teneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı - 30
9020.00.00.00.18  - Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarı - 30
       
90.21 Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık     
  bağları dahil); cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihaz-    
  lar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus     
  cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte    
  veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar:    
9021.10  - Ortopedik veya kırıklara mahsus  cihazlar:    
   - -  Ortopedik cihazlar    
9021.10.10.00.11  - - - Vücudun şekil ve bozukluklarını önlemeye veya düzeltmeye mah-    
            sus cihazlar - 25
9021.10.10.00.12  - - - Çekme ve germe cihazları (traksiyon) - 25
9021.10.10.00.19  - - - Diğerleri - 25
   - -  Kırıklara mahsus cihazlar    
9021.10.90.00.12  - - - Kemik tespit malzemesi (implantlar) (tıbbi çiviler, tıbbi plaklar dahil)
(paslanmaz çelikten), 
- 25
9021.10.90.00.18  - - - Diğer cihazlar - 25
   - Protez dişler ve bağlantı parçaları:    
9021.21  - - Protez dişler:    
9021.21.10.00.00  - - - Plastik maddelerden olanlar 100 Adet 75
9021.21.90.00.00  - - - Diğer maddelerden olanlar 100 Adet 75
9021.29.00.00.00  - - Diğerleri - 25
   - Vücudun diğer suni parçaları:     
9021.31.00.00.00  - - Suni eklemler - 25
9021.39  - - Diğerleri:    
9021.39.10.00.00  - - - Protez gözler - Muaf
   - - - Diğerleri    
9021.39.90.00.11  - - - - İnter-okiler lensler - Muaf
9021.39.90.00.12  - - - - Kalp kapakçıkları - Muaf
9021.39.90.00.13  - - - - Diğer uzuv ve organ iç protezleri - Muaf
9021.39.90.00.14  - - - - Diğer uzuv ve organ dış protezleri - Muaf
9021.39.90.00.19  - - - - Diğerleri - Muaf
9021.40.00.00.00  - Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam,     
     parça ve aksesuar hariç) Adet 25
9021.50  - Kalp pilleri (pacemaker) (aksam, parça ve aksesuar hariç)    
9021.50.00.00.11  - - Dahili kalp pilleri Adet 25
9021.50.00.00.12  - - Harici kalp pilleri Adet 25
9021.90  - Diğerleri:    
9021.90.10.00.00  - - Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazların aksam, parça     
        ve aksesuarı - 25
   - - Diğerleri    
9021.90.90.00.13  - - - Suni uzuvları tamamlayıcı aksam ve parçalar - 25
9021.90.90.00.14  - - - Körler için yardımcı elektronik cihazlar - 25
9021.90.90.00.19  - - - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) - 25
       
90.22 X -Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik     
  veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi    
  veya radyoterapi cihazları dahil), X -ışınlı tüpler ve diğer X -ışınlı     
  jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masa-    
  ları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzerleri:    
   - X -Işınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı     
     kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi     
     cihazları dahil):    
9022.12.00.00.00  - - Bilgisayarlı tomografi cihazları Adet 15
9022.13.00.00.00  - - Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar) Adet 15
9022.14.00.00.00  - - Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar     
       için)  Adet 15
9022.19.00.00.00  - - Diğer amaçlarla kullanılanlar Adet 15
   - Alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya    
     veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi    
     veya radyoterapi cihazları dahil):    
9022.21.00.00.00  - - Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için Adet 15
9022.29.00.00.00  - - Diğer amaçlarla kullanılanlar Adet 15
9022.30.00.00.00  - X -Işın tüpleri Adet 15
9022.90  - Diğerleri (aksam, parça ve aksesuar dahil):    
9022.90.20.00.00  - - X-Işını kullanarak çalışan aletlere ait aksam parça ve aksesuar - 15
   - - Diğerleri:    
9022.90.80.00.11  - - - Radyoskopi (floroskopi) cihazlarına ait olanlar - 15
9022.90.80.00.19  - - - Diğerleri - 15
       
9023.00 Teşhir edilmek (öğretimde veya sergilerde) üzere imal edilen ve     
  başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan alet, cihaz ve     
  modeller:    
9023.00.10.00.00  - Fizik, kimya veya teknik konuların öğretiminde kullanılan türde olanlar - 25
   - Diğerleri    
9023.00.80.00.11  - - Maketler - 25
9023.00.80.00.19  - - Diğerleri - 25
       
90.24 Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya elverişli madde, kağıt, plastik    
  maddeler gibi) sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, elastikiye-    
  tini veya diğer mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye     
  mahsus makina ve cihazlar:    
9024.10  - Metalleri denemeye ve kontrol etmeye mahsus makina ve     
     cihazlar:    
9024.10.20.00.00  - - Üniversal (çok amaçlı) veya çekme deney ve kontrollerine mahsus     
          olanlar  - 40
9024.10.40.00.00  - - Sertlik deney ve kontrollerine mahsus olanlar - 40
   - - Diğerleri:    
9024.10.80.10.00  - - - Elektrikli olanlar - 40
9024.10.80.90.00  - - - Diğerleri - 25
9024.80  - Diğer makina ve cihazlar:.    
   - - Elektronik olanlar:    
9024.80.11.00.00  - - - Dokumaya elverişli maddeleri, kağıt veya kartonları denemeye ve    
          kontrol etmeye mahsus olanlar - 40
9024.80.19.00.00  - - - Diğerleri - 40
   - - Diğerleri:    
9024.80.90.10.00  - - - Elektrikli olanlar - 40
9024.80.90.90.00  - - - Diğerleri - 25
9024.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
9024.90.00.10.00  - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar - 40
9024.90.00.90.00  - - Diğerleri - 25
       
90.25 Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, termometreler,    
  pirometreler,barometreler, higrometreler ve psikrometreler    
  (kaydedici tertibatı olsun olmasın) ve bunların birbirleriyle    
  kombine olanları:    
   - Termometreler ve pirometreler (diğer aletlerle kombine     
     olmayanlar):    
9025.11  - - Sıvılı olanlar (doğrudan doğruya okunanlar):    
9025.11.20.00.00  - - - Kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan termometreler Adet 35
   - - - Diğerleri    
9025.11.80.00.11  - - - - Ovülasyon termometresi (yekpare cam gövdeli, civalı) Adet 35
9025.11.80.00.19  - - - - Diğerleri Adet 35
9025.19  - - Diğerleri:    
   - - - Elektronik olanlar:    
 9025.19.20.11.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
   - - - - Diğerleri     
 9025.19.20.19.11  - - - - - Kayıt edici tertibatı olanlar Adet 40
 9025.19.20.19.19  - - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Diğerleri:    
 9025.19.80.21.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 35
   - - - -  Elektrikli olanlar    
 9025.19.80.22.11  - - - - - Kayıt edici tertibatı olanlar Adet 40
 9025.19.80.22.19  - - - - - Diğerleri Adet 40
 9025.19.80.23.00  - - - - Pirometreler Adet 35
 9025.19.80.29.00  - - - - Diğerleri Adet 35
9025.80  - Diğer aletler:    
   - - Barometreler (diğer aletlerle kombine olmayanlar):    
9025.80.20.10.00  - - - Elektronik ve elektrikli olanlar Adet 40
9025.80.20.90.00  - - - Diğerleri: Adet 35
   - - Diğerleri:    
   - - - Elektronik olanlar    
9025.80.40.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar: - 40
9025.80.40.90.00  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri    
9025.80.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 35
9025.80.80.20.00  - - - - Elektrikli olanlar - 40
9025.80.80.90.00  - - - - Diğerleri - 35
9025.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar     
9025.90.00.11.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar - 40
9025.90.00.19.00  - - - Diğerleri - 35
   - - Diğerleri:    
   - - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar    
9025.90.00.21.11  - - - - Rezistanlı termometre algılayıcısı (RTD) - 40
9025.90.00.21.12  - - - - Optik pirometreler için algılayıcılar - 40
9025.90.00.21.13  - - - - Termokopul - 40
9025.90.00.21.19  - - - - Diğerleri - 40
9025.90.00.29.00  - - - Diğerleri - 35
       
90.26 Sıvı ve gazların akış, seviye basınç veya değişebilir diğer özellikle-    
  rini ölçmeye veya muayenesine mahsus alet ve cihazlar (debimet-    
  reler, seviye göstergeleri, manometreler, kalorimetreler gibi)    
  ( 90.14, 90.15, 90.28 veya 90.32 pozisyonlarındaki alet ve cihazlar    
  hariç):    
9026.10  - Sıvıların akışını veya seviyesini ölçmeye veya muayeneye    
     mahsus olanlar:    
   - - Elektronik olanlar:    
   - - - Debimetreler:    
9026.10.21.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.10.21.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Diğerleri:    
9026.10.29.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.10.29.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Debimetreler:    
9026.10.81.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.10.81.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Diğerleri:    
9026.10.89.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.10.89.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
9026.20  - Basınç ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus olanlar:    
   - - Elektronik olanlar:    
9026.20.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.20.20.90.00  - - - Diğerleri Adet 40
   - - Diğerleri :    
   - - -Spiral veya metal diyafram tipi basınç göstergeleri:    
9026.20.40.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.20.40.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Diğerleri:    
9026.20.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.20.80.20.00  - - - - Basınç kontrol anahtarları Adet 40
9026.20.80.80.00  - - - - Diğerleri Adet 40
9026.80  - Diğer alet ve cihazlar:    
   - - Elektronik olanlar:    
9026.80.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9026.80.20.90.00  - - - Diğerleri - 40
   - - Diğerleri:     
9026.80.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9026.80.80.90.00  - - - Diğerleri - 40
9026.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
9026.90.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılanlara ait olanlar - 35
9026.90.00.90.00  - - Diğerleri - 35
       
90.27 Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar (polarimetreler,    
  refraktometreler, spektrometreler, gaz veya duman tahlil cihazları);    
  akışkanlığı,gözenekliliği, genleşmeyi, yüzey gerilimini veya ben-    
  zerlerini ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar; ısı,     
  ışık ve ses ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar     
  (pozmetreler dahil) ; mikrotomlar:    
9027.10  - Gaz veya duman analiz cihazları:    
9027.10.10.00.00  - - Elektronik olanlar Adet 40
9027.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 40
9027.20.00.00.00  - Kromatograflar ve elektroforez cihazları - 40
9027.30  - Optik ışınlı (UV, görülebilir ışınlar, IR) spektrometreler,     
      spektrofotometreler ve spektrograflar    
9027.30.00.00.11  - - Spektrometreler - 40
9027.30.00.00.19  - - Diğerleri - 40
9027.50.00.00.00  - Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (UV, görülebilir ışınlar, IR) - 40
9027.80  - Diğer alet ve cihazlar:    
9027.80.05.00.00  - - Pozometreler - 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Elektronik olanlar:    
9027.80.11.00.00  - - - - pH metreler, rH metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler - 40
9027.80.13.00.00  - - - - Yarı iletken disk ve LCD imali sırasında yarı iletken madde veya LCD    
          alt tabakalarının veya birleştirilmiş izole edici ve iletken tabakaların    
           fiziksel özelliklerinin analizine mahsus cihazlar  - 40
9027.80.17.00.00  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri:    
9027.80.91.00.00  - - - - Viskozimetreler, porozimetreler ve dilatometreler - 40
9027.80.99.00.00  - - - - Diğerleri - 40
9027.90  - Mikrotomlar; aksam, parça ve aksesuar:    
9027.90.10.00.00  - - Mikrotomlar Adet 40
   - - Aksam, parça ve aksesuar :    
9027.90.50.00.00  - - - 9027.20 ila 9027.80 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar - 40
9027.90.80.00.00  - - - Mikrotomlara veya  gaz ve duman analiz cihazlarına ait olanlar - 40
       
90.28 Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların kalibre cihazları dahil):    
9028.10.00.00.00  - Gaz sayaçları Adet 50
9028.20.00.00.00  - Sıvı sayaçları Adet 50
9028.30  - Elektrik sayaçları:    
   - - Alternatif akım için olanlar:    
   - - - Tek fazlı    
9028.30.11.00.11  - - - - Elektronik olanlar Adet 50
9028.30.11.00.19  - - - - Diğerler Adet 50
   - - - Çok fazlı    
9028.30.19.00.11  - - - - Elektronik olanlar Adet 50
9028.30.19.00.19  - - - - Diğerler Adet 50
   - - Diğerleri    
9028.30.90.00.11  - - - Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) sayaçları Adet 50
9028.30.90.00.12  - - - Aktif sayaçlar Adet 50
9028.30.90.00.13  - - - Reaktif sayaçlar Adet 50
9028.30.90.00.14  - - - Elektronik sayaçlar  Adet 50
9028.30.90.00.18  - - - Diğerleri Adet 50
9028.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
   - - Elektrik sayaçlarına ait olanlar    
9028.90.10.00.11  - - - Sadece elektronik sayaçlara ait olanlar - 50
9028.90.10.00.19  - - - Diğerleri - 50
9028.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50
       
90.29 Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler,milometreler,    
  pedometreler,vb.; hız göstergeleri ve takometreler ( 90.14 ve 90.15    
  pozisyonlarındakiler hariç) ; stroboskoplar:    
9029.10  - Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometre-    
     ler , pedometreler ve benzerleri:    
9029.10.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan elektrikli veya elektronik devir adedi    
        sayaçları  - 40
9029.10.00.20.00  - - Elektronik veya elektrikli olanlar - 40
9029.10.00.90.00  - - Diğerleri - 40
9029.20  - Hız göstergeleri ve takometreler; stroboskoplar:    
   - - Hız göstergeleri ve takometreler:    
   - - - Kara taşıtlarına mahsus hız göstergeleri:    
9029.20.31.10.00  - - - - Elektronik veya elektrikli olanlar - 40
9029.20.31.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri :    
9029.20.38.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus elektronik veya elektrikli olanlar - 40
9029.20.38.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - Stroboskoplar:    
9029.20.90.10.00  - - - Elektronik veya elektrikli olanlar - 40
9029.20.90.90.00  - - - Diğerleri - 50
9029.90.00.00.00  - Aksam, parça ve aksesuar - 50
       
90.30 Elektriki miktarları ölçmeye veya muayeneye mahsus osiloskop,     
  spektrum analizörleri ve diğer alet ve cihazları ( 90.28 pozisyonun-    
  daki elektrik sayaçları hariç); alfa, beta, gama, X-ışını, kozmik veya    
  diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve     
  cihazlar:     
9030.10  - İyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve     
     cihazlar:    
9030.10.00.10.00  - - SiviI hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
9030.10.00.90.00  - - Diğerleri - 40
9030.20  - Osiloskoplar ve osilograflar:    
9030.20.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.20.00.90.00  - - Diğerleri - 40
   - Gerilim, akım, direnç veya güç ölçmeye veya muayene etmeye    
     mahsus diğer alet ve cihazlar:    
9030.31  - - Multimetreler (Kaydedici tertibatı olmayanlar):    
9030.31.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
   - - - Diğerleri    
9030.31.00.90.11  - - - - Elektronik olanlar - 40
9030.31.00.90.12  - - - - Elektrikli olanlar - 40
9030.32  - - Multimetreler (Kaydedici tertibatı olanlar):    
9030.32.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
   - - - Diğerleri    
9030.32.00.90.11  - - - - Elektronik olanlar - 40
9030.32.00.90.12  - - - - Elektrikli olanlar - 40
9030.33  - - Diğerleri ( kaydedici tertibatı olmayanlar):    
   - - - Direnç ölçen aletler    
9030.33.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.33.20.90.00  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Elektronik olanlar    
9030.33.30.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.33.30.90.00  - - - - - Diğerleri - 40
   - - - - Diğerleri:    
9030.33.80.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.33.80.90.00  - - - - - Diğerleri - 40
9030.39  - - Diğerleri (kaydedici tertibatı olanlar):    
   - - - Elektronik olanlar:    
9030.39.00.11.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.39.00.19.00  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri:    
9030.39.00.21.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.39.00.29.00  - - - - Diğerleri - 40
9030.40  - Telekomünikasyon için özel olarak imal edilmiş diğer alet ve     
     cihazlar (hipsometreler ve diyafonometreler, kazanç ölçü aletleri,     
     distorsiyonmetreler ve sofometreler gibi):    
9030.40.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
9030.40.00.90.00  - - Diğerleri - 40
   - Diğer alet ve cihazlar:    
9030.82.00.00.00  - - Yarı iletken disklerin veya tertibatın ölçülmesine veya kontrolü-    
       ne mahsus olanlar - 40
9030.84  - - Diğerleri, kaydedici tertibatı olanlar:    
9030.84.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
9030.84.00.90.00  - - - Diğerleri - 40
9030.89  - - Diğerleri:    
 - - - Elektronik olanlar :    
9030.89.30.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.89.30.90.00  - - - - Diğerleri - 40
 - - - Diğerleri     
9030.89.90.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.89.90.90.00  - - - - Diğerleri - 40
9030.90  - Aksam, parça ve aksesuar :    
9030.90.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.90.00.90.00  - - Diğerleri - 40
     
90.31 Bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan     
  ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinaları; profil projektörleri:    
9031.10  - Mekanik parçaları dengeleme makinaları (balans makinaları):    
9031.10.00.10.00  - - Elektronik veya elektrikli olanlar - 40
9031.10.00.90.00  - - Diğerleri - 50
9031.20  - Deney standları:    
9031.20.00.10.00  - - Elektronik veya elektrikli olanlar - 40
9031.20.00.90.00  - - Diğerleri - 50
   - Diğer optik alet ve cihazlar :    
9031.41.00.00.00  - - Yarı iletken diskler veya taslakların kontrolüne veya yarı iletken    
       taslakların imalatında kullanılan fotomask veya ağın kontrolüne    
       mahsus olanlar - 50
9031.49  - - Diğerleri    
9031.49.10.00.00  - - - Profil projektörleri Adet 50
9031.49.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
9031.80  - Diğer alet, cihaz ve makinalar:    
   - - Geometrik büyüklükleri ölçmeye veya kontrole mahsus olanlar:    
9031.80.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 50
9031.80.20.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
9031.80.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 50
9031.80.80.90.00  - - - Diğerleri - 50
9031.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
9031.90.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 50
9031.90.00.90.00  - - Diğerleri - 50
       
90.32 Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları:    
9032.10  - Termostatlar:    
   - - Elektronik olanlar:    
9032.10.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9032.10.20.90.00  - - - Diğerleri Adet 40
   - - Diğerleri:    
9032.10.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9032.10.80.90.00  - - - Diğerleri Adet 40
9032.20  - Basınç kontrol cihazları (manostatlar):    
9032.20.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
   - - Diğerleri    
9032.20.00.90.11  - - - Elektronik basınç kontrol cihazları Adet 40
9032.20.00.90.19  - - - Diğerleri Adet 40
   - Diğer alet ve cihazlar:    
9032.81  - - Hidrolik veya pnömatik:    
9032.81.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
   - - - Diğerleri    
9032.81.00.90.11  - - - - Seviye kontrol cihazları - 40
9032.81.00.90.12  - - - - Bacalardan otomatik olarak duman çekme regülatörleri - 40
9032.81.00.90.19  - - - - Diğerleri - 40
9032.89.00.00.00  - - Diğerleri - 40
9032.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
9032.90.00.10.00  - - Elektronik veya elektrikli olanlara ait olanlar - 40
9032.90.00.90.00  - - Diğerleri - 35
       
9033.00 90. Fasılda yer alan makina, alet ve cihazlara ait aksam, parça    
  ve aksesuar (bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer     
  almayan) - 50
9033.00.10.00.00  - Bir baskılı devre veya diğer benzeri bir yüzeye monte edilmiş bir veya daha fazla  
      LED ve bir veya daha fazla konektör ve diğer pasif komponentlerden oluşan  
      ışık kaynağı olarak kullanılan LED arka ışık modülleri (optik bileşenler veya koruyucu  
     diyotlar içersin içermesin, LCD göstergeler için arka ışık aydınlatması olarak  
     kullanılsın kullanılmasın) - 50
9033.00.90.00.00  - Diğerleri - 50

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16585914 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16585914 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?