91.Fasıl Vergi oranları 2017

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
    ÖLÇÜ VERGİ AB
    BİRİMİ ORANLARI EFTA
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI   Kanuni Tavizli  
      % % %
1 2 3 4 5 6
91.01 Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar         
  dahil) (zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama         
  metallerden olanlar) :        
   - Elektrikle çalışan kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun        
     olmasın):        
9101.11.00.00.00  - - Sadece mekanik göstergesi olanlar Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
9101.12.00.00.00  - - Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital) Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
9101.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
   - Diğer kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):        
9101.21.00.00.00  - - Otomatik kurmalı olanlar Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
9101.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
   - Diğerleri:        
9101.91  - - Elektrikle çalışanlar        
9101.91.00.00.11  - - - Cep saatleri Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
9101.91.00.00.12  - - - Kronometreler Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
9101.91.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
9101.99  - - Diğerleri        
9101.99.00.00.11  - - - Cep saatleri Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
9101.99.00.00.12  - - - Kronometreler Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
9101.99.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
           
91.02 Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçları         
  dahil) (91.01 pozisyonundakiler hariç) :        
   - Elektrikle çalışan kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun         
     olmasın):        
9102.11.00.00.00  - - Sadece mekanik göstergesi olanlar Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
9102.12.00.00.00  - - Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital) Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
9102.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
   - Diğer kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):        
9102.21.00.00.00  - - Otomatik kurmalı olanlar Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
9102.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
   - Diğerleri:        
9102.91  - - Elektrikle çalışanlar        
9102.91.00.00.11  - - - Cep saatleri Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
9102.91.00.00.12  - - - Kronometreler Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
9102.91.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
9102.99  - - Diğerleri        
9102.99.00.00.11  - - - Cep saatleri Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
9102.99.00.00.12  - - - Kronometreler Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
9102.99.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 13 4,5 0
      MIN 0,5 Euro MIN 0,3 Euro  
      Adet Adet  
        MAX 0,8 Euro  
        Adet  
           
91.03 Saat makinalı duvar saatleri ve çalar saatler( 91.04 pozisyonundaki        
  saatler hariç ):        
9103.10  - Elektrikle çalışanlar:        
9103.10.00.10.00  - - Çalar saatler Adet 14 4,7 0
9103.10.00.90.00  - - Diğerleri Adet 14 4,7 0
9103.90  - Diğerleri:        
9103.90.00.10.00  - - Çalar saatler Adet 13 4,7 0
9103.90.00.90.00  - - Diğerleri Adet 13 4,7 0
           
9104.00 Motorlu kara nakil vasıtalarının, uçakların, gemilerin veya diğer        
  nakil vasıtaIarının alet tablolarına mahsus saatler ve benzerleri:        
   - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar         
9104.00.10.00.11  - - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 13 Muaf Muaf
9104.00.10.00.19  - - Diğerleri Adet 13 Muaf Muaf
   - Diğerleri        
9104.00.90.00.11  - - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 13 3,7 0
9104.00.90.00.19  - - Diğerleri Adet 13 3,7 0
           
91.05 Diğer saatler:        
   - Çalar saatler:        
9105.11.00.00.00  - - Elektrikle çalışanlar Adet 14 4,7 0
9105.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 13 3,7 0
   - Duvar saatleri:        
9105.21.00.00.00  - - Elektrikle çalışanlar Adet 14 4,7 0
9105.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 13 3,7 0
   - Diğerleri:        
9105.91.00.00.00  - - Elektrikle çalışanlar Adet 14 4,7 0
9105.99  - - Diğerleri:        
9105.99.10.00.00  - - - Masa veya şömine saatleri Adet 13 3,7 0
9105.99.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 13 3,7 0
           
91.06 Saat makinalı veya senkron motorlu zaman kontrol cihazları ve        
  zaman sayaçları (devam kaydeden cihazlar, tarih ve saat kayde-        
  dici cihazlar gibi) :        
9106.10.00.00.00  - Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar Adet 15 4,7 0
9106.20.00.00.00  - Parkmetreler Adet 15 4,7 0
9106.90  - Diğerleri:        
   - - Minütyeler ve saniyeli sayaçlar        
9106.90.10.00.11  - - - Minütyeler Adet 15 4,7 0
9106.90.10.00.12  - - - Saniyeli sayaçlar Adet 15 4,7 0
9106.90.90.00.00  - - Diğerleri Adet 15 4,7 0
           
9107.00 Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan         
  saat makinalı veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlanışına         
  göre duran cihazlar ve diğer cihazlar)        
9107.00.00.00.11 - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 14 4,7 0
9107.00.00.00.19 - Diğerleri Adet 14 4,7 0
           
91.08 Cep veya kol saati makinaları (tamamlanmış veya birleştirilmiş) :        
   - Elektrikle çalışanlar:        
9108.11.00.00.00  - - Sadece mekanik göstergeli veya mekanik göstergenin        
        birleştirilebildiği bir tertibata sahip olanlar Adet 14 4,7 0
9108.12.00.00.00  - - Sadece opto-elektronik göstergeli olanlar (dijital) Adet 14 4,7 0
9108.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 14 4,7 0
9108.20.00.00.00  - Otomatik kurmalı olanlar Adet 14 5 0
      MIN 0,4 Euro MIN 0,17 Euro  
      Adet Adet  
   - Diğerleri:        
9108.91.00.00.00  - - Ölçüsü 33,8 mm. veya daha az olanlar Adet 14 5 0
      MIN 0,4 Euro MIN 0,17 Euro  
      Adet Adet  
9108.99.00.00.00  - - Diğerleri Adet 14 5 0
      MIN 0,4 Euro MIN 0,17 Euro  
      Adet Adet  
           
91.09 Diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol        
  saatleri hariç) :        
   - Elektrikle çalışanlar:        
9109.11.00.00.00  - - Çalar saatlere ait olanlar Adet 14 4,7 0
9109.19  - - Diğerleri:        
9109.19.10.00.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olup, genişliği veya        
          çapı 50 mm.yi geçmeyenlere ait olanlar  Adet 14 Muaf Muaf
9109.19.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 14 4,7 0
9109.90  - Diğerleri:        
9109.90.10.00.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olup, genişliği veya        
        çapı 50 mm.yi geçmeyenlere ait olanlar  Adet 14 Muaf Muaf
9109.90.90.00.00  - - Diğerleri Adet 14 4,7 0
           
91.10 Tamamlanmış saat makinaları (birleştirilmemiş veya kısmen        
  birleştirilmiş) (şablonlar); tamamlanmamış saat makinaları (birleş-        
  tirilmiş); saat makinalarının taslakları:        
   - Cep veya koI saatlerine ait olanlar:        
9110.11  - - Tamamlanmış makinalar (birleştirilmemiş veya kısmen birleş -        
       tirilmiş) (şablonlar):        
9110.11.10.00.00  - - - Spiral rakkaslı olanlar Adet 14 5 0
      MIN 0,4 Euro MIN 0,17 Euro  
      Adet Adet  
9110.11.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 14 4,7 0
9110.12.00.00.00  - - Tamamlanmamış makinalar (birleştirilmiş) Kg 11 3,7 0
9110.19.00.00.00  - - Taslaklar Kg 11 4,7 0
9110.90.00.00.00  - Diğerleri Kg 11 3,7 0
           
91.11 91.01 ve 91.02 Pozisyonlarındaki saatlerin zarfları ve bunların        
  aksam ve parçaları:        
9111.10.00.00.00  - Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metaller-        
     den zarflar Adet 4,6 0,5 Euro Adet 0
        MIN 2,7  
        MAX 4,6  
9111.20  - Adi metallerden zarflar (altın veya gümüşle kaplanmış olsun         
     olmasın):        
9111.20.10.00.00  - - Altın veya gümüşle kaplanmış olanlar Adet 4,6 0,5 Euro Adet 0
        MIN 2,7  
        MAX 4,6  
9111.20.90.00.00  - - Diğerleri Adet 4,6 0,5 Euro Adet 0
        MIN 2,7  
        MAX 4,6  
9111.80.00.00.00  - Diğer zarflar Adet 4,6 0,5 Euro Adet 0
        MIN 2,7  
        MAX 4,6  
9111.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar Kg 4,6 0,5 Euro Adet 0
        MIN 2,7  
        MAX 4,6  
           
91.12 Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu fasıldaki eşyaya ait benzeri        
  zarflar ve bunların aksam ve parçaları:        
9112.10.00.00.00  - Metal zarflar Adet 14 2,7 0
9112.80.00.00.00  - Diğer zarflar Adet 14 2,7 0
9112.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar Kg 14 2,7 0
           
91.13 Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları:        
9113.10  - Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama         
     metallerden olanlar:        
9113.10.10.00.00  - - Kıymetli metallerden olanlar Kg 9 2,7 0
9113.10.90.00.00  - - Kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar Kg 12 3,7 0
9113.20  - Adi metallerden olanlar (altın veya gümüşle kaplanmış olsun         
     olmasın)        
9113.20.00.00.11  - - Altınla kaplanmış olanlar Kg 22 6 0
9113.20.00.00.19  - - Diğerleri Kg 22 6 0
9113.90  - Diğerleri:        
   - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar        
9113.90.10.00.11  - - - Tabii deri ve köseleden olanlar Kg 19 6 0
9113.90.10.00.12  - - - Suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar Kg 19 6 0
9113.90.30.00.00  - - Plastik maddelerden olanlar Kg 22 6 0
   - - Diğerleri:        
9113.90.90.10.00  - - - Mensucattan mamul olanlar Kg 21 6 0
9113.90.90.20.00  - - - İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan        
          mamul olanlar Kg 21 6 0
9113.90.90.90.00  - - - Diğerleri Kg 21 6 0
           
91.14 Diğer saat aksamı :        
9114.10.00.00.00  - Yaylar (zemberekler dahil) Kg 12 3,7 0
9114.20.00.00.00  - Taşlar Kg 8 2,7 0
9114.30.00.00.00  - Kadranlar Kg 11 2,7 0
9114.40.00.00.00  - Platin ve köprüler Kg 11 2,7 0
9114.90.00.00.00  - Diğerleri Kg 11 2,7 0

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581596 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581596 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?