93.fasıl vergi oranları 2017

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
    ÖLÇÜ VERGİ AB
    BİRİMİ ORANLARI EFTA
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI   Kanuni Tavizli  
      % % %
1 2 3 4 5 6
9301.00.00.00.00 Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki        
  silahlar hariç) Kg Muaf Muaf Muaf
           
9302.00 Revolverler ve tabancalar ( 93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler         
  hariç):        
   - 9 mm. veya daha yukarı kalibreli olanlar        
9302.00.10.00.11  - - Otomatik revolverler ve tabancalar    Adet 9 2,7 0
9302.00.10.00.19  - - Diğerleri    Adet 9 2,7 0
   - Diğerleri        
9302.00.90.00.11  - - Otomatik revolverler ve tabancalar    Adet 16 2,7 0
9302.00.90.00.19  - - Diğerleri    Adet 16 2,7 0
           
93.03 Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri         
  cihazlar ( spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan         
  ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş taban-        
  ca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revol-        
  verler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler         
  gibi):        
9303.10.00.00.00  - Ağızdan doldurmalı ateşli silahlar    Adet 18 3,2 0
9303.20  - Diğer spor, av veya hedef için av tüfekleri (kombine olanlar         
     dahil):        
9303.20.10.00.00  - - Yivsiz, tek namlulular    Adet 18 3,2 0
9303.20.95.00.00  - - Diğerleri    Adet 18 3,2 0
9303.30.00.00.00  - Diğer spor, av veya hedef tüfekleri    Adet 18 3,2 0
9303.90.00.00.00  - Diğerleri    Adet 16 3,2 0
           
9304.00.00.00.00 Diğer silahlar ( yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş        
  sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç) Kg 16 3,2 0
           
93.05 93.01 ila 93.04 Pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve         
  aksesuarları:        
9305.10.00.00.00  - Revolverler ve tabancalara ait olanlar Kg 15 3,2 0
   - 93.03 Pozisyonundaki tüfeklere ait olanlar:        
9305.21.00.00.00  - - Av tüfeği namluları    Adet 18 2,7 0
9305.29  - - Diğerleri:        
9305.29.30.00.00  - - - Dipçik taslakları Kg 10 2,7 0
   - - - Diğerleri:        
9305.29.95.10.00  - - - - Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar Kg 18 2,7 0
9305.29.95.90.00  - - - - Diğerleri Kg 18 2,7 0
9305.90  - Diğerleri:        
9305.90.10.00.00  - - 93.01 Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar Kg Muaf Muaf Muaf
   - - Diğerleri :        
9305.90.90.10.00  - - - Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar Kg 18 2,7 0
   - - - Diğerleri        
9305.90.90.90.11  - - - - Dipçik taslakları Kg 18 2,7 0
9305.90.90.90.19  - - - - Diğerleri Kg 18 2,7 0
           
93.06 Bombalar, el bombaları, torpidolar, mayınlar, güdümlü mermiler        
  ve benzeri harp mühimmatı ve bunların aksam ve parçaları; fişek-        
  ler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçala -        
  rı (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dahil):        
9306.10  - Perçinleme veya benzeri alet veya sürgülü hayvan öldürücüler        
     için fişekler ve bunların aksam ve parçaları        
9306.10.00.00.11  - - Perçinleme veya benzeri alet veya sürgülü hayvan öldürücüler için        
        fişekler 1000 Ad 17 2,7 0
9306.10.00.00.15  - - Aksam ve parçalar Kg 17 2,7 0
   - Av tüfekleri için fişekler ve bunların aksam ve parçaları; havalı        
     silah kurşunları:        
9306.21.00.00.00  - - Fişekler 1000 Ad 19 2,7 0
9306.29  - - Diğerleri:        
9306.29.40.00.00  - - - Kovanlar 1000 Ad 17 2,7 0
9306.29.70.00.00  - - - Diğerleri Kg 17 2,7 0
9306.30  - Diğer fişekler ve bunların aksam ve parçaları:        
   - - 93.02 Pozisyonundaki revolverler ve tabancalar ile 93.01 pozisyonun -        
       daki hafif makinalı tabancalara ait olanlar:        
9306.30.10.10.00  - - - 93.01 Pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar Kg 13 2,7 0
9306.30.10.90.00  - - - Diğerleri Kg 13 2,7 0
   - - Diğerleri:        
9306.30.30.00.00  - - - Harp silahlarına ait olanlar Kg 6 1,7 0
   - - - Diğerleri:        
9306.30.91.00.00  - - - - Merkezi ateşlemeli spor, av veya hedef fişekleri 1000 Ad 19 2,7 0
9306.30.93.00.00  - - - - Horozlu silahlara ait spor, av veya hedef fişekleri 1000 Ad 19 2,7 0
9306.30.98.00.00  - - - - Diğerleri Kg 19 2,7 0
9306.90  - Diğerleri:        
9306.90.10.00.00  - - Harp silahlarına ait olanlar Kg 9 1,7 0
9306.90.90.00.00  - - Diğerleri Kg 17 2,7 0
           
9307.00.00.00.00 Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların        
  aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları Kg 8 1,7 0

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581618 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581618 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?