95.fasıl vergi oaranları 2017

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
    ÖLÇÜ VERGİ AB
    BİRİMİ ORANLARI EFTA
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI   Kanuni Tavizli  
      % % %
1 2 3 4 5 6
9501.00 Çocuklar tarafından binilmek üzere imal edilmiş tekerlekli oyun-        
  caklar (üç tekerlekli bisikletler, trotinetler, pedallı otomobiller gibi);         
  yapma bebekler için arabalar ve pusetler:        
9501.00.10.00.00  - Yapma bebekler için arabalar ve pusetler Kg 21 3,2 0
   - Diğerleri:        
9501.00.90.10.00  - - Üç tekerlekli bisikletler Kg 21 3,2 0
9501.00.90.90.00  - - Diğerleri Kg 21 3,2 0
           
95.02 Sadece insan şeklinde yapma bebekler:        
9502.10  - Yapma bebekler (giydirilmiş olsun olmasın):        
9502.10.10.00.00  - - Plastik maddelerden olanlar Kg 25 4,7 0
9502.10.90.00.00  - - Diğer maddelerden olanlar Kg 25 4,7 0
   - Aksam, parça ve aksesuar:        
9502.91.00.00.00  - - Giysi ve aksesuarı, ayakkabılar ve şapkalar Kg 21 2,1 0
9502.99.00.00.00  - - Diğerleri Kg 21 2,1 0
           
95.03 Diğer oyuncaklar; eğlence amacıyla küçültülmüş modeller ve ben-        
  zeri modeller (hareketli olsun olmasın); her tür bilmeceler (puzzle):        
9503.10  - Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil):        
9503.10.10.00.00  - - Küçültülmüş modeller Kg 24 2,4 0
9503.10.90.00.00  - - Diğerleri Kg 24 2,4 0
9503.20  - Birleştirilecek türden küçültülmüş modeller (hareketli olsun        
     olmasın) ( 9503.10 pozisyonundakiler hariç):        
9503.20.10.00.00  - - Plastik maddelerden olanlar Kg 24 2,4 0
   - - Diğer maddelerden olanlar        
9503.20.90.00.11  - - - Ahşap olanlar Kg 24 2,4 0
9503.20.90.00.19  - - - Diğerleri Kg 24 2,4 0
9503.30  - Diğer inşaat takımları ve inşaat oyuncakları:        
9503.30.10.00.00  - - Ahşap olanlar Kg 24 2,8 0
9503.30.30.00.00  - - Plastik maddelerden olanlar Kg 24 4,7 0
9503.30.90.00.00  - - Diğer maddelerden olanlar Kg 24 2,4 0
   - Hayvanları ve insan dışı yaratıkları tasvir eden oyuncaklar:        
9503.41.00.00.00  - - İçleri doldurulmuş olanlar Kg 24 4,7 0
9503.49  - - Diğerleri:        
9503.49.10.00.00  - - - Ahşap olanlar Kg 24 2,8 0
9503.49.30.00.00  - - - Plastik maddelerden olanlar Kg 24 2,4 0
9503.49.90.00.00  - - - Diğer maddelerden olanlar Kg 24 2,4 0
9503.50.00.00.00  - Oyuncak müzik alet ve cihazları Kg 24 2,4 0
9503.60  - Bilmeceler:        
9503.60.10.00.00  - - Ahşap olanlar Kg 24 2,8 0
9503.60.90.00.00  - - Diğerleri Kg 24 4,7 0
9503.70.00.00.00  - Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar) Kg 24 4,7 0
9503.80  - Diğer oyuncak ve modeller (motorlu olanlar):        
9503.80.10.00.00  - - Plastik maddelerden olanlar Kg 24 4,7 0
9503.80.90.00.00  - - Diğer maddelerden olanlar Kg 24 2,4 0
9503.90  - Diğerleri:        
9503.90.10.00.00  - - Oyuncak silahlar Kg 24 2,4 0
   - - Diğerleri:        
   - - - Plastik maddelerden olanlar :        
9503.90.32.00.00  - - - - Mekanik olmayanlar Kg 24 4,7 0
9503.90.34.00.00  - - - - Diğerleri Kg 24 4,7 0
9503.90.35.00.00  - - - Kauçuktan olanlar Kg 24 2,4 0
9503.90.37.00.00  - - - Dokumaya elverişli maddelerden olanlar Kg 24 2,4 0
   - - - Metalden olanlar:        
9503.90.51.00.00  - - - - Kalıplanarak elde edilen minyatür modeller Kg 24 4,7 0
9503.90.55.00.00  - - - - Diğerleri Kg 24 2,4 0
9503.90.99.00.00  - - - Diğer maddelerden olanlar Kg 24 2,4 0
           
95.04 Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane          
  oyunları için özel masalar dahil salon veya masa oyunları ve otomatik        
  bowling oyun ekipmanları:        
9504.10.00.00.00  - Bir televizyon alıcısıyla birlikte kullanılabilir türden          
     video oyunları Kg 21 1,7 0
9504.20  - Bilardo eşyası ve teferruatı:        
9504.20.10.00.00  - - Bilardo masaları (ayaklı  veya ayaksız) Kg 21 1,7 0
   - - Diğerleri:        
9504.20.90.10.00  - - - Bilardo tebeşirleri Kg 21 1,7 0
9504.20.90.90.00  - - - Diğerleri Kg 21 1,7 0
9504.30  - Madeni para ve jetonla çalışan diğer oyun makinaları (otomatik         
     bowling oyunu hariç):        
9504.30.10.00.00  - - Ekranlı olanlar    Adet 21 1,7 0
   - - Diğer oyunlar:        
9504.30.30.00.00  - - - Flipper    Adet 21 1,7 0
9504.30.50.00.00  - - - Diğerleri    Adet 21 1,7 0
9504.30.90.00.00  - -  Aksam ve parçalar Kg 21 1,7 0
9504.40.00.00.00  - Oyun kağıtları Kg 23 2,7 0
9504.90  - Diğerleri:        
9504.90.10.00.00  - - Takım halinde elektrikli yarış arabaları (yarış oyunları özelliğine sahip        
        olanlar) Kg 21 1,7 0
9504.90.90.00.00  - - Diğerleri Kg 21 1,7 0
           
95.05 Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya (sihirbazlık        
  eşyası veya sürpriz eşyası dahil):        
9505.10  - Noel eğlenceleri için eşya:        
9505.10.10.00.00  - - Camdan olanlar Kg 22 1,9 0
9505.10.90.00.00  - - Diğer maddelerden olanlar Kg 22 2,7 0
9505.90.00.00.00  - Diğerleri Kg 22 2,7 0
           
95.06 Bu fasılın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan        
  kültür fizik, jimnastik, atletizm ve diğer sporlara (masa tenisi dahil)        
  veya açık hava oyunlarına mahsus eşya ve malzeme; yüzme ha -        
  vuzları ve küçük oyun havuzları:        
   - Kar kayakları ve kar kayağı yapmaya mahsus diğer malzemeler:        
9506.11  - - Kayaklar:        
9506.11.10.00.00  - - - Uzun mesafe kayağı  Çift 19 3,7 0
   - - - Yokuş aşağı iniş için kayaklar        
9506.11.21.00.00  - - - - Tek kayaklar ve snowboard'lar Adet 19 3,7 0
9506.11.29.00.00  - - - - Diğerleri  Çift 19 3,7 0
9506.11.80.00.00  - - - Diğer kayaklar  Çift 19 3,7 0
9506.12.00.00.00  - - Kayak bağlayıcıları Kg 19 3,7 0
9506.19.00.00.00  - - Diğerleri Kg 19 2,7 0
   - Su kayakları, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri ve su sporları yapmak        
      için diğer malzeme:        
9506.21.00.00.00  - - Rüzgar sörfleri Kg 19 2,7 0
9506.29.00.00.00  - - Diğerleri Kg 19 2,7 0
   - Golf sopaları ve golf oyunlarına mahsus diğer malzeme:        
9506.31.00.00.00  - - Sopalar (komple)    Adet 19 2,7 0
9506.32.00.00.00  - - Toplar    Adet 19 2,7 0
9506.39  - - Diğerleri:        
9506.39.10.00.00  - - - Sopaların aksam ve parçaları Kg 19 2,7 0
9506.39.90.00.00  - - - Diğerleri Kg 19 2,7 0
9506.40  - Masa tenisi için eşya ve malzeme:        
   - - Raketler, toplar ve fileler        
9506.40.10.00.11  - - - Raketler Kg 21 2,7 0
9506.40.10.00.12  - - - Toplar Kg 21 2,7 0
9506.40.10.00.13  - - - Fileler Kg 21 2,7 0
9506.40.90.00.00  - - Diğerleri Kg 21 2,7 0
   - Tenis raketleri, tüylü top raketleri veya benzerleri (fileli olsun         
      olmasın):        
9506.51.00.00.00  - - Tenis raketleri (fileli olsun olmasın) Kg 19 4,7 0
9506.59.00.00.00  - - Diğerleri Kg 19 2,7 0
   - Küçük ve büyük toplar (golf ve masa tenis topları hariç):        
9506.61.00.00.00  - - Tenis topları Kg 19 2,7 0
9506.62  - - Şişirilebilen toplar:        
9506.62.10.00.00  - - - Deriden olanlar Kg 19 2,7 0
9506.62.90.00.00  - - - Diğerleri Kg 19 2,7 0
9506.69  - - Diğerleri:        
9506.69.10.00.00  - - - Kriket ve polo topları Kg 19 Muaf Muaf
9506.69.90.00.00  - - - Diğerleri Kg 19 2,7 0
9506.70  - Buz patenleri ve tekerlekli patenler (paten takılmış botlar dahil):        
9506.70.10.00.00  - - Buz patenleri  Çift 19 Muaf Muaf
9506.70.30.00.00  - - Tekerlekli patenler  Çift 19 2,7 0
9506.70.90.00.00  - - Aksam, parça ve aksesuar Kg 19 2,7 0
   - Diğerleri:        
9506.91  - - Kültür-fizik, jimnastik veya atletizm eşya ve malzemesi        
9506.91.10.00.00  - - - Güç ayarlama mekanizmalı egzersiz aletleri Kg 19 2,7 0
9506.91.90.00.00  - - - Diğerleri Kg 19 2,7 0
9506.99  - - Diğerleri:        
9506.99.10.00.00  - - - Kriket veya polo malzemesi (toplar hariç) Kg 19 Muaf Muaf
   - - - Diğerleri:        
9506.99.90.10.00  - - - - Spor yapmada kullanılan bacak koruyucular, tozluklar, dolaklar ve        
            benzerleri Kg 19 2,7 0
9506.99.90.90.00  - - - - Diğerleri Kg 19 2,7 0
           
95.07 Oltayla balık avlamaya mahsus olta kamışları, olta iğneleri ve         
  diğer balık takımları; balık yakalamaya mahsus el kepçeleri,         
  kelebek ağları ve benzeri diğer ağlar; kuş avcılığına mahsus         
  yapma kuşlar (92.08 veya 97.05 pozisyonundakiler hariç) ve benze-        
  ri avcılık ve atıcılık levazımatı:        
9507.10.00.00.00  - Olta değnekleri Kg 17 3,7 0
9507.20  - Olta iğneleri (misina takılı olsun olmasın):        
9507.20.10.00.00  - - Olta iğneleri (misina takılmamış) Kg 10 1,7 0
9507.20.90.00.00  - - Diğerleri Kg 17 3,7 0
9507.30.00.00.00  - Olta makaraları Kg 17 3,7 0
9507.90.00.00.00  - Diğerleri Kg 17 3,7 0
           
9508.00.00.00.00 Atlı karıncalar, salıncaklar, atış standları ve diğer fuar ve panayır        
  eğlencelerine mahsus eşya; gezici sirkler, gezici hayvan sergileri,        
  gezici tiyatrolar Kg 14 1,7 0

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581598 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581598 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?