96.fasıl vergi oranları 2017

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
    ÖLÇÜ VERGİ AB
    BİRİMİ ORANLARI EFTA
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI   Kanuni Tavizli  
      % % %
1 2 3 4 5 6
96.01 İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef         
  ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddeler-        
  den eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil):        
9601.10  - İşlenmiş fildişi ve fildişinden eşya        
9601.10.00.00.11  - - Levha, yaprak, çubuk, ince boru, disk ve benzeri şekillerde olanlar (par-         
        latılmamış ve başkaca bir işçilik görmemiş)  Kg 17 2,7 0
9601.10.00.00.19  - - Diğerleri Kg 17 2,7 0
9601.90  - Diğerleri:        
   - - İşlenmiş tabii veya terkip yoluyla elde edilmiş mercan ve bu madde -        
       lerden eşya        
9601.90.10.00.11  - - - İşlenmiş tabii veya terkip yoluyla elde edilmiş mercan  Kg Muaf Muaf Muaf
9601.90.10.00.12  - - - Mercandan mamul eşya Kg Muaf Muaf Muaf
   - - Diğerleri        
9601.90.90.00.11  - - - İşlenmiş boynuz Kg Muaf Muaf Muaf
9601.90.90.00.12  - - - İşlenmiş kalem tüyler Kg Muaf Muaf Muaf
9601.90.90.00.13  - - - İşlenmiş sedef ve sedeften mamul eşya Kg Muaf Muaf Muaf
9601.90.90.00.14  - - - İşlenmiş bağa ve bağadan mamul eşya Kg Muaf Muaf Muaf
9601.90.90.00.15  - - - İşlenmiş kemik ve kemikten mamul eşya Kg Muaf Muaf Muaf
9601.90.90.00.19  - - - Diğerleri Kg Muaf Muaf Muaf
           
9602.00 İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu        
  maddelerden eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer         
  almayan mumdan, parafinden, stearinden, tabii zamk ve reçineler-        
  den, model patlarından kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle         
  yapılan eşya ve kalıba dökülme ve yontulma suretiyle elde edilen         
  diğer eşya; sertleştirilmemiş jelatin, işlenmiş (35.03 pozisyonundaki         
  jelatin hariç) ve sertleştirilmemiş jelatinden eşya:        
9602.00.00.10.00  - Jelatin kapsüller Kg 12 2,2 0
   - Diğerleri        
9602.00.00.90.11  - - İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel maddeler Kg 12 2,2 0
9602.00.00.90.12  - - Bitkisel maddelerden mamul eşya Kg 12 2,2 0
9602.00.00.90.13  - - İşlenmiş kehribar ve mamulleri Kg 12 2,2 0
9602.00.00.90.14  - - İşlenmiş lületaşı ve mamulleri Kg 12 2,2 0
9602.00.00.90.15  - - Diğer işlenmiş mineral maddeler ve mamulleri Kg 12 2,2 0
9602.00.00.90.16  - - Arı kovanları için mumdan suni petekler Kg 12 2,2 0
9602.00.00.90.19  - - Diğerleri Kg 12 2,2 0
           
96.03 Süpürgeler ve fırçalar (makina, cihaz veya taşıtların aksamı olan        
  fırçalar dahil), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler         
  (motorlular hariç) paspaslar ve tüyden toz süpürgeleri; süpürge         
  veya fırça yapımına mahsus hazırlanmış fırça başları; boya yastık         
  ve ruloları; kauçuk veya benzeri yumuşak maddelerden mamul        
  silecekler (rulo halinde olanlar hariç):        
9603.10.00.00.00  - Çalılardan veya bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel         
     maddelerden süpürgeler (saplı veya sapsız)    Adet 18 3,7 0
   - Diş fırçaları, traş fırçaları, saç fırçaları, kirpik fırçaları, tırnak        
     fırçaları ve insan üzerinde kullanılan diğer fırçalar (cihazların         
     aksamını teşkil eden fırçalar dahil):        
9603.21.00.00.00  - - Diş fırçaları    Adet 25 3,7 0
9603.29  - - Diğerleri:        
9603.29.30.00.00  - - - Saç fırçaları    Adet 21 3,7 0
9603.29.80.00.00  - - - Diğerleri Kg 21 3,7 0
9603.30  - Resim fırçaları, yazı fırçaları ve kozmetik ürünlerinin tatbikinde        
      kullanılan fırçalar:        
9603.30.10.00.00  - - Resim fırçaları ve yazı fırçaları    Adet 21 3,7 0
9603.30.90.00.00  - -  Kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar    Adet 21 3,7 0
9603.40  - Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar        
     (9603.30 alt pozisyonundaki fırçalar hariç); boya yastık ve ruloları:        
9603.40.10.00.00  - - Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar    Adet 21 3,7 0
9603.40.90.00.00  - -  Boya yastık ve ruloları    Adet 21 3,7 0
9603.50  - Makinaların, cihaz ve taşıtların aksamını oluşturan diğer fırçalar:        
9603.50.00.10.00  - - Makinaların aksamını oluşturanlar Kg 17 2,7 0
9603.50.00.90.00  - - Diğerleri Kg 17 2,7 0
9603.90  - Diğerleri:        
   - - Elle kullanılan mekanik yer süpürgeleri (motorlu olanlar hariç)        
9603.90.10.00.11  - - - Mekanik süpürgeler    Adet 15 2,7 0
9603.90.10.00.15  - - - Aksam ve parçalar Kg 15 2,7 0
   - - Diğerleri:        
   - - - Yol süpürme fırçaları; ev tipi fırça ve süpürgeler (ayakkabı ve elbise        
          fırçaları dahil); hayvanların bakımı için fırçalar:        
9603.90.91.10.00  - - - - Tüyden toz süpürgeleri Kg 21 3,7 0
   - - - - Diğerleri        
9603.90.91.90.11  - - - - - Yol süpürme fırçaları Kg 21 3,7 0
9603.90.91.90.19  - - - - - Diğerleri Kg 21 3,7 0
   - - - Diğerleri:        
9603.90.99.10.00  - - - - Fırça imali için hazırlanmış fırça başları Kg 21 3,7 0
9603.90.99.90.00  - - - - Diğerleri Kg 21 3,7 0
9604.00.00.00.00 EI kalburları, elekleri Kg 20 3,7 0
           
9605.00 İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya        
  elbise ve ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat        
  takımları:        
9605.00.00.10.00  - Tuvalet takımları Kg 19 3,7 0
9605.00.00.20.00  - Elbise temizleme setleri Kg 19 3,7 0
9605.00.00.90.00  - Diğerleri Kg 19 3,7 0
           
96.06 Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı;         
  düğme taslakları:        
9606.10  - Çıtçıtlar ve bunların aksamı        
9606.10.00.00.11  - - Çıtçıtlar Kg 18 3,7 0
9606.10.00.00.15  - - Çıtçıt aksamı Kg 18 3,7 0
   - Düğmeler:        
9606.21  - - Plastik maddelerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle         
       kaplanmamış )        
9606.21.00.00.11  - - - Delikli düğmeler Kg 18 3,7 0
9606.21.00.00.12  - - - Ayaklı düğmeler Kg 18 3,7 0
9606.22  - - Adi metallerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle         
      kaplanmamış )        
9606.22.00.00.11  - - - Delikli düğmeler Kg 18 3,7 0
9606.22.00.00.12  - - - Ayaklı düğmeler Kg 18 3,7 0
9606.29  - - Diğerleri        
9606.29.00.00.11  - - - Delikli düğmeler Kg 18 3,7 0
9606.29.00.00.12  - - - Ayaklı düğmeler Kg 18 3,7 0
9606.30  - Düğme formları ve düğmelerin diğer aksamı; düğme taslakları        
9606.30.00.00.11  - - Düğme formları Kg 13 2,7 0
9606.30.00.00.12  - - Düğme taslakları Kg 13 2,7 0
9606.30.00.00.19  - - Düğmelerin diğer aksamı  Kg 13 2,7 0
           
96.07 Kayarak işleyen fermuarlar ve bunların aksamı:        
   - Kayarak işleyen fermuarlar:        
9607.11.00.00.00  - - Dişleri adi metallerden olanlar Metre 16 6,7 0
9607.19  - - Diğerleri        
9607.19.00.00.11  - - - Plastik dişli fermuarlar Metre 20 7,7 0
9607.19.00.00.19  - - - Diğerleri Metre 20 7,7 0
9607.20  - Aksam:        
9607.20.10.00.00  - - Adi metallerden olanlar (dişleri adi metallerden olan band ve şeritler        
       dahil) Kg 16 6,7 0
9607.20.90.00.00  - - Diğerleri Kg 20 7,7 0
           
96.08 Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret         
  kalemleri; mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler;        
  duplikatör kalemleri; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve         
  kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve         
  klipsler dahil) (96.09 pozisyonundaki eşya hariç):        
9608.10  - Bilyalı kalemler:        
   - - Sıvı mürekkepli olanlar:        
9608.10.10.10.00  - - - Plastik maddelerden olanlar    Adet 22 3,7 0
9608.10.10.90.00  - - - Diğerleri    Adet 22 3,7 0
   - - Diğerleri:        
9608.10.30.00.00  - - - Gövde ve kapakları kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle        
           kaplama metallerden olanlar    Adet 22 3,7 0
   - - - Diğerleri:        
9608.10.91.00.00  - - - - Değiştirilebilen kartuşlular    Adet 22 3,7 0
9608.10.99.00.00  - - - - Diğerleri    Adet 22 3,7 0
9608.20  - Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri:        
9608.20.00.10.00  - - Plastik maddelerden olanlar    Adet 22 3,7 0
9608.20.00.90.00  - - Diğerleri    Adet 22 3,7 0
   - Mürekkepli kalemler; stilolar ve diğer dolma kalemler:        
9608.31  - - Çini mürekkebiyle çizim yapmaya mahsus olanlar:        
9608.31.00.10.00  - - - Plastik maddelerden olanlar    Adet 22 3,7 0
9608.31.00.90.00  - - - Diğerleri    Adet 22 3,7 0
9608.39  - - Diğerleri:        
9608.39.10.00.00  - - - Gövde veya kapakları kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle        
          kaplama metallerden olanlar    Adet 22 3,7 0
   - - - Diğerleri:        
9608.39.90.10.00  - - - - Plastik maddelerden olanlar    Adet 22 3,7 0
9608.39.90.90.00  - - - - Diğerleri    Adet 22 3,7 0
9608.40  - Dolma kurşun kalemler        
9608.40.00.10.00  - - Plastik maddelerden olanlar    Adet 19 3,7 0
9608.40.00.90.00  - - Diğerleri    Adet 19 3,7 0
9608.50  - Yukarıdaki alt pozisyonlarnn iki veya daha fazlasında yer alan         
     eşyadan oluşan takımlar:        
9608.50.00.10.00  - - Plastik maddelerden olanlar Kg 22 3,7 0
   - - Diğerleri        
9608.50.00.90.11  - - - Gövde kapakları kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kapla-         
          ma metallerden olanlar Kg 22 3,7 0
9608.50.00.90.19  - - - Diğerleri Kg 22 3,7 0
9608.60  - Bilyalı kalemlerin yedek uçları (bir bilyalı uç ve mürekkep rezer-        
     vuarı kapsayan):        
9608.60.10.00.00  - - Sıvı mürekkepli olanlar    Adet 17 2,7 0
9608.60.90.00.00  - - Diğerleri    Adet 17 2,7 0
   - Diğerleri:        
9608.91  - - Yazı kalemi uçları ve damakları        
9608.91.00.00.11  - - - Altından olan yazı kalemi uçları Kg 16 2,7 0
9608.91.00.00.19  - - - Diğer maddelerden olan yazı kalemi uçları Kg 16 2,7 0
9608.91.00.00.29  - - - Diğerleri Kg 16 2,7 0
9608.99  - - Diğerleri:        
9608.99.10.00.00  - - - Mürekkepli kalem sapları, kurşun kalem sapları ve benzeri saplar Kg 19 2,7 0
   - - - Diğerleri:        
9608.99.92.00.00  - - - - Metalden olanlar Kg 17 2,7 0
9608.99.98.00.00  - - - - Diğerleri Kg 17 2,7 0
           
96.09 Kurşun kalemler (96.08 pozisyonundakiler hariç), kurşun boya         
  kalemleri, kurşun kalem kurşunları, pasteller, kömür kalemler, yazı         
  veya çizim tebeşirleri ve terzi tebeşirleri:        
9609.10  - Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri:        
9609.10.10.00.00  - -"Kurşunları" grafitten olanlar Kg 17 2,7 0
9609.10.90.00.00  - - Diğerleri Kg 17 2,7 0
9609.20.00.00.00  - Siyah veya renkli kurşun kalem kurşunları Kg 14 2,7 0
9609.90  - Diğerleri:        
   - - Pasteller ve kömür kalemler        
9609.90.10.00.11  - - - Pasteller Kg 14 2,7 0
9609.90.10.00.12  - - - Kömür kalemler Kg 14 2,7 0
   - - Diğerleri        
9609.90.90.00.11  - - - Yazı ve resim tebeşirleri Kg 10 1,7 0
9609.90.90.00.12  - - - Terzi tebeşirleri Kg 10 1,7 0
           
9610.00.00.00.00 Kayağan taşından "arduvaz" veya diğer maddelerden yazı veya        
  resim tahtaları (çerçeveli olsun olmasın) Kg 17 2,7 0
           
9611.00 Elle kullanılan tarih damgaları, kaşeler, numaratörler, pul dam-        
  gaları ve benzeri eşya (etiketleri bastırmaya mahsus cihazlar          
  dahil); elle kullanılan kumpaslar ve kumpas içeren takımlar        
9611.00.00.00.11 - Elle kullanılan numaratörler Kg 16 2,7 0
9611.00.00.00.19 - Diğerleri Kg 16 2,7 0
           
96.12 Yazı makineleri için şeritler ve benzeri şeritler (mürekkepli veya iz        
  bırakacak şekilde başka surette hazırlanmış) (makaralı veya         
  kartuşlu olsun olmasın); ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun         
  olmasın, kutulu veya kutusuz) :        
9612.10  - Şeritler:        
   - - Plastikten olanlar:        
9612.10.10.10.00  - - - Makina veya cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler         
          emdirilmiş olanlar Kg 16 2,7 0
9612.10.10.90.00  - - - Diğerleri Kg 16 2,7 0
9612.10.20.00.00  - - Genişliği 30 mm.den az olan sentetik ve suni liflerden daimi olarak        
        plastik veya metal kartuşlara konulmuş otomatik daktilo makinala-        
        rında, otomatik bilgi işlem makinalarında ve diğer makinalarda        
        kullanılan türde Kg 16 Muaf 0
   - - Diğerleri :        
9612.10.80.10.00  - - - Makina veya cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler emdi -        
          rilmiş olanlar Kg 16 2,7 0
9612.10.80.90.00  - - - Diğerleri Kg 16 2,7 0
9612.20.00.00.00  - Istampalar Kg 16 2,7 0
           
96.13 Çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun        
  olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri         
  hariç) :        
9613.10.00.00.00  - Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları    Adet 15 2,7 0
9613.20  - Doldurulabilen gazlı cep çakmakları:        
9613.20.10.00.00  - - Ateşleme sistemi elektrikli olanlar    Adet 15 2,7 0
9613.20.90.00.00  - - Diğer ateşleme sistemli olanlar    Adet 15 2,7 0
9613.30.00.00.00  - Masa çakmakları    Adet 15 2,7 0
9613.80  - Diğer çakmak ve ateşleyiciler        
9613.80.00.00.11  - - Ateşleyiciler Kg 15 2,7 0
9613.80.00.00.19  - - Diğer çakmaklar  Kg 15 2,7 0
9613.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar Kg 15 2,7 0
           
96.14 Pipolar (pipo lüleleri dahil), puro ve sigara ağızlıkları ve bunların         
  aksam ve parçaları:          
9614.20  - Pipolar ve pipo lüleleri:        
9614.20.20.00.00  - - Pipo imaline mahsus kabaca kesilmiş ağaç ve kökler Kg 6 Muaf 0
   - - Diğerleri        
9614.20.80.00.11  - - - Lüle taşından pipolar Adet 18 2,7 0
9614.20.80.00.13  - - - Diğer pipolar Adet 18 2,7 0
9614.20.80.00.15  - - - Pipo lüleleri Adet 18 2,7 0
9614.90  - Diğerleri        
9614.90.00.00.11  - - - Sigar ve sigara için ağızlıklar Kg 18 2,7 0
9614.90.00.00.15  - - - Aksam ve parçalar Kg 18 2,7 0
           
96.15 Saç tarakları, süs tarakları ve benzerleri; saç tokaları, kıvırma        
  pensleri, saç firketeleri, bigudiler ve benzerleri (85.16 pozisyonuna         
  girenler hariç) ve bunların aksam ve parçaları:        
   - Saç tarakları, süs tarakları, saç tokaları ve benzeri eşya:        
9615.11.00.00.00  - - Sertleştirilmiş kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar Kg 22 2,7 0
9615.19.00.00.00  - - Diğerleri Kg 22 2,7 0
9615.90  - Diğerleri:        
9615.90.00.10.00  - - Plastik maddelerden olanlar Kg 22 2,7 0
9615.90.00.20.00  - - Demir veya çelikten olanlar Kg 22 2,7 0
9615.90.00.90.00  - - Diğerleri Kg 22 2,7 0
           
96.16 Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri, bunların püskürtme         
  mekanizmaları ve püskürtücü başları; pudra ve diğer kozmetik         
  veya tuvalet ürünlerinin kullanılmasına mahsus büyük ve küçük         
  ponponlar:        
9616.10  - Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri, bunların püskürtme         
     mekanizmaları ve püskürtme başları:        
9616.10.10.00.00  - - Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri Kg 20 2,7 0
9616.10.90.00.00  - - Püskürtme mekanizmaları ve bunların başları Kg 20 2,7 0
9616.20.00.00.00  - Pudra veya diğer kozmetik veya tuvalet ürünlerinin kullanılması-        
     na mahsus büyük ve küçük ponponlar Kg 20 2,7 0
           
9617.00 İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte),        
  bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç):        
   - İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar:        
   - - Hacmi 0,75 litreyi geçmeyenler        
9617.00.11.00.11  - - - Çelikten olanlar Kg 26 6,7 0
9617.00.11.00.19  - - - Diğerleri Kg 26 6,7 0
   - - Hacmi 0,75 litreyi geçenler        
9617.00.19.00.11  - - - Çelikten olanlar Kg 26 6,7 0
9617.00.19.00.19  - - - Diğerleri Kg 26 6,7 0
9617.00.90.00.00  - Aksam ve parçalar (camdan iç gövdeler hariç) Kg 26 6,7 0
           
9618.00.00.00.00 Terzi mankenleri, diğer manken benzerleri; vitrinler için otomatlar        
  ve diğer hareketli tablolar Kg 18 1,7 0

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581818 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581818 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?