97.fasıl vergi oranları 2017

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
    ÖLÇÜ VERGİ AB
    BİRİMİ ORANLARI EFTA
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI   Kanuni Tavizli  
      % % %
1 2 3 4 5 6
97.01 Tamamen elle yapılmış tablo ve resimler (49.06 pozisyonundaki         
  resimler ve elle dekore edilmiş fabrikada imal edilen eşya hariç);         
  kolajlar (yapıştırma resimler) ve benzeri dekoratif panolar:        
9701.10.00.00.00  - Tablo ve resimler Kg Muaf Muaf Muaf
9701.90  - Diğerleri:        
9701.90.00.10.00  - - Çiçekler, çiçek goncaları ve tomurcuklar ile yapraklı dallar, ince dallar        
        ve bitkilerin diğer parçaları, otlar, yosunlar ve dikenlerden yapılmış        
        olanlar Kg Muaf Muaf Muaf
9701.90.00.20.00  - - Plastik maddelerden yapılmış olanlar Kg Muaf Muaf Muaf
9701.90.00.30.00  - - Ahşaptan yapılmış olanlar Kg Muaf Muaf Muaf
9701.90.00.40.00  - - Tabii mantardan yapılmış olanlar Kg Muaf Muaf Muaf
9701.90.00.50.00  - - Baskı yapılmış resim veya dekoratif motiflerle süslenmiş olanlar Kg Muaf Muaf Muaf
9701.90.00.60.00  - - Mensucattan yapılmış olanlar Kg Muaf Muaf Muaf
9701.90.00.70.00  - - Adi metallerden yapılmış olanlar Kg Muaf Muaf Muaf
           
9702.00.00.00.00 Orijinal gravürler, estamplar ve litoğrafyalar Kg Muaf Muaf Muaf
           
9703.00.00.00.00 Heykel veya yontu sanatının orijinal eserleri (yapıldığı madde ne        
  olursa olsun) Kg Muaf Muaf Muaf
           
9704.00.00.00.00 Türkiye'de tedavülde bulunmayan veya tedavüle çıkarılacak         
  olmayan, iptal edilmiş veya edilmemiş,posta pulları, damga ve         
  harç pulları, matbu posta pulu veya posta pulu yerine geçen        
  damga taşıyan zarflar ve benzerleri Kg Muaf Muaf Muaf
           
9705.00.00.00.00 Zooloji, botanik, mineroloji, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik,        
  paleontolojik, etnoğrafik veya nümizmatik bir değeri bulunan        
  kolleksiyon ve örnekler Kg Muaf Muaf Muaf
           
9706.00.00.00.00 Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya Kg Muaf Muaf Muaf

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581693 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581693 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?