E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,44 TL
1 € = 3,69 TL
11999386 Ziyaretçi

99

 

FASIL 99
ÖZEL AMAÇLI GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONLARI
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
9905.00.00.00.00 Yerleşim yerini nakleden gerçek kişilere ait şahsi eşya
99.19 Diğerleri:
9919.00.00.00.11 - Evlilik nedeniyle serbest dolaşıma giren eşya
9919.00.00.00.12 - Miras yoluyla intikal eden eşya
9919.00.00.00.13 - Öğrenim amacıyla gelen öğrencilere ait eğitim malzemeleri ve ev eşyası
9919.00.00.00.14 - Ölü ihtiva eden tabutlar, ölülere ait kül ihtiva eden kaplar ve dekoratif cenaze eşyası
9919.00.00.00.15 - Kamu kurumları, hayır veya insani yardım kuruluşları tarafından getirilen eşya
9919.00.00.00.16 - Malül, sakatlar ve diğer engellilerin kullanımına mahsus eşya
9919.00.00.00.17 - Kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşya
9919.00.00.00.18 - Kişisel eşya, yolcu beraberi eşya
9919.00.00.00.19 - Diğerleri
99.30 Deniz ve hava taşıtlarına verilen eşya:
9930.24.00.00.00 - 1 ila 24. fasıllardaki eşya
9930.99.00.00.00 - Diğerleri (27. Fasıl hariç)
99.31 Açık denizde bulunan yapılardaki mürettebata veya yapılardaki motor, makine, cihaz gibi
ekipmanın çalışması için verilen eşya:
9931.24.00.00.00 - 1 ila 24. fasıllardaki eşya
9931.99.00.00.00 - Diğerleri (27. Fasıl hariç)