E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15370001 Ziyaretçi

ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)

 
Kaynak          : Ege İhracatçı Birlikleri
Konu               :ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi
 
 
 
Bilindiği üzere, Türkiye, ABD tarafından belirlenmiş ürünlerde söz konusu ülke pazarına gümrük vergisiz giriş imkanı sağlayan "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi" (GTS) kapsamında yer almakta olup, ABD pazarında ülkemiz ihracatçılarına önemli bir pazara giriş avantajı sağlamaktadır.
 
Bu bağlamda, GTS.'den faydalanmak isteyen ihracatçılarımızın öncelikle ABD'ye ihraç edecekleri ürünün GTS kapsamında yer alıp almadığını ABD Ticaret Temsilciliği ağ adresinde (http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_tariff.asp) yer alan arama motorunu kullanarak öğrenmeleri gerekmektedir. ABD'ye gerçekleştirecekleri ihracatta mezkûr sistemden faydalanması mümkün olan ihracatçılarımızın dikkat etmesi gereken hususlar ise ana hatları ile aşağıda belirtilmektedir:
 
-ABD Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan ilgili satırda "A" ya da "A*" ibaresinin yer alması, (http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm)
-Ürünün, Türkiye'de üretilmiş veya yetiştirilmiş olması ya da söz konusu üründe yerli katkı payının %35'ten yüksek olması,
-Ürünün, Türkiye'den doğrudan ithal edilmesi ya da üçüncü bir ülkeden geçmek kaydıyla ABD'ye gelecekse mühürlü bir konteynır içinde ABD'ye ulaşması,
-Son olarak, tüm bu özellikleri haiz ürünleri ABD'ye ihraç ederken, ithalatçı tarafından doldurulacak olan Gümrük Beyannamesi 27. sütuna, ürünün GTS.'den faydalandığını gösterir "A" harfinin girilmesi
 
Öte yandan, bazı firmalarımızın, özellikle bu son hususla ilgili yapılması gereken basit koşulu yerine getirmemesi nedeniyle, GTS.'den yararlanma imkânını kaçırdıkları ve ürünlerini gümrük vergisi ödeyerek ABD'ye ihraç etmek durumunda kaldıkları görülmektedir. Bu nedenle, GTS sisteminden yararlanmak isteyen firmalarımızın yukarıda belirtilen hususlara azami özen göstermesi konusunda bilgilerini rica ederim.
 
 
 
Aziz Ercan ÇELİKLİ         

Ege İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreter Yardımcısı