E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,31 TL
15334159 Ziyaretçi

Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2010/27)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 02.05.2010-27569 Resmi Gazete
AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİNE DAİR DIŞ TİCARETTE
STANDARDİZASYON TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(Tebliğ No: 2010/27)
             MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 2010/18 sayılı Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/5/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.