Alıcı/Satıcı İlişkisi (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Md. Genelge 2015/15)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı       :    73421605/165.99

Konu    :    Alıcı/Satıcı İlişkisi

                                                      GENELGE (2015/15)

 

İthal eşyasına ait gümrük kıymetinin unsurlarını içeren ve beyanname ekinde aranan Kıymet Bildirim Formu, kağıtsız beyanname uygulamasına ilişkin çalışmalar çerçevesinde 2014/15 sayılı Genelge ile "Genel Bilgiler" ve "Kalem Bilgileri" olmak üzere BİLGE SistemiDetaylı Beyan Modülünde bulunan "Bağlantılar" bölümüne eklenmiştir.

Bununla birlikte, İthal Eşyasına Ait Gümrük Kıymet Bildirim Formunun “Alıcı/Satıcı İlişkisi” alanında “VAR” veya “YOK” olmak üzere bütün kalemleri kapsayan sadece bir beyan yapılabilmektedir. Birden fazla kalemi olan ithal eşyalarda alıcının ilişki içinde olduğu birden fazla satıcının (göndericinin) olması durumunda, birden fazla alıcı-satıcı ilişkisi durumunun sistemde belirtilmediği tespit edilmiştir.

Bu  itibarla,  ithalat  beyannamelerinde  birden  fazla  satıcının  bulunması  ve  alıcı  ile birden fazla satıcı arasında ilişki bulunması halinde, bu durumun BİLGE Sistemi Detaylı Beyan  programında  bulunan  Kıymet  Bildirim  Formunun  Genel  Bilgiler  ekranındaki  7 numaralı alanın “Ayrıntılar” bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 

Cemal DERELİ
Bakan a.
Müsteşar V.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848720 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848720 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?