E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15346047 Ziyaretçi

Alüminyum Pasta (Pigment) ve benzeri eşyanın Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızdan çıkışına ilişkin gümrük hizmeti verilmemesi

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü
Gümrük İdareleri Dairesi

 

Sayı     :21558579/166.01[GGM-10.02]

Konu   : Alüminyum Pasta (Pigment) ve benzeri eşyanın Suriye'ye çıkışı


02.07.2015 / 8997844

DAĞITIM YERLERİNE

Suriye ile ülkemiz arasındaki ticaret, Bakanlığımızın kara hudut kapılarına yönelik aldığı ve esasen gümrük hizmetlerinin yeniden planlanmasını içeren güvenlik temelli tedbirler çerçevesinde yürütülmekte ve zaman içerisinde ortaya çıkan gereklilikler sonucu hudut kapılarımızda bölge koşullarına uygun yeni tedbirler alınmaya da devam edilmektedir.

Bu çerçevede, 3207.10, 3207.30 ve 7603.10 tarife alt pozisyonu ile 3212.90.00.00.12 ve 3212.90.00.00.19 GTİP’inde yer alan eşyanın Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızdan çıkışına ilişkin gümrük hizmeti verilmemesi, Bakanlık Makamı'nın 01.07.2015 tarihli ve 8994729 sayılı onayları çerçevesinde uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak Valilikleri