Anti-Damping Anlaşması (VI. Maddenin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma)

Anti-Damping Anlaşması (VI. Maddenin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma)


GATT'ın VI. maddesi, dampingli ithalat durumunda; genelde ihracatçı ülkenin iç piyasasındaki fiyatı ifade eden normal değerin altında bir ihracat fiyatı ile ithali yapılan ve ithalatçı ülkenin yerli sanayisine zarar veren ithal mallara karşı tedbir alınmasına imkan sağlamaktadır. Bu tedbirlerin uygulanması ayrıntılı olarak, Tokyo Round'un sonunda tamamlanan Antidamping Kodu ile düzenlenmektedir. Uruguay Round müzakerelerinde Kod'daki eksiklikler ayrıntılı şekilde gözden geçirilmiştir.

Yeni Anlaşma, özellikle bir ürünün dampingli olup olmadığı, dampingli ithalatın yerli üretime zarar verip vermediğinin belirlenmesinde dikkate alınacak kriterler, soruşturmanın açılması ve yürütülmesinde izlenecek yöntem, dampinge karşı önlemlerin uygulanması ve süresi konularında daha açık kurallar getirmektedir. Anlaşma ile ayrıca, antidamping uygulamalarına ilişkin uyuşmazlıklar nedeniyle kurulacak panellerin görevleri açıklığa kavuşturulmaktadır.

Bir ürünün dampingli fiyatla ihraç edilip edilmediğinin belirlenmesine ilişkin yöntemle ilgili olarak Anlaşma, ihraç fiyatı ile iç piyasa fiyatı arasında adil bir karşılaştırma yapılmasını, dampinge neden olan etkenlerin keyfi olarak yaratılmamasını veya olduğundan fazla gösterilmemesini öngörmektedir.

Anlaşma, ithalatçı ülkeden, dampingli olduğu iddia edilen mallar ile o ülke sanayiinin maruz kaldığı zarar arasında belirgin ve gerekçeli bir ilişki bulunduğunun kanıtlanmasını şart koşmaktadır. Ayrıca, damping yapıldığı iddia edilen mala ilişkin o ülke sanayii ile ilgili bütün ekonomik faktörlerin incelenmesi Anlaşma'da hükme bağlanmaktadır.

Damping soruşturmalarının nasıl açılacağı ve ne tür yöntemlerle yürütüleceğine ilişkin hükümler Anlaşmada yer almaktadır. Ayrıca, Anlaşma ciddi zarar ve dampingin devam etme ihtimali belirlenmediği sürece dampinge karşı tedbirlerin en fazla beş yıl içinde yürürlükten kaldırılması hükme bağlanmıştır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896837 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896837 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?