Antrepo rejimine tabi tutulmuş et ve et ürünleri, çay ve muz cinsi eşya Hk. (G.Gn.M.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :40216608/131.99

Konu   :Antrepolar

 

04.12.2014 / 4382665

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 559/3 üncü maddesi "Antrepolara konulan eşyanın tabi tutulabileceği gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma sınırlama getirmeye Bakanlık yetkilidir." hükmünü amirdir.

Bakanlık Makamının 3/12/2014 tarih ve 4337388 sayılı Olurları ile;

- Antrepo rejimine tabi tutulmuş et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay ve muz cinsi eşyanın antrepoya alınmasını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesi,

- Antrepo rejimine konu edilmiş tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içkilerin transitine ise yalnızca gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere ilgili gümrük idaresine transit edilmesi durumunda izin verilmesi;

- Söz konusu uygulamanın 20.12.2014 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu eşya için geçerli olması;

Uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Önder GÖÇMEN
Bakan a.
Daire Başkanı

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266388 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266388 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?