Antrepodan Transiti Yasak Eşya (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : 40216608-131.99

Konu   : Antrepodan Transiti Yasak Eşya

 

22.08.2016 / 18215575

DAĞITIM YERLERİNE

 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 84 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları çerçevesinde, antrepoya alınmasını müteakip yeniden bir iç gümrüğe ya da yurt dışına transit rejimi altında taşınan yüksek oranda gümrük vergilerine tabi eşyanın yurt içinde bırakılmasını, yurtdışından getirilen eşyanın transit edilmiş gibi gösterilerek, vergi oranı düşük farklı eşyanın transitinin yapılmasını ve yurt dışından getirilen eşyaya ilişkin vergiler ödenmeden eşyanın yurt içine sokulmasını önlemek, bu kapsamda kamu sağlığı ve düzeninin korunmasını ve kamu gelirlerinin güvence altına alınmasını sağlamak amacıyla; Bakanlık Makamının 18/08/2016 tarihli ve 18150142 sayılı Olurları ile;

- Antrepo rejimine tabi tutulmuş 2. ve 16. fasılda yer alan kırmızı et (konserve edilmiş olanlar hariç), muz, çay, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki ve konserve balık cinsi eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesi;

- Yukarıda sözü edilen eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesi;

- Gümrüksüz satış mağazalarına gönderilen eşyadan geri gelen veya iade edilen eşyaya ilişkin hususları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınması;

- Diğer taraftan, uluslararası yardım kuruluşları ile yapılan sözleşmeler kapsamında insani yardım kolileri içerisinde, her bir kolide 1 kilogramı geçmeyecek şekilde kullanılmak üzere konserve balık cinsi eşyanın, yukarıda sayılan şartları taşıdığının ilgili gümrük müdürlüğüne tevsiki şartıyla, antrepo rejimine tabi tutulmasını müteakip ilgili ülkelere transit edilmesine izin verilmesi;

Uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291934 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291934 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?