E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15369937 Ziyaretçi

Antrepolara boşaltılmak üzere gümrük idarelerine gelen araçlar hk. (Telefax)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.00 14.194.01.02/3491
Konu:
 
TELEFAX
25.08.2010 /19374
              İSTANBUL GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
İlgi: 22.06.2010 tarihli B.02.01.GÜM.1.06.10.00.03.GDA.131.(2010/5Müt)56375 sayılı yazınız.
 
Bilindiği üzere antrepolara boşaltılmak üzere gümrük idarelerine gelen araçlarda bulunan eşyanın birden fazla alıcısının olması durumunda tüm alıcı firma temsilcilerinin antrepo beyannamelerini vermelerini müteakip araç boşaltılabilmekte, alıcılardan bir tanesinin dahi antrepo beyannamesi vermemesi durumunda diğer alıcılara ait eşya da boşaltılamamaktadır. Bu durum özellikle nakliyeci firmaların bir haftaya varan gecikmeler nedeniyle şikâyetlerine konu olmakta, sözü edilen firmalar tarafından eşyanın beklemesi nedeniyle taşıma maliyetlerinin arttığı ve özellikle yarı mamul veya hammadde cinsi eşyanın üretime geçişlerinde gecikmeler dolayısıyla siparişlerin zamanında yetişememesine neden olmaktadır.
 
Bu itibarla, belirtilen gecikme ile ilgili şikayet ve sızlanmaların önlenmesini teminen; Türkiye'de sıkıntının yaşandığı tek yer olan İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı gümrük idareleri ile sınırlı olmak ve I nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde öngörülen detaylı gümrük beyanının alınması ile parsiyel yük taşıyan araçlarla sınırlı olmak şartıyla, parsiyel olarak getirilen eşyanın antrepoya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin nezaret ve sorumluluğunda boşaltılabilmesi, boşaltma tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde antrepo rejim beyanında bulunulması, bu süre içerisinde antrepodaki eşyanın geçici depolanan eşya statüsünde olması, belirtilen süre içerisinde antrepo rejim beyanında bulunulmayan eşyanın geçici depolama yerine gönderilmesi şeklinde işlem tesisi Devlet Makamının 19.08.2010 tarihi 2010/08 sayılı Onayı ile uygun bulunmuştur.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
                  
 
Muammer TANRIVERMİŞ
Müsteşar a.
Daire Başkanı