Antrepolara Geçici Depolanan Eşya Statüsünde Eşya Alımının Sonlandırılması (Genelge 2009/100)

T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müstesarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.14.00.104.01.02 6/10/2009

Konu :

GENELGE

(2009/100)

İlgi: 01.10.2009 tarih ve 2009/98 sayılı Genelge

 

Bilindiği üzere, 28.05.2009 tarihli 27241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değisiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1'inci maddesi ile 01.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, antrepolara geçici depolanan esya statüsünde esya konulabilmesi uygulamasına son verilmistir. Söz konusu uygulama, teknik ve fiziki altyapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla Devlet Bakanlığı Makamının 29.06.2009 tarihli Olur’ları ile 05.10.2009 tarihine ertelenmistir. Bu kapsamda uygulama birlikteliğinin sağlanabilmesi amacıyla Türkiye gümrük bölgesine kara, demir, deniz ve havayoluyla gelen ve antrepo rejimine tabi tutulacak esyaya uygulanacak gümrük islemleri asağıda belirtilmistir.

I- KARA ve DEMİR YOLU ĐLE GELEN ESYA

A. Esyanın tek alıcıya ait olması halinde yapılacak islemler

Sınır/hareket gümrük idaresinden transit rejimi kapsamında sevk edilen ve serbest dolasımda olmayan esyayı tasıyan araçların varıs gümrük idaresinde esyayı doğrudan doğruya antrepo sahasına götürmeleri, tasınan esyaya iliskin antrepo beyannamesi verilmesi kaydıyla mümkün bulunmaktadır.

Antrepo rejimi kapsamında doğrudan antrepo sahasına alınacak esyanın varıs gümrük idaresince;

i) TIR karnesi kapsamında tasınması halinde varıs gümrük idaresinde TIR Transit Takip programında tescil islemi yapılırken gümrük memuru tarafından "ambar harici" kutucuğu isaretlenerek özet beyan olusturulacaktır.

ii) Transit beyannamesi kapsamında tasınması halinde ise varıs gümrük idaresinde esyanın sahipleri, tasıyıcıları ya da temsilcileri tarafından tasıma senedi ekranında "ambar harici" kutucuğu isaretlenmek sureti ile özet beyan tescil edilerek, gümrük idaresince onay islemi tamamlanacaktır.

B. Parsiyel tasımacılık kapsamı esya için yapılacak islemler

Parsiyel tasımacılık kapsamı esya için antrepo beyannamesi verilmek istenilmesi halinde doğrudan antrepoya götürülmesi mümkün bulunmaktadır.

i) Sınır/hareket gümrük idaresinden transit rejimi kapsamında karayolu ile sevk edilen ve serbest dolasımda olmayan ve birden fazla alıcıya ait esya, geçici depolama yerlerine konulacak ise ilgili varıs gümrük idaresine götürülecektir.

ii) Birden fazla alıcıya ait ve bir kısmı geçici depolama yerine bir kısmı ise antrepo rejimi kapsamında antrepo sahasına alınacak esya öncelikle varıs gümrük idaresine götürülecek,

a) TIR karnesi kapsamında ise, varıs gümrük idaresinde TIR Transit Takip programında tescil islemi yapılırken; gümrük memuru tarafından ambar harici kutucuğu isaretlenmeyecektir. Olusturulan özet beyanda geçici depolama yerine alınacak esya için sistemden ilgili ambar kodu ile ambar girisi yapılacak, antrepoya gidecek esya için ise supalan sahası kodu seçilerek ilsem yapılacaktır.

b) Transit beyannamesi kapsamında tasınması halinde ise varıs gümrük idaresinde esyanın sahipleri, tasıyıcıları ya da temsilcileri tarafından antrepo sahasına alınacak esya için tasıma senedi ekranında "ambar harici" kutucuğu isaretlenerek, diğer taraftan geçici depolama yerine alınacak esya için ise bu kutucuk isaretlenmeden özet beyan tescil edilerek, gümrük idaresince onay islemi tamamlanacaktır. Daha sonra geçici depolama yerine alınacak esyanın ambar girisi yapılacaktır.

Geçici depolama yerine esya alınmasını takiben araç mühürlenecek ve esya bosaltmak üzere ilgili antrepo sahalarına sırasıyla intikal edecektir. Araç her seferinde ilgili antrepoda görevli Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirleri tarafından mühürlenerek bir sonraki antrepoya gönderilecektir.

C. Ortak Hükümler

Doğrudan antrepolara götürülen esyada antrepo beyannamesi, özet beyan verme süresi içerisinde verilir. Her iki durumda da, verilen antrepo beyannamesinin gümrük idaresince kabulünün ardından esya antrepoya bosaltılacaktır. Özet beyan eksiklik ve fazlalık takibatı, esya giris çıkıslarının Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirleri tarafından yapıldığı antrepolarda AN6 veya AN8 Tespit Raporları üzerinden yapılacaktır. YGM'nin bulunmadığı antrepolarda bu takibat antrepo memuru, nakliyeci ve antrepo isleticisi tarafından müstereken imzalanan "Bosaltma Tutanağı" üzerinden gerçeklestirilecektir.

II-DENİZ YOLU İLE GELEN ESYA

Türkiye gümrük bölgesine denizyolu ile gelen ve serbest dolasımda olmayan esya, esyayı Türkiye gümrük bölgesine getiren kisi veya yerine göre esyanın gelisinden sonra tasımasını üstlenen kisi tarafından gümrüğe sunulur.

Deniz yolu ile gelen esya tabiatı itibarıyla Gümrük Yönetmeliğinin 74 üncü maddesinde geçici depolama yeri addolunan limanlara bosaltıldığından liman sahasında geçici depolanan esya statüsündedir. Söz konusu esyanın antrepo rejimine tabi tutulmak istenilmesi halinde esya, antrepo beyannamesi ile antrepoya alınır.

III- HAVA YOLU ĐLE GELEN ESYA

Türkiye gümrük bölgesine havayolu ile gelen ve serbest dolasımda olmayan esya, esyayı Türkiye gümrük bölgesine getiren kisi veya yerine göre esyanın gelisinden sonra tasımasını üstlenen kisi tarafından gümrüğe sunulur.

Hava yolu ile gelen esya tabiatı itibarıyla Gümrük Yönetmeliğinin 74 üncü maddesinde geçici depolama yeri addolunan limanlara bosaltıldığından liman sahasında geçici depolanan esya statüsündedir. Söz konusu esyanın antrepo rejimine tabi tutulmak istenilmesi halinde esya, antrepo beyannamesi ile antrepoya alınır. Diğer taraftan, ilgi'de kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Arslan GÜNLER

Müstesar V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285952 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285952 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?